Hendek Belediyesi

Encümen Kararları

S.No K.No K.Tarihi Kararın Özü
2974 160 23.05.2024 İlçemiz Kalayık Mahallesi tapunun 2475 ada 60 numaralı parsel ile ilgili ifraz ve geçit hakkı terkin işlemi.
2975 161 23.05.2024 İlçemiz Başpınar Mahallesi Ticaret Merkezi Pazaryeri alanında Ahmet SEÇER adına kayıtlı bulunan 3 adet satış tezgâhının Arzu ATEŞ’e devir edilmesi.
2976 162 23.05.2024 : İlçemiz Çağlayan Mahallesi 91 numaralı düzenleme bölgesi olarak belirlenen alanda 1 ay süre ile askıya çıkarma kararı.
2977 163 23.05.2024 İlçemiz Çağlayan Mahallesi 91 numaralı düzenleme bölgesi olarak belirlenen alanda 18. madde uygulaması kararı.
2978 164 23.05.2024 Dilencilikten elde edilen gelire el konularak mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi Hakkında.
2979 165 23.05.2024 İlçemiz Aşağıçarığıkuru Mahallesi tapunun 2300 ada 398 numaralı parsel üzerinde ruhsatsız ve izinsiz yapı ile ilgili para cezası işlemi.
2980 166 23.05.2024 İlçemiz Hallaç Mahallesi tapunun 2295 ada 1 numaralı parsel üzerinde ruhsatsız ve izinsiz yapı ile ilgili para cezası işlemi.
2950 136 14.05.2024 İlçemiz Hallaç Mahallesi tapunun 2295 ada 1 numaralı parsel üzerinde ruhsatsız ve izinsiz yapı ile ilgili para cezası işlemi.
2951 137 14.05.2024 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 2779 ada 14 numaralı parsel üzerinde ruhsat ve ek projelerine aykırı izinsiz ve ruhsatsız yapı ile ilgili para cezası işlemi.
2952 138 14.05.2024 İlçemiz Hicriye Mahallesi tapunun 2833 ada 11 numaralı parsel üzerinde ruhsatsız ve izinsiz yapı ile ilgili para cezası işlemi.
2953 139 14.05.2024 İlçemiz Hicriye Mahallesi tapunun 2833 ada 11 numaralı parsel üzerinde ruhsatsız ve izinsiz yapı ile ilgili para cezası işlemi.
2954 140 14.05.2024 İlçemiz Hicriye Mahallesi tapunun 2833 ada 11 numaralı parsel üzerinde ruhsatsız ve izinsiz yapı ile ilgili para cezası işlemi.
2955 141 14.05.2024 İlçemiz Hicriye Mahallesi tapunun 2833 ada 11 numaralı parsel üzerinde ruhsatsız ve izinsiz yapı ile ilgili para cezası işlemi.
2956 142 14.05.2024 İlçemiz Hicriye Mahallesi tapunun 2833 ada 11 numaralı parsel üzerinde ruhsatsız ve izinsiz yapı ile ilgili para cezası işlemi.
2957 143 14.05.2024 İlçemiz Kargalıyeni Mahallesi tapunun 122 ada 9 numaralı parsel üzerinde ruhsatsız ve izinsiz yapı ile ilgili para cezası işlemi.
2958 144 14.05.2024 İlçemiz Kargalıyeni Mahallesi tapunun 122 ada 9 numaralı parsel üzerinde ruhsatsız ve izinsiz yapı ile ilgili para cezası işlemi.
2959 145 14.05.2024 : İlçemiz Yeşilköy (Cıpcıp) Mahallesi tapunun 82 numaralı parsel üzerinde Emin YELKEN tarafından izinsiz ve ruhsatsız imalat yapıldığı tespit edildiğinden 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesine göre yıkım kararı verilmesi.
2960 146 14.05.2024 İlçemiz Yeşilköy (Cıpcıp) Mahallesi tapunun 82 numaralı parsel üzerinde Emin YELKEN tarafından izinsiz ve ruhsatsız imalat yapıldığı tespit edildiğinden 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesine göre yıkım kararı verilmesi.
2961 147 14.05.2024 İlçemiz Yeşilköy (Cıpcıp) Mahallesi tapunun 82 numaralı parsel üzerinde Emin YELKEN tarafından izinsiz ve ruhsatsız imalat yapıldığı tespit edildiğinden 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesine göre yıkım kararı verilmesi.
2962 148 14.05.2024 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Mecit EĞİN’e 612,00 TL idari para cezası verilmesi.
2963 149 14.05.2024 İlçemiz Aşağıçalıca Mahallesi tapunun 2206 ada 146 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2964 150 14.05.2024 İlçemiz Karaçökek Mahallesi tapunun 2610 ada 23 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2965 151 14.05.2024 İlçemiz Aksu Mahallesi tapunun 149 ada 5 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2966 152 14.05.2024 İlçemiz Kurtköy Mahallesi tapunun 2724 ada 301, 306 ve 314 numaralı parseller ile ilgili geçit hakkı işlemi.
2967 153 14.05.2024 İlçemiz Martinler Mahallesi 2281 ada 4 ve 5 numaralı parseller ile ilgili tevhit işlemi.
2968 154 14.05.2024 İlçemiz Kargalıhanbaba Mahallesi tapunun 1296 ada 18 numaralı parsel ile ilgili yol terki, park terki ve ifraz işlemi.
2969 155 14.05.2024 İlçemiz Dereboğazı Mahallesi tapunun 2691 ada 29 numaralı parsel ile ilgili yol terki işlemi.
2970 156 14.05.2024 İlçemiz Büyükdere Mahallesi 93 numaralı düzenleme bölgesi olarak belirlenen alanda 1 ay süre ile askıya çıkarma kararı.
2971 157 14.05.2024 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 90 numaralı düzenleme bölgesi olarak belirlenen alanda 1 ay süre ile askıya çıkarma kararı.
2972 158 14.05.2024 İlçemiz Dereboğazı Mahallesi 78 numaralı düzenleme bölgesi olarak belirlenen alanda 1 ay süre ile askıya çıkarma kararı.
2973 159 14.05.2024 İlçemiz Başpınar Mahallesi 76 numaralı düzenleme bölgesi olarak belirlenen alanda 1 ay süre ile askıya çıkarma kararı.
2921 113 29.03.2024 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 814 ada 7 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2922 114 29.03.2024 İlçemiz Kazimiye Mahallesi tapunun 181 ada 19 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2923 115 29.03.2024 İlçemiz Kazimiye Mahallesi tapunun 181 ada 17 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2924 116 29.03.2024 İlçemiz Kargalıyeniköy Mahallesi tapunun 131 ada 65 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2925 117 29.03.2024 İlçemiz Karaçökek Mahallesi tapunun 2591 ada 19 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2926 118 29.03.2024 İlçemiz Esentepe Mahallesi tapunun 2818 ada 25 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2927 119 29.03.2024 İlçemiz Akçayır Mahallesi tapunun 2528 ada 15 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2928 120 29.03.2024 İlçemiz Aşağıhüseyinşeyh Mahallesi tapunun 2021 ada 7 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2929 121 29.03.2024 İlçemiz Punabey Mahallesi tapunun 1381 ve 1387 numaralı parseller ile ilgili tevhit ve ifraz işlemi.
2930 122 29.03.2024 İlçemiz Dereboğazı Mahallesi tapunun 1184 ada 7 ve 8 numaralı parseller ile ilgili tevhit, ifraz işlemi.
2931 123 29.03.2024 İlçemiz Yarıca Mahallesi tapunun 2243 ada 10, 17 ve 18 numaralı parsellerde kamulaştırma işlemi.
2932 124 29.03.2024 İlçemiz Kurtköy Mahallesi tapunun 2730 ada 74 ve 75 numaralı parseller ile ilgili tevhit-ifraz işlemi.
2933 125 29.03.2024 İlçemiz Büyükdere Mahallesi tapunun 1380 ada 39 ve 43 numaralı parseller ile ilgili ihdas, tevhit, yol terki ve ifraz işlemi.
2934 126 29.03.2024 İlçemiz Çamlıca/Haraklı Mahallesi tapunun 150 ada 14 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2935 127 29.03.2024 İlçemiz Bakacak Mahallesi tapunun 116 ada 7, 8, 9 ve 10 numaralı parseller ile ilgili tevhit ve ifraz işlemi.
2936 128 29.03.2024 İlçemiz Eskibıçkı Mahallesi tapunun 104 ada 6, 7, 9 ve 12 numaralı parseller ile ilgili tevhit ve ifraz işlemi.
2937 129 29.03.2024 İlçemiz Başpınar ve Akova Mahallesi 24 numaralı düzenleme bölgesi olarak belirlenen alanda imar uygulaması kararı.
2938 130 29.03.2024 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 1664 ada 10 numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemize ait 25,72 m² hissenin Yusuf AKÇAY’a satılması işlemi.
2939 131 29.03.2024 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 1605 ada 6 numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemize ait 5,27 m² hissenin Muhsin YILDIRIM’a satılması işlemi.
2940 132 29.03.2024 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 846 ada 1 numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemize ait 56,26 m² hissenin Resul DEMİR’e satılması işlemi.
2941 133 29.03.2024 İlçemiz Başpınar Mahallesi Ticaret Merkezi Pazaryeri alanında Hasan OK ve İdris GENÇ adına kayıtlı bulunan satış tezgahlarının Nabahat BİRİNCİ’ye devir edilmesi.
2942 134 29.03.2024 İlçemiz Kazimiye Mahallesi tapunun 187 ada 19 numaralı parsel üzerinde ruhsatsız ve izinsiz yapı ile ilgili para cezası işlemi.
2943 135 29.03.2024 Belediyemiz 2023 Mali Yılı Kesin Hesabının görüşülerek karara bağlanması.
2902 94 22.03.2024 İlçemiz Soğuksu Mahallesi tapunun 3134 ada 16 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2903 95 22.03.2024 İlçemiz Soğuksu Mahallesi tapunun 3129 ada 11 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2904 96 22.03.2024 İlçemiz Kargalıyeni Mahallesi tapunun 112 ada 23 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2905 97 22.03.2024 İlçemiz Güldibi Mahallesi tapunun 2862 ada 182 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2906 98 22.03.2024 : İlçemiz Büyükdere Mahallesi tapunun 1385 ada 2 numaralı parsel ile ilgili ihdas ve tevhit işlemi.
2907 99 22.03.2024 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 2788 ada 4 ve 5 numaralı parseller ile ilgili tevhit ve yol terki işlemi.
2908 100 22.03.2024 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 151 ada 39 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2909 101 22.03.2024 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 1047 ada 1, 2, 3, 10 ve 11 numaralı parseller ile ilgili tevhit işlemi
2910 102 22.03.2024 İlçemiz Kazimiye Mahallesi tapunun 180 ada 12 ve 13 numaralı parsellerde kamulaştırma işlemi.
2911 103 22.03.2024 İlçemiz Kazimiye Mahallesi tapunun 186 ada 32, 36, 37 ve 38 numaralı parsellerde kamulaştırma işlemi.
2912 104 22.03.2024 İlçemiz Kazimiye Mahallesi tapunun 188 ada 29 numaralı parselde kamulaştırma işlemi.
2913 105 22.03.2024 İlçemiz Kazimiye Mahallesi tapunun 190 ada 4 numaralı parselde kamulaştırma işlemi.
2914 106 22.03.2024 : İlçemiz Kazimiye Mahallesi tapunun 191 ada 37 numaralı parselde kamulaştırma işlemi.
2915 107 22.03.2024 İlçemiz Kazimiye Mahallesi tapunun 203 ada 31, 32, 33 ve 36 numaralı parsellerde kamulaştırma işlemi.
2916 108 22.03.2024 İlçemiz Kazimiye Mahallesi tapunun 205 ada 2 numaralı parselde kamulaştırma işlemi.
2917 109 22.03.2024 İlçemiz Yukarıçarığıkuru Mahallesi tapunun 3162 ada 5 numaralı parsel üzerinde ruhsatsız ve izinsiz yapı ile ilgili para cezası işlemi.
2918 110 22.03.2024 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 166 ada 324 numaralı parsel üzerinde ruhsatsız ve izinsiz yapı ile ilgili para cezası işlemi.
2919 111 22.03.2024 İlçemiz Kazimiye Mahallesi tapunun 187 ada 19 numaralı parsel üzerinde ruhsatsız ve izinsiz yapı ile ilgili para cezası işlemi.
2920 112 22.03.2024 İlçemiz Beylice Mahallesi tapunun 2992 ada 3 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2889 81 14.03.2024 İlçemiz Yeşilvadi Mahallesi tapunun 2614 ada 1 numaralı parsel üzerinde ruhsatsız ve izinsiz yapı ile ilgili para cezası işlemi.
2890 82 14.03.2024 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 1045 ada 20 ve 21 numaralı parseller ile ilgili tevhit işlemi.
2891 83 14.03.2024 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 745 ada 1 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2892 84 14.03.2024 İlçemiz Soğuksu Mahallesi tapunun 3129 ada 13 ve 14 numaralı parselleri ile ilgili tevhit ve ifraz işlemi.
2893 85 14.03.2024 İlçemiz Sivritepe Mahallesi tapunun 117 ada 87 ve 88 numaralı parselleri ile ilgili tevhit ve ifraz işlemi.
2894 86 14.03.2024 İlçemiz Dereboğazı Mahallesi tapunun 1139 ada 14 ve 15 numaralı parseller ile ilgili tevhit ve ifraz işlemi.
2895 87 14.03.2024 İlçemiz Lütfiyeköşk Mahallesi tapunun 117 ada 2, 3 ve 21 numaralı parsellerde kamulaştırma işlemi.
2896 88 14.03.2024 İlçemiz Lütfiyeköşk Mahallesi tapunun 111 ada 76, 77 ve 78 numaralı parsellerde kamulaştırma işlemi.
2897 89 14.03.2024 : İlçemiz Lütfiyeköşk Mahallesi tapunun 104 ada 3, 5 ve 8 numaralı parsellerde kamulaştırma işlemi.
2898 90 14.03.2024 İlçemiz Kazimiye Mahallesi tapunun 170 ada 2 numaralı parselde kamulaştırma işlemi.
2899 91 14.03.2024 İlçemiz Kazimiye Mahallesi tapunun 156 ada 4 numaralı parselde kamulaştırma işlemi.
2900 92 14.03.2024 İlçemiz Cıpcıp Mahallesi tapunun 2446 ada 11 ve 12 numaralı parsellerde kamulaştırma işlemi.
2901 93 14.03.2024 İlçemiz Kemaliye Mahallesi İlçe Terminal Binasu’nda yer alan 2 adet dükkanın devir işlemi.
2882 74 04.03.2024 İlçemiz Akova Mahallesi tapunun 1317 ada 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222 ve 223 numaralı parseller ile ilgili tevhit işlemi
2883 75 04.03.2024 İlçemiz Dereboğazı Mahallesi tapunun 2661 ada 11 ve 12 numaralı parseller ile ilgili tevhit işlemi.
2884 76 04.03.2024 İlçemiz Dereboğazı Mahallesi tapunun 2694 ada 9 numaralı parsel ile ilgili yol terki işlemi.
2885 77 04.03.2024 İlçemiz Harmantepe Mahallesi tapunun 2919 ada 6 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2886 78 04.03.2024 İlçemiz Lütfiyeköşk Mahallesi tapunun 119 ada 20, 21 ve 54 numaralı parselde kamulaştırma işlemi.
2887 79 04.03.2024 İlçemiz Lütfiyeköşk Mahallesi tapunun 101 ada 122 numaralı parselde kamulaştırma işlemi.
2888 80 04.03.2024 İlçemiz Sarıyer Mahallesi tapunun 103 ada 34 ve 37 numaralı parsellerde kamulaştırma işlemi.
2865 57 28.02.2024 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 90 numaralı düzenleme bölgesi olarak belirlenen alanda 1 ay süre ile askıya çıkarma kararı.
2866 58 28.02.2024 İlçemiz Akçayır Mahallesi tapunun 2527 ada 8 numaralı parselde kamulaştırma ve ifraz işlemi.
2867 59 28.02.2024 İlçemiz Balıklıihsaniye Mahallesi tapunun 2930 ada 90 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2868 60 28.02.2024 İlçemiz Güldibi Mahallesi tapunun 2866 ada 30 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2869 61 28.02.2024 İlçemiz Güldibi Mahallesi tapunun 2868 ada 7 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2870 62 28.02.2024 İlçemiz Sümbüllü Mahallesi tapunun 116 ada 5 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2871 63 28.02.2024 İlçemiz Çamlıca/Yeşiller Mahallesi tapunun154 ada 88 numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemize ait 106,13 m² hissenin Halil İbrahim SARI’ ya satılması işlemi.
2872 64 28.02.2024 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 524 ada 4 numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemize ait 68,21 m² hissenin Mehmet Sabri Çiftçi’ ye satılması işlemi.
2873 65 28.02.2024 İlçemiz Başpınar Mahallesi 1056 ada 6 numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemize ait 39,98 m² hissenin Fahri Eymen ATABEK’ e satılması işlemi.
2874 66 28.02.2024 İlçemiz Başpınar Mahallesi 1688 ada 1 numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemize ait 8,66 m² hissenin Zeynep ALPAR’a satılması işlemi.
2875 67 28.02.2024 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 1688 ada 6 numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemize ait 0,02 m² hissenin Zeynep ALPAR’a satılması işlemi.
2876 68 28.02.2024 İlçemiz Başpınar Mahallesi 527 ada 4 numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemize ait 97,92 m² hissenin Feti DEMİRCİ’ye satılması işlemi.
2877 69 28.02.2024 İlçemiz Başpınar Mahallesi 527 ada 6 numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemize ait 58,09 m² hissenin Feti DEMİRCİ’ye satılması işlemi.
2878 70 28.02.2024 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 800 ada 2 numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemize ait 305,11 m² hissenin Mehmet Emin AKBAL’a satılması işlemi.
2879 71 28.02.2024 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 810 ada 3 numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemize ait 367,75 m² hissenin Metin ÇELEBİ ve Çetin Yıldırım ÇELEBİ’ye satılması işlemi.
2880 72 28.02.2024 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 810 ada 4 numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemize ait 7,27 m² hissenin Metin ÇELEBİ’ye satılması işlemi.
2881 73 28.02.2024 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 1631 ada 2 numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemize ait 46,70 m² hissenin Musa BİLGİÇLİ’ye satılması işlemi.
2857 49 22.02.2024 İlçemiz Sivritepe Mahallesi tapunun 104 ada 56 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2858 50 22.02.2024 İlçemiz Aksu Mahallesi tapunun 129 ada 3 ve 4 numaralı parseller ile ilgili tevhit ve ifraz işlemi.
2859 51 22.02.2024 İlçemiz Mahmutbey Mahallesi tapunun 299 ada 8 ve 9 numaralı parseller ile ilgili tevhit ve ifraz işlemi.
2860 52 22.02.2024 İlçemiz Uzunçarşı Mahallesi tapunun 2741 ada 14 numaralı parsel ile ilgili yol terki ve ifraz işlemi.
2861 53 22.02.2024 İlçemiz Nuriye Mahallesi tapunun 2634 ada 27 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2862 54 22.02.2024 İlçemiz İkbaliye Mahallesi tapunun 2945 ada 1 ve 6 numaralı parseller ile Başpınar Mahallesi 172 ada 35 numaralı parselin tevhit ve ifraz işlemi.
2863 55 22.02.2024 İlçemiz Büyükdere 93 numaralı düzenleme bölgesi olarak belirlenen alanda 1 ay süre ile askıya çıkarma kararı.
2864 56 22.02.2024 Dilenci Parasının Kamuya Geçirilmesi Hakkında.
2851 43 13.02.2024 İlçemiz Dereboğazı Mahallesi tapunun 2685 ada 26 numaralı parsel üzerinde bulunan yapı ile ilgili yıkım kararı verilmesi.
2852 44 13.02.2024 İlçemiz Dereboğazı Mahallesi tapunun 2261 ada 21 numaralı parsel ile ilgili yol terki işlemi.
2853 45 13.02.2024 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 1689 ada 4 ve 5 numaralı parseller ile ilgili tevhit işlemi.
2854 46 13.02.2024 İlçemiz Karaçökek Mahallesi tapunun 2579 ada 53 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2855 47 13.02.2024 İlçemiz Yukarıhüseyinşeyh Mahallesi tapunun 228 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi
2856 48 13.02.2024 İlçemiz Kazimiye Mahallesi tapunun 201 ada 36 ve 37 numaralı parseller ile ilgili tevhit ve ifraz işlemi.
2842 34 06.02.2024 İlçemiz Akova Mahallesi tapunun 1313 ada 5, 6, 7 ve 8 numaralı parseller ile ilgili ihdas ve tevhit işlemi.
2843 35 06.02.2024 İlçemiz Dereboğazı Mahallesi tapunun 2685 ada 18 numaralı parsel ile ilgili yol terki işlemi.
2844 36 06.02.2024 İlçemiz Dikmen Mahallesi tapunun 265 ada 60 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2845 37 06.02.2024 İlçemiz Dikmen Mahallesi tapunun 262 ada 5 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2846 38 06.02.2024 İlçemiz Kocatöngel Mahallesi tapunun 150 ada 77, 133 ve 144 numaralı parseller ile ilgili tevhit ve ifraz işlemi.
2847 39 06.02.2024 İlçemiz Kazimiye Mahallesi tapunun 181 ada 8 numaralı parselde kamulaştırma işlemi.
2848 40 06.02.2024 Belediye Başkanı Turgut BABAOĞLU’nun emeklilik işlemleri.
2849 41 06.02.2024 İlçemiz Kargalıhanbaba Mahallesi tapunun 1296 ada 80 numaralı parsel ile ilgili yol terki, park terki ve ifraz işlemi.
2850 42 06.02.2024 Akova Mahallesi Bilirkişi tespiti.
2833 25 30.01.2024 İlçemiz Akpınar ve Çağlayan Mahallesi 88 numaralı düzenleme bölgesi olarak belirlenen alanda 1 ay süre ile askıya çıkarma kararı.
2834 26 30.01.2024 İlçemiz Dereboğazı Mahallesi 78 numaralı düzenleme bölgesi olarak belirlenen alanda 1 ay süre ile askıya çıkarma kararı.
2835 27 30.01.2024 İlçemiz Hallaç Mahallesi tapunun 2296 ada 109 ve 110 numaralı parseller ile ilgili geçit hakkı işlemi.
2836 28 30.01.2024 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 1091 ada 5 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2837 29 30.01.2024 İlçemiz Hamidiyesani Mahallesi tapunun 101 ada 45 ve 120 numaralı parseller ile ilgili tevhit-ifraz işlemi.
2838 30 30.01.2024 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 22 ada 46 numaralı parsel ile ilgili yola terk işlemi.
2839 31 30.01.2024 İlçemiz Çamlıca/Haraklı Mahallesi tapunun 154 ada 85 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2840 32 30.01.2024 İlçemiz Camili Mahallesi tapunun 188 ada 46 ve 42 numaralı parseller ile ilgili tevhit, yol terki ve ifraz işlemi.
2841 33 30.01.2024 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 732 ada 207 ve 208 numaralı parseller ile ilgili tevhit ve yol terki işlemi.
2824 16 23.01.2024 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 18 ada 57 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2825 17 23.01.2024 İlçemiz Sarıyer Mahallesi tapunun 102 ada 52 numaralı parsel ile ilgili ifraz ve geçit hakkı işlemi.
2826 18 23.01.2024 İlçemiz Paşaköy Mahallesi tapunun 110 ada 1 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2827 19 23.01.2024 İlçemiz Kadifekale Mahallesi tapunun 130 ada 5 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2828 20 23.01.2024 İlçemiz Esentepe Mahallesi tapunun 2829 ada 1 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2829 21 23.01.2024 İlçemiz Aksu Mahallesi tapunun 157 ada 2 ve 3 numaralı parseller ile ilgili tevhit-ifraz işlemi.
2830 22 23.01.2024 İlçemiz Tuzak Mahallesi tapunun 3206 ada 466, 467, 468, 469 ve 470 numaralı parseller ile ilgili tevhit işlemi.
2831 23 23.01.2024 İlçemiz Aşağıçalıca Mahallesi tapunun 2190 ada 123, 124, 128, 129 ve 130 numaralı parseller ile ilgili tevhit işlemi
2832 24 23.01.2024 İlçemiz Yarıca Mahallesi tapunun 111 ada 1 ve 3 numaralı parseller ile ilgili geçit hakkı işlemi.
2816 8 17.01.2024 İlçemiz Güldibi Mahallesi tapunun 2867 ada 2 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2817 9 17.01.2024 İlçemiz Dikmen Mahallesi tapunun 265 ada 3 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2818 10 17.01.2024 İlçemiz Uzuncaorman Mahallesi tapunun 2130 ada 4 numaralı parsel ile ilgili yol terki, ifraz ve geçit hakkı işlemi.
2819 11 17.01.2024 İlçemiz Dereboğazı Mahallesi tapunun 2685 ada 26 numaralı parsel ile ilgili yola terk işlemi.
2820 12 17.01.2024 İlçemiz Dereboğazı Mahallesi tapunun 309 ada 1 ve 2 numaralı parseller ile ilgili tevhit ve ifraz işlemi.
2821 13 17.01.2024 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 236 ada 2 ve 3 numaralı parseller ile ilgili tevhit işlemi.
2822 14 17.01.2024 İlçemiz Lütfiyeköşk Mahallesi tapunun 110 ada 28, 29 ve 30 numaralı parseller ile ilgili tevhit işlemi.
2823 15 17.01.2024 İlçemiz Kurtköy Mahallesi tapunun 2731 ada 4 numaralı parsel ve 2730 ada 79 numaralı parseller ile ilgili tevhit-ifraz işlemi.
2809 1 17.01.2024 İlçemiz Başpınar Mahallesi Ticaret Merkezi Pazaryeri alanında Salih KÖSTERELİ adına kayıtlı bulunan satış dükkanının Tarık YAZICI’ ya devir edilmesi.
2810 2 17.01.2024 İlçemiz Başpınar Mahallesi Ticaret Merkezi Pazaryeri alanında Şerafettin ÖZTÜRK adına kayıtlı bulunan satış dükkanının Elif BİRİNCİ’ ye devir edilmesi.
2811 3 17.01.2024 İlçemiz Başpınar Mahallesi Ticaret Merkezi Pazaryeri alanında Rıdvan ACAR adına kayıtlı bulunan satış tezgahlarının Selehattin EGEÇ’ e devir edilmesi.
2812 4 17.01.2024 İlçemiz Başpınar Mahallesi Ticaret Merkezi Pazaryeri alanında Ramiz BARIŞ adına kayıtlı bulunan satış tezgahlarının Muradiye BARIŞ’ a devir edilmesi.
2813 5 17.01.2024 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 35 ada 12 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2814 6 17.01.2024 İlçemiz Kalayık Mahallesi tapunun 2498 ada 30 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2815 7 17.01.2024 İlçemiz Gündoğan Mahallesi tapunun 115 ada 67 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2779 550 27.12.2023 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 2650 ada 106 numaralı parsel üzerinde ruhsatsız ve izinsiz yapı ile ilgili para cezası işlemi.
2780 551 27.12.2023 İlçemiz Nuriye Mahallesi tapunun 2626 ada 11 numaralı parsel ile ilgili yola terk işlemi.
2781 552 27.12.2023 İlçemiz Büyükdere Mahallesi tapunun 1391 ada 18 numaralı parsel ile ilgili yola terk işlemi.
2782 553 27.12.2023 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 151 ada 3 numaralı parsel ile ilgili yol terki, park terki ve ifraz işlemi.
2783 554 27.12.2023 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 150 ada 4 numaralı parsel ile ilgili yol terki, park terki ve ifraz işlemi.
2784 555 27.12.2023 İlçemiz Aşağıçarığıkuru Mahallesi tapunun 2324 ada 1 numaralı parsel ile ilgili yol terki ve ifraz işlemi.
2785 556 27.12.2023 İlçemiz Uzuncaorman Mahallesi tapunun 2171 ada 5 numaralı parsel ile ilgili ihdas, yol terki, tevhit ve ifraz işlemi.
2786 557 27.12.2023 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 1040 ada 4 numaralı parsel ile ilgili yol terki işlemi.
2787 558 27.12.2023 : İlçemiz Uzuncaorman Mahallesi tapunun 2169 ada 27, 28 ve 29 numaralı parseller ile ilgili tevhit-ifraz işlemi.
2788 559 27.12.2023 İlçemiz Servetiye Mahallesi tapunun 1368 ada 8 ve 9 numaralı parseller ile ilgili tevhit ve ifraz işlemi.
2789 560 27.12.2023 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 2650 ada 36 ve 42 numaralı parseller ile ilgili tevhit-ifraz işlemi.
2790 561 27.12.2023 İlçemiz Eskibıçkı Mahallesi tapunun 104 ada 6, 7, 9 ve 12 numaralı parseller ile ilgili tevhit ve ifraz işlemi.
2791 562 27.12.2023 İlçemiz Beylice Mahallesi tapunun 2997 ada 123 ve 124 numaralı parseller ile ilgili tevhit ve ifraz işlemi.
2792 563 27.12.2023 İlçemiz Yukarıhüseyinşeyh Mahallesi tapunun 374 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2793 564 27.12.2023 İlçemiz Servetiye Mahallesi tapunun 1375 ada 4 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2794 565 27.12.2023 İlçemiz Sarıyer Mahallesi tapunun 111 ada 14 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2795 566 27.12.2023 İlçemiz Lütfiyeköşk Mahallesi tapunun 102 ada 12 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2796 567 27.12.2023 İlçemiz Kazimiye Mahallesi tapunun 216 ada 12 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2797 568 27.12.2023 İlçemiz Karaçökek Mahallesi tapunun 2591 ada 18 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2798 569 27.12.2023 İlçemiz Karaçökek Mahallesi tapunun 2572 ada 5 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2799 570 27.12.2023 İlçemiz Karaçökek Mahallesi tapunun 2567 ada 27 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2800 571 27.12.2023 İlçemiz Kalayık Mahallesi tapunun 2475 ada 35 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2801 572 27.12.2023 İlçemiz Hacimbey Mahallesi tapunun 3015 ada 28 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2802 573 27.12.2023 İlçemiz Güldibi Mahallesi tapunun 2865 ada 28 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2803 574 27.12.2023 İlçemiz Dereboğazı Mahallesi tapunun 1179 ada 2 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2804 575 27.12.2023 İlçemiz Çağlayan Mahallesi tapunun 1928 ada 2 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2805 576 27.12.2023 İlçemiz Beylice Mahallesi tapunun 2993 ada 8 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2806 577 27.12.2023 İlçemiz Çayırbaşı Mahallesi tapunun 2887 ada 16 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2807 578 27.12.2023 2023 Mali Yılı tahsisat nakillerinin yapılması.
2808 579 27.12.2023 2023 Mali Yılı tahsisat nakillerinin yapılması.
2764 535 18.12.2023 İlçemiz Soğuksu Mahallesi tapunun 3115 ada 2 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2765 536 18.12.2023 İlçemiz Soğuksu Mahallesi tapunun 3115 ada 1 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2766 537 18.12.2023 İlçemiz Soğuksu Mahallesi tapunun 3102 ada 3 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2767 538 18.12.2023 İlçemiz Kargalıyeniköy Mahallesi tapunun 129 ada 10 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2768 539 18.12.2023 İlçemiz Kalayık Mahallesi tapunun 2476 ada 1 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2769 540 18.12.2023 İlçemiz Kalayık Mahallesi tapunun 2475 ada 25 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2770 541 18.12.2023 İlçemiz Kalayık Mahallesi tapunun 2475 ada 24 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi
2771 542 18.12.2023 İlçemiz Çukurhan Mahallesi tapunun 3013 ada 40 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2772 543 18.12.2023 İlçemiz Aksu Mahallesi tapunun 216 ada 2 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2773 544 18.12.2023 İlçemiz Kalayık Mahallesi tapunun 2478 ada 12 ve 44 numaralı parseller ile ilgili tevhit ve ifraz işlemi.
2774 545 18.12.2023 İlçemiz Karaçökek Mahallesi tapunun 2570 ada 8 numaralı parsel ile ilgili ifraz ve geçit hakkı işlemi.
2775 546 18.12.2023 İlçemiz Şeyhler Mahallesi tapunun 108 ada 7 ve 10 numaralı parseller ile ilgili tevhit, ifraz ve geçit hakkı işlemi.
2776 547 18.12.2023 İlçemiz Başpınar Mahallesi 158 ada 45 numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemize ait 164,69 m² hissenin Sabri GENÇ’e satılması işlemi.
2777 548 18.12.2023 İlçemiz İkbaliye Mahallesi tapunun 2966 ada 28 numaralı parsel üzerinde Halil KAHVECİ tarafından izinsiz ve ruhsatsız imalat yapıldığı tespit edildiğinden 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesine göre yıkım kararı verilmesi.
2778 549 18.12.2023 İlçemiz Balıklıihsaniye Mahallesi tapunun 2930 ada 51 numaralı parsel üzerinde Ahmet BAHAR tarafından izinsiz ve ruhsatsız imalat yapıldığı tespit edildiğinden 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesine göre yıkım kararı verilmesi.
2750 521 13.12.2023 İlçemiz Büyükdere Mahallesi tapunun 1380 ada 30 ve 65 numaralı parseller ile ilgili tevhit işlemi.
2751 522 13.12.2023 İlçemiz Çağlayan Mahallesi 91 numaralı düzenleme bölgesi olarak belirlenen alanda 18. madde uygulaması kararı.
2752 523 13.12.2023 İlçemiz Soğuksu Mahallesi tapunun 3085 ada 21 ve 22 numaralı parseller ile ilgili ifraz ve geçit hakkı işlemi.
2753 524 13.12.2023 : İlçemiz Kargalıhanbaba Mahallesi tapunun 1296 ada 48 numaralı parsel ile ilgili ihdas, yol terki ve tevhit işlemi.
2754 525 13.12.2023 İlçemiz Beylice Mahallesi tapunun 2976 ada 98 ve 99 numaralı parseller ile ilgili tevhit-ifraz işlemi.
2755 526 13.12.2023 İlçemiz Karaçökek Mahallesi tapunun 2601 ada 15 ve 17 numaralı parseller ile ilgili tevhit-ifraz işlemi.
2756 527 13.12.2023 İlçemiz Kargalıhanbaba Mahallesi tapunun 1296 ada 46 ve 47 numaralı parseller ile ilgili tevhit-ifraz işlemi.
2757 528 13.12.2023 İlçemiz Yeniköy Mahallesi tapunun 2256 ada 1 ve 2 numaralı parseller ile ilgili tevhit-ifraz işlemi.
2758 529 13.12.2023 İlçemiz Yukarıçarığıkuru Mahallesi tapunun 3144 ada 39 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2759 530 13.12.2023 İlçemiz Uzuncaorman Mahallesi tapunun 1110 ada 4 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2760 531 13.12.2023 İlçemiz İkbaliye Mahallesi tapunun 2953 ada 24 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi
2761 532 13.12.2023 İlçemiz Hamidiyesani Mahallesi tapunun 101 ada 61 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2762 533 13.12.2023 İlçemiz Aktefek Mahallesi tapunun 146 ada 2 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2763 534 13.12.2023 İlçemiz Kalayık Mahallesi tapunun 2490 ada 8 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2742 513 05.12.2023 İlçemiz Kargalıyeni Mahallesi tapunun 131 ada 52 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2743 514 05.12.2023 İlçemiz Dereköy Mahallesi tapunun 185 ada 2 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2744 515 05.12.2023 İlçemiz İkramiye Mahallesi tapunun 2536 ada 64 ve 65 numaralı parseller ile ilgili tevhit işlemi.
2745 516 05.12.2023 İlçemiz Kargalıhanbaba Mahallesi tapunun 1296 ada 80 numaralı parsel ile ilgili yol terki ve ifraz işlemi.
2746 517 05.12.2023 İlçemiz Büyükdere Mahallesi tapunun 1334 ada 6 numaralı parsel üzerinde Metin TAMUSTA tarafından izinsiz ve ruhsatsız imalat yapıldığı tespit edildiğinden 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesine göre yıkım kararı verilmesi.
2747 518 05.12.2023 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 845 ada 4 numaralı parsel üzerinde Osman ARMAĞAN tarafından izinsiz ve ruhsatsız imalat yapıldığı tespit edildiğinden 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesine göre yıkım kararı verilmesi.
2748 519 05.12.2023 İlçemiz Dereboğazı Mahallesi tapunun 2676 ada 9 numaralı parsel üzerinde bulunan metruk yapı ile ilgili yıkım kararı verilmesi.
2749 520 05.12.2023 Ömer Faruk Dayıoğlu’nun şantiye şefi olarak görevlendirilmesi.
2735 506 27.11.2023 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 1629 ada 3 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2736 507 27.11.2023 İlçemiz Karaçökek Mahallesi tapunun 2579 ada 31 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2737 508 27.11.2023 İlçemiz Aktefek Mahallesi tapunun 135 ada 5 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2738 509 27.11.2023 İlçemiz Aksu Mahallesi tapunun 160 ada 9 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2739 510 27.11.2023 İlçemiz Sümbüllü Mahallesi tapunun 119 ada 3 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2740 511 27.11.2023 İlçemiz Soğuksu Mahallesi tapunun 3090 ada 20 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2741 512 27.11.2023 İlçemiz Akova Mahallesi tapunun 1317 ada 99 ve 100 numaralı parsel ile tevhit işlemi.
2695 466 22.11.2023 İlçemiz Muradiye Mahallesi tapunun 2859 ada 36 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2696 467 22.11.2023 İlçemiz Mahmutbey Mahallesi tapunun 1996 ada 2 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2697 468 22.11.2023 İlçemiz Karatoprak Mahallesi tapunun 103 ada 14 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2698 469 22.11.2023 İlçemiz Karaçökek Mahallesi tapunun 2608 ada 2 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2699 470 22.11.2023 İlçemiz Harmantepe Mahallesi tapunun 2915 ada 24 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2700 471 22.11.2023 İlçemiz Beylice Mahallesi tapunun 2980 ada 23 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2701 472 22.11.2023 İlçemiz Aktefek Mahallesi tapunun 134 ada 3 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2702 473 22.11.2023 İlçemiz Mahmutbey Mahallesi tapunun 1997 ada 1 ve 2 numaralı parsel ile ilgili tevhit ve ifraz işlemi.
2703 474 22.11.2023 İlçemiz Dereboğazı Mahallesi tapunun 324 ada 2, 3 ve 4 numaralı parseller ile ilgili tevhit ve ifraz işlemi.
2704 475 22.11.2023 İlçemiz Kalayık Mahallesi tapunun 2475 ada 52 numaralı parsel ile ilgili ifraz ve geçit hakkı işlemi.
2705 476 22.11.2023 İlçemiz Bakacak Mahallesi tapunun 116 ada 7, 8, 9 ve 10 numaralı parseller ile ilgili tevhit ve ifraz işlemi.
2706 477 22.11.2023 İlçemiz Mahmutbey Mahallesi tapunun 89 ada 31 numaralı parsel ile ilgili yola terk işlemi.
2707 478 22.11.2023 İlçemiz Nuriye Mahallesi tapunun 2628 ada 8, 9, 10 ve 11 numaralı parseller ile ilgili tevhit, yola terk ve ifraz işlemi.
2708 479 22.11.2023 İlçemiz Uzuncaorman Mahallesi tapunun 2169 ada 19 numaralı parsel ile ilgili yol terki ve ifraz işlemi.
2709 480 22.11.2023 İlçemiz Kargalıhanbaba Mahallesi tapunun 1296 ada 37 numaralı parsel ile ilgili yol terki, park terki, ifraz ve geçit hakkı işlemi.
2710 481 22.11.2023 İlçemiz İkbaliye Mahallesi tapunun 2966 ada 28 numaralı parsel üzerinde ruhsatsız ve izinsiz yapı ile ilgili para cezası işlemi.
2711 482 22.11.2023 İlçemiz Esentepe Mahallesi tapunun 143 numaralı parsel üzerinde Recep BARDAKÇI tarafından izinsiz ve ruhsatsız imalat yapıldığı tespit edildiğinden 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesine göre yıkım kararı verilmesi.
2712 483 22.11.2023 : İlçemiz Esentepe Mahallesi tapunun 144 numaralı parsel üzerinde Recep BARDAKÇI tarafından izinsiz ve ruhsatsız imalat yapıldığı tespit edildiğinden 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesine göre yıkım kararı verilmesi.
2713 484 22.11.2023 Belediyemiz zimmetinde bulunan Aktefek Mahallesi tapunun 134 ada 1 numaralı parselde yer alan 4.872,34 m² taşınmazın satış ihalesinin yapılması.
2714 485 22.11.2023 Belediyemiz zimmetinde bulunan İkbaliye Mahallesi tapunun 21 numaralı parselde yer alan 15.380,00 m² taşınmazın satış ihalesinin yapılması.
2715 486 22.11.2023 Belediyemiz zimmetinde bulunan İkbaliye Mahallesi tapunun 22 numaralı parselde yer alan 14.180,00 m² taşınmazın satış ihalesinin yapılması.
2716 487 22.11.2023 Belediyemiz zimmetinde bulunan İkbaliye Mahallesi tapunun 249 numaralı parselde yer alan 9.000,00 m² taşınmazın satış ihalesinin yapılması.
2717 488 22.11.2023 Belediyemiz zimmetinde bulunan İkbaliye Mahallesi tapunun 368 numaralı parselde yer alan 49.980,00 m² taşınmazın satış ihalesinin yapılması.
2718 489 22.11.2023 Belediyemiz zimmetinde bulunan Karadere Mahallesi tapunun 113 ada 2 numaralı parselde yer alan 6.499,66 m² taşınmazın satış ihalesinin yapılması.
2719 490 22.11.2023 Belediyemiz zimmetinde bulunan Kargalıyeni Mahallesi tapunun 112 ada 23 numaralı parselde yer alan 10.578,22 m² taşınmazın satış ihalesinin yapılması.
2720 491 22.11.2023 Belediyemiz zimmetinde bulunan Kargalıyeni Mahallesi tapunun 122 ada 38 numaralı parselde yer alan 5.088,17 m² taşınmazın satış ihalesinin yapılması.
2721 492 22.11.2023 Belediyemiz zimmetinde bulunan Paşaköy Mahallesi tapunun 109 ada 1 numaralı parselde yer alan 11.387,65 m² taşınmazın satış ihalesinin yapılması.
2722 493 22.11.2023 Belediyemiz zimmetinde bulunan Paşaköy Mahallesi tapunun 101 ada 111 numaralı parselde yer alan 12.331,43 m² taşınmazın satış ihalesinin yapılması.
2723 494 22.11.2023 Belediyemiz zimmetinde bulunan Paşaköy Mahallesi tapunun 101 ada 112 numaralı parselde yer alan 9.087,29 m² taşınmazın satış ihalesinin yapılması.
2724 495 22.11.2023 Belediyemiz zimmetinde bulunan Paşaköy Mahallesi tapunun 116 ada 116 numaralı parselde yer alan 4.690,35 m² taşınmazın satış ihalesinin yapılması.
2725 496 22.11.2023 Belediyemiz zimmetinde bulunan Servetiye Mahallesi tapunun 1377 ada 18 numaralı parselde yer alan 16.837,91 m² taşınmazın satış ihalesinin yapılması.
2726 497 22.11.2023 Belediyemiz zimmetinde bulunan Sofular Mahallesi tapunun 102 ada 1 numaralı parselde yer alan 13.496,03 m² taşınmazın satış ihalesinin yapılması.
2727 498 22.11.2023 Belediyemiz zimmetinde bulunan Türbe Mahallesi tapunun 2271 ada 15 numaralı parselde yer alan 2.209,46 m² taşınmazın satış ihalesinin yapılması.
2728 499 22.11.2023 Belediyemiz zimmetinde bulunan Aşağıçalıca Mahallesi tapunun 2200 ada 6 numaralı parselde yer alan 2.702,00 m² taşınmazın satış ihalesinin yapılması.
2729 500 22.11.2023 Belediyemiz zimmetinde bulunan Aşağıçalıca Mahallesi tapunun 2205 ada 53 numaralı parselde yer alan 3.425,92 m² taşınmazın satış ihalesinin yapılması.
2730 501 22.11.2023 Belediyemiz zimmetinde bulunan Hallaç Mahallesi tapunun 2296 ada 59 numaralı parselde yer alan 2.059,98 m² taşınmazın satış ihalesinin yapılması.
2731 502 22.11.2023 Belediyemiz zimmetinde bulunan Hallaç Mahallesi tapunun 2285 ada 10 numaralı parselde yer alan 3.158,64 m² taşınmazın satış ihalesinin yapılması.
2732 503 22.11.2023 Belediyemiz zimmetinde bulunan Hallaç Mahallesi tapunun 2285 ada 13 numaralı parselde yer alan 4.732,93 m² taşınmazın satış ihalesinin yapılması.
2733 504 22.11.2023 2023/2 sayılı ihale onay belgesi ile satışına onay verilen ihalelerin yapılması.
2734 505 22.11.2023 Mahmutbey Mahallesi’nde bulunan Hendek Gençlik Merkezi’nde GSM Baz İstasyonu kurulması ve 3 yıl süreli olarak kiralanmasına.
2686 457 15.11.2023 İlçemiz Karadere Mahallesi tapunun 115 ada 12 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2687 458 15.11.2023 İlçemiz Beylice Mahallesi tapunun 2978 ada 2 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2688 459 15.11.2023 İlçemiz Karaçökek Mahallesi tapunun 2610 ada 18 ve 19 numaralı parseller ile ilgili tevhit ve ifraz işlemi.
2689 460 15.11.2023 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 170 ada 4 numaralı parsel ile ilgili yola terk ve ifraz işlemi.
2690 461 15.11.2023 İlçemiz Kurtköy Mahallesi tapunun 102 ada 173 numaralı parsel ile ilgili yol terki işlemi
2691 462 15.11.2023 İlçemiz Çakallık Mahallesi tapunun 125 ada 24 ve 27 numaralı parseller ile ilgili geçit hakkı işlemi.
2692 463 15.11.2023 İlçemiz Balıklıihsaniye Mahallesi 2930 ada 51 numaralı parsel üzerinde ruhsat ve eklerine aykırı imalat ile ilgili para cezası işlemi.
2693 464 15.11.2023 İlçemiz Çamlıca/Yeşiller Mahallesi tapunun 154 ada 23 numaralı parsel ile ilgili ihdas ve tevhit işlemi.
2694 465 15.11.2023 İlçemiz Aşağıçarığıkuru Mahallesi tapunun 2319 ada 23 ve 28 numaralı parseller ile ilgili tevhit, yol terki, park terki ve ifraz işlemi.
2666 437 08.11.2023 İlçemiz Başpınar Mahallesi 1045 ada 15 numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemize ait 54 m² hissenin Özerler Süt Ürünleri ve Marketçilik A.Ş’ ye satılması işlemi.
2667 438 08.11.2023 İlçemiz Kemaliye Mahallesi 1664 ada 6 numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemize ait 23,45 m² hissenin Dilek Zeren’e satılması işlemi.
2668 439 08.11.2023 İlçemiz Uzuncaorman Mahallesi 1110 ada 4 numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemize ait 31,50 m² hissenin Yiğit İbrahim TORLAK’ a satılması işlemi.
2669 440 08.11.2023 İlçemiz Akova Mahallesi 1934 ada 1 numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemize ait 186,56 m² hissenin Selfinaz Aydın’a satılması işlemi.
2670 441 08.11.2023 İlçemiz Akova Mahallesi 1934 ada 11 numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemize ait 312,46 m² hissenin Büşra BOZKURT’ a satılması işlemi.
2671 442 08.11.2023 İlçemiz Başpınar ve Akova Mahallesi 24 numaralı düzenleme bölgesi olarak belirlenen alanda 18. madde uygulaması kararı.
2672 443 08.11.2023 İlçemiz Soğuksu Mahallesi tapunun 3085 ada 21 ve 22 numaralı parseller ile ilgili ifraz ve geçit hakkı işlemi.
2673 444 08.11.2023 İlçemiz Yeniyayla Mahallesi tapunun 138 ada 10 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2674 445 08.11.2023 İlçemiz Hallaç Mahallesi tapunun 2296 ada 102 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2675 446 08.11.2023 İlçemiz Akarca Mahallesi tapunun 106 ada 3 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2676 447 08.11.2023 İlçemiz Soğuksu Mahallesi tapunun 3099 ada 3 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2677 448 08.11.2023 İlçemiz Uzuncaorman Mahallesi tapunun 2169 ada 12 numaralı parsel ile ilgili yola terk ve ifraz işlemi.
2678 449 08.11.2023 İlçemiz Nuriye Mahallesi tapunun 2625 ada 14 numaralı parsel ile ilgili yola terk işlemi.
2679 450 08.11.2023 İlçemiz Büyükdere Mahallesi tapunun 1380 ada 1 numaralı parsel ile ilgili yola terk işlemi.
2680 451 08.11.2023 İlçemiz Kalayık Mahallesi tapunun 2506 ada 19 ve 20 numaralı parseller ile ilgili tevhit işlemi.
2681 452 08.11.2023 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 1231 ada 3, 4 ve 5 numaralı parseller ile ilgili tevhit işlemi.
2682 453 08.11.2023 Kamulaştırma işlemi.
2683 454 08.11.2023 İlçemiz Kahraman Mahallesi tapunun 129 ada 6 numaralı parsel üzerinde Meryem HAŞLAMAN tarafından izinsiz ve ruhsatsız imalat yapıldığı tespit edildiğinden 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesine göre yıkım kararı verilmesi.
2684 455 08.11.2023 İlçemiz Büyükdere Mahallesi tapunun 1334 ada 6 numaralı parsel üzerinde ruhsatsız ve izinsiz yapı ile ilgili para cezası işlemi.
2685 456 08.11.2023 İlçemiz Başpınar Mahallesi 845 ada 4 numaralı parsel üzerinde ruhsatsız ve izinsiz yapı ile ilgili para cezası işlemi.
2661 432 31.10.2023 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 845 ada 2 numaralı parsel üzerinde Ahmet SOFU tarafından izinsiz ve ruhsatsız imalat yapıldığı tespit edildiğinden 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesine göre yıkım kararı verilmesi.
2662 433 31.10.2023 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 845 ada 4 numaralı parsel üzerinde Osman ARMAĞAN tarafından izinsiz ve ruhsatsız imalat yapıldığı tespit edildiğinden 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesine göre yıkım kararı verilmesi.
2663 434 31.10.2023 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 845 ada 4 numaralı parsel üzerinde Osman ARMAĞAN tarafından izinsiz ve ruhsatsız imalat yapıldığı tespit edildiğinden 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesine göre yıkım kararı verilmesi.
2664 435 31.10.2023 İlçemiz Ortaköy Mahallesi tapunun 1491 numaralı parsel üzerinde Ercan ŞAHİN tarafından izinsiz ve ruhsatsız imalat yapıldığı tespit edildiğinden 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesine göre yıkım kararı verilmesi.
2665 436 31.10.2023 İlçemiz Başpınar ve Akova Mahallesi 24 numaralı düzenleme bölgesi olarak belirlenen alanda 1 ay süre ile askıya çıkarma kararı.
2644 415 26.10.2023 İlçemiz Başpınar Mahallesi Ticaret Merkezi Pazaryeri alanında Mustafa AYDIN adına kayıtlı bulunan satış tezgahının Serhan YAMAN’ a devir edilmesi.
2645 416 26.10.2023 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Emel TEPE’ye 386,00 TL para cezası verilmesi.
2646 417 26.10.2023 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren İlhami SEÇKİN’e 386,00 TL para cezası verilmesi.
2647 418 26.10.2023 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Nurhan DEMİRCİ’ye 386,00 TL para cezası verilmesi.
2648 419 26.10.2023 İlçemiz Mahmutbey Mahallesi tapunun 520 ada 2 ve 14 numaralı parseller ile ilgili tevhit işlemi.
2649 420 26.10.2023 İlçemiz Esentepe Mahallesi 144 numaralı parsel üzerinde ruhsatsız ve izinsiz yapı ile ilgili para cezası işlemi.
2650 421 26.10.2023 İlçemiz Esentepe Mahallesi 143 numaralı parsel üzerinde ruhsatsız ve izinsiz yapı ile ilgili para cezası işlemi.
2651 422 26.10.2023 İlçemiz Kurtköy Mahallesi tapunun 104 ada 369 numaralı parsel üzerinde Keziban YOLCU tarafından izinsiz ve ruhsatsız imalat yapıldığı tespit edildiğinden 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesine göre yıkım kararı verilmesi.
2652 423 26.10.2023 İlçemiz Kahraman Mahallesi tapunun 129 ada 6 numaralı parsel üzerinde Meryem HAŞLAMAN tarafından izinsiz ve ruhsatsız imalat yapıldığı tespit edildiğinden 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesine göre yıkım kararı verilmesi.
2653 424 26.10.2023 İlçemiz Tuzak Mahallesi tapunun 1161 numaralı parsel üzerinde Ahmet ORUÇ tarafından izinsiz ve ruhsatsız imalat yapıldığı tespit edildiğinden 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesine göre yıkım kararı verilmesi.
2654 425 26.10.2023 İlçemiz Tuzak Mahallesi tapunun 1123 numaralı parsel üzerinde Süleyman KALAYCI tarafından izinsiz ve ruhsatsız imalat yapıldığı tespit edildiğinden 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesine göre yıkım kararı verilmesi.
2655 426 26.10.2023 İlçemiz Tuzak Mahallesi tapunun 1125 numaralı parsel üzerinde Süleyman KALAYCI tarafından izinsiz ve ruhsatsız imalat yapıldığı tespit edildiğinden 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesine göre yıkım kararı verilmesi.
2656 427 26.10.2023 İlçemiz Aksu Mahallesi tapunun 164 ada 1 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2657 428 26.10.2023 İlçemiz Dikmen Mahallesi tapunun 169 ada 4 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2658 429 26.10.2023 İlçemiz Dereboğazı Mahallesi tapunun 1177 ada 2 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2659 430 26.10.2023 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 327 ada 5 numaralı parsel ile ilgili yol terki işlemi.
2660 431 26.10.2023 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 1606 ada 2 ve 3 numaralı parseller ile ilgili tevhit işlemi.
2629 400 17.10.2023 İlçemiz Başpınar Mahallesi 845 ada 4 numaralı parsel üzerinde ruhsatsız ve izinsiz yapı ile ilgili para cezası işlemi.
2630 401 17.10.2023 İlçemiz Başpınar Mahallesi 845 ada 4 numaralı parsel üzerinde ruhsatsız ve izinsiz yapı ile ilgili para cezası işlemi.
2631 402 17.10.2023 İlçemiz Başpınar Mahallesi 845 ada 2 numaralı parsel üzerinde ruhsatsız ve izinsiz yapı ile ilgili para cezası işlemi.
2632 403 17.10.2023 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Ferhat KOCABAY’a 386,00 TL para cezası verilmesine.
2633 404 17.10.2023 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Recep ÇAY’a 386,00 TL para cezası verilmesi.
2634 405 17.10.2023 : İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 750 ada 11 ve 12 numaralı parseller ile ilgili tevhit işlemi.
2635 406 17.10.2023 İlçemiz Sukenarı Mahallesi tapunun 1184 ve 543 numaralı parseller ile ilgili tevhit-ifraz işlemi.
2636 407 17.10.2023 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 1075 ada 1, 2 ve 3 numaralı parseller ile ilgili tevhit-ifraz işlemi.
2637 408 17.10.2023 İlçemiz Çağlayan Mahallesi tapunun 935 ada 35 ve 36 numaralı parseller ile ilgili tevhit-ifraz işlemi.
2638 409 17.10.2023 İlçemiz Çağlayan Mahallesi tapunun 933 ada 13 numaralı parsel ile ilgili yol terki ve ifraz işlemi.
2639 410 17.10.2023 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 871 ada 2 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2640 411 17.10.2023 İlçemiz Esentepe Mahallesi tapunun 2824 ada 9 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2641 412 17.10.2023 İlçemiz Aşağıhüseyinşeyh Mahallesi tapunun 2015 ada 1 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2642 413 17.10.2023 İlçemiz Yarıca Mahallesi tapunun 2243 ada 33 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2643 414 17.10.2023 İlçemiz Başpınar Mahallesi 158 ada 28 numaralı parsel ile ilgili ihdas, yol terki ve tevhit işlemi.
2595 366 10.10.2023 İlçemiz Kurtköy Mahallesi 107 ada 107 numaralı parsel üzerinde ruhsatsız ve izinsiz yapı ile ilgili para cezası işlemi.
2596 367 10.10.2023 İlçemiz Tuzak Mahallesi tapunun 1161 numaralı parsel üzerinde ruhsatsız ve izinsiz yapı ile ilgili para cezası işlemi.
2597 368 10.10.2023 İlçemiz Kahraman Mahallesi tapunun 129 ada 6 numaralı parsel üzerinde ruhsatsız ve izinsiz yapı ile ilgili para cezası işlemi.
2598 369 10.10.2023 İlçemiz Kahraman Mahallesi tapunun 129 ada 6 numaralı parsel üzerinde ruhsatsız ve izinsiz yapı ile ilgili para cezası işlemi.
2599 370 10.10.2023 İlçemiz Tuzak Mahallesi tapunun 1123 numaralı parsel üzerinde ruhsatsız ve izinsiz yapı ile ilgili para cezası işlemi.
2600 371 10.10.2023 İlçemiz Tuzak Mahallesi tapunun 1125 numaralı parsel üzerinde ruhsatsız ve izinsiz yapı ile ilgili para cezası işlemi.
2601 372 10.10.2023 İlçemiz Büyükdere Mahallesi tapunun 1334 ada 6 numaralı parsel üzerinde ruhsatsız ve izinsiz yapı ile ilgili para cezası işlemi.
2602 373 10.10.2023 İlçemiz Kurtköy Mahallesi tapunun 104 ada 369 numaralı parsel üzerinde ruhsatsız ve izinsiz yapı ile ilgili para cezası işlemi
2603 374 10.10.2023 İlçemiz Soğuksu Mahallesi tapunun 727 numaralı parsel üzerinde ruhsatsız ve izinsiz yapı ile ilgili para cezası işlemi.
2604 375 10.10.2023 : İlçemiz Lütfiyeköşk Mahallesi tapunun 105 ada 4 numaralı parsel üzerinde ruhsatsız yapı ile ilgili yıkım kararı verilmesi.
2605 376 10.10.2023 İlçemiz Lütfiyeköşk Mahallesi tapunun 105 ada 4 numaralı parsel üzerinde ruhsatsız yapı ile ilgili yıkım kararı verilmesi.
2606 377 10.10.2023 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 141 ada 7 numaralı parsel üzerinde bulunan Metruk yapı ile ilgili yıkım kararı verilmesi.
2607 378 10.10.2023 İlçemiz Aksu Mahallesi tapunun 149 ada 2 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2608 379 10.10.2023 İlçemiz Aktefek Mahallesi tapunun 154 ada 9 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2609 380 10.10.2023 İlçemiz Esentepe Mahallesi tapunun 24 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2610 381 10.10.2023 İlçemiz Dikmen Mahallesi tapunun 115 ada 2 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2611 382 10.10.2023 İlçemiz Dikmen Mahallesi tapunun 226 ada 4 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2612 383 10.10.2023 İlçemiz Harmantepe Mahallesi tapunun 343 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2613 384 10.10.2023 İlçemiz Kalayık Mahallesi tapunun 2475 ada 60 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2614 385 10.10.2023 İlçemiz Kargalıyeni Mahallesi tapunun 110 ada 3 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2615 386 10.10.2023 İlçemiz Karaçökek Mahallesi tapunun 2570 ada 15 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2616 387 10.10.2023 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 1658 ada 4 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2617 388 10.10.2023 İlçemiz Mahmutbey Mahallesi tapunun 1998 ada 13 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2618 389 10.10.2023 İlçemiz Lütfiyeköşk Mahallesi tapunun 104 ada 4 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2619 390 10.10.2023 İlçemiz Sivritepe Mahallesi tapunun 116 ada 39 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2620 391 10.10.2023 İlçemiz Yarıca Mahallesi tapunun 2243 ada 30 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2621 392 10.10.2023 İlçemiz Tuzak Mahallesi tapunun 1617 ve 1640 numaralı parseller ile ilgili tevhit-ifraz işlemi.
2622 393 10.10.2023 İlçemiz Aktefek Mahallesi tapunun 151 ada 18 ve 19 numaralı parseller ile ilgili tevhit-ifraz işlemi.
2623 394 10.10.2023 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 735 ada 180 numaralı parsel ile ilgili yol terki işlemi.
2624 395 10.10.2023 İlçemiz Dereboğazı Mahallesi tapunun 2685 ada 18 ve 19 numaralı parseller ile ilgili tevhit ve yol terki işlemi.
2625 396 10.10.2023 : Çevre kirliliğini önlemek amacıyla gerekli ekipman satın alımı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından hibe sağlanması.
2626 397 10.10.2023 Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 1 adet çöp toplama aracı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan şartlı nakdi yardım talebinde bulunulmasına.
2627 398 10.10.2023 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Ramazan YILDIRIM’ a 772,00 TL para cezası ve 1 hafta süreyle kapatma cezası verilmesine.
2628 399 10.10.2023 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren İzzet BOZKURT’ a 772,00 TL para cezası ve 1 hafta süreyle kapatma cezası verilmesine.
2588 359 25.09.2023 İlçemiz Uzuncaorman Mahallesi tapunun 2150 ada 27 numaralı parsel ile ilgili yola terk ve ifraz işlemi.
2589 360 25.09.2023 İlçemiz Uzuncaorman Mahallesi tapunun 2135 ada 3 ve 5 numaralı parseller ile ilgili tevhit, yola terk ve ifraz işlemi.
2590 361 25.09.2023 İlçemiz Uzuncaorman Mahallesi tapunun 2132 ada 1 numaralı parsel ile ilgili yola terk, park terki ve ifraz işlemi.
2591 362 25.09.2023 İlçemiz Büyükdere Mahallesi tapunun 1380 ada 29 numaralı parsel ile ilgili yola terk işlemi.
2592 363 25.09.2023 İlçemiz Karaçökek Mahallesi tapunun 2610 ada 37 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2593 364 25.09.2023 İlçemiz Karaçökek Mahallesi tapunun 2610 ada 33, 34 ve 38 numaralı parseller ile ilgili tevhit, ifraz işlemi.
2594 365 25.09.2023 İlçemiz Çağlayan Mahallesi tapunun 1918 ada 9 ve 10 numaralı parseller ile ilgili tevhit işlemi.
2574 345 20.09.2023 İlçemiz Başpınar Mahallesi Ticaret Merkezi Pazaryeri alanında bulunan Naci GÜNGÖRSÜN adına kayıtlı tezgahın Nihal ÖZDEMİR’ e devir edilmesi.
2575 346 20.09.2023 İlçemiz Başpınar Mahallesi Ticaret Merkezi Pazaryeri alanında bulunan Deniz SAKCI adına kayıtlı bulunan çay ocağının Cafer UÇAR’ a devir edilmesi.
2576 347 20.09.2023 İlçemiz Karadere Mahallesi tapunun 114 ada 2 ve 17 numaralı parseller ile ilgili tevhit ve ifraz işlemi.
2577 348 20.09.2023 İlçemiz Karaçökek Mahallesi tapunun 2616 ada 48 ve 49 numaralı parseller ile ilgili tevhit ve ifraz işlemi.
2578 349 20.09.2023 İlçemiz Karadere Mahallesi tapunun 115 ada 16, 21 ve 22 numaralı parseller ile ilgili tevhit işlemi.
2579 350 20.09.2023 İlçemiz Kurtuluş Mahallesi tapunun 141 ada 11 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2580 351 20.09.2023 İlçemiz Kurtuluş Mahallesi tapunun 140 ada 4 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2581 352 20.09.2023 İlçemiz Karadere Mahallesi 117 ada 22, 24 ve 25 numaralı parsellerde geçit hakkı işlemi.
2582 353 20.09.2023 İlçemiz Çamlıca Mahallesi tapunun 234 ada 8 numaralı parsel ile ilgili yol terki işlemi.
2583 354 20.09.2023 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 166 ada 367 numaralı parsel ile ilgili yol terki işlemi.
2584 355 20.09.2023 İlçemiz Mahmutbey Mahallesi 84 numaralı düzenleme bölgesi olarak belirlenen alanda 18. madde uygulaması kararı.
2585 356 20.09.2023 İlçemiz Başpınar Mahallesi 2652 ada 1 numaralı parselin Maliye Hazinesine devir işlemi.
2586 357 20.09.2023 İlçemiz Mahmutbey Mahallesi 517 ada 11 numaralı parselin Vakıflar Genel Müdürlüğüne devir işlemi.
2587 358 20.09.2023 İlçemiz Cıpcıp Mahallesi 2446 ada 62 ve 63 numaralı parsel ile ilgili tevhit ve ifraz işlemi.
2564 335 14.09.2023 İlçemiz Tuzak Mahallesi 1123 numaralı parsel üzerinde Süleyman KALAYCI tarafından, izinsiz ve ruhsatsız olarak tek katlı yığma yapı (80 m²) yapıldığı tespit edildiğinden 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesine göre yıkım kararı verilmesi.
2565 336 14.09.2023 İlçemiz Dereboğazı Mahallesi 85 numaralı düzenleme bölgesi olarak belirlenen alanda 18. madde uygulaması kararı.
2566 337 14.09.2023 İlçemiz Uzuncaorman Mahallesi tapunun 2131 ada 2 numaralı parsel ile ilgili yola terk ve ifraz işlemi.
2567 338 14.09.2023 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 2651 ada 8 ve 16 numaralı parseller ile ilgili tevhit, yola terk ve ifraz işlemi.
2568 339 14.09.2023 KARARIN ÖZÜ: İlçemiz Dereboğazı Mahallesi tapunun 1161 ada 1 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2569 340 14.09.2023 İlçemiz Aktefek Mahallesi 151 ada 14 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2570 341 14.09.2023 İlçemiz Sivritepe Mahallesi 117 ada 24 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2571 342 14.09.2023 İlçemiz Kemaliye Mahallesi 1606 ada 2 numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemize ait 18,36 m² hissenin Soner ÖZCAN’ a satılması işlemi.
2572 343 14.09.2023 İlçemiz Kemaliye Mahallesi 832 ada 3 numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemize ait 72,74 m² hissenin Necati GEVHER’ e satılması işlemi.
2573 344 14.09.2023 İlçemiz Cıpcıp Mahallesi 2446 ada 62 ve 63 numaralı parsellerde irtifak hakkı terkini işlemi.
2560 331 29.08.2023 İlçemiz Dikmen Mahallesi tapunun 265 ada 57 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2561 332 29.08.2023 İlçemiz Karadere Mahallesi tapunun 150 ada 2 ve 3 numaralı parseller ile ilgili tevhit işlemi.
2562 333 29.08.2023 İlçemiz Kargalıhanbaba Mahallesi tapunun 1296 ada 48 numaralı parseller ile ilgili ihdas, yol terki ve tevhit işlemi.
2563 334 29.08.2023 İlçemiz Mahmutbey Mahallesinde bulunan Hendek Aile Kabristanlığı içerisinde bulunan Hakan DEMİREL adına kayıtlı mezar alanının Metin KUŞCAN’ a devir edilmesi.
2557 328 29.08.2023 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 776 ada 2 numaralı parsel ile ilgili yol terki işlemi.
2558 329 29.08.2023 İlçemiz Aksu Mahallesi tapunun 166 ada 2 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2559 330 29.08.2023 İlçemiz Kalayık Mahallesi tapunun 2498 ada 32 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2541 312 24.08.2023 İlçemiz Kemaliye Mahallesi 22 ada 165 numaralı parsel üzerinde Metin UZUNOĞLU tarafından ruhsatlı ve eki projelerine aykırı olarak etrafı kapalı sundurma imalatı yapıldığı tespit edildiğinden 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesine göre yıkım kararı verilmesi.
2542 313 24.08.2023 İlçemiz Kemaliye Mahallesi 22 ada 165 numaralı parsel üzerinde Metin UZUNOĞLU tarafından ruhsatlı ve eki projelerine aykırı olarak etrafı kapalı sundurma imalatı yapıldığı tespit edildiğinden 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesine göre yıkım kararı verilmesi.
2543 314 24.08.2023 İlçemiz Kemaliye Mahallesi 22 ada 165 numaralı parsel üzerinde Halit UZUN tarafından ruhsatlı ve eki projelerine aykırı olarak 17 numaralı bağımsız bölüme çatı terasının kapatıldığı tespit edildiğinden 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesine göre yıkım kararı verilmesi.
2544 315 24.08.2023 İlçemiz Kalayık Mahallesi 577 numaralı parselinde ruhsatsız ve izinsiz yapı ile ilgili para cezası işlemi.
2545 316 24.08.2023 İlçemiz Yeşilyurt Mahallesindeki Pazaryeri alanında bulunan Hakkı KARAMAHMUT adına kayıtlı dükkanın Sabiha KARAMAHMUT’ a devir edilmesi.
2546 317 24.08.2023 İlçemiz Dikmen Mahallesi tapunun 281 ada 9 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2547 318 24.08.2023 İlçemiz Kemaliye Mahallesi 2650 ada 19 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2548 319 24.08.2023 İlçemiz Karadere Mahallesi 117 ada 22 numaralı parsel lehine 117 ada 24 numaralı parsel aleyhine geçit hakkı işlemi.
2549 320 24.08.2023 İlçemiz Başpınar Mahallesi 158 ada 28 numaralı parsel ile ilgili ihdas, yol terki ve tevhit işlemi.
2550 321 24.08.2023 İlçemiz Başpınar Mahallesindeki Pazaryeri alanında bulunan Recep Tayyip KARASAKAL adına kayıtlı satış gezgahını İsmail PEK’ e devir edilmesi
2551 322 24.08.2023 Hendek Belediye Başkanlığı 2024 Yılı Performans Programı ile ilgili Belediye Meclisine görüş bildirilmesi.
2552 323 24.08.2023 2024 Mali Yılı gelir ve gider bütçelerinin 310.000.000,00 TL olarak görüşülmesi.
2553 324 24.08.2023 İlçemiz Kemaliye Mahallesi 1665 ada 7 numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemize ait 26,62 m² hissenin Hakan ÖZTÜRK’ e satılması işlemi.
2554 325 24.08.2023 İlçemiz Kemaliye Mahallesi 1606 ada 3 numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemize ait 33,97 m² hissenin Soner ÖZCAN’ a satılması işlemi.
2555 326 24.08.2023 İlçemiz Kemaliye Mahallesi 1654 ada1 numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemize ait 12,02 m² hissenin Erol ÇETİNKALA ve Mustafa TERZİ’ ye satılması işlemi.
2556 327 24.08.2023 İlçemiz Akova Mahallesi 1935 ada 3 numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemize ait 210,05 m² hissenin Nagihan SÜS’ e satılması işlemi.
2531 302 16.08.2023 İlçemiz Çağlayan Mahallesi 77 numaralı düzenleme bölgesi olarak belirlenen alanda 1 ay süre ile askıya çıkarma kararı.
2532 303 16.08.2023 İlçemiz Başpınar Mahallesi 109 ada 27 numaralı parsel ile ilgili yol terki ve ifraz işlemi.
2533 304 16.08.2023 İlçemiz Kargalıhanbaba Mahallesi 1296 ada 53 ve 54 numaralı parsel ile ilgili tevhit, yol terki ve ifraz işlemi.
2534 305 16.08.2023 İlçemiz Başpınar Mahallesinde tapunun 147 ada 45, 46, 47 ve 230 numaralı parsel ile ilgili yola terk, ihdas, tevhit ve ifraz işlemi.
2535 306 16.08.2023 İlçemiz Yarıca Mahallesi 104 ada 6 numaralı parsel lehine 2234 ada 1 numaralı parsel aleyhine geçit hakkı işlemi
2536 307 16.08.2023 İlçemiz Akçayır Mahallesi 5 numaralı parsel lehine 4 numaralı parsel aleyhine geçit hakkı işlemi.
2537 308 16.08.2023 İlçemiz Aşağıçalıca Mahallesi 2214 ada 2 numaralı parsel üzerinde Yunus Emre MUŞ tarafından izinsiz ve ruhsatsız imalat yapıldığı tespit edildiğinden 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesine göre yıkım kararı verilmesi.
2538 309 16.08.2023 İlçemiz Aşağıçalıca Mahallesi 2214 ada 11 numaralı parsel üzerinde Melek BAYRAKTAROĞLU tarafından izinsiz ve ruhsatsız imalat yapıldığı tespit edildiğinden 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesine göre yıkım kararı verilmesi.
2539 310 16.08.2023 İlçemiz Lütfiyeköşk Mahallesi 105 ada 4 numaralı parselinde ruhsatsız ve izinsiz yapı ile ilgili para cezası işlemi.
2540 311 16.08.2023 İlçemiz Lütfiyeköşk Mahallesi 105 ada 4 numaralı parselinde ruhsatsız ve izinsiz yapı ile ilgili para cezası işlemi.
2522 293 09.08.2023 : İlçemiz Çağlayan Mahallesi 91 numaralı düzenleme bölgesi olarak belirlenen alanda 1 ay süre ile askıya çıkarma kararı.
2523 294 09.08.2023 İlçemiz Başpınar ve Yeni Mahallelerinde 92 numaralı düzenleme bölgesi olarak belirlenen alanda 1 ay süre ile askıya çıkarma kararı.
2524 295 09.08.2023 İlçemiz Kurtuluş Mahallesi tapunun 122 ada 1 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2525 296 09.08.2023 İlçemiz Dikmen Mahallesi tapunun 116 ada 38 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2526 297 09.08.2023 İlçemiz Dikmen Mahallesi tapunun 115 ada 2 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2527 298 09.08.2023 İlçemiz Dereboğazı Mahallesi tapunun 2690 ada 16 ve 22 numaralı parsel ile ilgili tevhit ve yol terki işlemi
2528 299 09.08.2023 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 720 ada 148 numaralı parsel ile ilgili yol terki işlemi.
2529 300 09.08.2023 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 31 ada 58 numaralı parsel ile ilgili yol terki işlemi.
2530 301 09.08.2023 İlçemiz Camili Mahallesi 207 ada 20 numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemize ait 48,57 m² hissenin Mükremin BAYLAN’a satılması işlemi.
2512 285 02.08.2023 İlçemiz Aktefek Mahallesi 138 ada 30 numaralı parseller ile ilgili ifraz işlemi.
2513 286 02.08.2023 İlçemiz Şeyhler Mahallesi 154 ada 19 numaralı parseller ile ilgili ifraz işlemi.
2514 287 02.08.2023 İlçemiz Kazımiye Mahallesi 167 ada 24 numaralı parseller ile ilgili ifraz işlemi.
2515 288 02.08.2023 : İlçemiz Kargalıhanbaba Mahallesi 1300 ada 4 numaralı parsel ile ilgili yol terki ve ifraz işlemi.
2516 289 02.08.2023 İlçemiz Başpınar Mahallesi 76 numaralı düzenleme bölgesi olarak belirlenen alanda 1 ay süre ile askıya çıkarma kararı.
2517 290 02.08.2023 İlçemiz Dereboğazı Mahallesi 2669 ada 2 numaralı parselinde ruhsatsız ve izinsiz yapı ile ilgili para cezası işlemi.
2518 291 02.08.2023 İlçemiz Sümbüllü Mahallesi 125 ada 32 numaralı parselinde ruhsatsız ve izinsiz yapı ile ilgili para cezası işlemi.
2519 292 02.08.2023 İlçemiz Nuriye Mahallesi 2640 ada 8 numaralı parselinde ruhsatsız ve izinsiz yapı ile ilgili para cezası işlemi.
2504 277 28.07.2023 İlçemiz Karaçökek Mahallesi 763 numaralı parseli, ( kadastro yenileme çalışması sonrası 2577 ada 4 numaralı parseller ) ile ilgili ifraz işlemi.
2505 278 28.07.2023 İlçemiz Karaçökek Mahallesi 596 numaralı parseli ( kadastro yenileme çalışması sonrası 2607 ada 4 numaralı parseller) ile ilgili ifraz işlemi.
2506 279 28.07.2023 İlçemiz Kemaliye Mahallesinde tapunun 812 ada 5 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2507 280 28.07.2023 İlçemiz Lütfiyeköşk Mahallesi 119 ada 8 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2508 281 28.07.2023 İlçemiz Ortaköy Mahallesi 1491 numaralı parsel üzerinde ruhsatsız ve izinsiz yapı ile ilgili para cezası işlemi.
2509 282 28.07.2023 : İlçemiz Kalayık Mahallesi 651 numaralı parsel üzerinde ruhsatsız ve izinsiz yapı ile ilgili para cezası işlemi.
2510 283 28.07.2023 : İlçemiz Kalayık Mahallesi 651 numaralı parsel üzerinde ruhsatsız ve izinsiz yapı ile ilgili para cezası işlemi.
2511 284 28.07.2023 İlçemiz Mahmutbey Mahallesinde tapunun 499 ada 2 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2483 256 20.07.2023 İlçemiz Çağlayan Mahallesi 1906 ada 8 numaralı parsel üzerinde ruhsat ve eklerine aykırı imalat ile ilgili para cezası işlemi.
2484 257 20.07.2023 İlçemiz Uzuncuorman Mahallesi 2155 ada 3 numaralı parsel ile ilgili yol terki işlemi.
2485 258 20.07.2023 İlçemiz Uzuncuorman Mahallesi 2133 ada 3 numaralı parsel ile ilgili yol terki ve ifraz işlemi.
2486 259 20.07.2023 İlçemiz Aksu Mahallesi 228 ada 3 numaralı parsel ifraz ve geçit hakkı işlemi.
2487 260 20.07.2023 İlçemiz Kadifekale Mahallesi 130 ada 2, 3 ve 4 numaralı parseller ile ilgili tevhit ve ifraz işlemi.
2488 261 20.07.2023 İlçemiz Akova Mahallesi 1323 ada 9 numaralı parseller ile ilgili ihdas ve tevhit işlemi.
2489 262 20.07.2023 İlçemiz Çakallık Mahallesi 113 ada 1 numaralı parseller ile ilgili ifraz işlemi.
2490 263 20.07.2023 İlçemiz Dereköy Mahallesi 144 ada 9 numaralı parseller ile ilgili ifraz işlemi
2491 264 20.07.2023 İlçemiz Soğuksu Mahallesi 546 numaralı parseller ile ilgili ifraz işlemi.
2492 265 20.07.2023 İlçemiz Karadere Mahallesi 171 ada 8 numaralı parseller ile ilgili ifraz işlemi.
2493 266 20.07.2023 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 1213 ada 3,4, 5 ve 6 numaralı parseller ile ilgili tevhit işlemi.
2494 267 20.07.2023 İlçemiz Çağlayan Mahallesi 87 numaralı düzenleme bölgesi olarak belirlenen alanda 18. madde uygulaması kararı.
2495 268 20.07.2023 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Bekir TAMTÜRK ’e 386,00 TL para cezası verilmesi.
2496 269 20.07.2023 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Emin KUŞÇU’ ya 386,00 TL para cezası verilmesi.
2497 270 20.07.2023 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Ümran ŞIKKA’ ya 386,00 TL para cezası verilmesi.
2498 271 20.07.2023 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Ramazan YILDIRIM’ a 772,00 TL para cezası verilmesi.
2499 272 20.07.2023 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Emin KUŞÇU’ ya 386,00 TL para cezası verilmesi
2500 273 20.07.2023 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Ferhat KOCABAY’ a 772,00 TL para cezası verilmesi.
2501 274 20.07.2023 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Ferhat KOCABAY’ a 386,00 TL para cezası verilmesi.
2502 275 20.07.2023 Muhammet BAHTİYAR’ a çevre kirliliği ile ilgili para cezası işlemi.
2503 276 20.07.2023 İlçemiz Yeni Mahalle Servetiye Caddesi No:63 adresinde faaliyet gösteren KARFA Ev Yemekleri ünvanlı işyerinin çevreyi kirlettiği ve çevre temizliği ile ilgili gerekli önlemleri almadığı gerekçesiyle 1.295,00 TL para cezası verilmesi.
2476 249 13.07.2023 İlçemiz Sümbüllü Mahallesi 125 ada 32 numaralı parselinde ruhsatsız ve izinsiz yapı ile ilgili para cezası işlemi.
2477 250 13.07.2023 İlçemiz Nuriye Mahallesi 2640 ada 8 numaralı parselinde ruhsatsız ve izinsiz yapı ile ilgili para cezası işlemi.
2478 251 13.07.2023 İlçemiz Dereboğazı Mahallesi 2669 ada 2 numaralı parselinde ruhsatsız ve izinsiz yapı ile ilgili para cezası işlemi.
2479 252 13.07.2023 İlçemiz Tuzak Mahallesi 1123 numaralı parselinde ruhsatsız ve izinsiz yapı ile ilgili para cezası işlemi.
2480 253 13.07.2023 İlçemiz Başpınar Mahallesi 1213 ada 1 numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemize ait 541,10 m² hissenin Hendek Park İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne satılması işlemi.
2481 254 13.07.2023 İlçemiz Akova Mahallesi 1323 ada 25 numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemize ait 1.703,86 m² hissenin Durak Fındık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne satılması işlemi.
2482 255 13.07.2023 Bilirkişi tespiti.
2453 226 23.06.2023 İlçemiz Karaçökek Mahallesi tapunun 18 numaralı parseli, yenileme çalışması sonrası 2603 ada 9 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2454 227 23.06.2023 İlçemiz Lütfiyeköşk Mahallesi tapunun 110 ada 73 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2455 228 23.06.2023 İlçemiz Gündoğan Mahallesi tapunun 114 ada 1 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2456 229 23.06.2023 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 22 ada 90 numaralı parsel ile ilgili yol terki işlemi.
2457 230 23.06.2023 İlçemiz Çamlıca/Yeşiller Mahallesi tapunun 154 ada 2 numaralı parsel ile ilgili yol terki ve ifraz işlemi.
2458 231 23.06.2023 İlçemiz Kargalıhanbaba Mahallesi tapunun 1296 ada 16 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2459 232 23.06.2023 İlçemiz Sivritepe Mahallesi tapunun 107 ada 11 numaralı parsel ile ilgili yola terk işlemi.
2460 233 23.06.2023 İlçemiz Kargalıhanbaba Mahallesi tapunun 1296 ada 13 ve 14 numaralı parsel ile ilgili tevhit, yola terk ve ifraz işlemi.
2461 234 23.06.2023 İlçemiz Güldibi Mahallesi 623, 624, 625, 626 ve 627 sayılı parseller ile ilgili uygunluk kararı alınması işlemi.
2462 235 23.06.2023 İlçemiz Başpınar Mahallesi Ticaret Merkezi Pazaryeri alanında bulunan Murat ŞAHİN adına kayıtlı tezgahın Ümit ŞAHİN’e devir edilmesi.
2463 236 23.06.2023 İlçemiz Başpınar Mahallesi 1017 ada 7 numaralı parsel üzerinde ruhsat ve eklerine aykırı imalat ile ilgili para cezası işlemi.
2464 237 23.06.2023 İlçemiz Kalayık Mahallesi tapunun 194 numaralı parsel lehine 199 numaralı parsel aleyhine geçit hakkı işlemi.
2465 238 23.06.2023 İlçemiz Karaçökek Mahallesi tapunun eski 108 numaralı parsel (yeni 2616 ada 45 numaralı parsel) ifraz ve geçit hakkı işlemi.
2466 239 23.06.2023 İlçemiz Soğuksu Mahallesi 581 numaralı parseller ile ilgili ifraz işlemi.
2467 240 23.06.2023 İlçemiz Yarıca Mahallesi 2237 ada 16 numaralı parseller ile ilgili ifraz işlemi.
2468 241 23.06.2023 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 1656 ada 7 numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemize ait 46,93 m² hissenin Arda YILMAZ’ a satılması işlemi.
2469 242 23.06.2023 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 1625 ada 2 numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemize ait 29,74 m² hissenin Zeki DURGUN’ a satılması işlemi.
2470 243 23.06.2023 İlçemiz Dereboğazı 2657 ada 61 numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemize ait 22,31 m² hissenin Zafer SÜMERBAŞ’ a satılması işlemi.
2471 244 23.06.2023 İlçemiz Dereboğazı 1002 ada 4 numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemize ait 82,00 m² hissenin Naime DEMİREL’ e satılması işlemi.
2472 245 23.06.2023 İlçemiz Başpınar 1621 ada 3 numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemize ait 21,62 m² hissenin İsmet SOYLUOĞLU’ na satılması işlemi.
2473 246 23.06.2023 İlçemiz Başpınar 1045 ada 16 numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemize ait 54.00 m² hissenin Necmettin MUTLUOĞLU’ na satılması işlemi.
2474 247 23.06.2023 İlçemiz Başpınar 714 ada 3 numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemize ait 4,00 m² hissenin Ayşe KURTUL’ a satılması işlemi.
2475 248 23.06.2023 İlçemiz Başpınar 1010 ada 5 numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemize ait 65,15 m² hissenin Recep NEMLİ’ ye satılması işlemi.
2437 210 14.06.2023 İlçemiz Kemaliye Mahallesi 22 ada 165 numaralı parsel üzerinde ruhsat ve eklerine aykırı imalat ile ilgili para cezası işlemi.
2438 211 14.06.2023 İlçemiz Kemaliye Mahallesi 22 ada 165 numaralı parsel üzerinde ruhsat ve eklerine aykırı imalat ile ilgili para cezası işlemi.
2439 212 14.06.2023 İlçemiz Kemaliye Mahallesi 22 ada 165 numaralı parsel üzerinde ruhsat ve eklerine aykırı imalat ile ilgili para cezası işlemi.
2440 213 14.06.2023 İlçemiz Kemaliye Mahallesi 22 ada 165 numaralı parsel üzerinde ruhsat ve eklerine aykırı imalat ile ilgili para cezası işlemi.
2441 214 14.06.2023 İlçemiz Kemaliye Mahallesi 22 ada 165 numaralı parsel üzerinde ruhsat ve eklerine aykırı imalat ile ilgili para cezası işlemi.
2442 215 14.06.2023 İlçemiz Kemaliye Mahallesi 22 ada 165 numaralı parsel üzerinde ruhsat ve eklerine aykırı imalat ile ilgili para cezası işlemi.
2443 216 14.06.2023 İlçemiz Dereboğazı Mahallesi 2676 ada 9 numaralı parsel ile ilgili yol terki işlemi.
2444 217 14.06.2023 İlçemiz Karaçökek Mahallesi (eski 33) 2601 ada 21 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2445 218 14.06.2023 İlçemiz Kemaliye Mahallesi 813 ada 5 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2446 219 14.06.2023 İlçemiz Nüshetiye Mahallesi 1323 ada 21 ve 22 numaralı parseller ile ilgili ihdas ve tevhit işlemi.
2447 220 14.06.2023 İlçemiz Başpınar Mahallesi 152 ada 21 parsel ifraz işlemi.
2448 221 14.06.2023 İlçemiz Uzuncaorman Mahallesi tapunun 1110 ada 1 numaralı parsel ile ilgili yola terk, ihdas, tevhit ve ifraz işlemi.
2449 222 14.06.2023 İlçemiz Başpınar ve Akova Mahallesi 24 numaralı düzenleme bölgesi olarak belirlenen alanda 1 ay süre ile askıya çıkarma kararı.
2450 223 14.06.2023 Akçayır Mahallesi yol tahsis izin işlemi.
2451 224 14.06.2023 22.06.2020 tarih ve 152 sayılı encümen kararının iptali.
2452 225 14.06.2023 İlçemiz Başpınar Mahallesi 74 numaralı düzenleme bölgesi olarak belirlenen alanda 18. madde uygulaması kararı.
2434 207 07.06.2023 İlçemiz Mahmutbey Mahallesi 2646 ada 8 numaralı parsel ile ilgili yol terki işlemi.
2435 208 07.06.2023 İlçemiz Karadere Mahallesi 109 ada 1 numaralı parseller ile ilgili ifraz işlemi.
2436 209 07.06.2023 İlçemiz Büyükdere Mahallesi 1385 ada 3 ve 5 numaralı parseller ile ilgili tevhit, yol terki ve ifraz işlemi.
2424 197 29.05.2023 İlçemiz Kemaliye Mahallesi 22 ada 165 numaralı parsel üzerinde ruhsat ve eklerine aykırı imalat ile ilgili para cezası işlemi.
2425 198 29.05.2023 İlçemiz Kemaliye Mahallesi 22 ada 165 numaralı parsel üzerinde ruhsat ve eklerine aykırı imalat ile ilgili para cezası işlemi.
2426 199 29.05.2023 İlçemiz Kemaliye Mahallesi 2651 ada 9 numaralı parsel ile ilgili yol terki ve ifraz işlemi
2427 200 29.05.2023 İlçemiz Dereboğazı Mahallesi 2656 ada 16 numaralı parsel ile ilgili yol terki ve ifraz işlemi.
2428 201 29.05.2023 İlçemiz Sivritepe Mahallesi 111 ada 9 ve 10 numaralı parseller ile ilgili tevhit ve ifraz işlemi.
2429 202 29.05.2023 İlçemiz Martinler Mahallesi 2274 ada 112, 113 ve 115 numaralı parseller ile ilgili tevhit ve ifraz işlemi.
2430 203 29.05.2023 İlçemiz Akova Mahallesi 1325 ada 3,4 ve 5 numaralı parseller ile ilgili tevhit ve ifraz işlemi.
2431 204 29.05.2023 : İlçemiz Paşaköy Mahallesi 109 ada 75 numaralı parseller ile ilgili ifraz işlemi.
2432 205 29.05.2023 İlçemiz Aşağıçalıca Mahallesi 2206 ada 108 numaralı parseller ile ilgili ifraz işlemi.
2433 206 29.05.2023 Belediyemiz ulaşım hizmetleri için A498201’den 528200 sayı aralığında 300 cilt bilet bastırılması.
2420 193 23.05.2023 İlçemiz Kadifekale Mahallesi tapunun 112 ada 22 numaralı parsel lehine; 112 ada 21 ve 41 numaralı parsel aleyhine geçit hakkı işlemi.
2421 194 23.05.2023 İlçemiz Yarıca Mahallesi tapunun 2233 ada 10 numaralı parsel lehine ve 2233 ada 7 numaralı parsel aleyhine geçit hakkı işlemi.
2422 195 23.05.2023 İlçemiz Lütfiyeköşk Mahallesi tapunun 111 ada 48 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2423 196 23.05.2023 İlçemiz Yukarıhüseyinşeyh Mahallesi tapunun 364 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2385 158 17.05.2023 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Ahmet SOBACI ’ya 751,00 TL para cezası verilmesi.
2386 159 17.05.2023 İlçemiz Dikmen Mahallesi tapunun 148 ada 28 numaralı parsel lehine 148 ada 50 numaralı parsel aleyhine geçit hakkı işlemi.
2387 160 17.05.2023 İlçemiz Karadere Mahallesi tapunun 103 ada 5 ve 6 numaralı parseller ile ilgili tevhit ve ifraz işlemi.
2388 161 17.05.2023 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 1599 ada 1 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2389 162 17.05.2023 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 166 ada 9 numaralı parsel ile ilgili yol terki işlemi.
2390 163 17.05.2023 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 225 ada 8 numaralı parsel ile ilgili yol terki işlemi.
2391 164 17.05.2023 Belediyemiz zimmetinde bulunan Mahmutbey Mahallesi tapunun 85 ada 35 numaralı parselde 1061 Sokak No: 1/A adresinde yer alan 30,00 m² taşınmazın kira ihalesinin yapılması.
2392 165 17.05.2023 Belediyemiz zimmetinde bulunan Mahmutbey Mahallesi tapunun 85 ada 35 numaralı parselde 1061 Sokak No: 1/B adresinde yer alan 10,00 m² taşınmazın kira ihalesinin yapılması.
2393 166 17.05.2023 Belediyemiz zimmetinde bulunan Mahmutbey Mahallesi tapunun 85 ada 35 numaralı parselde 1061 Sokak No: 1 adresinde yer alan 10,00 m² taşınmazın kira ihalesinin yapılması.
2394 167 17.05.2023 Belediyemiz zimmetinde bulunan Kurtköy Mahallesi tapunun 114 ada 2 numaralı parselde M.Fevzi Çakmak Caddesi No: 11/B adresinde yer alan 23,87 m² taşınmazın kira ihalesinin yapılması.
2395 168 17.05.2023 Belediyemiz zimmetinde bulunan Kurtköy Mahallesi tapunun 114 ada 2 numaralı parselde Sağlık Sokak No: 11/C adresinde yer alan 22,90 m² taşınmazın kira ihalesinin yapılması.
2396 169 17.05.2023 Belediyemiz zimmetinde bulunan Kurtköy Mahallesi tapunun 114 ada 2 numaralı parselde M.Fevzi Çakmak Caddesi No: 11/D adresinde yer alan 24,65 m² taşınmazın kira ihalesinin yapılması.
2397 170 17.05.2023 Belediyemiz zimmetinde bulunan Kurtköy Mahallesi tapunun 114 ada 2 numaralı parselde Sağlık Sokak No: 11/E adresinde yer alan 75,44 m² taşınmazın kira ihalesinin yapılması.
2398 171 17.05.2023 Belediyemiz zimmetinde bulunan Kurtköy Mahallesi tapunun 114 ada 2 numaralı parselde Sağlık Sokak No: 11/F adresinde yer alan 21,92 m² taşınmazın kira ihalesinin yapılması.
2399 172 17.05.2023 Belediyemiz zimmetinde bulunan Kurtköy Mahallesi tapunun 114 ada 2 numaralı parselde Sağlık Sokak No: 11/G adresinde yer alan 21,92 m² taşınmazın kira ihalesinin yapılması.
2400 173 17.05.2023 Belediyemiz zimmetinde bulunan Kurtköy Mahallesi tapunun 114 ada 2 numaralı parselde Sağlık Sokak No: 11/H adresinde yer alan 21,92 m² taşınmazın kira ihalesinin yapılması.
2401 174 17.05.2023 Belediyemiz zimmetinde bulunan Kurtköy Mahallesi tapunun 114 ada 2 numaralı parselde Sağlık Sokak No: 11 adresinde yer alan 30,68 m² taşınmazın kira ihalesinin yapılması.
2402 175 17.05.2023 Belediyemiz zimmetinde bulunan Kurtköy Mahallesi tapunun 114 ada 2 numaralı parselde Sağlık Sokak No: 11/A adresinde yer alan 23,01 m² taşınmazın kira ihalesinin yapılması.
2403 176 17.05.2023 Belediyemiz zimmetinde bulunan Kurtköy Mahallesi tapunun 113 ada 3 numaralı parselde Sağlık Sokak No: 46/B adresinde yer alan 132,92 m² taşınmazın kira ihalesinin yapılması.
2404 177 17.05.2023 Belediyemiz zimmetinde bulunan Kurtköy Mahallesi tapunun 113 ada 3 numaralı parselde Sağlık Sokak No: 7/C adresinde yer alan 59,00 m² taşınmazın kira ihalesinin yapılması.
2405 178 17.05.2023 Belediyemiz zimmetinde bulunan Kurtköy Mahallesi tapunun 113 ada 3 numaralı parselde M.Fevzi Çakmak Caddesi No: 2/A adresinde yer alan 58,40 m² taşınmazın kira ihalesinin yapılması.
2406 179 17.05.2023 Belediyemiz zimmetinde bulunan Kurtköy Mahallesi tapunun 115 ada 2 numaralı parselde M.Fevzi Çakmak Caddesi No: 54/C adresinde yer alan 100,00 m² taşınmazın kira ihalesinin yapılması.
2407 180 17.05.2023 Belediyemiz zimmetinde bulunan Kurtköy Mahallesi tapunun 115 ada 2 numaralı parselde M.Fevzi Çakmak Caddesi No: 54/E adresinde yer alan 145,00 m² taşınmazın kira ihalesinin yapılması.
2408 181 17.05.2023 Belediyemiz zimmetinde bulunan Kurtköy Mahallesi tapunun 115 ada 2 numaralı parselde M.Fevzi Çakmak Caddesi No: 54/1-D:1 adresinde yer alan 20,00 m² taşınmazın kira ihalesinin yapılması.
2409 182 17.05.2023 Belediyemiz zimmetinde bulunan Kurtköy Mahallesi tapunun 115 ada 2 numaralı parselde M. Fevzi Çakmak Caddesi No: 40/A adresinde yer alan 100,00 m² taşınmazın kira ihalesinin yapılması.
2410 183 17.05.2023 Belediyemiz zimmetinde bulunan Kurtköy Mahallesi tapunun 115 ada 2 numaralı parselde M.Fevzi Çakmak Caddesi No: 40/B adresinde yer alan 100,00 m² taşınmazın kira ihalesinin yapılması.
2411 184 17.05.2023 Belediyemiz zimmetinde bulunan Kurtköy Mahallesi tapunun 115 ada 2 numaralı parselde M.Fevzi Çakmak Caddesi No: 40/B adresinde yer alan 100,00 m² taşınmazın kira ihalesinin yapılması.
2412 185 17.05.2023 Belediyemiz zimmetinde bulunan Kurtköy Mahallesi tapunun 115 ada 2 numaralı parselde M.Fevzi Çakmak Caddesi No: 50 adresinde yer alan 35,00 m² taşınmazın kira ihalesinin yapılması.
2413 186 17.05.2023 Belediyemiz zimmetinde bulunan Kurtköy Mahallesi tapunun 115 ada 2 numaralı parselde M.Fevzi Çakmak Caddesi No: 54/B adresinde yer alan 15,00 m² taşınmazın kira ihalesinin yapılması.
2414 187 17.05.2023 Belediyemiz zimmetinde bulunan Dereköy Mahallesi tapunun 121 ada 13 numaralı parselde Dereköy Mahallesi adresinde yer alan 4547,15 m² taşınmazın kira ihalesinin yapılması.
2415 188 17.05.2023 Belediyemiz zimmetinde bulunan Dereköy Mahallesi tapunun 161 ada 4 numaralı parselde Dereköy Mahallesi adresinde yer alan 15304,74 m² taşınmazın kira ihalesinin yapılması.
2416 189 17.05.2023 Belediyemiz zimmetinde bulunan İkbaliye Mahallesi tapunun 368 numaralı parselde İkbaliye Mahallesi adresinde yer alan 49.880,00 m² taşınmazın kira ihalesinin yapılması.
2417 190 17.05.2023 Belediyemiz zimmetinde bulunan Sofular Mahallesi tapunun 102 ada 1 numaralı parselde yer alan 13.496,03 m² taşınmazın kira ihalesinin yapılması.
2418 191 17.05.2023 Belediyemiz zimmetinde bulunan Kurtköy Mahallesi tapunun 115 ada 2 numaralı parselde M.Fevzi Çakmak Caddesi No: 54/F adresinde yer alan taşınmazın kira ihalesinin yapılması.
2419 192 17.05.2023 18.04.2023 tarih ve 145 sayılı encümen kararına istinaden; 2023/1 sayılı ihale onay belgesi ile kiralanmasına onay verilen ihalelerinin yapılması.
2381 154 09.05.2023 : İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 796 ada 2 numaralı parsel ile ilgili yol terki işlemi
2382 155 09.05.2023 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 1661 ada 3 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2383 156 09.05.2023 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 192 ada 280 ve 281 numaralı parseller ile ilgili tevhit ve ifraz işlemi.
2384 157 09.05.2023 İlçemiz Dereboğazı Mahallesi 85 numaralı düzenleme bölgesi olarak belirlenen alanda 18. madde uygulaması kararı.
2372 146 02.05.2023 İlçemiz Aşağıçalıca Mahallesi 2214 ada 11 numaralı parsel üzerinde ruhsatsız ve izinsiz yapı ile ilgili para cezası işlemi.
2374 147 02.05.2023 İlçemiz Aşağıçalıca Mahallesi 2214 ada 2 numaralı parsel üzerinde ruhsatsız ve izinsiz yapı ile ilgili para cezası işlemi.
2375 148 02.05.2023 İlçemiz Çağlayan Mahallesi tapunun 911 ada 1 numaralı parsel üzerinde Haşim BALTACI tarafından izinsiz ve ruhsatsız imalat yapıldığı tespit edildiğinden 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesine göre yıkım kararı verilmesi.
2376 149 02.05.2023 İlçemiz Süleymaniye Mahallesi tapunun 2034 ada 1 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2377 150 02.05.2023 İlçemiz Gündoğan Mahallesi tapunun 115 ada 67 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2378 151 02.05.2023 İlçemiz Aşağıçarığıkuru Mahallesi tapunun 2300 ada 320 ve 321 numaralı parseller ile ilgili tevhit, yol terki ve ifraz işlemleri.
2379 152 02.05.2023 KARARIN ÖZÜ: “Tomarca Kahvehanesi” unvanı ile faaliyet gösteren kapanış saatine riayet etmeyen işyerine emre aykırı davranıştan 1.295,00 TL para cezası verilmesine.
2380 153 02.05.2023 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren M.Emin MANTAR’a 386,00 TL para cezası verilmesi.
2368 141 18.04.2023 Bağış İşlemi.
2369 142 18.04.2023 İlçemiz Büyükdere Mahallesi tapunun 1379 ada 11 numaralı parsel ile ilgili yol terki ve ifraz işlemi.
2370 143 18.04.2023 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 1056 ada 4 ve 5 numaralı parseller ile ilgili tevhit işlemi.
2371 144 18.04.2023 İlçemiz Başpınar Mahallesi Ticaret Merkezi Pazaryeri alanında bulunan Enes KUDRETLİ adına kayıtlı işyerinin Emrah TURALIOĞLU’na devir edilmesi.
2373 145 18.04.2023 İhale Yapılması hakkında.
2360 133 12.04.2023 İlçemiz Uzuncaorman Mahallesi tapunun 2162 ada 27 numaralı parsel ile ilgili yol terki işlemi.
2361 134 12.04.2023 İlçemiz Uzuncaorman Mahallesi tapunun 2162 ada 26 numaralı parsel ile ilgili yol terki işlemi.
2362 135 12.04.2023 İlçemiz Uzuncaorman Mahallesi tapunun 2162 ada 25 numaralı parsel ile ilgili yol terki işlemi.
2363 136 12.04.2023 : İlçemiz Uzuncaorman Mahallesi tapunun 2130 ada 7 numaralı parsel ile ilgili yol terki ve ifraz işlemi.
2364 137 12.04.2023 İlçemiz Dereboğazı Mahallesi tapunun 2676 ada 28 numaralı parsel ile ilgili yol terki ve ifraz işlemi.
2365 138 12.04.2023 İlçemiz Karadere Mahallesi tapunun 112 ada 4 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2366 139 12.04.2023 İlçemiz Punabey Mahallesi tapunun 1308 ve 1309 numaralı parseller ile ilgili tevhit ve ifraz işlemi.
2367 140 12.04.2023 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 756 ada 2 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2356 129 03.04.2023 İlçemiz Akova Mahallesi tapunun 1317 ada 111 ve 117 numaralı parseller ile ilgili tevhit işlemi.
2357 130 03.04.2023 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 1894 ada 2 ve 3 numaralı parseller ile ilgili tevhit işlemi.
2358 131 03.04.2023 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 2778 ada 6 numaralı parsel ile ilgili yol terki işlemi.
2359 132 03.04.2023 İlçemiz Büyükdere Mahallesi tapunun1355 ada 13 numaralı parselinde ruhsatsız ve izinsiz yapı işlemi.
2347 120 30.03.2023 Belediyemiz 2022 Mali Yılı Kesin Hesabının görüşülerek karara bağlanması.
2348 121 30.03.2023 İlçemiz Başpınar Mahallesi Ticaret Merkezi Pazaryeri alanında bulunan Beytullah CEYLAN adına kayıtlı satış tezgahlarının Nurhan KOYI’ ya devir edilmesi.
2349 122 30.03.2023 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Kasım AYDEMİR’e 386,00 TL para cezası verilmesi.
2350 123 30.03.2023 İlçemiz İkbaliye Mahallesi tapunun 955 ada 1 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2351 124 30.03.2023 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 1081 ada 4 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2352 125 30.03.2023 İlçemiz Sümbüllü Mahallesi 123 ada 6 numaralı parseldeki Yavuz TARIM‘a ait ağır hasarlı yapı ile ilgili yıkım kararı.
2353 126 30.03.2023 İlçemiz Kadifekale Mahallesi 144 ada 21 numaralı parseldeki Rıdvan ARSLANOĞLU‘ na ait ağır hasarlı yapı ile ilgili yıkım kararı.
2354 127 30.03.2023 İlçemiz Sümbüllü Mahallesi 128 ada 12 numaralı parseldeki Salih SARI’ya ait ağır hasarlı yapı ile ilgili yıkım kararı.
2355 128 30.03.2023 İlçemiz Kadifekale Mahallesi 166 ada 4 numaralı parseldeki Cafer SUNMAN’a ait ağır hasarlı yapı ile ilgili yıkım kararı.
2338 111 23.03.2023 Mevlüt YILMAZ’ ın işletmesini yapmış olduğu “Depo Avm” olarak faaliyet gösteren işyerinin kapatılması.
2339 112 23.03.2023 Meşale Yapı Grup Tic. A.Ş’nin işletmesini yapmış olduğu mobilya imalathanesi olarak faaliyet gösteren işyerinin kapatılması.
2340 113 23.03.2023 İlçemiz Dereboğazı Mahallesi tapunun 205 ada 3 numaralı parsel ile ilgili yol terki işlemi.
2341 114 23.03.2023 İlçemiz Dereboğazı Mahallesi tapunun 2691 ada 24 numaralı parsel ile ilgili yol terki işlemi.
2342 115 23.03.2023 İlçemiz Nuriye Mahallesi tapunun 2625 ada 6 numaralı parsel ile ilgili yol terki ve park terki işlemi.
2343 116 23.03.2023 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 773 ada 5 ve 6 numaralı parseller ile ilgili tevhit ve yol terki işlemi.
2344 117 23.03.2023 İlçemiz Lütfiyeköşk Mahallesi tapunun 111 ada 46 ve 47 numaralı parseller ile ilgili tevhit işlemi.
2345 118 23.03.2023 İlçemiz Punabey Mahallesi tapunun 1383 ve 1384 numaralı parseller ile ilgili tevhit, ifraz işlemi.
2346 119 23.03.2023 İlçemiz Başpınar Mahallesi Ticaret Merkezi Pazaryeri alanında bulunan Hüseyin ÇETİN adına kayıtlı dükkanın Suat ALIŞKAN’ a devir edilmesi.
2332 105 14.03.2023 İlçemiz Mahmutbey Mahallesi tapunun 517 ada 2 numaralı parsel ile ilgili ihdas, tevhit ve yol terki işlemleri.
2333 106 14.03.2023 İlçemiz Aşağıçalıca Mahallesi tapunun 2206 ada 146 numaralı parsel lehine 2206 ada 149 numaralı parsel aleyhine geçit hakkı işlemi.
2334 107 14.03.2023 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 2799 ada 5 ve 6 numaralı parseller ile ilgili tevhit, yol terki ve ifraz işlemleri.
2335 108 14.03.2023 İlçemiz Nuriye Mahallesi tapunun 582 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2336 109 14.03.2023 İlçemiz Sarıyer Mahallesi tapunun 102 ada 35 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2337 110 14.03.2023 İlçemiz Hamidiyesani Mahallesi tapunun 101 ada 5 ve 6 numaralı parseller ile ilgili tevhit, ifraz işlemi.
2317 90 03.03.2023 İlçemiz Mahmutbey Mahallesi tapunun 290 ada 3 numaralı parsel ile ilgili yol terki işlemi.
2318 91 03.03.2023 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 118 ada 37, 38, 39, 40 ve 41 numaralı parseller ile ilgili yol terki işlemi.
2319 92 03.03.2023 İlçemiz Dereboğazı Mahallesi tapunun 318 ada 1 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2320 93 03.03.2023 İlçemiz Hamidiyesani Mahallesi tapunun 104 ada 3 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2321 94 03.03.2023 İlçemiz Tuzak Mahallesi tapunun 1655 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2322 95 03.03.2023 İlçemiz Soğuksu Mahallesi tapunun 416, 421 ve 422 numaralı parseller ile ilgili tevhit-ifraz işlemi.
2323 96 03.03.2023 İlçemiz Çağlayan Mahallesi 911 ada 1 numaralı parsel üzerinde ruhsatsız ve izinsiz yapı ile ilgili para cezası işlemi.
2324 97 03.03.2023 İlçemiz Soğuksu Mahallesi 442 numaralı parsel üzerinde ruhsat ve eklerine aykırı imalat ile ilgili para cezası işlemi.
2325 98 03.03.2023 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 846 ada 1 numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemize ait 56,26 m² hissenin Resul DEMİR’e satılması işlemi.
2326 99 03.03.2023 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 861 ada 6 numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemize ait 17,48 m² hissenin Birol DEMİR’e satılması işlemi.
2327 100 03.03.2023 Dilenci Parasının Kamuya Geçirilmesi Hakkında.
2328 101 03.03.2023 Dilenci Parasının Kamuya Geçirilmesi Hakkında.
2329 102 03.03.2023 Dilenci Parasının Kamuya Geçirilmesi Hakkında.
2330 103 03.03.2023 Dilenci Parasının Kamuya Geçirilmesi Hakkında.
2331 104 03.03.2023 İlçemiz Çakallık Mahallesi 111 ada 11 numaralı parsel üzerinde ruhsatsız ve izinsiz yapı ile ilgili para cezası işlemi.
2309 82 22.02.2023 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Metin BOZKURT’a 386,00 TL para cezası verilmesi.
2310 83 22.02.2023 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Ramazan YILDIRIM ’a 386,00 TL para cezası verilmesi.
2311 84 22.02.2023 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Fikrettin KORKMAZ’a 386,00 TL para cezası verilmesi.
2312 85 22.02.2023 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Mecit EĞİN’e 386,00 TL para cezası verilmesi.
2313 86 22.02.2023 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Taner FİDAN’a 386,00 TL para cezası verilmesi.
2314 87 22.02.2023 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Şehabettin ÇALIŞKAN’a 386,00 TL para cezası verilmesi.
2315 88 22.02.2023 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren M. Emin MANTAR’a 386,00 TL para cezası verilmesi.
2316 89 22.02.2023 İlçemiz Karaçökek Mahallesi tapunun 419 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2304 77 15.02.2023 İlçemiz Çağlayan Mahallesi 87 numaralı düzenleme bölgesi olarak belirlenen alanda 1 ay süre ile askıya çıkarma kararı.
2305 78 15.02.2023 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 764 ada 5 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2306 79 15.02.2023 İlçemiz Dereboğazı Mahallesi tapunun 2657 ada 2 ve 3 numaralı parsellerin tevhit, yol terki ve ifraz işlemleri.
2307 80 15.02.2023 İlçemiz Dereboğazı Mahallesi tapunun 2665 ada A ile gösterilen parsel ile ilgili ihdas işlemi.
2308 81 15.02.2023 İlçemiz Başpınar Mahallesi Ticaret Merkezi Pazaryeri alanında bulunan Rıdvan KANDAZ adına kayıtlı dükkanın Metin ZOR’a devir edilmesi.
2300 73 15.02.2023 Dilenci Parasının Kamuya Geçirilmesi Hakkında.
2301 74 15.02.2023 Dilenci Parasının Kamuya Geçirilmesi Hakkında.
2302 75 15.02.2023 Dilenci Parasının Kamuya Geçirilmesi Hakkında
2303 76 15.02.2023 İlçemiz Dereboğazı Mahallesi 85 numaralı düzenleme bölgesi olarak belirlenen alanda 1 ay süre ile askıya çıkarma kararı.
2270 43 08.02.2023 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Yılmaz DEMİR’e 386,00 TL para cezası verilmesi.
2271 44 08.02.2023 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Bayram KOCAMAN’a 386,00 TL para cezası verilmesi.
2272 45 08.02.2023 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Veysel AYDIN’ a 386,00 TL para cezası verilmesi.
2273 46 08.02.2023 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Metin BOZKURT’a 386,00 TL para cezası verilmesi.
2274 47 08.02.2023 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Rekibe AFACAN’ a 386,00 TL para cezası verilmesi.
2275 48 08.02.2023 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren İzzet BOZKURT’ a 386,00 TL para cezası verilmesi.
2276 49 08.02.2023 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Mesut DEMİR’ e 386,00 TL para cezası verilmesi.
2277 50 08.02.2023 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Doğan ŞİMŞEK’e 386,00 TL para cezası verilmesi.
2278 51 08.02.2023 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Mesut DEMİR’e 386,00 TL para cezası verilmesi
2279 52 08.02.2023 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Mehmet ONUK’a 386,00 TL para cezası verilmesi
2280 53 08.02.2023 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Ahmet SOBACI’a 386,00 TL para cezası verilmesi.
2281 54 08.02.2023 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Adem BOZBAY’a 386,00 TL para cezası verilmesi.
2282 55 08.02.2023 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Ferhat KOCABAY’a 386,00 TL para cezası verilmesi.
2283 56 08.02.2023 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Ramazan GÖKÇE’e 386,00 TL para cezası verilmesi.
2284 57 08.02.2023 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Ramazan YILDIRIM’a 386,00 TL para cezası verilmesi.
2285 58 08.02.2023 İlçemiz Esentepe Mahallesi tapunun 88 (yenileme sonrası 2818 ada 5 parsel) ile ilgili ifraz işlemi.
2286 59 08.02.2023 İlçemiz Hallaç Mahallesi tapunun 2285 ada 93 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2287 60 08.02.2023 İlçemiz Yarıca Mahallesi tapunun 2237 ada 9 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2288 61 08.02.2023 İlçemiz Yeniyayla Mahallesi tapunun 142 ada 2 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2289 62 08.02.2023 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 190 ada 83 numaralı parsel ile ilgili yol terki işlemi.
2290 63 08.02.2023 Çevre kirliliğini önlemek amacıyla gerekli ekipman satın alımı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından hibe sağlanması.
2291 64 08.02.2023 Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 1 adet çöp toplama kamyonu için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından şartlı nakdi yardım talebinde bulunulması.
2292 65 08.02.2023 Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelirler Servisi Birimi için gerekli olan Tahsilat Makbuzunun piyasada bastırılması.
2293 66 08.02.2023 İlçemiz Cıpcıp (Yeşilköy) Mahallesi 82 numaralı parselinde ruhsatsız ve izinsiz yapı ile ilgili para cezası işlemi.
2294 67 08.02.2023 İlçemiz Cıpcıp (Yeşilköy) Mahallesi 82 numaralı parselinde ruhsatsız ve izinsiz yapı ile ilgili para cezası işlemi.
2295 68 08.02.2023 İlçemiz Cıpcıp (Yeşilköy) Mahallesi 82 numaralı parselinde ruhsatsız ve izinsiz yapı ile ilgili para cezası işlemi.
2296 69 08.02.2023 İlçemiz Cıpcıp (Yeşilköy) Mahallesi 82 numaralı parsel sahibi tarafından Cıpcıp(Yeşilköy) 76 numaralı parsele ruhsatsız ve izinsiz yapı ile ilgili para cezası işlemi.
2297 70 08.02.2023 Halil İbrahim Kutsal’a çevre kirliliği ile ilgili para cezası işlemi.
2298 71 08.02.2023 Ahmet DOĞMUŞ’a müstahsil pazarında hal ürünü sattığı gerekçesiyle para cezası işlemi.
2299 72 08.02.2023 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Seda TEKİN’e 751,00 TL para cezası verilmesi.
2267 40 30.01.2023 İlçemiz Çağlayan Mahallesi 79 numaralı düzenleme bölgesi olarak belirlenen alanda 18. madde uygulaması kararı.
2268 41 30.01.2023 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 262 ada 2 numaralı parsel ile ilgili yol terki işlemi.
2269 42 30.01.2023 İlçemiz Çamlıca Mahallesi 154 ada 61 numaralı parselinde ruhsatsız ve izinsiz yapı işlemi.
2260 33 25.01.2023 A 101 Yeni Mağazacılık A.Ş Şubesi’ ne 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. Maddesi gereğince 1.295,00 TL para cezası verilmesine.
2261 34 25.01.2023 “Başpınar Kahvehanesi” unvanı ile faaliyet gösteren kapanış saatine riayet etmeyen işyerine emre aykırı davranıştan 581,00 TL para cezası verilmesine.
2262 35 25.01.2023 Lütfi SELMAN ’ın işletmesini yapmış olduğu Kahvehane olarak faaliyet gösteren işyerinin kapatılması.
2263 36 25.01.2023 Satış İşlemi
2264 37 25.01.2023 Satın alma işlemi.
2265 38 25.01.2023 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 1058 ada 10 ve 11 numaralı parseller ile ilgili tevhit işlemi.
2266 39 25.01.2023 İlçemiz Türbe Mahallesi tapunun 2271 ada 12, 15 ve 21 numaralı parseller ile ilgili irtifak (geçit) hakkı işlemi.
2254 27 19.01.2023 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 165 ada 51 ve 52 numaralı parsellerin tevhit işlemi.
2255 28 19.01.2023 İlçemiz Beylice Mahallesi tapunun 963 numaralı parselin ifraz ve geçit hakkı işlemi.
2256 29 19.01.2023 İlçemiz Mahmutbey Mahallesi tapunun 106 ada 3 ve 4 numaralı parsellerin tevhit ifraz işlemi.
2257 30 19.01.2023 Kamulaştırma işlemi.
2258 31 19.01.2023 İlçemiz Beylice Mahallesi tapunun 40 numaralı parsel ile ilgili ifraz ve geçit hakkı işlemi.
2259 32 19.01.2023 İlçemiz Beylice Mahallesi tapunun 1050 numaralı parsel üzerinde bulunan Metruk yapı ile ilgili yıkım kararı verilmesi.
2240 13 12.01.2023 İlçemiz Akova Mahallesi 23 numaralı düzenleme bölgesi olarak belirlenen alanda 1 ay süre ile askıya çıkarma kararı.
2241 14 12.01.2023 İlçemiz Aksu Mahallesi tapunun 111 ada 10 ve 11 numaralı parseller ile ilgili tevhit, ifraz işlemi.
2242 15 12.01.2023 İlçemiz Hamidiyesani Mahallesi tapunun 101 ada 5 ve 6 numaralı parseller ile ilgili tevhit, ifraz işlemi.
2243 16 12.01.2023 İlçemiz İkbaliye Mahallesi tapunun 379 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2244 17 12.01.2023 İlçemiz Mahmutbey Mahallesi 84 numaralı düzenleme bölgesi olarak belirlenen alanda 18. madde uygulaması kararı.
2245 18 12.01.2023 İlçemiz Yeniyayla Mahallesi tapunun 119 ada 12 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2246 19 12.01.2023 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 846 ada 2 numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemize ait 107,70 m² hissenin Salih KURT’a satılması işlemi.
2247 20 12.01.2023 İlçemiz Başpınar Mahallesi Ticaret Merkezi Pazaryeri alanının içinde yer alan konfeksiyon kısmında bulunan Sabahat DUMAN adına kayıtlı 1 adet satış tezgahının Özlem DÖNMEZ’e devir edilmesi.
2248 21 12.01.2023 İlçemiz Başpınar Mahallesi Ticaret Merkezi Pazaryeri alanında iç kısımda bulunan Beytullah CEYLAN adına kayıtlı 1 adet satış tezgahının Nurhan KOYI’ya devir edilmesi.
2249 22 12.01.2023 Hakmar Gıda Turizm Hayvancılık ve İnşaat Sanayi Limited Şirketi’ ne 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. Maddesi gereğince 1.295,00 TL para cezası verilmesine.
2250 23 12.01.2023 Geçici olarak faaliyetten men cezası
2251 24 12.01.2023 Geçici olarak faaliyetten men cezası.
2252 25 12.01.2023 Geçici olarak faaliyetten men cezası.
2253 26 12.01.2023 Bağış İşlemi.
2228 1 02.01.2023 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 152 ada 5 numaralı parselin ihdas, tevhit, yol terki, park terki ve ifraz işlemleri.
2229 2 02.01.2023 İlçemiz Nuriye Mahallesi tapunun 2624 ada 6 numaralı parselin yol terki ve ifraz işlemleri.
2230 3 02.01.2023 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 178 ada 74 numaralı parselin yol terki işlemi.
2231 4 02.01.2023 İlçemiz Beylice Mahallesi tapunun 40 numaralı parsel ile ilgili ifraz ve geçit hakkı işlemi
2232 5 02.01.2023 İlçemiz Aksu Mahallesi tapunun 109 ada 2 ve 4 numaralı parseller ile ilgili tevhit, ifraz işlemi.
2233 6 02.01.2023 İlçemiz Aşağıçalıca Mahallesi tapunun 2205 ada 102 ve 103 numaralı parseller ile ilgili tevhit, ifraz işlemi.
2234 7 02.01.2023 İlçemiz Tuzak Mahallesi tapunun 52 ve 53 numaralı parseller ile ilgili tevhit, ifraz işlemi.
2235 8 02.01.2023 İlçemiz Esentepe Mahallesi tapunun 194 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2236 9 02.01.2023 İlçemiz Güldibi Mahallesi tapunun 453 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2237 10 02.01.2023 İlçemiz Kurtuluş Mahallesi tapunun 126 ada 3 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi
2238 11 02.01.2023 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 763 ada 1 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2239 12 02.01.2023 İlçemiz Büyükdere Mahallesi tapunun 1391 ada 43 numaralı parsel üzerinde Sarılar Fındık tarafından izinsiz ve ruhsatsız imalat yapıldığı tespit edildiğinden 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesine göre yıkım kararı verilmesi.
2225 431 30.12.2022 2022 Mali Yılı tahsisat nakillerinin yapılması.
2226 432 30.12.2022 2022 Mali Yılı tahsisat nakillerinin yapılması.
2227 433 30.12.2022 İlçemiz Çakallık Mahallesi tapunun 120 ada 103, 106 ve 107 numaralı parseller ile ilgili tevhit, ifraz ve irtifak (geçit) hakkı işlemi.
2207 413 26.12.2022 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 159 ada 12, 16 ve 17 numaralı parseller ile ilgili tevhit ve yol terki işlemi.
2208 414 26.12.2022 İlçemiz Cıpcıp (Yeşilköy) Mahallesi tapunun (eski 175 parsel) 2441 ada 48 numaralı parselin ifraz, yol terki ve park terki işlemi.
2209 415 26.12.2022 İlçemiz Dereboğazı Mahallesi tapunun 205 ada 7 numaralı parsel ile ilgili yol terki işlemi.
2210 416 26.12.2022 İlçemiz Akçayır Mahallesi tapunun 65 numaralı parselin ifraz işlemi.
2211 417 26.12.2022 İlçemiz Mahmutbey Mahallesi tapunun 106 ada 3 ve 4 numaralı parsellerin tevhit ifraz işlemi.
2212 418 26.12.2022 İlçemiz Dikmen Mahallesi tapunun 158 ada 3 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2213 419 26.12.2022 İlçemiz Dikmen Mahallesi tapunun 226 ada 1 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2214 420 26.12.2022 İlçemiz Dikmen Mahallesi tapunun 268 ada 1 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2215 421 26.12.2022 İlçemiz Dikmen Mahallesi tapunun 277 ada 24 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2216 422 26.12.2022 İlçemiz Karaçökek Mahallesi tapunun 278 ve 466 numaralı parseller ile ilgili ifraz işlemi.
2217 423 26.12.2022 İlçemiz Sivritepe Mahallesi tapunun 105 ada 1 numaralı parsel ile ifraz işlemi.
2218 424 26.12.2022 İlçemiz Paşaköy Mahallesi tapunun 115 ada 2 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2219 425 26.12.2022 İlçemiz Lütfiyeköşk Mahallesi tapunun 119 ada 13 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2220 426 26.12.2022 İlçemiz Lütfiyeköşk Mahallesi tapunun 119 ada 9 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2221 427 26.12.2022 İlçemiz Başpınar Mahallesi Ticaret Merkezi Pazaryeri alanının içinde yer alan giyim kısmında bulunan Abdurrahim DÜNDAR adına kayıtlı 2 adet satış tezgahının Berat CENGİZ’e devir edilmesi.
2222 428 26.12.2022 İlçemiz Aşağıçarığıkuru Mahallesi tapunun 2300 ada 627 numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemize ait 29,87 m² hissenin Aylin KÖKSAL’a satılması işlemi.
2223 429 26.12.2022 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 178 ada 1 numaralı parsel üzerinde muvakkat yapı izni verilmesi.
2224 430 26.12.2022 Muharrem ÖRGEN’in işletmesini yapmış olduğu Kahvehane olarak faaliyet gösteren işyerinin kapatılması.
2201 407 19.12.2022 İlçemiz Dereköy Mahallesi tapunun 101 ada 2 numaralı parselin ifraz işlemi.
2202 408 19.12.2022 İlçemiz Kurtköy Mahallesi tapunun 107 ada 83 numaralı parsel ile ilgili yol terki ve ifraz işlemleri.
2203 409 19.12.2022 İlçemiz Kurtköy Mahallesi tapunun 109 ada 27 numaralı parsel ile ilgili yol terki ve ifraz işlemleri.
2204 410 19.12.2022 İlçemiz Nuriye Mahallesi tapunun 2638 ada 1 numaralı parsel ile ilgili yol terki ve ifraz işlemleri.
2205 411 19.12.2022 İlçemiz Çakallık Mahallesi tapunun 120 ada 103, 106 ve 107 numaralı parseller ile ilgili tevhit, ifraz ve irtifak (geçit) hakkı işlemi.
2206 412 19.12.2022 İlçemiz Aksu Mahallesi tapunun 130 ada 1 numaralı parselin ifraz işlemi.
2189 395 13.12.2022 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 720 ada 150 numaralı parsel ile ilgili yol terki işlemi.
2190 396 13.12.2022 İlçemiz Akova Mahallesi tapunun 1317 ada 229, 230 ve 231 numaralı parseller ile ilgili tevhit ve ifraz işlemi.
2191 397 13.12.2022 İlçemiz Çağlayan Mahallesi tapunun 1917 ada 6 numaralı parselin ifraz işlemi.
2192 398 13.12.2022 İlçemiz Dereköy Mahallesi tapunun 135 ada 1 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2193 399 13.12.2022 İlçemiz Dikmen Mahallesi tapunun 224 ada 25 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2194 400 13.12.2022 İlçemiz Karadere Mahallesi tapunun 117 ada 21 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2195 401 13.12.2022 İlçemiz Karadere Mahallesi tapunun 184 ada 1 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2196 402 13.12.2022 İlçemiz Nuriye Mahallesi tapunun 2628 ada 17 numaralı parsel üzerinde bulunan Metruk yapı ile ilgili yıkım kararı verilmesi.
2197 403 13.12.2022 İlçemiz Hacıkışla Mahallesi tapunun 193 ada 6 ve 11 numaralı parseller ile ilgili tevhit işlemi.
2198 404 13.12.2022 İlçemiz Kargalıhanbaba Mahallesi tapunun 1296 ada 130, 132, 133, 134, 135 ve 158 numaralı parseller ile ilgili tevhit işlemi.
2199 405 13.12.2022 ‘’FLY MOTORS CC’’ unvanı ile halı yıkama ve oto yıkama olarak faaliyet gösteren işyerinin kapatılması.
2200 406 13.12.2022 İlçemiz Başpınar Mahallesi 74 numaralı düzenleme bölgesi olarak belirlenen alanda 18. madde uygulaması kararı.
2185 391 05.12.2022 Başpınar Mahallesi 278 ada 1 numaralı parselin doğusunda oluşan kadastral boşluk ile ilgili ihdas işlemi.
2186 392 05.12.2022 İlçemiz Nuriye Mahallesi tapunun 2638 ada 16 numaralı parsel ile ilgili yol terki işlemi.
2187 393 05.12.2022 İrtifak Hakkı Terkini.
2188 394 05.12.2022 İlçemiz Büyükdere Mahallesi tapunun 1380 ada 12 numaralı parsel ile ilgili yol terki işlemi.
2171 377 28.11.2022 İlçemiz Kocatöngel Mahallesi tapunun 193 ada 21 ve 51 numaralı parseller ile ilgili tevhit ifraz işlemi.
2172 378 28.11.2022 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 167 ada 94 numaralı parsel ile 167 ada 13 parsel arasında 248,00 m² muvakkat yapı izni verilmesi.
2173 379 28.11.2022 İlçemiz Hamidiyesani Mahallesi tapunun 106 ada 11 numaralı parselin ifraz işlemi.
2174 380 28.11.2022 Mahmutbey Mahallesi Hendek Gençlik Merkezi binasında GSM Baz İstasyonu kurulmasına ve 3 yıl süreli olarak kiralanmasına.
2175 381 28.11.2022 İlçemiz Aşağıçalıca Mahallesi tapunun 2213 ada 38, 39, 40, 41 ve 42 numaralı parseller ile ilgili tevhit işlemi.
2176 382 28.11.2022 İlçemiz Akova Mahallesinde 66 numaralı Düzenleme Bölgesi olarak belirlenen alanda 18. madde uygulaması kararı.
2177 383 28.11.2022 İrtifak Hakkı Terkini.
2178 384 28.11.2022 İlçemiz Çamlıca Mahallesi tapunun 227 ada 4 numaralı parsel ifraz ve yol terki işlemleri.
2179 385 28.11.2022 İlçemiz Aşağıhüseyinşeyh Mahallesi tapunun 2011 ada 1 numaralı parselin ifraz işlemi.
2180 386 28.11.2022 İlçemiz Aşağıhüseyinşeyh Mahallesi tapunun 2010 ada 11 numaralı parselin ifraz işlemi
2181 387 28.11.2022 İlçemiz Beylice Mahallesi tapunun 660 numaralı parselin ifraz işlemi.
2182 388 28.11.2022 İlçemiz Beylice Mahallesi tapunun 998 numaralı parselin ifraz işlemi.
2183 389 28.11.2022 İlçemiz Dereköy Mahallesi tapunun 139 ada 49 numaralı parselin ifraz işlemi.
2184 390 28.11.2022 İlçemiz İkbaliye Mahallesi tapunun 27 numaralı parsel üzerinde bulunan Metruk yapı ile ilgili yıkım kararı verilmesi.
2166 372 23.11.2022 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 753 ada 1 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2167 373 23.11.2022 İlçemiz Karadere Mahallesi tapunun 123 ada 6 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2168 374 23.11.2022 İlçemiz Karadere Mahallesi tapunun 117 ada 1 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2169 375 23.11.2022 İlçemiz Hicriye Mahallesi tapunun 155 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2170 376 23.11.2022 İlçemiz Çağlayan Mahallesi 79 numaralı düzenleme bölgesi olarak belirlenen alanda 1 ay süre ile askıya çıkarma kararı.
2159 365 16.11.2022 İlçemiz Aksu Mahallesi tapunun 123 ada 2 numaralı parselin ifraz işlemi.
2160 366 16.11.2022 İlçemiz Beylice Mahallesi tapunun 346 numaralı parselin ifraz işlemi.
2161 367 16.11.2022 İlçemiz Beylice Mahallesi tapunun 365 numaralı parselin ifraz işlemi.
2162 368 16.11.2022 İlçemiz Harmantepe Mahallesi tapunun 348 numaralı parselin ifraz işlemi.
2163 369 16.11.2022 İlçemiz Akova Mahallesi tapunun 1322 ada 1 numaralı parsel ile ilgili yol terki işlemi.
2164 370 16.11.2022 ’Çam Kıraathanesi’’ unvanı ile faaliyet gösteren işyerine emre aykırı davranıştan 581,00 TL para cezası verilmesine.
2165 371 16.11.2022 Süleyman Yiğit’e emre aykırı davranıştan 581,00 TL para cezası verilmesine.
2114 320 10.11.2022 İlçemiz Aksu Mahallesi tapunun 109 ada 6 numaralı parselin ifraz işlemi.
2115 321 10.11.2022 İlçemiz Aksu Mahallesi tapunun 110 ada 1 numaralı parselin ifraz işlemi.
2116 322 10.11.2022 İlçemiz Nuriye Mahallesi tapunun 1140 ada 1 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2117 323 10.11.2022 İlçemiz Nuriye Mahallesi tapunun 1128 ada 1 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2118 324 10.11.2022 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 773 ada 3 ve 4 numaralı parsel ile ilgili tevhit ve yol terki işlemi.
2119 325 10.11.2022 İlçemiz Kalayık Mahallesi’nde mülkiyeti Belediyemize ait olan tapunun 640 (yenileme sonrası 2475 ada 6 numaralı parsel) numaralı parsel ile ilgili yol terki işlemi.
2120 326 10.11.2022 İlçemiz Dereboğazı Mahallesi tapunun 52 ada 15 ve 47 numaralı parseller ile ilgili tevhit ve yol terki işlemi.
2121 327 10.11.2022 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 33 ada 16, 78 ve 79 numaralı parseller ile ilgili tevhit ve yol terki işlemleri.
2122 328 10.11.2022 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 139 ada 12 numaralı parsel ile ilgili yol terki işlemi.
2123 329 10.11.2022 İlçemiz Yeşilvadi Mahallesi tapunun 790 numaralı parsel üzerinde Sibel BAĞRİ tarafından ruhsatsız ve denetimsiz imalat yapıldığı tespit edildiğinden 8.137,72 TL para cezası verilmesi.
2124 330 10.11.2022 İlçemiz Yeşilvadi Mahallesi tapunun 790 numaralı parsel üzerinde Sibel BAĞRİ tarafından ruhsatsız ve denetimsiz imalat yapıldığı tespit edildiğinden 15.067,65 TL para cezası verilmesi.
2125 331 10.11.2022 İlçemiz Yeşilvadi Mahallesi tapunun 790 numaralı parsel üzerinde Sibel BAĞRİ tarafından ruhsatsız ve denetimsiz imalat yapıldığı tespit edildiğinden 22.644,23 TL para cezası verilmesi.
2126 332 10.11.2022 İlçemiz Yeşilvadi Mahallesi tapunun 790 numaralı parsel üzerinde Sibel BAĞRİ tarafından ruhsatsız ve denetimsiz imalat yapıldığı tespit edildiğinden 1.838,18 TL para cezası verilmesi.
2127 333 10.11.2022 İlçemiz Yeşilvadi Mahallesi tapunun 790 numaralı parsel üzerinde Sibel BAĞRİ tarafından ruhsatsız ve denetimsiz imalat yapıldığı tespit edildiğinden 44.466,03 TL para cezası verilmesi.
2128 334 10.11.2022 İlçemiz Nuriye Mahallesi tapunun 2628 ada 7 numaralı parsel üzerinde bulunan Metruk yapı ile ilgili yıkım kararı verilmesi.
2129 335 10.11.2022 İlçemiz Büyükdere Mahallesi tapunun 1391 ada 43 numaralı parsel üzerinde Sarılar Fındık tarafından mevzuat hükümlerine aykırı imalat yapıldığı tespit edildiğinden 28.636,25 TL para cezası verilmesi.
2130 336 10.11.2022 İlçemiz Başpınar Mahallesi Ticaret Merkezi Pazaryeri alanının içinde yer alan konfeksiyon kısmında bulunan Metin KARAKULLUKÇU adına kayıtlı satış tezgahının Fatih KARAKULLUKÇU’ya devir edilmesi.
2131 337 10.11.2022 İlçemiz Başpınar Mahallesi Ticaret Merkezi Pazaryeri alanının içinde yer alan kapalı dükkanlar kısmında bulunan Değer KÜNEY adına kayıtlı satış tezgahının Fatih KARAKULLUKÇU’ya devir edilmesi.
2132 338 10.11.2022 İlçemiz Başpınar Mahallesi Ticaret Merkezi Pazaryeri alanının içinde yer alan sebze-meyve kısmında bulunan Muhsin BAĞCI adına kayıtlı 2 adet satış tezgahının Ahmet SOBACI’ya devir edilmesi.
2133 339 10.11.2022 Yeşilyurt Pazaryeri Sözleşme Feshi.
2134 340 10.11.2022 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Ortaköy Mahallesi tapunun 479 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
2135 341 10.11.2022 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Ortaköy Mahallesi tapunun 1582 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
2136 342 10.11.2022 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Ortaköy Mahallesi tapunun 480 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
2137 343 10.11.2022 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Ortaköy Mahallesi tapunun 513 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
2138 344 10.11.2022 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Ortaköy Mahallesi tapunun 11 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
2139 345 10.11.2022 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Sukenarı Mahallesi tapunun 617 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
2140 346 10.11.2022 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Sukenarı Mahallesi tapunun 610 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
2141 347 10.11.2022 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Başpınar Mahallesi tapunun 611 ada 4 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
2142 348 10.11.2022 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Dereköy Mahallesi tapunun 118 ada 21 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
2143 349 10.11.2022 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Aktefek Mahallesi tapunun 153 ada 5 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
2144 350 10.11.2022 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Çakallık Mahallesi tapunun 115 ada 3 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
2145 351 10.11.2022 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Kızanlık Mahallesi tapunun 143 ada 1 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
2146 352 10.11.2022 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Kızanlık Mahallesi tapunun 137 ada 27 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
2147 353 10.11.2022 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Çayırbaşı Mahallesi tapunun 362 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
2148 354 10.11.2022 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Bakacak Mahallesi tapunun 118 ada 2 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
2149 355 10.11.2022 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Sukenarı Mahallesi tapunun 201 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
2150 356 10.11.2022 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Sukenarı Mahallesi tapunun 355 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
2151 357 10.11.2022 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen 11 adet taşınmazın satış ihalelerinin yapılması.
2152 358 10.11.2022 Belediyemiz zimmetinde bulunan Kurtköy Mahallesi tapunun 113 ada 3 numaralı parselde Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi No:1/C adresinde yer alan 29,50 m² taşınmazın kira ihalesinin yapılması.
2153 359 10.11.2022 Belediyemiz zimmetinde bulunan Kurtköy Mahallesi tapunun 113 ada 3 numaralı parselde Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi No:46/B adresinde yer alan 49,44 m² taşınmazın kira ihalesinin yapılması.
2154 360 10.11.2022 Belediyemiz zimmetinde bulunan Kurtköy Mahallesi tapunun 113 ada 3 numaralı parselde Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi No:46/A adresinde yer alan 118,45 m² taşınmazın kira ihalesinin yapılması.
2155 361 10.11.2022 Belediyemiz zimmetinde bulunan Y. Hüseyinşeyh Mahallesi tapunun 144 numaralı parselde yer alan 10.040,00 m² taşınmazın kira ihalesinin yapılması.
2156 362 10.11.2022 Belediyemiz zimmetinde bulunan Kemaliye Mahallesi Atatürk Bulvarı No:134 adresinde yer alan 70,00 m² taşınmazın kira ihalesinin yapılması.
2157 363 10.11.2022 Belediyemiz zimmetinde bulunan Başpınar Mahallesi tapunun 1238 ada 3 numaralı parselde Yeni Mahalle 2271 Sokak No:7 adresinde yer alan 100,00 m² taşınmazın kira ihalesinin yapılması.
2158 364 10.11.2022 24.10.2022 tarih ve 308 sayılı encümen kararına istinaden; 25.10.2022 tarih ve 2022/3 sayılı ihale onay belgesi ile kiralanmasına onay verilen ihalelerinin yapılması.
2104 310 01.11.2022 İlçemiz Kargalı Yeniköy Mahallesi tapunun 117 ada 7 numaralı parselin ifraz işlemi.
2105 311 01.11.2022 İlçemiz Kocatöngel Mahallesi tapunun 193 ada 51 numaralı parselin ifraz işlemi.
2106 312 01.11.2022 İlçemiz Harmantepe Mahallesi tapunun 25 numaralı parselinin ifraz işlemi.
2107 313 01.11.2022 İlçemiz Kurtköy Mahallesi tapunun 109 ada 25 numaralı parsel ile yol terki, park terki ve ifraz işlemleri.
2108 314 01.11.2022 İlçemiz Çamlıca/Yeşiller Mahallesi tapunun 164 ada 15 numaralı parsel ifraz ve yol terki işlemleri.
2109 315 01.11.2022 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 147 ada 320 numaralı parsel üzerinde AYK Kutlu Yapı İnş. Taah. Or. Ür. San. Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından ruhsat ve eki projelerine aykırı imalat yapıldığı tespit edildiğinden 7.301,19 TL para cezası verilmesi.
2110 316 01.11.2022 İlçemiz Uzuncaorman Mahallesi tapunun 984 ada 4 numaralı parsel üzerinde Sorgüven Düğme San. ve Tic. AŞ. tarafından ruhsatsız ve denetimsiz imalat yapıldığı tespit edildiğinden 134.342,86 TL para cezası verilmesi.
2111 317 01.11.2022 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 35 ada 12 numaralı parsel üzerinde bulunan Metruk yapı ile ilgili yıkım kararı verilmesi.
2112 318 01.11.2022 İlçemiz Büyükdere Mahallesi tapunun 1385 ada 3 numaralı parsel üzerinde bulunan Metruk yapı ile ilgili yıkım kararı verilmesi.
2113 319 01.11.2022 ‘’Bloom Spa Merkezi’’ unvanı ile faaliyet gösteren işyerine emre aykırı davranıştan 581,00 TL para cezası verilmesine.
2097 303 24.10.2022 İlçemiz Mahmutbey Mahallesi 84 numaralı düzenleme bölgesi olarak belirlenen alanda 1 ay süre ile askıya çıkarma kararı.
2098 304 24.10.2022 İlçemiz Gündoğan Mahallesi tapunun 127 ada 4 numaralı parsel üzerinde Asuman ÇEKMEZ tarafından ruhsatsız ve denetimsiz imalat yapıldığı tespit edildiğinden 32.624,74 TL para cezası verilmesi.
2099 305 24.10.2022 İlçemiz Sivritepe Mahallesi tapunun 117 ada 46 numaralı parsel üzerinde Arife ESKİKARA tarafından izinsiz ve ruhsatsız imalat yapıldığı tespit edildiğinden 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesine göre yıkım kararı verilmesi.
2100 306 24.10.2022 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 166 ada 324 numaralı parsel ile ilgili yol terki işlemi.
2101 307 24.10.2022 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 179 ada 42 ve 43 numaralı parsellerin tevhit işlemi.
2102 308 24.10.2022 İhale Yapılması hakkında.
2103 309 24.10.2022 İlçemiz Dikmen Mahallesi tapunun 224 ada 53 ve 54 numaralı parseller ile ilgili tevhit işlemi.
2091 297 17.10.2022 İlçemiz Mahmutbey Mahallesi tapunun 291 ada 1, 2, 7 ve 8 numaralı parseller ile ilgili tevhit ve yol terki işlemi.
2092 298 17.10.2022 İlçemiz Dereboğazı Mahallesi tapunun 1154 ada 1 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2093 299 17.10.2022 İlçemiz Kalayık Mahallesi tapunun 358 numaralı parselin ifraz işlemi.
2094 300 17.10.2022 İlçemiz Başpınar Mahallesi 80 numaralı düzenleme bölgesi olarak belirlenen alanda 18. madde uygulaması kararı.
2095 301 17.10.2022 İlçemiz Yeni Mahalle 2113 Sokak No:25 adresinde faaliyet gösteren Sakarya Ambalaj Geri Dönüşüm San. ve Tic. Ltd. Şti. unvanlı geri dönüşüm fabrikasının kamuya ait alana atık su akıtmak suretiyle çevreyi kirlettiği ve çevre temizliği ile ilgili gerekli önlemleri almadığı gerekçesiyle 581.00 TL para cezası verilmesi.
2096 302 17.10.2022 İlçemiz Aşağıçarığıkuru Mahallesi tapunun 2300 ada 301 numaralı parsel üzerinde İçözler Tarım ve Petrol Ürünleri Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından ruhsatsız ve denetimsiz imalat yapıldığı tespit edildiğinden 25.779,98 TL para cezası verilmesi.
2080 286 12.10.2022 İlçemiz Aksu Mahallesi tapunun 150 ada 4 numaralı parselin ifraz işlemi.
2081 287 12.10.2022 İlçemiz Kocatöngel Mahallesi tapunun 178 ada 59 numaralı parselin ifraz işlemi.
2082 288 12.10.2022 İlçemiz Karaçökek Mahallesi tapunun 2579 ada 49 numaralı parselin ifraz işlemi.
2083 289 12.10.2022 İlçemiz Beylice Mahallesi tapunun 356 ve 361 numaralı parsellerin tevhit-ifraz işlemi.
2084 290 12.10.2022 İlçemiz Kalayık Mahallesi tapunun 660 ve 663 numaralı parsellerin tevhit-ifraz işlemi.
2085 291 12.10.2022 İlçemiz Kalayık Mahallesi tapunun 658 ve 662 numaralı parsellerin tevhit-ifraz işlemi.
2086 292 12.10.2022 İlçemiz Mahmutbey Mahallesi tapunun 288 ada 5 numaralı parsel ile ilgili yol terki işlemi
2087 293 12.10.2022 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 1271 ada 3 numaralı parselde yapılacak olan Hendek Psikososyal Destek ve Nitelikli İstihdam Merkezi inşaatı için Şura Pehlivan ve Hüseyin Şenyiğit’in görevlendirilmesi.
2088 294 12.10.2022 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 1271 ada 3 numaralı parselde yapılacak olan Hendek Psikososyal Destek ve Nitelikli İstihdam Merkezi inşaatı için İbrahim ÖZ, Fatih TEKTAŞ ve Burak DUYSAK’ın görevlendirilmesi
2089 295 12.10.2022 01.08.2022 tarih ve 213 sayılı Encümen Karar İptali.
2090 296 12.10.2022 Turnacılar Orman Ürünleri unvanı ile ağaç atölyesi olarak faaliyet gösteren işyerinin kapatılması.
2074 280 03.10.2022 İlçemiz Kalayık Mahallesi tapunun 2475 ada 50 numaralı parselin ifraz işlemi.
2075 281 03.10.2022 İlçemiz Dikmen Mahallesi tapunun 133 ada 2 numaralı parselin ifraz işlemi.
2076 282 03.10.2022 İlçemiz Uzuncaorman Mahallesi tapunun 2155 ada 5 numaralı parselin ifraz işlemi.
2077 283 03.10.2022 İlçemiz Y. Hüseyinşeyh Mahallesi tapunun 92 numaralı parselin ifraz işlemi.
2078 284 03.10.2022 İlçemiz Yarıca Mahallesi tapunun 2221 ada 53 numaralı parselin ifraz işlemi.
2079 285 03.10.2022 Cemal ÇAM’a çevreyi kirlettiği ve çevre temizliği ile ilgili gerekli önlemleri almadığı gerekçesiyle 581.00 TL para cezası verilmesi.
2063 269 27.09.2022 İlçemiz Esentepe Mahallesi tapunun 125 numaralı parselin ifraz işlemi.
2064 270 27.09.2022 İlçemiz Hamidiyesani Mahallesi tapunun 101 ada 76 numaralı parselin ifraz işlemi.
2065 271 27.09.2022 İlçemiz Hamidiyesani Mahallesi tapunun 101 ada 78 numaralı parselin ifraz işlemi.
2066 272 27.09.2022 İlçemiz Karadere Mahallesi tapunun 117 ada 2 numaralı parselin ifraz işlemi.
2067 273 27.09.2022 İlçemiz Lütfiyeköşk Mahallesi tapunun 111 ada 87 numaralı parselin ifraz işlemi.
2068 274 27.09.2022 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 751 ada 5 numaralı parsel ifraz işlemi.
2069 275 27.09.2022 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 665 ada 1 numaralı parsel ile ilgili ihdas, tevhit ve ifraz işlemleri.
2070 276 27.09.2022 İlçemiz Başpınar Mahallesi Ticaret Merkezi Pazaryeri alanının içinde yer alan Feridun ARDIÇ adına kayıtlı satış tezgahının Necati KILIÇ’a devir edilmesi.
2071 277 27.09.2022 İlçemiz Mahmutbey Mahallesi tapunun 99 ada 17 numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemize ait 28,52 m² hissenin Hidayet SİNER’e satılması işlemi.
2072 278 27.09.2022 İlçemiz Camili Mahallesi tapunun 207 ada 20 numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemize ait 48,57 m² hissenin Mükremin BAYLAN’a satılması işlemi.
2073 279 27.09.2022 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 1278 ada 2 numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemize ait 275,40 m² hissenin Muharrem BÜLBÜL’e satılması işlemi.
2060 266 19.09.2022 Dilenci Parasının Kamuya Geçirilmesi Hakkında.
2061 267 19.09.2022 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Volkan DURĞUN’a 171,00 TL para cezası verilmesi.
2062 268 19.09.2022 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Volkan DURĞUN’un çalışanı olan babası Abdullah DURĞUN’a 581,00 TL para cezası verilmesi.
2052 258 13.09.2022 İlçemiz Çamlıca Mahallesi tapunun 234 ada 15 numaralı parsel ile ilgili irtifak hakkı işlemi.
2053 259 13.09.2022 İlçemiz Aşağıhüseyinşeyh Mahallesi tapunun 2022 ada 4 numaralı parselin ifraz işlemi.
2054 260 13.09.2022 İlçemiz Kazimiye Mahallesi tapunun 157 ada 6 numaralı parselin ifraz işlemi.
2055 261 13.09.2022 İlçemiz Hamidiyesani Mahallesi tapunun 110 ada 5 numaralı parselin ifraz işlemi.
2056 262 13.09.2022 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 33 ada 16, 78 ve 79 numaralı parseller ile ilgili tevhit ve yol terki işlemleri.
2057 263 13.09.2022 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 31 ada 152 ve 166 numaralı parseller ile ilgili tevhit ve yol terki işlemleri.
2058 264 13.09.2022 İlçemiz Nuriye Mahallesi tapunun 515 numaralı parsel ile ilgili yol terki işlemi.
2059 265 13.09.2022 İlçemiz Aksu Mahallesi Merkez Sokak No:44 adresinde ikamet eden Ali KARA’ya çevreyi kirlettiği ve çevre temizliği ile ilgili gerekli önlemleri almadığı gerekçesiyle 581.00 TL para cezası verilmesi.
2048 254 06.09.2022 Yol tahsis izin işlemi.
2049 255 06.09.2022 Yol tahsis izin işlemi.
2050 256 06.09.2022 Yol tahsis izin işlemi.
2051 257 06.09.2022 Yol tahsis izin işlemi.
2040 246 06.09.2022 İlçemiz Başpınar Mahallesi 67 numaralı düzenleme bölgesi olarak belirlenen alanda 18. madde uygulaması kararı.
2041 247 06.09.2022 İlçemiz Çağlayan Mahallesi tapunun 1918 ada 2 numaralı parselin ifraz işlemi.
2042 248 06.09.2022 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 1910 ada 1 ve 2 numaralı parsellerin tevhit ifraz işlemi.
2043 249 06.09.2022 İlçemiz Yeşilvadi Mahallesi tapunun 790 numaralı parsel üzerinde Sibel BAĞRİ tarafından ruhsatsız ve denetimsiz imalat yapıldığı tespit edildiğinden 5.002,70 TL para cezası verilmesi.
2044 250 06.09.2022 İlçemiz Yeşilvadi Mahallesi tapunun 790 numaralı parsel üzerinde Sibel BAĞRİ tarafından ruhsatsız ve denetimsiz imalat yapıldığı tespit edildiğinden 1.837,70 TL para cezası verilmesi.
2045 251 06.09.2022 İlçemiz Yeşilvadi Mahallesi tapunun 790 numaralı parsel üzerinde Sibel BAĞRİ tarafından ruhsatsız ve denetimsiz imalat yapıldığı tespit edildiğinden 15.079,56 TL para cezası verilmesi.
2046 252 06.09.2022 İlçemiz Yeşilvadi Mahallesi tapunun 790 numaralı parsel üzerinde Sibel BAĞRİ tarafından ruhsatsız ve denetimsiz imalat yapıldığı tespit edildiğinden 22.893,85 TL para cezası verilmesi.
2047 253 06.09.2022 İlçemiz Yeşilvadi Mahallesi tapunun 790 numaralı parsel üzerinde Sibel BAĞRİ tarafından ruhsatsız ve denetimsiz imalat yapıldığı tespit edildiğinden 22.702,72 TL para cezası verilmesi.
2039 245 01.09.2022 Ömer Faruk Dayıoğlu’nun Şantiye Şefi olarak görevlendirilmesi.
2031 237 29.08.2022 İlçemiz Kargalıhanbaba Mahallesi tapunun 1210 ada 10 numaralı parsel ile ilgili ifraz ve geçit hakkı işlemi.
2032 238 29.08.2022 Hendek Belediye Başkanlığı 2023 Yılı Performans Programı ile ilgili Belediye Meclisine görüş bildirilmesi.
2033 239 29.08.2022 2023 Mali Yılı gelir ve gider bütçelerinin 100.000.000,00 TL olarak görüşülmesi.
2034 240 29.08.2022 İlçemiz Sarıyer Mahallesi tapunun 103 ada 43 numaralı parsel lehine 103 ada 6 numaralı parsel aleyhine geçit hakkı işlemi.
2035 241 29.08.2022 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 1082 ada 1, 2 ve 3 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemi.
2036 242 29.08.2022 İlçemiz Çağlayan Mahallesi tapunun 895 ada 3 ve 5 numaralı parseller ile ilgili tevhit işlemi.
2037 243 29.08.2022 İlçemiz Aşağıçarığıkuru Mahallesi tapunun 2300 ada 396 numaralı parselde kamulaştırma işlemi.
2038 244 29.08.2022 İlçemiz Kazimiye Mahallesi tapunun 166 ada 4 numaralı parselin ifraz işlemi.
2029 235 23.08.2022 İlçemiz Hamidiyesani Mahallesi tapunun 101 ada 56 numaralı parselin ifraz işlemi.
2030 236 23.08.2022 İlçemiz Çağlayan Mahallesi 83 numaralı düzenleme bölgesi olarak belirlenen alanda 1 ay süre ile askıya çıkarma kararı.
2013 219 15.08.2022 İlçemiz Aşağıçalıca Mahallesi tapunun 2205 ada 104 numaralı parselin ifraz işlemi.
2014 220 15.08.2022 İlçemiz Kalayık Mahallesi tapunun 619 numaralı parselin ifraz işlemi.
2015 221 15.08.2022 İlçemiz Karaçökek Mahallesi tapunun 141 numaralı parselin ifraz işlemi.
2016 222 15.08.2022 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 1046 ada 6, 7, 8, 9 ve 10 numaralı parseller ile ilgili tevhit ve ifraz işlemi.
2017 223 15.08.2022 İlçemiz Nuriye Mahallesi tapunun 1134 ada 2 numaralı parsel ile ilgili ifraz işlemi.
2018 224 15.08.2022 İlçemiz Kargalıhanbaba Mahallesi tapunun 1210 ada 10 numaralı parsel ile ilgili ifraz ve geçit hakkı işlemi.
2019 225 15.08.2022 İlçemiz Karaçökek Mahallesi tapunun 132 numaralı parsel ile ilgili ifraz ve geçit hakkı işlemi.
2020 226 15.08.2022 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 1603 ada 6 ve 7 numaralı parseller ile ilgili tevhit işlemi.
2021 227 15.08.2022 İlçemiz Kurtköy Mahallesi tapunun 115 ada 28 numaralı parsel ile ilgili yol terki işlemi.
2022 228 15.08.2022 İlçemiz Nuriye Mahallesi tapunun 510 numaralı parsel ile ilgili yol terki işlemi.
2023 229 15.08.2022 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 147 ada 244 ve 245 numaralı parseller ile ilgili tevhit ve yol terki işlemi.
2024 230 15.08.2022 İlçemiz Büyükdere Mahallesi tapunun 1347 ada 10 numaralı parsel üzerinde bulunan Metruk yapı ile ilgili yıkım kararı verilmesi.
2025 231 15.08.2022 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 129 ada 4 numaralı parsel üzerinde bulunan Metruk yapı ile ilgili yıkım kararı verilmesi.
2026 232 15.08.2022 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 190 ada 353 numaralı parselde 240,00 m² muvakkat yapı izni verilmesi.
2027 233 15.08.2022 Yol tahsis izin işlemi.
2028 234 15.08.2022 Dilenci Parasının Kamuya Geçirilmesi Hakkında.
1998 204 01.08.2022 İlçemiz Kurtuluş Mahallesi tapunun 135 ada 5 numaralı parselin ifraz işlemi.
1999 205 01.08.2022 İlçemiz Aksu Mahallesi tapunun 153 ada 47 numaralı parselin ifraz işlemi.
2000 206 01.08.2022 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 22 ada 22 ve 177 numaralı parsellerin tevhit işlemi.
2001 207 01.08.2022 İlçemiz Uzuncaorman Mahallesi tapunun 2150 ada 13 ve 14 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemi.
2002 208 01.08.2022 İlçemiz Çamlıca/Yeşiller Mahallesi tapunun 135 ada 1 numaralı parsel ile ilgili yol terki işlemi.
2003 209 01.08.2022 İlçemiz Mahmutbey Mahallesi tapunun 89 ada 46 numaralı parsel ile ilgili yol terki işlemi
2004 210 01.08.2022 Akpınar Mahallesi 2381 ada 1 numaralı parselin doğusu, Başpınar Mahallesi 176 numaralı adanın batısında yer alan mezarlık ile ilgili ihdas işlemi.
2005 211 01.08.2022 İlçemiz Hamidiyesani Mahallesi tapunun 101 ada 7 numaralı parselde kamulaştırma işlemi.
2006 212 01.08.2022 Başpınar Mahallesi Şehit Mehmet Kiraz Caddesinde bulunan Ticaret Merkezi’nde GSM Baz İstasyonu kurulmasına ve 3 yıl süreli olarak kiralanmasına izin verilmesi kararı.
2007 213 01.08.2022 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 26 ada 5 numaralı parsel üzerinde Türk Telekom AŞ. tarafından ruhsat ve eki projelerine aykırı imalat yapıldığı tespit edildiğinden 323.157,93 TL para cezası verilmesi.
2008 214 01.08.2022 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 1645 ada 5 numaralı parsel üzerinde Fatma ŞAPOĞLU tarafından ruhsat ve eki projelerine aykırı imalat yapıldığı tespit edildiğinden 12.408,08 TL para cezası verilmesi.
2009 215 01.08.2022 İlçemiz Tuzak Mahallesi tapunun 1144 numaralı parsel üzerinde Saime PUSMAZ tarafından ruhsatsız ve denetimsiz imalat yapıldığı tespit edildiğinden 13.745,94 TL para cezası verilmesi.
2010 216 01.08.2022 İlçemiz Sivritepe Mahallesi tapunun 117 ada 46 numaralı parsel üzerinde Eyüp KANDEMİR tarafından ruhsatsız ve denetimsiz imalat yapıldığı tespit edildiğinden 28.304,87 TL para cezası verilmesi.
2011 217 01.08.2022 Dere Besi Çiftliği unvanı ile büyükbaş hayvan besi çiftliği olarak faaliyet gösteren işyerinin kapatılması.
2012 218 01.08.2022 İlçemiz Akova Mahallesi tapunun 1332 ada 1 numaralı parsel üzerinde muvakkat yapı izni verilmesi.
1989 195 25.07.2022 Başpınar Mahallesi 247 numaralı adanın kuzeyinde, 246 numaralı adanın doğusunda, 167 numaralı adanın güneyinde park alanı olarak yer alan kadastral boşluk ile ilgili ihdas işlemi.
1990 196 25.07.2022 İlçemiz Beylice Mahallesi tapunun 960 numaralı parselin ifraz işlemi.
1991 197 25.07.2022 İlçemiz Dikmen Mahallesi tapunun 170 ada 13 numaralı parselin ifraz işlemi.
1992 198 25.07.2022 İlçemiz Hicriye Mahallesi tapunun 233 numaralı parselin ifraz işlemi.
1993 199 25.07.2022 İlçemiz Karatoprak Mahallesi tapunun 101 ada 79 numaralı parselin ifraz işlemi.
1994 200 25.07.2022 İlçemiz Yarıca Mahallesi tapunun 2221 ada 40 numaralı parselin ifraz işlemi.
1995 201 25.07.2022 İlçemiz Ortaköy Mahallesi tapunun 1360, 1361 ve 1517 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemi.
1996 202 25.07.2022 İlçemiz Mahmutbey Mahallesi tapunun 90 ada 17 ve 18 numaralı parseller ile ilgili tevhit ve yol terki işlemleri.
1997 203 25.07.2022 İlçemiz Çamlıca/Aşağıçarığıkuru Mahallesi tapunun 2300 ada 433 numaralı parsel yol terki, ihdas, tevhit, ifraz ve geçit hakkı işlemleri.
1979 185 04.07.2022 İlçemiz Çağlayan ve İkbaliye Mahallelerinde 69 numaralı düzenleme bölgesi olarak belirlenen alanda 18. madde uygulaması kararı.
1980 186 04.07.2022 İlçemiz Akova Mahallesi 66 numaralı düzenleme bölgesi olarak belirlenen alanda 1 ay süre ile askıya çıkarma kararı.
1981 187 04.07.2022 İlçemiz Yeniyayla Mahallesi tapunun 146 ada 8 numaralı parselin ifraz işlemi.
1982 188 04.07.2022 İlçemiz Muradiye Mahallesi tapunun 170 numaralı parselin ifraz işlemi.
1983 189 04.07.2022 İlçemiz Hacıkışla Mahallesi tapunun 151 ada 78 numaralı parselin ifraz işlemi.
1984 190 04.07.2022 İlçemiz Karaçökek Mahallesi tapunun 240 ve 775 numaralı parseller ile ilgili geçit hakkı işlemi.
1985 191 04.07.2022 İlçemiz Çamlıca Mahallesi tapunun 234 ada 15 numaralı parsel ile ilgili geçit hakkı işlemi
1986 192 04.07.2022 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 528 ada 5 ve 6 numaralı parsellerin tevhit işlemi.
1987 193 04.07.2022 İlçemiz Aşağıhüseyinşeyh Mahallesi tapunun 2013 ada 13 numaralı parsel üzerinde Ömer KAYA tarafından izinsiz ve ruhsatsız imalat yapıldığı tespit edildiğinden 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesine göre yıkım kararı verilmesi.
1988 194 04.07.2022 İlçemiz Akova Mahallesi tapunun 1332 ada 2 numaralı parsel üzerinde muvakkat yapı izni verilmesi.
1964 170 27.06.2022 İlçemiz Beylice Mahallesi 80 numaralı düzenleme bölgesi olarak belirlenen alanda 18. madde uygulaması kararı.
1965 171 27.06.2022 İlçemiz Beylice Mahallesi tapunun 369 ile 692 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemi.
1966 172 27.06.2022 İlçemiz Camili Mahallesi tapunun 188 ada 110 numaralı parselin yol terki ve ifraz işlemi.
1967 173 27.06.2022 İlçemiz Dereboğazı Mahallesi tapunun 1179 ada 1 numaralı parselin ifraz işlemi.
1968 174 27.06.2022 İlçemiz Harmantepe Mahallesi tapunun 364 numaralı parselinin ifraz işlemi.
1969 175 27.06.2022 İlçemiz Hicriye Mahallesi tapunun 188 numaralı parselinin ifraz işlemi.
1970 176 27.06.2022 İlçemiz Kargalıhanbaba Mahallesi tapunun 1305 ada 29 numaralı parselinin ifraz işlemi.
1971 177 27.06.2022 İlçemiz Kurtköy Mahallesi tapunun 104 ada 428 numaralı parselinin yol terki işlemi
1972 178 27.06.2022 İlçemiz Mahmutbey Mahallesi tapunun 489 ada 1 numaralı parselinin ifraz işlemi.
1973 179 27.06.2022 İlçemiz Sarıyer Mahallesi tapunun 117 ada 30 numaralı parselinin ifraz işlemi.
1974 180 27.06.2022 İlçemiz Sofular Mahallesi tapunun 101 ada 51 numaralı parselinin ifraz işlemi.
1975 181 27.06.2022 İlçemiz Mahmutbey Mahallesi 72 numaralı düzenleme bölgesi olarak belirlenen alanda 18. madde uygulaması kararı
1976 182 27.06.2022 İlçemiz Aşağıhüseyinşeyh Mahallesi tapunun 2013 ada 13 numaralı parsel üzerinde Ömer KAYA tarafından izinsiz ve ruhsatsız imalat yapıldığı tespit edildiğinden 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesine göre yıkım kararı verilmesi.
1977 183 27.06.2022 Başpınar Mahallesi Şehit Mehmet Kiraz Caddesinde bulunan Ticaret Merkezi ve Mahmutbey Mahallesi Hendek Gençlik Merkezinde bulunan Belediyemize ait binalarda GSM Baz İstasyonu kurulmasına ve 3 yıl süreli olarak kiralanmasına izin verilmesi kararı.
1978 184 27.06.2022 Dilenci Parasının Kamuya Geçirilmesi Hakkında.
1957 163 14.06.2022 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 31 ada 84 ve 86 numaralı parseller ile ilgili tevhit ve yol terki işlemleri.
1958 164 14.06.2022 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 635 ada 3 numaralı parsel üzerinde mülkiyeti Turan UÇAR, Mehmet UÇAR, Aynur KELEŞ ve ALİ UÇAR’a ait kaçak yapı ile ilgili yıkım kararı alınması
1959 165 14.06.2022 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 147 ada 334 numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemize ait 75,46 m² hissenin Fatma KELLECİ’ye satılması işlemi.
1960 166 14.06.2022 İlçemiz Çağlayan Mahallesi tapunun 898 ada 12 numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemize ait 715,20 m² hissenin Kar-Su Çamlıca Köyü Su İşletmeleri AŞ.’ye satılması işlemi.
1961 167 14.06.2022 İlçemiz Yukarıçarığıkuru Mahallesi tapunun 488 numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemize ait 230,02 m² hissenin Uğur YURT’a satılması işlemi.
1962 168 14.06.2022 İlçemiz Mahmutbey Mahallesi tapunun 299 ada 4 numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemize ait 92,29 m² hissenin Asiye KALK’a satılması işlemi.
1963 169 14.06.2022 Belediye Meclisimizin 02.03.2022 tarih ve 35 sayılı kararına istinaden İlçemiz Nuriye Mahallesi tapunun 1183 ada 8 numaralı parselde bulunan 367,47 m² nin tamamı, Dereboğazı Mahallesi 1169 ada 3 numaralı parselde bulunan 89,46 m² hissenin, Dereboğazı Mahallesi 1191 ada 7 numaralı parselde bulunan 7,96 m² hissenin Belediyemiz tarafından satın alınması.
1951 157 06.06.2022 İlçemiz Mahmutbey Mahallesi tapunun 496 ada 5 numaralı parsel üzerinde Tayfun ÖZER tarafından ruhsat ve eki projelerine aykırı imalat yapıldığı tespit edildiğinden 4.384,35 TL para cezası verilmesi.
1952 158 06.06.2022 İlçemiz Aşağıçalıca Mahallesi tapunun 2198 ada 16 ve 17 numaralı parseller ile ilgili geçit hakkı işlemi.
1953 159 06.06.2022 İlçemiz Çamlıca/Aşağıçarığıkuru Mahallesi tapunun 2311 ada 47 numaralı parselin yol terki ve ifraz işlemleri.
1954 160 06.06.2022 İlçemiz Esentepe Mahallesi tapunun 109 numaralı parselin ifraz işlemi.
1955 161 06.06.2022 İlçemiz Mahmutbey Mahallesi tapunun 99 ada 13 numaralı parselin ihdas ve tevhit işlemleri.
1956 162 06.06.2022 Bloom Sıpa Merkezi unvanı ile masaj salonu olarak faaliyet gösteren işyerinin kapatılması.
1944 150 01.06.2022 İlçemiz Kazimiye Mahallesi tapunun 214 ada 11 numaralı parsel üzerinde Haluk KARAMAN tarafından ruhsatsız ve denetimsiz imalat yapıldığı tespit edildiğinden 14.794,05 TL para cezası verilmesi.
1945 151 01.06.2022 İlçemiz Aktefek Mahallesi tapunun 138 ada 28 numaralı parselin ifraz işlemi.
1946 152 01.06.2022 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 843 ada 6 ve 7 numaralı parseller ile ilgili tevhit ve ifraz işlemleri.
1947 153 01.06.2022 İlçemiz Akova Mahallesi tapunun 1317 ada 37 numaralı parsel üzerinde Esit Elektronik Sistemler ve İmalat ve Tic. Ltd. Şti tarafından ruhsatsız ve denetimsiz imalat yapıldığı tespit edildiğinden 270.159,01 TL para cezası verilmesi.
1948 154 01.06.2022 İlçemiz Başpınar Mahallesi Ticaret Merkezi Pazaryeri alanının içinde yer alan konfeksiyon kısmında bulunan Alaaddin EREN adına kayıtlı 2 adet satış tezgahının Recep Tayyip KABASAKAL’a devir edilmesi.
1949 155 01.06.2022 İlçemiz Başpınar Mahallesi Ticaret Merkezi Pazaryeri alanının içinde yer alan Sait KARAGÖZ adına kayıtlı marketin Tuğrul MUTLU’ya devir edilmesi.
1950 156 01.06.2022 Encümen Kararları iptali.
1931 137 25.05.2022 İlçemiz Kurtuluş Mahallesi tapunun 135 ada 8 numaralı parselin ifraz işlemi.
1932 138 25.05.2022 İlçemiz Hamidiyesani Mahallesi tapunun 110 ada 1 numaralı parselin ifraz işlemi.
1933 139 25.05.2022 İlçemiz Karaçökek Mahallesi tapunun 108 numaralı parselin ifraz ve geçit hakkı işlemi.
1934 140 25.05.2022 İlçemiz Karadere Mahallesi tapunun 142 ada 12 numaralı parselin ifraz işlemi.
1935 141 25.05.2022 İlçemiz Karadere Mahallesi tapunun 143 ada 1 numaralı parselin ifraz işlemi.
1936 142 25.05.2022 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 1066 ada 1 ve 2 numaralı parsellerin tevhit işlemi.
1937 143 25.05.2022 İlçemiz Nuriye Mahallesi tapunun 518 ve 519 numaralı parsellerin tevhit işlemi.
1938 144 25.05.2022 İlçemiz Çamlıca/Yeşiller Mahallesi tapunun 154 ada 1 numaralı parselin yol terki ve ifraz işlemleri.
1939 145 25.05.2022 İlçemiz Büyükdere Mahallesi tapunun 1392 ada 1, 2 ve 10 numaralı parsellerin tevhit ve yol terki işlemleri.
1940 146 25.05.2022 Çilek Cafe & Aperatif unvanı ile kafe olarak faaliyet gösteren işyerinin kapatılması.
1941 147 25.05.2022 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Yılmaz DEMİR’e 672,00 TL para cezası verilmesi
1942 148 25.05.2022 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Veysel AYDIN’a 336,00 TL para cezası verilmesi.
1943 149 25.05.2022 İlçemiz Çağlayan ve İkbaliye Mahallelerinde 69 numaralı düzenleme bölgesi olarak belirlenen alanda 18. madde uygulaması kararı.
1918 124 18.05.2022 İlçemiz Kurtköy Mahallesi tapunun 114 ada 5 numaralı parsel ve 115 ada 83 numaralı parsel ile ilgili ihdas, tevhit ve ifraz işlemleri.
1919 125 18.05.2022 İlçemiz Kurtköy Mahallesi tapunun 115 ada 44 numaralı parsel ile ilgili yola terk ve ifraz işlemleri.
1920 126 18.05.2022 İlçemiz Kurtköy Mahallesi tapunun 111 ada 26, 27, 37 numaralı parseller ile ilgili tevhit, yol terki, park terki ve ifraz işlemleri.
1921 127 18.05.2022 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 35 ada 11 ve 12 numaralı parseller ile ilgili tevhit ve ifraz işlemleri.
1922 128 18.05.2022 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 665 ada 1 numaralı parsel ile ilgili ihdas, tevhit ve ifraz işlemleri.
1923 129 18.05.2022 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 264 ada 82 ve 83 numaralı parseller ile ilgili tevhit ve yol terki işlemleri.
1924 130 18.05.2022 İlçemiz Başpınar Mahallesi Ticaret Merkezi Pazaryeri alanının içinde yer alan konfeksiyon kısmında bulunan Nusret AKTAŞ adına kayıtlı 2 adet satış tezgahının Haluk TETİK’e devir edilmesi.
1925 131 18.05.2022 İlçemiz Nuriye Mahallesi tapunun 1167 ada 363 numaralı parsel üzerinde Yusuf KARA tarafından ruhsat ve eki projelerine aykırı imalat yapıldığı tespit edildiğinden 2.993,11 TL para cezası verilmesi.
1926 132 18.05.2022 İlçemiz Yeni Mahallesi tapunun 1239 ada 3 numaralı parsel üzerinde Abdülkadir HAMURCİ’ye tahsisli işyeri ve geçici yapının, 3 yıl süre ile Mustafa SARI’ya devredilmesi.
1927 133 18.05.2022 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Aşağı Çalıca Mahallesi 2189 ada 173 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
1928 134 18.05.2022 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Akarca Mahallesi 101 ada 189 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
1929 135 18.05.2022 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Aşağı Çalıca Mahallesi 2210 ada 12 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
1930 136 18.05.2022 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen 16 adet taşınmazın satış ihalelerinin yapılması.
1908 114 11.05.2022 İlçemiz Nuriye Mahallesi tapunun 161 numaralı parselin yol terki ve ifraz işlemi.
1909 115 11.05.2022 İlçemiz Kargalıyeni Mahallesi tapunun 121 ada 7 numaralı parselin ifraz işlemi.
1910 116 11.05.2022 İlçemiz Hicriye Mahallesi tapunun 413 ve 414 numaralı parseller ile ilgili geçit hakkı işlemi.
1911 117 11.05.2022 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 109 ada 29 numaralı parselin yol terki ve ifraz işlemi
1912 118 11.05.2022 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren İsmail KARAARSLAN’a 336,00 TL para cezası verilmesi.
1913 119 11.05.2022 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Suat BULUT’a 336,00 TL para cezası verilmesi.
1914 120 11.05.2022 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Cihan YILDIZ’a 171,00 TL para cezası verilmesi
1915 121 11.05.2022 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Adnan HOŞGÖR’e 171,00 TL para cezası verilmesi.
1916 122 11.05.2022 Dilenci Parasının Kamuya Geçirilmesi Hakkında.
1917 123 11.05.2022 Karfa Yapı Nakliye Teks. Tic. ve San. Ltd. Şti. unvanı ile lokanta olarak faaliyet gösteren işyerinin kapatılması.
1899 105 25.04.2022 İlçemiz Yağbasan Mahallesi tapunun 108 ada 33 ve 34 numaralı parsellerin tevhit işlemi
1900 106 25.04.2022 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 691 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 numaralı parsellerin tevhit ifraz işlemi.
1901 107 25.04.2022 İlçemiz Karaçökek Mahallesi tapunun 7 numaralı parselin ifraz işlemi.
1902 108 25.04.2022 İlçemiz Yeniyayla Mahallesi tapunun 140 ada 3 numaralı parselin ifraz işlemi.
1903 109 25.04.2022 İlçemiz Aksu Mahallesi tapunun 147 ada 8 numaralı parselin ifraz işlemi.
1904 110 25.04.2022 İlçemiz Mahmutbey Mahallesi tapunun 106 ada 35 numaralı parselin ifraz işlemi.
1905 111 25.04.2022 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Ramazan YILDIRIM’a 171,00 TL para cezası verilmesi.
1906 112 25.04.2022 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Bekir TAMTÜRK’e 336,00 TL para cezası verilmesi.
1907 113 25.04.2022 İhale Yapılması hakkında.
1893 99 14.04.2022 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 1231 ada 7 numaralı parsel üzerinde Hantek Albayraklar İnşaat tarafından ruhsat ve eki projelerine aykırı imalat yapıldığı tespit edildiğinden 17.126,74 TL para cezası verilmesi.
1894 100 14.04.2022 İlçemiz Aşağıhüseyinşeyh Mahallesi tapunun 2013 ada 13 numaralı parsel üzerinde Gülfer KAYA, Esma YÜKSEK, Ülker KARATAŞ, İbrahim KAYA ve Ömer KAYA tarafından ruhsatsız ve denetimsiz imalat yapıldığı tespit edildiğinden 44.385,32 TL para cezası verilmesi.
1895 101 14.04.2022 İlçemiz Kazimiye Mahallesi tapunun 163 ada 6 ve 7 numaralı parselin tevhit ve ifraz işlemi.
1896 102 14.04.2022 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 1028 ada 16 numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemize ait 7,24 m² hissenin Makbule PADO’ya satılması işlemi.
1897 103 14.04.2022 İlçemiz Kargalı Yeniköy Mahallesi TEM Otoyolu üzerinde bulunan PARKSHOP Strateji Yönetim ve Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. Dinleme Tesisleri’ne çevreyi kirlettiği ve çevre temizliği ile ilgili gerekli önlemleri almadığı gerekçesiyle 581.00 TL para cezası verilmesi.
1898 104 14.04.2022 İlçemiz Başpınar Mahallesinde 635 ada 3 numaralı parsel üzerinde mülkiyeti Turan UÇAR, Mehmet UÇAR, Aynur KELEŞ VE Ali UÇAR tarafından izinsiz olarak parsel sınırı dışına bahçe duvarı yapıldığı tespit edildiğinden 8.884,51 TL para cezası verilmesi.
1889 95 04.04.2022 İlçemiz Kalayık Mahallesi tapunun 163 numaralı parselin ifraz işlemi.
1890 96 04.04.2022 İlçemiz Dikmen Mahallesi tapunun 148 ada 18 numaralı parselin ifraz işlemi.
1891 97 04.04.2022 İlçemiz Akova Mahallesi tapunun 1313 ada 2 numaralı parselin yol terki işlemi.
1892 98 04.04.2022 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 147 ada 171 numaralı parselin ihdas, tevhit ve yol terki işlemleri.
1873 79 28.03.2022 İlçemiz Sümbüllü Mahallesi tapunun 116 ada 2 numaralı parselin ifraz işlemi.
1874 80 28.03.2022 İlçemiz Kazimiye Mahallesi tapunun 176 ada 6 numaralı parselin ifraz işlemi.
1875 81 28.03.2022 İlçemiz Kazimiye Mahallesi tapunun 166 ada 8 numaralı parselin ifraz işlemi.
1876 82 28.03.2022 İlçemiz Kazimiye Mahallesi tapunun 203 ada 39, 40 ve 41 numaralı parsellerin tevhit ifraz işlemi.
1877 83 28.03.2022 İlçemiz Karaçökek Mahallesi tapunun 325 numaralı parselin ifraz işlemi.
1878 84 28.03.2022 İlçemiz Karaçökek Mahallesi tapunun 171 numaralı parselin ifraz işlemi.
1879 85 28.03.2022 İlçemiz Hicriye Mahallesi tapunun 148 numaralı parselin ifraz işlemi.
1880 86 28.03.2022 İlçemiz Çobanyatak Mahallesi tapunun 132 ada 10 ve 21 numaralı parsellerin tevhit ifraz işlemi.
1881 87 28.03.2022 İlçemiz Akova Mahallesi tapunun 1317 ada 37 numaralı parselin yol terki işlemi.
1882 88 28.03.2022 İlçemiz Çağlayan Mahallesi tapunun 898 ada 9 numaralı parselin ihdas, tevhit ve yol terki işlemleri.
1883 89 28.03.2022 İlçemiz Dikmen Mahallesi tapunun 230 ada 5, 6, 7 ve 368 ada 1, 2, 3 numaralı parsellerin tevhit, ifraz ve geçit hakkı işlemi.
1884 90 28.03.2022 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Yılmaz DEMİR’e 336,00 TL para cezası verilmesi.
1885 91 28.03.2022 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Gökhan KOÇ’a 336,00 TL para cezası verilmesi
1886 92 28.03.2022 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Şehabettin ONBAŞIOĞLU’na 672,00 TL para cezası verilmesi.
1887 93 28.03.2022 İlçemiz Akova Mahallesi tapunun 1333 ada 4 numaralı parsel üzerinde muvakkat yapı izni verilmesi.
1888 94 28.03.2022 Belediyemiz 2021 Mali Yılı Kesin Hesabının görüşülerek karara bağlanması.
1865 71 23.03.2022 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 137 ada 20 ve 51 numaralı parselin tevhit ve ifraz işlemi.
1866 72 23.03.2022 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 177 ada 4, 5 ve 6 numaralı parseller tevhit, yol terki, park terki ve ifraz işlemi.
1867 73 23.03.2022 İlçemiz Kargalıhanbaba Mahallesi tapunun 1301 ada 16 numaralı parselin ifraz işlemi
1868 74 23.03.2022 İlçemiz Kurtköy Mahallesi tapunun 111 ada 30 ve 34 numaralı parsellerin tevhit, yol terki ve ifraz işlemleri.
1869 75 23.03.2022 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 14 ada 120 numaralı parselin yol terki işlemi.
1870 76 23.03.2022 İlçemiz Başpınar Mahallesi Ticaret Merkezi Pazaryeri alanının içinde yer alan konfeksiyon kısmında bulunan Abdülkadir CESÜR adına kayıtlı 1 adet satış tezgahının Hüseyin YİĞİT’e devir edilmesi.
1871 77 23.03.2022 Dilenci Parasının Kamuya Geçirilmesi Hakkında.
1872 78 23.03.2022 İlçemiz Yeni Mahalle 2087 Sokak No:8 adresinde faaliyet gösteren Soft Plastik San. ve Tic. A.Ş. unvanlı geri dönüşüm fabrikasının kamuya ait alana atık su akıtmak suretiyle çevreyi kirlettiği ve çevre temizliği ile ilgili gerekli önlemleri almadığı gerekçesiyle 581.00 TL para cezası verilmesi.
1853 59 17.03.2022 İlçemiz Aşağıhüseyinşeyh Mahallesi tapunun 2013 ada 13 numaralı parsel üzerinde Ömer KAYA tarafından ruhsatsız ve denetimsiz imalat yapıldığı tespit edildiğinden 4.289,19 TL para cezası verilmesi.
1854 60 17.03.2022 İlçemiz Aşağıhüseyinşeyh Mahallesi tapunun 2013 ada 13 numaralı parsel üzerinde Gülfer KAYA tarafından ruhsatsız ve denetimsiz imalat yapıldığı tespit edildiğinden 44.385,32 TL para cezası verilmesi.
1855 61 17.03.2022 İlçemiz Sivritepe Mahallesi tapunun 104 ada 14 numaralı parsel üzerinde Özcan ÖZGÜL tarafından mevzuat hükümlerine aykırı imalat yapıldığı tespit edildiğinden 5.009,60 TL para cezası verilmesi.
1856 62 17.03.2022 İlçemiz Karadere Mahallesi tapunun 145 ada 5 numaralı parselin ifraz işlemi.
1857 63 17.03.2022 İlçemiz Karadere Mahallesi tapunun 105 ada 2 ve 4 numaralı parsellerin tevhit ifraz işlemi.
1858 64 17.03.2022 İlçemiz Kadifekale Mahallesi tapunun 144 ada 14 ve 12 numaralı parsellerin tevhit işlemi.
1859 65 17.03.2022 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Şehabettin ONBAŞIOĞLU’na 336,00 TL para cezası verilmesi.
1860 66 17.03.2022 Dilenci Parasının Kamuya Geçirilmesi Hakkında.
1861 67 17.03.2022 İlçemiz Akova Mahallesi tapunun 1106 numaralı parsel üzerinde İlknur SOLAK tarafından mevzuat hükümlerine aykırı imalat yapıldığı tespit edildiğinden 69.486,33 TL para cezası verilmesi.
1862 68 17.03.2022 Dilenci Parasının Kamuya Geçirilmesi Hakkında.
1863 69 17.03.2022 Çevre kirliliğini önlemek amacıyla gerekli ekipman satın alımı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından hibe sağlanması.
1864 70 17.03.2022 Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 1 adet çöp toplama kamyonu için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından şartlı nakdi yardım talebinde bulunulması.
1840 46 07.03.2022 İlçemiz Sümbüllü Mahallesi tapunun 125 ada 7 numaralı parsel üzerinde bulunan Serpil TORAMAN’a ait kaçak yapı ile ilgili yıkım kararı alınması.
1841 47 07.03.2022 İlçemiz Sümbüllü Mahallesi tapunun 125 ada 7 numaralı parsel üzerinde bulunan Serpil TORAMAN’a ait kaçak yapı ile ilgili yıkım kararı alınması.
1842 48 07.03.2022 İlçemiz Sümbüllü Mahallesi tapunun 125 ada 6 numaralı parsel üzerinde bulunan Hasan TARIM ve hissedarlarına ait kaçak yapı ile ilgili yıkım kararı alınması.
1843 49 07.03.2022 İlçemiz Sümbüllü Mahallesi tapunun 125 ada 6 numaralı parsel üzerinde bulunan Hasan TARIM ve hissedarlarına ait kaçak yapı ile ilgili yıkım kararı alınması.
1844 50 07.03.2022 İlçemiz Sümbüllü Mahallesi tapunun 125 ada 6 numaralı parsel üzerinde bulunan Hasan TARIM ve hissedarlarına ait kaçak yapı ile ilgili yıkım kararı alınması.
1845 51 07.03.2022 İlçemiz Başpınar Mahallesi Ticaret Merkezi Pazaryeri alanının içinde yer alan konfeksiyon kısmında bulunan İsmail ÇIKMAK adına kayıtlı 1 adet satış tezgahının Muhazzel CEBECİ’ye devir edilmesi.
1846 52 07.03.2022 İlçemiz Aktefek Mahallesi tapunun 136 ada 4 numaralı parselin ifraz işlemi.
1847 53 07.03.2022 İlçemiz Kocatöngel Mahallesi tapunun 178 ada 31 ve 32 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemi.
1848 54 07.03.2022 İlçemiz Yukarı Çarığıkuru Mahallesi tapunun 231 numaralı parselin ifraz ve yol terki işlemi.
1849 55 07.03.2022 İlçemiz Harmantepe Mahallesi tapunun 276 numaralı parsel üzerinde bulunan İsmail KARATAŞ’a ait kaçak yapı ile ilgili yıkım kararı alınması.
1850 56 07.03.2022 İlçemiz Mahmutbey Mahallesi 72 numaralı düzenleme bölgesi olarak belirlenen alanda 18. madde uygulaması kararı.
1851 57 07.03.2022 İlçemiz Çağlayan ve İkbaliye Mahallesi 69 numaralı düzenleme bölgesi olarak belirlenen alanda 1 ay süre ile askıya çıkarma kararı.
1852 58 07.03.2022 Dilenci Parasının Kamuya Geçirilmesi Hakkında.
1835 41 28.02.2022 İlçemiz Akova Mahallesi tapunun 1333 ada 3 numaralı parselin yol terki işlemi.
1836 42 28.02.2022 İlçemiz Karaçökek Mahallesi tapunun 97 numaralı parselin ifraz işlemi.
1837 43 28.02.2022 İlçemiz Sivritepe Mahallesi tapunun 122 ada 20 numaralı parselin ifraz işlemi.
1838 44 28.02.2022 Dilenci Parasının Kamuya Geçirilmesi Hakkında.
1839 45 28.02.2022 İlçemiz Başpınar Mahallesi 67 numaralı düzenleme bölgesi olarak belirlenen alanda 1 ay süre ile askıya çıkarma kararı.
1824 30 21.02.2022 İlçemiz Sümbüllü Mahallesi tapunun 125 ada 7 numaralı parsel üzerinde bulunan Serpil TORAMAN’a ait kaçak yapı ile ilgili yıkım kararı alınması.
1825 31 21.02.2022 İlçemiz Sümbüllü Mahallesi tapunun 125 ada 7 numaralı parsel üzerinde bulunan Serpil TORAMAN’a ait kaçak yapı ile ilgili yıkım kararı alınması.
1826 32 21.02.2022 İlçemiz Sümbüllü Mahallesi tapunun 125 ada 6 numaralı parsel üzerinde bulunan Hasan TARIM ve hissedarlarına ait kaçak yapı ile ilgili yıkım kararı alınması.
1827 33 21.02.2022 İlçemiz Sümbüllü Mahallesi tapunun 125 ada 6 numaralı parsel üzerinde bulunan Hasan TARIM ve hissedarlarına ait kaçak yapı ile ilgili yıkım kararı alınması.
1828 34 21.02.2022 İlçemiz Sümbüllü Mahallesi tapunun 125 ada 6 numaralı parsel üzerinde bulunan Hasan TARIM ve hissedarlarına ait kaçak yapı ile ilgili yıkım kararı alınması.
1829 35 21.02.2022 İlçemiz Yeniyayla Mahallesi tapunun 134 ada 4 numaralı parselin ifraz işlemi.
1830 36 21.02.2022 İlçemiz Soğuksu Mahallesi tapunun 452 numaralı parselin ifraz işlemi.
1831 37 21.02.2022 İlçemiz Muradiye Mahallesi tapunun 157 numaralı parselin ifraz işlemi.
1832 38 21.02.2022 İlçemiz Harmantepe Mahallesi tapunun 67 numaralı parselin ifraz işlemi.
1833 39 21.02.2022 İlçemiz Çağlayan Mahallesi tapunun 1918 ada 3 numaralı parselin ifraz işlemi.
1834 40 21.02.2022 İlçemiz Başpınar Mahallesi 1271 ada ve Mahmutbey Mahallesi 517 ada 2 numaralı parselde yapılacak olan parselasyon işlemleri için Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne yetki verilmesi.
1817 23 16.02.2022 İlçemiz Sivritepe Mahallesi tapunun 107 ada 6 ve 7 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemi.
1818 24 16.02.2022 İlçemiz Karaçökek Mahallesi tapunun 652, 653, 654 ve 655 numaralı parsellerin tevhit işlemi.
1819 25 16.02.2022 İlçemiz Kazimiye Mahallesi tapunun 201 ada 24 numaralı parselin ifraz işlemi.
1820 26 16.02.2022 İlçemiz Dikmen Mahallesi tapunun 159 ada 5 numaralı parselin ifraz işlemi.
1821 27 16.02.2022 İlçemiz Akova Mahallesi tapunun 1318 ada 8 numaralı parselin ifraz işlemi.
1822 28 16.02.2022 İlçemiz Akova Mahallesi tapunun 1317 ada 104 numaralı parselin yol terki işlemi.
1823 29 16.02.2022 İlçemiz Başpınar Mahallesi 190 ada 364, 365, 366, 367 ve 368 parsel numaralı tapulardaki belediye hisselerinin bedelsiz olarak Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne devir işlemi.
1812 18 07.02.2022 İlçemiz Bıçkıatik Mahallesi tapunun 116 ada 11 numaralı parsel üzerinde Fatma DEMİR tarafından ruhsatsız ve denetimsiz imalat yapıldığı tespit edildiğinden 10.962,43 TL para cezası verilmesi.
1813 19 07.02.2022 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Nusret ÖZMEN’e 336,00 TL para cezası verilmesi.
1814 20 07.02.2022 İlçemiz Karaçökek Mahallesi tapunun 140 numaralı parselin ifraz işlemi.
1815 21 07.02.2022 İlçemiz Mahmutbey Mahallesi tapunun 517 ada 2 numaralı parselin ihdas, tevhit ve yol terki işlemleri.
1816 22 07.02.2022 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 1271 ada ile ilgili ihdas işlemi.
1808 14 31.01.2022 İlçemiz Aşağı Çalıca Mahallesi tapunun 2205 ada 104 numaralı parsel lehine 2205 ada 101 numaralı parsel aleyhine geçit hakkı işlemi.
1809 15 31.01.2022 İlçemiz Çamlıca/Yukarı Çarığıkuru Mahallesi tapunun 428 numaralı parselinde ihdas, tevhit, yol terki ve ifraz işlemleri.
1810 16 31.01.2022 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Emin KUŞCU’ya 336,00 TL para cezası verilmesi.
1811 17 31.01.2022 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Mecit EĞİN’e 336,00 TL para cezası verilmesi.
1802 8 24.01.2022 İlçemiz Beylice Mahallesi tapunun 363 numaralı parselin ifraz işlemi.
1803 9 24.01.2022 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 266 ada 92 ve 93 numaralı parsellerin tevhit ve yol terki işlemi.
1804 10 24.01.2022 İlçemiz Uzuncaorman Mahallesi tapunun 2150 ada 3 ve 7 numaralı parsellerin tevhit-ifraz işlemi.
1805 11 24.01.2022 İlçemiz Çakallık Mahallesi tapunun 111 ada 6 numaralı parselin ifraz işlemi.
1806 12 24.01.2022 İlçemiz Çağlayan Mahallesi 77 numaralı düzenleme bölgesi olarak belirlenen alanda 1 ay süre ile askıya çıkarma kararı.
1807 13 24.01.2022 İlçemiz Çiftlik Mahallesi’nde bulunan Çiftlik Camii Lojmanının çatı tamirat işlemlerinde kullanılmak üzere kereste ihtiyacının karşılanması.
1800 6 18.01.2022 İlçemiz Dikmen Mahallesi tapunun 197 ada 13 numaralı parselin ifraz işlemi.
1801 7 18.01.2022 İlçemiz Harmantepe Mahallesi tapunun 276 numaralı parsel üzerinde İsmail KARATAŞ tarafından ruhsatsız ve denetimsiz imalat yapıldığı tespit edildiğinden 57.019,62 TL para cezası verilmesi.
1795 1 13.01.2022 İlçemiz Dereboğazı Mahallesi tapunun 89 ada 53 numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemize ait 13,86 m² hissenin Mahmut KÜÇÇÜK’e satılması işlemi.
1796 2 13.01.2022 İlçemiz Dikmen Mahallesi tapunun 127 ada 8 numaralı parselin ifraz işlemi.
1797 3 13.01.2022 İlçemiz Esentepe Mahallesi tapunun 96 numaralı parselin ifraz işlemi.
1798 4 13.01.2022 İlçemiz Karatoprak Mahallesi tapunun 109 ada 58 numaralı parselin ifraz işlemi.
1799 5 13.01.2022 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 762 ada 4 numaralı parselin ifraz işlemi.
1793 570 31.12.2021 2021 Mali Yılı tahsisat nakillerinin yapılması.
1794 571 31.12.2021 2021 Mali Yılı tahsisat nakillerinin yapılması.
1792 569 29.12.2021 63 Numaralı Bölge İmar Uygulaması işlemi.
1778 555 29.12.2021 İlçemiz Y. Hüseyinşeyh Mahallesi tapunun 26 ve 268 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemi.
1779 556 29.12.2021 İlçemiz Karaçökek Mahallesi tapunun 245 numaralı parselin ifraz işlemi.
1780 557 29.12.2021 İlçemiz İkbaliye Mahallesi tapunun 74 numaralı parselin ifraz işlemi.
1781 558 29.12.2021 İlçemiz Dikmen Mahallesi tapunun 262 ada 15 numaralı parselin ifraz işlemi.
1782 559 29.12.2021 İlçemiz Akçayır Mahallesi tapunun 119 numaralı parselin ifraz işlemi.
1783 560 29.12.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 1018 ada 4 ve 9 numaralı parsellerin tevhit işlemi.
1784 561 29.12.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi Ticaret Merkezi Pazaryeri alanının içinde yer alan meyve-sebze kısmında bulunan Yasin KOCADEDE adına kayıtlı 1 adet satış tezgahının Ömer ALTUNTAŞ’a devir edilmesi.
1785 562 29.12.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi Ticaret Merkezi Pazaryeri alanının içinde yer alan meyve-sebze kısmında bulunan İshak BENLİ adına kayıtlı 1 adet satış tezgahının Önder ARTUOĞLU’na devir edilmesi.
1786 563 29.12.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi Ticaret Merkezi Pazaryeri alanının içinde yer alan kapalı dükkan kısmında bulunan Lokman İÇÖZ adına kayıtlı 1 adet işyerinin Nurhan KOYI’ya devir edilmesi.
1787 564 29.12.2021 İlçemiz Sümbüllü Mahallesi tapunun 125 ada 6 numaralı parsel üzerinde Hasan TARIM ve hissedarları tarafından ruhsatsız ve denetimsiz yapı yapıldığı tespit edildiğinden 1.091,10 TL para cezası verilmesi.
1788 565 29.12.2021 İlçemiz Sümbüllü Mahallesi tapunun 125 ada 6 numaralı parsel üzerinde Hasan TARIM ve hissedarları tarafından ruhsatsız ve denetimsiz yapı yapıldığı tespit edildiğinden 1.768,48 TL para cezası verilmesi.
1789 566 29.12.2021 İlçemiz Sümbüllü Mahallesi tapunun 125 ada 6 numaralı parsel üzerinde Hasan TARIM ve hissedarları tarafından ruhsatsız ve denetimsiz yapı yapıldığı tespit edildiğinden 8.654,72 TL para cezası verilmesi.
1790 567 29.12.2021 İlçemiz Sümbüllü Mahallesi tapunun 125 ada 7 numaralı parsel üzerinde Serpil TORAMAN tarafından ruhsatsız ve denetimsiz yapı yapıldığı tespit edildiğinden 1.091,10 TL para cezası verilmesi.
1791 568 29.12.2021 İlçemiz Sümbüllü Mahallesi tapunun 125 ada 7 numaralı parsel üzerinde Serpil TORAMAN tarafından ruhsatsız ve denetimsiz yapı yapıldığı tespit edildiğinden 22.819,97 TL para cezası verilmesi.
1744 521 23.12.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi Ticaret Merkezi Pazaryeri alanının içinde yer alan sebze-meyve kısmında bulunan Ömer SOBACI adına kayıtlı 2 adet satış tezgahının Ramazan GÖKÇE’ye devir edilmesi.
1745 522 23.12.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi Ticaret Merkezi Pazaryeri alanının içinde yer alan konfeksiyon kısmında bulunan Selahattin KAYA adına kayıtlı 2 adet satış tezgahının Mustafa KARAGÖZ’e devir edilmesi.
1746 523 23.12.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi Ticaret Merkezi Pazaryeri alanının içinde yer alan konfeksiyon kısmında bulunan Ayhan MANTAR adına kayıtlı 3 adet satış tezgahının Volkan DURĞUN’a devir edilmesi.
1747 524 23.12.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi Ticaret Merkezi Pazaryeri alanının içinde yer alan sebze-meyve kısmında bulunan İsa TAMTÜRK adına kayıtlı 1 adet satış tezgahının Bekir TAMTÜRK’e devir edilmesi.
1748 525 23.12.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi Ticaret Merkezi Pazaryeri alanının içinde yer alan sebze-meyve kısmında bulunan Mücahit YAVAŞ adına kayıtlı 1 adet satış tezgahının Murat ATASOY’a devir edilmesi.
1749 526 23.12.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi Ticaret Merkezi Pazaryeri alanının içinde yer alan konfeksiyon kısmında bulunan Cem AŞKAR adına kayıtlı 1 adet satış tezgahının Nejdet SARIGÖZ’e devir edilmesi.
1750 527 23.12.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi Ticaret Merkezi Pazaryeri alanının içinde yer alan konfeksiyon kısmında bulunan Tuğba ÖNCÜ adına kayıtlı 2 adet satış tezgahının Kader DURMAZ’a devir edilmesi.
1751 528 23.12.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi Ticaret Merkezi Pazaryeri alanının içinde yer alan zeytin-peynir kısmında bulunan Hüseyin AKKANAT adına kayıtlı 1 adet satış tezgahının Ayfer KUŞAK’a devir edilmesi.
1752 529 23.12.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi Ticaret Merkezi Pazaryeri alanının içinde yer alan konfeksiyon kısmında bulunan Hatice KARAKÖSE adına kayıtlı 1 adet satış tezgahının Sabahat DUMAN’a devir edilmesi.
1753 530 23.12.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi Ticaret Merkezi Pazaryeri alanının içinde yer alan meyve-sebze kısmında bulunan İbrahim KOCADEDE adına kayıtlı 1 adet satış tezgahının Yasin KOCADEDE’ye devir edilmesi.
1754 531 23.12.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi Ticaret Merkezi Pazaryeri alanının içinde yer alan meyve-sebze kısmında bulunan Mehmet KOCABAY adına kayıtlı 2 adet satış tezgahının Murat DEMİR’e devir edilmesi.
1755 532 23.12.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi Ticaret Merkezi Pazaryeri alanının içinde yer alan meyve-sebze kısmında bulunan Dinçer Ambalaj Mlz. Paz. Nak. Tic. Ve San. Ltd. Şti. adına kayıtlı 1 adet satış tezgahının Şahin SAKCİ’ye devir edilmesi.
1756 533 23.12.2021 İlçemiz Hicriye Mahallesi 9 numaralı parselde yapılan denetimde Serkan ÇELİKHASI’na ait ahırdan kaynaklanan Hayvan gübre ve atıklarını çevreye düzensiz bir biçimde attığı ve çevre temizliği ile ilgili gerekli önlemleri almadığı gerekçesiyle 854,00 TL para cezası verilmesi.
1757 534 23.12.2021 İlçemiz Çamlıca/Yeşiller Mahallesi tapunun 142 ada 1 numaralı parsel ve 144 ada 3 ve 4 numaralı parsellerin ihdas, tevhit, yol terki ve ifraz işlemleri.
1758 535 23.12.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 165 ada 126 numaralı parselin ihdas ve tevhit işlemleri.
1759 536 23.12.2021 İlçemiz Dikmen Mahallesi tapunun 224 ada 21 numaralı parselin ifraz işlemi.
1760 537 23.12.2021 İlçemiz İkbaliye Mahallesi tapunun 106 numaralı parselin ifraz işlemi.
1761 538 23.12.2021 İlçemiz Karaçökek Mahallesi tapunun 713 numaralı parselin ifraz işlemi.
1762 539 23.12.2021 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 18 ada 33 numaralı parselin yol terki işlemi
1763 540 23.12.2021 İlçemiz Akçayır Mahallesi tapunun 37, 38 ve 39 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemi
1764 541 23.12.2021 İlçemiz Karaçökek Mahallesi tapunun 152 numaralı parsel ifraz işlemi.
1765 542 23.12.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Aksu Mahallesi 147 ada 3 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
1766 543 23.12.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Akarca Mahallesi 102 ada 20 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
1767 544 23.12.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Şeyhler Mahallesi 122 ada 2 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
1768 545 23.12.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Kahraman Mahallesi 112 ada 3 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
1769 546 23.12.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen A. Çalıca Mahallesi 2190 ada 51 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
1770 547 23.12.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen A. Çalıca Mahallesi 2210 ada 12 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
1771 548 23.12.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Çayırbaşı Mahallesi 249 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
1772 549 23.12.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Martinler Mahallesi 2275 ada 91 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması
1773 550 23.12.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Martinler Mahallesi 2282 ada 29 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
1774 551 23.12.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Martinler Mahallesi 2282 ada 126 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
1775 552 23.12.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Martinler Mahallesi 2282 ada 151 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
1776 553 23.12.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Martinler Mahallesi 2282 ada 155 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
1777 554 23.12.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen 5 adet taşınmazın satış ihalelerinin yapılması.
1732 509 16.12.2021 İlçemiz Çağlayan Mahallesi tapunun 1918 ada 1 numaralı parselin ifraz işlemi.
1733 510 16.12.2021 İlçemiz Güldibi Mahallesi tapunun 482 numaralı parselin ifraz işlemi.
1735 512 16.12.2021 İlçemiz Akçayır Mahallesi tapunun 37, 38 ve 39 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemi.
1736 513 16.12.2021 İlçemiz Şeyhler Mahallesi tapunun 129 ada 126 ve 127 numaralı parsellerin tevhit işlemi.
1737 514 16.12.2021 İlçemiz Dereboğazı Mahallesi tapunun 82 ada 10 ve 11 numaralı parsellerin tevhit ve yol terki işlemi.
1738 515 16.12.2021 İlçemiz Dereboğazı Mahallesi tapunun 45 ada 65 numaralı parselin ifraz ve yol terki işlemi.
1739 516 16.12.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi Ticaret Merkezi Pazaryeri alanında bulunan İsmail KUŞÇU adına kayıtlı 2 adet satış tezgahının Emin KUŞÇU’ya devir edilmesi.
1740 517 16.12.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi Ticaret Merkezi Pazaryeri alanı zeytin-peynir kısmında bulunan Muharrem GÜLÇE adına kayıtlı 3 adet satış tezgahının Zekai KILIÇ’a devir edilmesi.
1741 518 16.12.2021 İlçemiz Büyükdere Mahallesi tapunun 1000 ada 1 ve 2 numaralı parsellerin ihdas ve irtifak şerhinin tescil işlemi.
1742 519 16.12.2021 İlçemiz Karaçökek Mahallesi tapunun 152 numaralı parselin ifraz işlemi.
1743 520 16.12.2021 İlçemiz Akova Mahallesi tapunun 1317 ada 178 numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemize ait 259,99 m² hissenin İshak ÖKTEN’e satılması işlemi.
1722 499 08.12.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi Ticaret Merkezi Pazaryeri alanında bulunan İrfan SOBACI adına kayıtlı 2 adet satış tezgahının Ömer SOBACI’ya devir edilmesi.
1723 500 08.12.2021 İlçemiz Karaçökek Mahallesi tapunun 243 numaralı parselin ifraz işlemi.
1724 501 08.12.2021 İlçemiz Dikmen Mahallesi tapunun 227 ada 1 numaralı parselin ifraz işlemi.
1725 502 08.12.2021 İlçemiz Dikmen Mahallesi tapunun 224 ada 15 numaralı parselin ifraz işlemi.
1726 503 08.12.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 680 ada 1, 5 ve 7 numaralı parsellerin tevhit, yol terki ve ifraz işlemi.
1727 504 08.12.2021 İlçemiz Karaçökek Mahallesi tapunun 712 ve 713 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemi.
1728 505 08.12.2021 İlçemiz Mahmutbey Mahallesi tapunun 94 ada 27 numaralı parselin yol terki işlemi.
1729 506 08.12.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 137 ada 21 ve 22 numaralı parsellerin tevhit işlemi.
1730 507 08.12.2021 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Serkan ÇAY’a 247,00 TL para cezası verilmesi.
1731 508 08.12.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 165 ada 149 numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemize ait 79,95 m² hissenin Hüseyin AKTAŞ’a satılması işlemi.
1713 490 02.12.2021 İlçemiz Sarıyer Mahallesi tapunun 110 ada 7 numaralı parselin ifraz işlemi.
1714 491 02.12.2021 İlçemiz Aktefek Mahallesi tapunun 152 ada 3 numaralı parselin ifraz işlemi.
1715 492 02.12.2021 İlçemiz Aktefek Mahallesi tapunun 151 ada 2 numaralı parselin ifraz işlemi.
1716 493 02.12.2021 İlçemiz Beylice Mahallesi tapunun 914 numaralı parselin ifraz işlemi.
1717 494 02.12.2021 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 40 ada 150 numaralı parselin yol terki işlemi.
1718 495 02.12.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 160 ada 11 ve 28 numaralı parsellerin tevhit işlemi.
1719 496 02.12.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi Ticaret Merkezi Pazaryeri alanının içinde yer alan sebze-meyve kısmında bulunan Murat İSAK adına kayıtlı 1 adet satış tezgahının Emine KUŞÇU’ya devir edilmesi.
1720 497 02.12.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi Ticaret Merkezi Pazaryeri alanının içinde yer alan sebze-meyve kısmında bulunan Mehmet KOCAMAN adına kayıtlı 1 adet satış tezgahının Bayram KOCAMAN’a devir edilmesi.
1721 498 02.12.2021 İlçemiz Nuriye Mahallesi tapunun 553 numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemize ait 28,96 m² hissenin Hava Öncü’ye satılması işlemi.
1703 480 15.11.2021 İlçemiz Mahmutbey Mahallesi 72 numaralı düzenleme bölgesi olarak belirlenen alanda 1 ay süre ile askıya çıkarma kararı.
1704 481 15.11.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi 63 numaralı düzenleme bölgesi olarak belirlenen alanda 18. madde uygulaması kararı.
1705 482 15.11.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi Ticaret Merkezi Pazaryeri alanının içinde yer alan giyim-konfeksiyon kısmında bulunan Mehmet TOHUMCU adına kayıtlı 2 adet satış tezgahının Hatun TÜRKCAN’a devir edilmesi.
1706 483 15.11.2021 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 1623 ada 7 numaralı parselin ifraz işlemi.
1707 484 15.11.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 673 ada 17 numaralı parselin ifraz işlemi.
1708 485 15.11.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 1016 ada 2 ve 3 numaralı parsellerin tevhit ve yola terk işlemi.
1709 486 15.11.2021 İlçemiz Büyükdere Mahallesi tapunun 1380 ada 11 ve 31 numaralı parsellerin tevhit, yol terki, park terki ve ifraz işlemi.
1710 487 15.11.2021 İlçemiz Camili Mahallesi tapunun 207 ada 14 ve 15 numaralı parsellerin ihdas, tevhit, yol terki ve ifraz işlemleri.
1711 488 15.11.2021 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Mustafa KARAGÖZ’e 126,00 TL para cezası verilmesi.
1712 489 15.11.2021 İlçemiz Sarıdede Mahallesi tapunun 1195 ada 5 numaralı parsel üzerinde Yusuf AKYILDIZ tarafından mevzuat hükümlerine aykırı imalat yapıldığı tespit edildiğinden 35.938,61 TL para cezası verilmesi.
1692 469 09.11.2021 İlçemiz Sivritepe Mahallesi tapunun 104 ada 140 numaralı parselin ifraz işlemi.
1693 470 09.11.2021 İlçemiz Sivritepe Mahallesi tapunun 104 ada 141 numaralı parselin ifraz işlemi.
1694 471 09.11.2021 İlçemiz Sivritepe Mahallesi tapunun 104 ada 139 numaralı parselin ifraz işlemi.
1695 472 09.11.2021 Belediye Meclisimizin 02.06.2021 tarih ve 66 sayılı kararına istinaden İlçemiz Cıpcıp Mahallesi 259 numaralı parselinde bulunan 1.210,33 m² taşınmazın Belediyemiz tarafından satın alınması.
1696 473 09.11.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 110 ada 204 numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemize ait 217,61 m² hissenin Özcan ÖZGÜL’e satılması işlemi.
1697 474 09.11.2021 İlçemiz Akova Mahallesi tapunun 1317 ada 102 numaralı parselin yol terki ve ifraz işlemi.
1698 475 09.11.2021 İlçemiz Kazimiye Mahallesi tapunun 191 ada 1 ve 2 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemi.
1699 476 09.11.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi 74 numaralı düzenleme bölgesi olarak belirlenen alanda 18. madde uygulaması kararı.
1700 477 09.11.2021 İlçemiz Kemaliye Mahallesi 75 numaralı düzenleme bölgesi olarak belirlenen alanda 18. madde uygulaması kararı.
1701 478 09.11.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi Ticaret Merkezi Pazaryeri alanının içinde yer alan sebze-meyve kısmında bulunan Kadir YEŞİL adına tahsisli 2 adet satış tezgahının Taner FİDAN’a devir edilmesi.
1702 479 09.11.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 1056 ada 15 numaralı parsel üzerinde Kayışoğlu Tarım Ürünleri İnş. Nakl. Eml. Gıda Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti’ye ait tarafından ruhsat ve eki projelerine aykırı imalat yapıldığı tespit edildiğinden 8.253,09 TL para cezası verilmesi.
1683 460 01.11.2021 İlçemiz Dikmen Mahallesi tapunun 176 ada 2 numaralı parselin ifraz işlemi.
1684 461 01.11.2021 İlçemiz Dikmen Mahallesi tapunun 197 ada 1 numaralı parselin ifraz işlemi.
1685 462 01.11.2021 İlçemiz Dikmen Mahallesi tapunun 209 ada 10 numaralı parselin ifraz işlemi.
1686 463 01.11.2021 İlçemiz Karaçökek Mahallesi tapunun 741 numaralı parselin ifraz işlemi.
1687 464 01.11.2021 İlçemiz Karadere Mahallesi tapunun 141 ada 7 numaralı parselin ifraz işlemi.
1688 465 01.11.2021 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 1666 ada 1 numaralı parselin ifraz işlemi.
1689 466 01.11.2021 İlçemiz Mahmutbey Mahallesi tapunun 106 ada 35 numaralı parselin ifraz işlemi.
1690 467 01.11.2021 İlçemiz Kazimiye Mahallesi tapunun 165 ada 1 ve 2 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemi.
1691 468 01.11.2021 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Nurhan DEMİRCİ’ye 252,00 TL para cezası verilmesi.
1672 449 22.10.2021 İlçemiz Dikmen Mahallesi tapunun 230 ada 10 numaralı parsel üzerinde Orhan KASAP tarafından ruhsat ve eki projelerine aykırı imalat yapıldığı tespit edildiğinden 3.109,04 TL para cezası verilmesi.
1673 450 22.10.2021 İlçemiz Dikmen Mahallesi tapunun 230 ada 9 numaralı parsel üzerinde Melis İMAMOĞLU tarafından ruhsat ve eki projelerine aykırı imalat yapıldığı tespit edildiğinden 3.109,04 TL para cezası verilmesi.
1674 451 22.10.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi Ticaret Merkezi Pazaryeri alanının içinde yer alan giyim-konfeksiyon kısmında bulunan Fatma AKBAŞ adına kayıtlı 1 adet satış tezgahının Suat ÇALIŞKAN‘a devir edilmesi.
1675 452 22.10.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 165 ada 127 numaralı parselin ihdas ve tevhit işlemi.
1676 453 22.10.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 139 ada 19 numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemize ait 44,85 m² hissenin Abdullah YAĞMUR’a satılması işlemi.
1677 454 22.10.2021 İlçemiz Ortaköy Mahallesi tapunun 1343 ve 1344 numaralı parsellerin tevhit işlemi.
1678 455 22.10.2021 İlçemiz Lütfiyeköşk Mahallesi tapunun 116 ada 4 numaralı parselin ifraz işlemi.
1679 456 22.10.2021 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 1601 ada 1 numaralı parselin ifraz işlemi.
1680 457 22.10.2021 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 1600 ada 1 numaralı parselin ifraz işlemi.
1681 458 22.10.2021 İlçemiz Karatoprak Mahallesi tapunun 103 ada 11 ve 12 numaralı parsel lehine 103 ada 13 numaralı parsel aleyhine; 103 ada 12 numaralı parsel lehine 103 ada 13 numaralı parsel aleyhine geçit hakkı işlemi.
1682 459 22.10.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 190 ada 134 ve 179 numaralı parsellerin tevhit ve yol terki işlemi.
1734 511 16.10.2021 İlçemiz Kalayık Mahallesi tapunun 641 numaralı parselin ifraz işlemi.
1664 441 15.10.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi 618, 620, 624 ve 625 adalar arasında kalan kısmın ihdas işlemi.
1665 442 15.10.2021 İlçemiz Dikmen Mahallesi tapunun 307 ada 19 numaralı parselin ifraz işlemi.
1666 443 15.10.2021 İlçemiz Kurtköy Mahallesi tapunun 116 ada 78 numaralı parselin yol terki, ifraz, geçit hakkı işlemi.
1667 444 15.10.2021 İlçemiz Necatipaşa Mahallesi tapunun 900 ada 84 numaralı parsel üzerinde Oba Makarnacılık San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından ruhsat ve eki projelerine aykırı imalat yapıldığı tespit edildiğinden 33.886,77 TL para cezası verilmesi.
1668 445 15.10.2021 İlçemiz Necatipaşa Mahallesi tapunun 900 ada 85 numaralı parsel üzerinde Oba Makarnacılık San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından ruhsat ve eki projelerine aykırı imalat yapıldığı tespit edildiğinden 6.671,99 TL para cezası verilmesi.
1669 446 15.10.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi 70 numaralı düzenleme bölgesi olarak belirlenen alanda 18. madde uygulaması kararı.
1670 447 15.10.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi Ticaret Merkezi Pazaryeri alanının içine yer alan köylü pazarının bulunduğu kısımda Necati HELVACI adına tahsisli 1 adet satış tezgahının İsmet KAYIKÇIOĞLU’na devir edilmesi
1671 448 15.10.2021 İlçemiz Ortaköy Mahallesi 1517 numaralı parselin bitişiğinde bulunan 1360 ve 1361 numaralı parsellerin birleştirilerek sınır düzeltmesi yapılarak parselasyon işlemlerinin yapılması için Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne yetki verilmesi.
1659 436 04.10.2021 İlçemiz Mahmutbey Mahallesi tapunun 89 ada 30 numaralı parselin yol terki işlemi.
1660 437 04.10.2021 İlçemiz Dereboğazı Mahallesi tapunun 46 ada 2 numaralı parselin yol terki işlemi.
1661 438 04.10.2021 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 1665 ada 1 numaralı parselin ifraz işlemi.
1662 439 04.10.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 354 ada 5 numaralı parselin yol terki işlemi.
1663 440 04.10.2021 İlçemiz Kargalıyeniköy Mahallesi tapunun 129 ada 21 numaralı parselin ifraz işlemi.
1651 428 30.09.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi Ticaret Merkezi Pazaryeri alanının içinde yer alan sebze-meyve bölümünde bulunan İdris AVUKAT adına tahsisli 2 adet satış tezgâhının Sezgin MUHİKANCI‘ ya devir edilmesi.
1652 429 30.09.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 714 ada 3 numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemize ait 4,00 m² hissenin Ayşe KURTUL’a satılması işlemi.
1653 430 30.09.2021 İlçemiz Beylice Mahallesi tapunun 691 numaralı parselin ifraz işlemi.
1654 431 30.09.2021 İlçemiz Büyükdere Mahallesi tapunun 1355 ada 1 ve 2 numaralı parsellerin tevhit işlemi.
1655 432 30.09.2021 İlçemiz Yukarı Çalıca Mahallesi tapunun 2053 ada 164 ve 165 numaralı parsellerin tevhit, ifraz ve sınır düzeltmesi işlemi.
1656 433 30.09.2021 İlçemiz Kurtköy Mahallesi tapunun 103 ada 86 ve 93 numaralı parselin yol terki ve ifraz işlemi.
1657 434 30.09.2021 İlçemiz Uzuncaorman Mahallesi tapunun 2168 ada 15 numaralı parsel üzerinde bulunan Metruk yapı ile ilgili yıkım kararı verilmesi.
1658 435 30.09.2021 İlçemiz Kurtköy-Uzunçarşı Mahallesi tapunun 107 ada 9 numaralı parsel üzerinde Şaban BAŞEL tarafından ruhsat ve eki projelerine aykırı imalat yapıldığı tespit edildiğinden 23.052,09 TL para cezası verilmesi.
1642 419 29.09.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Kalayık Mahallesi 199 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
1643 420 29.09.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Kalayık Mahallesi 185 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
1644 421 29.09.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Kalayık Mahallesi 187 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
1645 422 29.09.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Sarıyer Mahallesi 110 ada 7 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
1646 423 29.09.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Sofular Mahallesi 103 ada 152 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
1647 424 29.09.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Sofular Mahallesi 103 ada 153 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması
1648 425 29.09.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Şeyhler Mahallesi 122 ada 2 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
1649 426 29.09.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Güldibi Mahallesi 515 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
1650 427 29.09.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen 5 adet taşınmazın satış ihalelerinin yapılması.
1636 413 20.09.2021 İlçemiz Dereboğazı Mahallesi tapunun 195 ada 14 numaralı parselin ifraz işlemi.
1637 414 20.09.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi Ticaret Merkezi Pazaryeri alanının içinde yer alan sebze-meyve bölümünde bulunan Seda TEKİN adına tahsisli 3 adet satış tezgâhının Veli AVCI‘ ya devir edilmesi.
1638 415 20.09.2021 İlçemiz Beylice Mahallesi tapunun 0 ada 1070 numaralı parsel üzerinde Ramazan GENÇ tarafından ruhsatsız ve denetimsiz yapı yapıldığı tespit edildiğinden 15.545,02 TL para cezası verilmesi.
1639 416 20.09.2021 İlçemiz Yeşilvadi Mahallesi tapunun 0 ada 693 numaralı parsel üzerinde Sibel BAĞRİ tarafından ruhsat ve eki projelerine aykırı imalat yapıldığı tespit edildiğinden 3.109,04 TL para cezası verilmesi.
1640 417 20.09.2021 İlçemiz Eskıbıçkı Mahallesi sınırları içerisinde yüz ölçümü ve fenni hataların düzeltilmesi için yapılacak çalışmalara bilirkişi belirlenmesi.
1641 418 20.09.2021 İlçemiz Sivritepe Mahallesi sınırları içerisinde yüz ölçümü ve fenni hataların düzeltilmesi için yapılacak çalışmalara bilirkişi belirlenmesi
1635 412 17.09.2021 Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve 27/08/2021 tarih ve 2021/10 sayılı ihale onay belgesi ile kira ihalesinin yapılmasına onay verilen ilan reklam materyallerinin kira ihalesinin yapılması.
1622 399 15.09.2021 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 20 ada 35 numaralı parselin yol terki işlemi.
1623 400 15.09.2021 İlçemiz Sümbüllü Mahallesi tapunun 106 ada 2 numaralı parsel lehine 106 ada 3 numaralı parsel aleyhine geçit hakkı işlemi.
1624 401 15.09.2021 İlçemiz Kargalıhanbaba Mahallesi tapunun 1301 ada 3 ve 4 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemi.
1625 402 15.09.2021 İlçemiz Akova Mahallesi tapunun 1317 ada 28 numaralı parselin ifraz işlemi.
1626 403 15.09.2021 İlçemiz Kargalıhanbaba Mahallesi tapunun 1296 ada 87 numaralı parselin ifraz işlemi.
1627 404 15.09.2021 İlçemiz Kargalıhanbaba Mahallesi tapunun 1300 ada 1 numaralı parselin ifraz işlemi.
1628 405 15.09.2021 İlçemiz Kargalıhanbaba Mahallesi tapunun 1302 ada 1 numaralı parselin ifraz işlemi.
1629 406 15.09.2021 İlçemiz Uzuncaorman Mahallesi tapunun 2162 ada 6 numaralı parselin ifraz işlemi.
1630 407 15.09.2021 İlçemiz Yarıca Mahallesi tapunun 2221 ada 14 numaralı parselin ifraz işlemi.
1631 408 15.09.2021 İlçemiz Mahmutbey Mahallesi tapunun 89 ada 49 numaralı parselin ihdas, tevhit ve yol terki işlemleri.
1632 409 15.09.2021 İlçemiz Çamlıca Mahallesi’nde bulunan ve 39103869818 T.C. Kimlik Numaralı Cemal ÇAM isimli şahıs adına İş yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı bulunan Çam Kıraathanesi unvanlı işyerinin açılış kapanış saatlerine riayet etmediği gerekçesiyle 2.436,00 TL para cezası verilmesi.
1633 410 15.09.2021 İlçemiz Mahmutbey Mahallesi tapunun 286 ada 7 numaralı parsel üzerinde Zafer KALK’a tahsisli işyeri ve geçici yapının, 3 yıl süre ile Nesrin BAĞDATLI’ya devredilmesi.
1634 411 15.09.2021 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Ersin ÖZDEMİR’e 1.274,00 TL para cezası verilmesi.
1600 377 09.09.2021 İlçemiz Kalayık Mahallesi 633 numaralı parselde yapılması planlanan 101 m²lik Peynir Üretim Tesisi için Şura Pehlivan ve İbrahim Öz’ün Proje Müellifi ve Teknik Uygulama Sorumlusu olarak görevlendirilmesi.
1601 378 09.09.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi Ticaret Merkezi Pazaryeri alanının içinde yer alan sebze-meyve bölümünde bulunan Ahmet DOĞAN adına tahsisli 1 adet satış tezgahının Yılmaz DEMİR‘e devir edilmesi.
1602 379 09.09.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi Ticaret Merkezi Pazaryeri alanının içinde yer alan sebze-meyve bölümünde bulunan Mehmet EREN adına tahsisli 1 adet satış tezgahının Yılmaz DEMİR‘e devir edilmesi.
1603 380 09.09.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi Ticaret Merkezi Pazaryeri alanının içinde yer alan sebze-meyve bölümünde bulunan Mücahit YAVAŞ adına tahsisli 2 adet satış tezgahının Muhammet TANER‘e devir edilmesi.
1604 381 09.09.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi Ticaret Merkezi Pazaryeri alanının içinde yer alan sebze-meyve bölümünde bulunan Barış TOYĞAR adına tahsisli 2 adet satış tezgahının Ufuk TANER‘e devir edilmesi.
1605 382 09.09.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 138 ada 14 numaralı parselin yol terki ve ifraz işlemi.
1606 383 09.09.2021 İlçemiz Dereboğazı Mahallesi tapunun 68 ada 31 numaralı parselin ifraz işlemi.
1607 384 09.09.2021 İlçemiz Dereköy Mahallesi tapunun 144 ada 6 numaralı parselin ifraz işlemi.
1608 385 09.09.2021 İlçemiz Muradiye Mahallesi tapunun 81 numaralı parselin ifraz işlemi.
1609 386 09.09.2021 İlçemiz Kargalıhanbaba Mahallesi tapunun 1296 ada 3 numaralı parselin ifraz işlemi.
1610 387 09.09.2021 İlçemiz Karadere Mahallesi tapunun 114 ada 3 numaralı parselin ifraz işlemi.
1611 388 09.09.2021 İlçemiz Karadere Mahallesi tapunun 115 ada 20 numaralı parselin ifraz işlemi.
1612 389 09.09.2021 İlçemiz Dereköy Mahallesi tapunun 158 ada 4 ve 5 numaralı parsellerin tevhit işlemi.
1613 390 09.09.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 703 ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 numaralı parsellerin tevhit işlemi.
1614 391 09.09.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 704 ada 6, 7, 8 ve 9 numaralı parsellerin tevhit işlemi.
1615 392 09.09.2021 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 315 ada 3 ve 4 numaralı parsellerin tevhit işlemi.
1616 393 09.09.2021 İlçemiz Kalayık Mahallesi tapunun 241 numaralı parselin ifraz işlemi.
1617 394 09.09.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 877 ada 9 numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemize ait 24,27 m² hissenin Ömür ÇETİNKALA’ya satılması işlemi.
1618 395 09.09.2021 İlçemiz Yeni Mahalle tapunun 997 ada 19 numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemize ait 361,01 m² hissenin Yarıcı Tel Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne satılması işlemi.
1619 396 09.09.2021 İlçemiz Dereboğazı Mahallesi tapunun 330 ada 2 numaralı parsel üzerinde İrfan TORUNOĞLU tarafından yapılan yapının ruhsatsız ve denetimsiz yapı yapıldığı tespit edildiğinden 24.610,46 TL para cezası verilmesi.
1620 397 09.09.2021 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Nurhan DEMİRCİ’ye 126,00 TL para cezası verilmesi.
1621 398 09.09.2021 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Fahrettin SAKÇI’ya 126,00 TL para cezası verilmesi.
1596 373 02.09.2021 İlçemiz Dereboğazı Mahallesi tapunun 1171, 1175, 1176 ve 1178 numaralı adaların ortasında yer alan kadastral boşluğa 171,25 m² muvakkat yapı izni verilmesi.
1597 374 02.09.2021 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 112 ada 36 numaralı parsel üzerinde Ayhan AKDAĞCI tarafından ruhsat ve eki projelerine aykırı imalat yapıldığı tespit edildiğinden 518.023,66 TL para cezası verilmesi.
1598 375 02.09.2021 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Yılmaz DEMİR’e 247,00 TL para cezası verilmesi.
1599 376 02.09.2021 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Selami GEVREK’e 126,00 TL para cezası verilmesi.
1587 364 23.08.2021 İlçemiz Sivritepe Mahallesi tapunun 104 ada 14 ve 17 numaralı parselde kamulaştırma işlemi.
1588 365 23.08.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 110 ada 8 ve 9 numaralı parsellerin ihdas, tevhit ve yol terki işlemleri.
1589 366 23.08.2021 İlçemiz Dereboğazı Mahallesi tapunun 1194 ada 1 numaralı parselin ifraz işlemi.
1590 367 23.08.2021 İlçemiz Büyükdere Mahallesi 6104 Sokak No:10 adresinde yapılan denetimde Fatma YAVUZ’a ait ahırdan kaynaklanan Hayvan gübre ve atıklarını çevreye düzensiz bir biçimde attığı ve çevre temizliği ile ilgili gerekli önlemleri almadığı gerekçesiyle 427,00 TL para cezası verilmesi.
1591 368 23.08.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi Ticaret Merkezi Pazaryeri alanının içinde yer alan giyim-konfeksiyonun bulunduğu kısımda Abdülvahit ÖZTÜRK adına tahsisli 1 adet satış tezgahının Feti AÇAR'a devir edilmesi.
1592 369 23.08.2021 İlçemiz Kalayık Mahallesi tapunun 372, 377 ve 575 numaralı parsellerde kamulaştırma işlemi.
1593 370 23.08.2021 Hendek Belediye Başkanlığı 2022 Yılı Performans Programı ile ilgili Belediye Meclisine görüş bildirilmesi.
1594 371 23.08.2021 Hendek Belediye Başkanlığı 2022 Yılı Gelir Bütçesi ile ilgili Belediye Meclisine görüş bildirilmesi.
1595 372 23.08.2021 Hendek Belediye Başkanlığı 2022 Yılı Gider Bütçesi ile ilgili Belediye Meclisine görüş bildirilmesi.
1572 357 13.08.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi 63 numaralı düzenleme bölgesi olarak belirlenen alanda 1 ay süre ile askıya çıkarma kararı.
1576 358 13.08.2021 İlçemiz Çağlayan ve Başpınar Mahallesi 64 numaralı düzenleme bölgesi olarak belirlenen alanda 18. madde uygulaması kararı.
1577 359 13.08.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 139 ada 12 numaralı parselin yol terki işlemi.
1580 360 13.08.2021 İlçemiz Dereboğazı Mahallesi tapunun 70 ada 13 numaralı parselin yol terki ve ifraz işlemi.
1584 361 13.08.2021 İlçemiz Dereköy Mahallesi tapunun 175 ada 2 ve 3 numaralı parsellerin tevhit-ifraz işlemi.
1585 362 13.08.2021 İlçemiz Karadere Mahallesi tapunun 181 ada 10 numaralı parselin ifraz işlemi.
1586 363 13.08.2021 İlçemiz Karadere Mahallesi tapunun 129 ada 1 numaralı parselin ifraz işlemi.
1562 347 10.08.2021 İlçemiz Uzuncaorman Mahallesi tapunun 2160 ada 30 numaralı parselin ifraz işlemi.
1563 348 10.08.2021 İlçemiz Sümbüllü Mahallesi tapunun 120 ada 5 numaralı parselin ifraz işlemi.
1564 349 10.08.2021 İlçemiz Sivritepe Mahallesi tapunun 106 ada 11 numaralı parselin ifraz işlemi.
1565 350 10.08.2021 İlçemiz Hacıkışla Mahallesi tapunun 151 ada 10 numaralı parselin ifraz işlemi.
1566 351 10.08.2021 İlçemiz Sümbüllü Mahallesi tapunun 122 ada 1 ve 2 numaralı parsellerin tevhit-ifraz işlemi.
1567 352 10.08.2021 İlçemiz Paşaköy Mahallesi tapunun 106 ada 2 numaralı parselin yol terki işlemi.
1568 353 10.08.2021 İlçemiz Sümbüllü Mahallesi tapunun 121 ada 1, 2 ve 3 numaralı parsellerin tevhit-ifraz işlemi.
1569 354 10.08.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi Ticaret Merkezi Pazaryeri alanının içinde yer alan giyim-konfeksiyonun kısmında bulunan Güngör BİRİNCİ adına kayıtlı 1 adet işyerinin Hüsamettin KAVAK‘a devir edilmesi.
1570 355 10.08.2021 İlçemiz Çağlayan Mahallesi 65 numaralı düzenleme bölgesi olarak belirlenen alanda 18. madde uygulaması kararı.
1571 356 10.08.2021 İlçemiz Kurtköy Mahallesi M. Fevzi Çakmak Caddesi’nde yer alan mülkiyeti İsmail ŞİMŞEK’e ait tapunun 148 ada 1 numaralı parsel üzerinde “tarımsal depo” kullanımı için geçici yapı yapılması izni verilmesi.
1549 336 02.08.2021 İlçemiz Yukarıçalıca Mahallesi 2053 ada 165 numaralı taşınmazın 2 kısma ifraz edilerek bir kısmının mülkiyeti Belediyemize ait olan 2053 ada 164 numaralı parsel ile sınır değişikliği yapılarak mezarlık yerine dahil edilmesi için Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne yetki verilmesi.
1552 337 02.08.2021 İlçemiz Nuriye Mahallesi tapunun 462 ve 463 numaralı parsellerin tevhit işlemi.
1553 338 02.08.2021 İlçemiz Karaçökek Mahallesi tapunun 529 numaralı parselin ifraz işlemi.
1554 339 02.08.2021 İlçemiz Karaçökek Mahallesi tapunun 288 numaralı parselin ifraz işlemi.
1555 340 02.08.2021 İlçemiz Kadifekale Mahallesi tapunun 108 ada 5 numaralı parselin ifraz işlemi.
1556 341 02.08.2021 İlçemiz Hallaç Mahallesi tapunun 2296 ada 5 ve 6 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemi.
1557 342 02.08.2021 İlçemiz Dikmen Mahallesi tapunun 224 ada 27 numaralı parselin ifraz işlemi.
1558 343 02.08.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi Ticaret Merkezi Pazaryeri Şehit Mehmet Kiraz Caddesi No:6/13V adresinde bulunan Taner TEKİN adına tahsisli 1 adet işyerinin Fatma ÇELEBİ’ye devir edilmesi.
1559 344 02.08.2021 İlçemiz hayvan pazarında yapılan denetimde Ercan AKAR’ın işgaliye ücreti ödemediği halde satış yapmak gerekçesiyle 427,00 TL para cezası verilmesi.
1560 345 02.08.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi Ticaret Merkezi Pazaryeri alanında bulunan 15 numaralı Şahin SAKCİ adına kayıtlı 1 adet satış tezgahının Ramazan YILDIRIM‘a devir edilmesi.
1561 346 02.08.2021 İlçemiz Yenimahalle tapunun 997 ada 10 numaralı parselin ihdas, tevhit ve yol terki işlemleri.
1543 330 14.07.2021 İlçemiz Beylice Mahallesi 200 numaralı parselde yapılması planlanan Cami Lojmanı için Şura Pehlivan ve İbrahim Öz’ün Proje Müellifi ve Teknik Uygulama Sorumlusu olarak görevlendirilmesi
1544 331 14.07.2021 İlçemiz Soğuksu Mahallesi tapunun 391 ve 393 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemi.
1545 332 14.07.2021 İlçemiz Yeşilvadi Mahallesi tapunun 524 numaralı parsel üzerinde Necati OMURTAY tarafından yapılan yapının ruhsatsız ve denetimsiz yapı yapıldığı tespit edildiğinden 38.833,43 TL para cezası verilmesi.
1546 333 14.07.2021 İlçemiz Süleymaniye Mahallesi tapunun 2034 ada 33 numaralı parselin ifraz işlemi.
1547 334 14.07.2021 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 21 ada 64 numaralı parselin ifraz işlemi.
1548 335 14.07.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 172 ada 35 parsel ile İkbaliye Mahallesi 9 numaralı parsel tevhit ve ifraz işlemi.
1540 327 09.07.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 07/04/2021 tarih ve 39 numaralı meclis kararı ile satışına onay verilen 54 KD 600 tescil plakalı kamyonun satış ihalesinin yapılması.
1541 328 09.07.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 02/06/2021 tarih ve 57 numaralı meclis kararı ile satışına onay verilen 54 KG 377 tescil plakalı tek katlı otobüsün satış ihalesinin yapılması.
1542 329 09.07.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 02/06/2021 tarih ve 57 numaralı meclis kararı ile satışına onay verilen 54 KV 600 tescil plakalı otobüsün satış ihalesinin yapılması.
1536 323 05.07.2021 İlçemiz Kargalıhanbaba Mahallesi tapunun 1294 ada 5, 8 ve 9 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemi.
1537 324 05.07.2021 İlçemiz Kargalıyeni Mahallesi tapunun 117 ada 4 numaralı parselin ifraz işlemi.
1538 325 05.07.2021 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 31 ada 68 ve 167 numaralı parsellerin tevhit işlemi.
1539 326 05.07.2021 İlçemiz Dereboğazı Mahallesi tapunun 45 ada 114 numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemize ait 22,31 m² hissenin Mustafa ŞAHİN’e satılması.
1532 319 05.07.2021 İlçemiz Aşağıhüseyinşeyh Mahallesi tapunun 2021 ada 5 numaralı parselin ifraz işlemi.
1533 320 05.07.2021 İlçemiz Aksu Mahallesi tapunun 153 ada 19, 21, 22 ve 23 numaralı parseller ile 286 ada 3 ve 4 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemi.
1534 321 05.07.2021 İlçemiz Camili Mahallesi tapunun 208 ada 8 ve 9 numaralı parsellerin tevhit, ifraz ve yol terki işlemi.
1535 322 05.07.2021 İlçemiz Mahmutbey Mahallesi tapunun 89 ada 49 numaralı parselin ihdas, tevhit ve yol terki işlemleri.
1518 305 28.06.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi Ticaret Merkezi Pazaryeri alanında bulunan 423 ve 424 numaralı Fesih SAYAR adına kayıtlı 2 adet satış tezgahının Mehtap AÇAR‘a devir edilmesi.
1519 306 28.06.2021 İlçemiz Büyükdere Mahallesi tapunun 1380 ada 11 ve 31 numaralı parsellerin bulunduğu alanda yapılacak parselasyon işlemleri için Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne yetki verilmesi
1520 307 28.06.2021 İlçemiz Sofular Mahallesi tapunun 101 ada 88 ve 89 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemi.
1521 308 28.06.2021 İlçemiz İkbaliye Mahallesi tapunun 376 ve 396 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemi.
1522 309 28.06.2021 İlçemiz Dikmen Mahallesi tapunun 142 ada 2 ve 4 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemi.
1523 310 28.06.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 737 ada 73 numaralı parselin yol terki işlemi.
1524 311 28.06.2021 İlçemiz Uzuncaorman Mahallesi tapunun 2168 ada 8, 9, 10 ve 11 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemi.
1525 312 28.06.2021 İlçemiz Uzuncaorman Mahallesi tapunun 2163 ada 1 numaralı parselin ifraz işlemi.
1526 313 28.06.2021 İlçemiz Karatoprak Mahallesi tapunun 101 ada 150 ve 151 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemi.
1527 314 28.06.2021 İlçemiz Hacıkışla Mahallesi tapunun 177 ada 24 numaralı parselin ifraz işlemi
1528 315 28.06.2021 İlçemiz Karaçökek Mahallesi tapunun 298 numaralı parselin ifraz işlemi.
1529 316 28.06.2021 İlçemiz Yukarı Hüseyinşeyh Mahallesi tapunun 38 ve 282 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemi.
1530 317 28.06.2021 İlçemiz Uzuncaorman Mahallesi tapunun 2137 ada 12 numaralı parselin ifraz işlemi.
1531 318 28.06.2021 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 18 ada 103 numaralı parselin yol terki işlemi.
1502 289 21.06.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesinde 70 numaralı düzenleme bölgesi olarak belirlenen alanda 18. madde uygulaması kararı ve 1 ay süreyle askıda kalması.
1503 290 21.06.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 715 ada 15 ve 16 numaralı parsellerin tevhit işlemi.
1504 291 21.06.2021 İlçemiz Büyükdere Mahallesi tapunun 1379 ada 15 numaralı parselin yol terki işlemi.
1505 292 21.06.2021 İlçemiz Çamlıca /Yeşiller Mahallesi tapunun 136 ada 1 numaralı parselin yol terki işlemi.
1506 293 21.06.2021 İlçemiz Kalayık Mahallesi tapunun 543 numaralı parselin ifraz işlemi.
1507 294 21.06.2021 İlçemiz Karaçökek Mahallesi tapunun 244 numaralı parselin ifraz işlemi.
1508 295 21.06.2021 İlçemiz Karadere Mahallesi tapunun 184 ada 1 numaralı parselin ifraz işlemi.
1509 296 21.06.2021 İlçemiz Sivritepe Mahallesi tapunun 118 ada 11 numaralı parselin ifraz işlemi.
1510 297 21.06.2021 İlçemiz Soğuksu Mahallesi tapunun 1002 numaralı parselin ifraz işlemi.
1511 298 21.06.2021 İlçemiz Yeniköy Mahallesi tapunun 2252 ada 6 numaralı parselin ifraz işlemi.
1512 299 21.06.2021 İlçemiz Yeniyayla Mahallesi tapunun 134 ada 1 numaralı parselin ifraz işlemi.
1513 300 21.06.2021 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 784 ada 2 numaralı parselin yol terki ve ifraz işlemi
1514 301 21.06.2021 İlçemiz Sivritepe Mahallesi tapunun 104 ada 14 numaralı parselde kamulaştırma işlemi.
1515 302 21.06.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen 30 adet taşınmazın satış ihalelerinin yapılması.
1516 303 21.06.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Uzuncaorman Mahallesi 2139 ada 3 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
1517 304 21.06.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Çakallık Mahallesi 125 ada 143 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
1471 259 16.06.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 166 ada 201 ve 202 numaralı parsellerin tevhit, ifraz ve yol terki işlemi.
1472 260 16.06.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 172 ada 35 parsel ile İkbaliye Mahallesi 9 numaralı parsel tevhit, yol terki, park terki ve ifraz işlemi.
1473 261 16.06.2021 İlçemiz Güldibi Mahallesi tapunun 255 numaralı parselin ifraz işlemi.
1474 262 16.06.2021 İlçemiz Kalayık Mahallesi tapunun 112 numaralı parselin ifraz işlemi.
1475 263 16.06.2021 İlçemiz Kalayık Mahallesi tapunun 402 numaralı parselin ifraz işlemi.
1476 264 16.06.2021 İlçemiz Karaçökek Mahallesi tapunun 419 numaralı parselin ifraz işlemi.
1477 265 16.06.2021 İlçemiz Karadere Mahallesi tapunun 114 ada 6 numaralı parselin ifraz işlemi.
1478 266 16.06.2021 İlçemiz Soğuksu Mahallesi tapunun 791 ve 1145 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemi.
1479 267 16.06.2021 İlçemiz Sümbüllü Mahallesi tapunun 125 ada 13, 16 ve 17 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemi.
1481 268 16.06.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesinde tapunun 178 ada 1 numaralı parsel üzerinde muvakkat yapı izni verilmesi.
1482 269 16.06.2021 İlçemiz Nuriye Mahallesi tapunun 512 numaralı parsel ifraz işlemi.
1483 270 16.06.2021 İlçemiz Türbe Mahallesi tapunun 2273 ada 108 numaralı parsel lehine 106 numaralı parsel aleyhine; 2273 ada 104,105,106,108,110 numaralı parseller lehine 109 numaralı parsel aleyhine; 2273 ada 104,105,110 parseller lehine 109 parsel aleyhine; 2273 ada 104 parsel lehine 105 parsel aleyhine geçit hakkı işlemi.
1484 271 16.06.2021 İlçemiz Aşağıçarığıkuru Mahallesinde tapunun 120 ada 2 numaralı parsel ile Akyazı ilçesi Altındere-Osmanağa Mahallesinde tapunun 277 ada 23 numaralı parsel tevhit işlemi.
1485 272 16.06.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi Ticaret Merkezi Pazaryeri alanında bulunan 275 ve 276 numaralı Emrem KÜNEY adına kayıtlı 2 adet satış tezgahının Harun FİDE‘ye devir edilmesi.
1486 273 16.06.2021 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Mecit EĞİN’e 247,00 TL para cezası verilmesi
1487 274 16.06.2021 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Nurhan DEMİRCİ’ye 126,00 TL para cezası verilmesi.
1488 275 16.06.2021 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Metin SARAL’a 126,00 TL para cezası verilmesi.
1489 276 16.06.2021 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Murat ATASOY’a 126,00 TL para cezası verilmesi.
1490 277 16.06.2021 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Erol ÖZBAHÇELİ’ye 126,00 TL para cezası verilmesi.
1491 278 16.06.2021 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren İsmail DAĞABAKAN’a 126,00 TL para cezası verilmesi.
1492 279 16.06.2021 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Gökhan KOÇ’a 126,00 TL para cezası verilmesi
1493 280 16.06.2021 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren İzzet BOZKURT’a 126,00 TL para cezası verilmesi.
1494 281 16.06.2021 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Haluk BALDAN’a 126,00 TL para cezası verilmesi.
1495 282 16.06.2021 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Nurettin DURGUN’a 126,00 TL para cezası verilmesi.
1496 283 16.06.2021 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren İbrahim CİHAN’a 126,00 TL para cezası verilmesi
1497 284 16.06.2021 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Şehabettin ÇALIŞKAN’a 126,00 TL para cezası verilmesi.
1498 285 16.06.2021 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Süleyman YAZICI’ya 126,00 TL para cezası verilmesi.
1499 286 16.06.2021 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Ahmet AÇAR’a 126,00 TL para cezası verilmesi.
1500 287 16.06.2021 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Yasin AYDIN’a 126,00 TL para cezası verilmesi
1501 288 16.06.2021 İlçemiz Rasimpaşa Mahallesi 6585 Sokak No:85 adresinde yapılan denetimde Mehmet KESKİN’in çevreye rahatsızlık veren tavuk kümesi ile ilgili gerekli önlemleri almadığı gerekçesiyle 427,00 TL para cezası verilmesi.
1457 245 14.06.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen 20 adet adet taşınmazın satış ihalelerinin yapılması.
1458 246 14.06.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Akçayır Mahallesi 38 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
1459 247 14.06.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Akçayır Mahallesi 39 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
1460 248 14.06.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Bıçkıatik Mahallesi 123 ada 35 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
1461 249 14.06.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Hacıkışla Mahallesi 101 ada 10 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
1462 250 14.06.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Lütfiyeköşk Mahallesi 111 ada 37 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
1463 251 14.06.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Lütfiyeköşk Mahallesi 115 ada 1 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
1464 252 14.06.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Lütfiyeköşk Mahallesi 120 ada 5 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
1465 253 14.06.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Sarıyer Mahallesi 110 ada 7 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
1466 254 14.06.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Sarıyer Mahallesi 111 ada 9 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
1467 255 14.06.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Sofular Mahallesi 103 ada 152 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
1468 256 14.06.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Sofular Mahallesi 103 ada 153 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
1469 257 14.06.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Soğuksu Mahallesi 467 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
1470 258 14.06.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Çayırbaşı Mahallesi 111 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
1447 236 07.06.2021 İlçemiz Dikmen Mahallesi tapunun 123 ada 14 numaralı parselin ifraz işlemi.
1448 237 07.06.2021 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 784 ada 8 numaralı parselin ifraz işlemi.
1449 238 07.06.2021 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 21 ada 64 numaralı parselin yol terki işlemi
1450 238 07.06.2021 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 21 ada 64 numaralı parselin yol terki işlemi.
1451 239 07.06.2021 İlçemiz Hicriye Mahallesi Tesisler Mevkii No:1 adresinde yapılan denetimde Erkan Naci ÇELİKHASI’na ait ahırdan kaynaklanan Hayvan gübre ve atıklarını çevreye düzensiz bir biçimde attığı ve çevre temizliği ile ilgili gerekli önlemleri almadığı gerekçesiyle 427,00 TL para cezası verilmesi.
1452 240 07.06.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Aksu Mahallesi 152 ada 6 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
1453 241 07.06.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Akarca Mahallesi 101 ada 185 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
1454 242 07.06.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Aşağı Çalıca Mahallesi 2211 ada 94 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
1455 243 07.06.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Aşağı Çalıca Mahallesi 2206 ada 120 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
1456 244 07.06.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen 27 adet adet taşınmazın satış ihalelerinin yapılması.
1435 224 31.05.2021 İlçemiz Kargalıhanbaba Mahallesi sınırları içerisinde yüz ölçümü ve fenni hataların düzeltilmesi için yapılacak çalışmalara bilirkişi belirlenmesi.
1436 225 31.05.2021 İlçemiz Kargalıyeniköy Mahallesi sınırları içerisinde yüz ölçümü ve fenni hataların düzeltilmesi için yapılacak çalışmalara bilirkişi belirlenmesi.
1437 226 31.05.2021 İlçemiz Çağlayan Mahallesi sınırları içerisinde yüz ölçümü ve fenni hataların düzeltilmesi için yapılacak çalışmalara bilirkişi belirlenmesi.
1438 227 31.05.2021 İlçemiz Akpınar Mahallesi sınırları içerisinde yüz ölçümü ve fenni hataların düzeltilmesi için yapılacak çalışmalara bilirkişi belirlenmesi.
1439 228 31.05.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 190 ada 337 ve 338 numaralı parseller ile 190 ada 352 ve 353 numaralı parseller arasında kalan kadastral yolun ihdas işlemi
1440 229 31.05.2021 İlçemiz Güldibi Mahallesi tapunun 384 numaralı parselin ifraz işlemi.
1441 230 31.05.2021 İlçemiz Karaçökek Mahallesi tapunun 323 numaralı parselin ifraz işlemi.
1442 231 31.05.2021 İlçemiz Yarıca Mahallesi tapunun 2238 ada 4 ve 6 numaralı parsellerin ifraz işlemi.
1443 232 31.05.2021 İlçemiz Yenimahalle tapunun 997 ada 10 numaralı parsellerin ihdas, tevhit ve yol terki işlemleri.
1444 233 31.05.2021 Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 1 adet çöp toplama kamyonu için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından şartlı nakdi yardım talebinde bulunulması.
1445 234 31.05.2021 Çevre kirliliğini önlemek amacıyla gerekli ekipman satın alımı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından hibe sağlanması.
1446 235 31.05.2021 İlçemiz Hicriye Mahallesi 9 numaralı parselde yapılan denetimde Serkan ÇELİKHASI’na ait ahırdan kaynaklanan Hayvan gübre ve atıklarını çevreye düzensiz bir biçimde attığı ve çevre temizliği ile ilgili gerekli önlemleri almadığı gerekçesiyle 427,00 TL para cezası verilmesi.
1427 216 24.05.2021 İlçemiz Yeniyayla Mahallesi tapunun 134 ada 1 numaralı parselin ifraz işlemi.
1428 217 24.05.2021 İlçemiz Yeniyayla Mahallesi tapunun 131 ada 2 numaralı parselin ifraz işlemi.
1429 218 24.05.2021 İlçemiz Esentepe Mahallesi tapunun 164 numaralı parselin ifraz işlemi.
1430 219 24.05.2021 İlçemiz Kalayık Mahallesi tapunun 641 numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemize ait 2.601,79 m² hissenin Abdurrahman TANVERDİ’ye satılması.
1431 220 24.05.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 07/04/2021 tarih ve 39 numaralı meclis kararı ile satışına onay verilen 54 KA 078 tescil plakalı kamyonun satış ihalesinin yapılması.
1432 221 24.05.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 07/04/2021 tarih ve 39 numaralı meclis kararı ile satışına onay verilen 54 KC 198 tescil plakalı kamyonun satış ihalesinin yapılması.
1433 222 24.05.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 07/04/2021 tarih ve 39 numaralı meclis kararı ile satışına onay verilen 54 KD 600 tescil plakalı kamyonun satış ihalesinin yapılması.
1434 223 24.05.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 07/04/2021 tarih ve 39 numaralı meclis kararı ile satışına onay verilen 54 KD 112 tescil plakalı çekicinin satış ihalesinin yapılması.
1420 209 21.05.2021 İlçemiz Büyükdere Mahallesinde 32 numaralı düzenleme bölgesi olarak belirlenen alanda 18. madde uygulaması kararı.
1421 210 21.05.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 190 ada 337 ve 338 numaralı parseller ile 190 ada 352 ve 353 numaralı parseller arasında kalan kadastral yolun ihdas işlemleri için Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne yetki verilmesi.
1422 211 21.05.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 190 ada 59, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 108, 309, 317 ve 319 numaralı parsellerin ihdas, tevhit, yol terki ve ifraz işlemleri.
1423 212 21.05.2021 İlçemiz Yarıca Mahallesi tapunun 2242 ada 8 numaralı parselin ifraz işlemi
1424 213 21.05.2021 İlçemiz Kalayık Mahallesi tapunun 241 ve 247 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemi
1425 214 21.05.2021 İlçemiz Dereköy Mahallesi tapunun 106 ada 4 numaralı parselin ifraz işlemi.
1426 215 21.05.2021 Çevre kirliliğini önlemek amacıyla gerekli ekipman satın alımı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından hibe sağlanması.
1416 205 03.05.2021 İlçemiz İkramiye Mahallesi tapunun 469 ve 470 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemi.
1417 206 03.05.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi Ticaret Merkezi Pazaryeri alanında bulunan Mustafa KUBUR adına tahsisli 2 adet satış tezgahının Erkan KARATAŞ adına devir edilmesi.
1418 207 03.05.2021 İlçemiz Süleymeniye Mahallesi tapunun 2033 ada 6 numaralı parselin ifraz işlemi.
1419 208 03.05.2021 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Ferhat KOCABAY’a 247,00 TL para cezası verilmesi.
1410 199 26.04.2021 İlçemiz Harmantepe Mahallesi tapunun 109 numaralı parselin ifraz işlemi.
1411 200 26.04.2021 İlçemiz Dereboğazı Mahallesi tapunun 1190 ada 2 numaralı parsel üzerinde bulunan Yaşar AKBULUT’a ait kaçak yapı ile ilgili yıkım kararı alınması.
1412 201 26.04.2021 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 18 ada 141 numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemize ait 65,23 m² hissenin Bayram IŞILDAK’a satılması.
1413 202 26.04.2021 İlçemiz Aşağıçarığıkuru Mahallesi tapunun 2300 ada 296 ve 297 numaralı parsellerin tevhit işlemi.
1414 203 26.04.2021 İlçemiz Yeşilyurt Mahallesi Pazaryeri alanında bulunan 33 numaralı satış tezgahının Yusuf GÜVE’ye devir edilmesi.
1415 204 26.04.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 1032 ada 8 numaralı parselin yol terki işlemi.
1397 186 19.04.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 165 ada 28 numaralı parselin ifraz ve yol terki işlemi.
1398 187 19.04.2021 İlçemiz Çağlayan Mahallesi tapunun 1906 ada 4 ve 5 numaralı parsellerin tevhit işlemi.
1399 188 19.04.2021 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 795 ada 1 ve 12 numaralı parselin tevhit ve yol terki işlemi.
1400 189 19.04.2021 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Şehabeddin ONBAŞIOĞLU’na bir hafta süre ile kapatma cezası verilmesi.
1401 190 19.04.2021 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren İdris AVUKAT’a 252,00 TL para cezası verilmesi
1402 191 19.04.2021 İlçemiz Dereköy Tepe Mahallesi No: 22 adresinde ikamet eden Muhammet ÇULHAOĞLU’nun Hayvan gübre ve atıklarını çevreye düzensiz bir biçimde attığı ve çevre temizliği ile ilgili önlemler almadığı gerekçesiyle 427,00 TL para cezası verilmesi kararına yapılan itirazın reddi.
1403 192 19.04.2021 İlçemiz Ortaköy Mahallesi 1417 numaralı parsel üzerinde Ersin DOĞRAMACI tarafından yapılan yapının ruhsatsız ve denetimsiz yapı yapıldığı tespit edildiğinden 21.061,82 TL para cezası verilmesi.
1404 193 19.04.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen 15 adet adet taşınmazın satış ihalelerinin yapılması.
1405 194 19.04.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Bıçkıatik Mahallesi 104 ada 53 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
1406 195 19.04.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Kocatöngel Mahallesi 198 ada 34 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
1407 196 19.04.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Sofular Mahallesi 103 ada 245 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
1408 197 19.04.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Tuzak Mahallesi 1299 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
1409 198 19.04.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Yağbasan Mahallesi 101 ada 48 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
1389 179 14.04.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 1230 ada 1 ve 2 numaralı parsellerin tevhit işlemi.
1391 180 14.04.2021 İlçemiz Kalayık Mahallesi tapunun 542 numaralı parselin ifraz işlemi.
1392 181 14.04.2021 İlçemiz Güldibi Mahallesi tapunun 411 numaralı parselin ifraz işlemi.
1393 182 14.04.2021 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 1089 ada 4 numaralı parselin ifraz işlemi.
1394 183 14.04.2021 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Berat AKGÜL’e 252,00 TL para cezası verilmesi.
1395 184 14.04.2021 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren İdris AVUKAT’a 126,00 TL para cezası verilmesi.
1396 185 14.04.2021 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Şehabettin ONBAŞIOĞLU’na 252,00 TL para cezası verilmesi.
1381 171 05.04.2021 İlçemiz Esentepe Mahallesi tapunun 51 ve 52 numaralı parsellerin, parselasyon işlemleri için Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne yetki verilmesi.
1382 172 05.04.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi Ticaret Merkezi Pazaryeri alanının içinde yer alan giyim-konfeksiyonun bulunduğu kısımda Ayşe ÇAP adına kayıtlı 1 adet satış tezgahının Ertan KARAKAŞ ‘a devir edilmesi.
1383 173 05.04.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 873 ada 4 numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemize ait 44,50 m² hissenin Remzi MUTLUOĞLU’na satılması.
1384 174 05.04.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 110 ada 8 ve 9 numaralı parsellerin ihdas, tevhit ve yol terki işlemleri.
1385 175 05.04.2021 İlçemiz Karaçökek Mahallesi tapunun 149, 452 ve 453 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemi.
1386 176 05.04.2021 İlçemiz Yeşilvadi Mahallesi tapunun 34 numaralı parselin ifraz işlemi.
1387 177 05.04.2021 İlçemiz Dereboğazı Mahallesi tapunun 54 ada 12 numaralı parselin yol terki işlemi.
1388 178 05.04.2021 İlçemiz Kargalıyeni Mahallesi tapunun 114 ada 4 numaralı parsel üzerinde Erdal KEBAP tarafından yapılan yapının ruhsatsız ve denetimsiz yapı yapıldığı tespit edildiğinden 21.687,79 TL para cezası verilmesi.
1380 170 01.04.2021 Belediyemiz 2020 Mali Yılı Kesin Hesabının görüşülerek karara bağlanması.
1374 164 29.03.2021 İlçemiz Cıpcıp Mahallesi tapunun 240 ve 241 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemi
1375 165 29.03.2021 İlçemiz Dereboğazı Mahallesi tapunun 82 ada 20 numaralı parselin yol terki işlemi.
1376 166 29.03.2021 İlçemiz Kazimiye Mahallesi tapunun 147 ada 8 numaralı parselin ifraz işlemi.
1377 167 29.03.2021 İlçemiz Uzuncaorman Mahallesi tapunun 2150 ada 2 numaralı parselin ifraz işlemi.
1378 168 29.03.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 529 ada 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 numaralı parsellerin tevhit işlemi.
1379 169 29.03.2021 2.OSB Bölge Müdürlüğü Kamulaştırma İşlemlerinde Uzlaştırma Komisyonu ve Kıymet Takdir Komisyonuna üye seçimi.
1373 163 26.03.2021 Belediyemizin banka hesaplarının kamu yararına tahsis edilmesi hakkında.
1368 158 22.03.2021 İlçemiz Kalayık Mahallesi tapunun 102 numaralı parselin ifraz işlemi.
1369 159 22.03.2021 İlçemiz Karaçökek Mahallesi tapunun 456 numaralı parselin ifraz işlemi.
1370 160 22.03.2021 İlçemiz Uzuncaorman Mahallesi tapunun 2170 ada 3 numaralı parselin ifraz işlemi.
1371 161 22.03.2021 İlçemiz Büyükdere Mahallesi tapunun 1377 ada 3 numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemize ait 42,97 m² hissenin Rabia Zehra YILDIRIM’a satılması.
1372 162 22.03.2021 İlçemiz Cıpcıp Mahallesi tapunun 240 ve 241 numaralı parselin, parselasyon işlemleri için Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne yetki verilmesi.
1338 128 15.03.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen 31 adet adet taşınmazın 22.02.2021 tarih ve 2021/5 sayılı ihale onay belgesi ile Bıçkıatik Mahallesi 102 ada 4 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
1339 129 15.03.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen 31 adet adet taşınmazın 22.02.2021 tarih ve 2021/5 sayılı ihale onay belgesi ile Bıçkıatik Mahallesi 102 ada 8 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
1340 130 15.03.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen 31 adet adet taşınmazın 22.02.2021 tarih ve 2021/5 sayılı ihale onay belgesi ile Bıçkıatik Mahallesi 102 ada 9 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
1341 131 15.03.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen 31 adet adet taşınmazın 22.02.2021 tarih ve 2021/5 sayılı ihale onay belgesi ile Çayırbaşı Mahallesi 37 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
1342 132 15.03.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen 31 adet adet taşınmazın 22.02.2021 tarih ve 2021/5 sayılı ihale onay belgesi ile Çayırbaşı Mahallesi 367 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
1343 133 15.03.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen 31 adet adet taşınmazın 22.02.2021 tarih ve 2021/5 sayılı ihale onay belgesi ile Dikmen Mahallesi 149 ada 1 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
1344 134 15.03.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen 31 adet adet taşınmazın 22.02.2021 tarih ve 2021/5 sayılı ihale onay belgesi ile Gündoğan Mahallesi 109 ada 1 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
1345 135 15.03.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen 31 adet adet taşınmazın 22.02.2021 tarih ve 2021/5 sayılı ihale onay belgesi ile Gündoğan Mahallesi 120 ada 3 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
1346 136 15.03.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen 31 adet adet taşınmazın 22.02.2021 tarih ve 2021/5 sayılı ihale onay belgesi ile Güney Mahallesi 119 ada 20 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
1347 137 15.03.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen 31 adet adet taşınmazın 22.02.2021 tarih ve 2021/5 sayılı ihale onay belgesi ile İkbaliye Mahallesi 426 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
1348 138 15.03.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen 31 adet adet taşınmazın 22.02.2021 tarih ve 2021/5 sayılı ihale onay belgesi ile İkbaliye Mahallesi 428 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
1349 139 15.03.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen 31 adet adet taşınmazın 22.02.2021 tarih ve 2021/5 sayılı ihale onay belgesi ile Çağlayan Mahallesi 935 ada 13 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
1350 140 15.03.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen 31 adet adet taşınmazın 22.02.2021 tarih ve 2021/5 sayılı ihale onay belgesi ile Çağlayan Mahallesi 923 ada 35 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
1351 141 15.03.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen 31 adet adet taşınmazın 22.02.2021 tarih ve 2021/5 sayılı ihale onay belgesi ile Soğuksu Mahallesi 411 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
1352 142 15.03.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen 31 adet adet taşınmazın 22.02.2021 tarih ve 2021/5 sayılı ihale onay belgesi ile Soğuksu Mahallesi 478 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
1353 143 15.03.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen 31 adet adet taşınmazın 22.02.2021 tarih ve 2021/5 sayılı ihale onay belgesi ile Soğuksu Mahallesi 136 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
1354 144 15.03.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen 31 adet adet taşınmazın 22.02.2021 tarih ve 2021/5 sayılı ihale onay belgesi ile Soğuksu Mahallesi 137 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
1355 145 15.03.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen 31 adet adet taşınmazın 22.02.2021 tarih ve 2021/5 sayılı ihale onay belgesi ile Şeyhler Mahallesi 163 ada 4 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
1356 146 15.03.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen 31 adet adet taşınmazın 22.02.2021 tarih ve 2021/5 sayılı ihale onay belgesi ile Soğuksu Mahallesi 479 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
1357 147 15.03.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen 31 adet adet taşınmazın 22.02.2021 tarih ve 2021/5 sayılı ihale onay belgesi ile Soğuksu Mahallesi 467 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
1358 148 15.03.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen 31 adet adet taşınmazın 22.02.2021 tarih ve 2021/5 sayılı ihale onay belgesi ile Göksu Mahallesi 103 ada 21 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
1359 149 15.03.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen 31 adet adet taşınmazın 22.02.2021 tarih ve 2021/5 sayılı ihale onay belgesi ile Göksu Mahallesi 121 ada 13 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
1360 150 15.03.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen 31 adet adet taşınmazın 22.02.2021 tarih ve 2021/5 sayılı ihale onay belgesi ile Aksu Mahallesi 185 ada 1 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
1361 151 15.03.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen 31 adet adet taşınmazın 22.02.2021 tarih ve 2021/5 sayılı ihale onay belgesi ile satış ihalelerinin yapılması
1362 152 15.03.2021 İlçemiz Soğuksu Mahallesi tapunun 627 ve 1133 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemi.
1363 153 15.03.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 177 ada 10 numaralı parselin yol terki işlemi.
1364 154 15.03.2021 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 21 ada 15 numaralı parselin yol terki, ifraz, geçit hakkı işlemi.
1365 155 15.03.2021 İlçemiz Dereboğazı Mahallesi tapunun 67 ada 5 numaralı parselin ihdas, tevhit, yol terki ve ifraz işlemleri.
1366 156 15.03.2021 İlçemiz Esentepe Mahallesi tapunun 54 numaralı parselin ifraz işlemi.
1367 157 15.03.2021 İlçemiz Güldibi Mahallesi tapunun 578 numaralı parselin ifraz işlemi.
1323 113 11.03.2021 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Hüseyin EGİN’e 252,00 TL para cezası verilmesi.
1324 114 11.03.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 240 ada 6, 7 ve 8 numaralı parsellerin tevhit işlemi
1325 115 11.03.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 726 ada 283 numaralı parselin yol terki işlemi.
1326 116 11.03.2021 İlçemiz Dereboğazı Mahallesi tapunun 1189 ada 7 ve 8 numaralı parsellerin tevhit işlemi.
1327 117 11.03.2021 İlçemiz Dereköy Mahallesi tapunun 145 ada 4 numaralı parselin ifraz işlemi.
1328 118 11.03.2021 İlçemiz Esentepe Mahallesi tapunun 51 ve 52 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemi.
1329 119 11.03.2021 İlçemiz Hicriye Mahallesi tapunun 103 numaralı parselin ifraz işlemi.
1330 120 11.03.2021 İlçemiz Büyükdere Mahallesi tapunun 1377 ada 1 numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemize ait 42,97 m² hissenin Rabia Zehra YILDIRIM’a satılması.
1331 121 11.03.2021 İlçemiz Kurtköy Mahallesi tapunun 103 ada 54 numaralı parselin yol terki işlemi.
1332 122 11.03.2021 İlçemiz Paşaköy Mahallesi tapunun 109 ada 69 numaralı parselin ifraz işlemi.
1333 123 11.03.2021 İlçemiz Yukarıhüseyinşeyh Mahallesi tapunun 50 numaralı parsel üzerinde bulunan Güner ÇOPAN’ a ait kaçak yapı ile ilgili yıkım kararı alınması.
1334 124 11.03.2021 Belediye Meclisimizin 03.03.2021 tarih ve 25 sayılı kararına istinaden İlçemiz Karadere Mahallesi 101 ada 2 numaralı parselinde bulunan 413,86 m² taşınmazın Belediyemiz tarafından satın alınması.
1335 125 11.03.2021 İlçemiz Büyükdere Mahallesi tapunun 1334 ada 2 numaralı parselde kamulaştırma işlemi.
1336 126 11.03.2021 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Şahabeddin ONBAŞIOĞLU’na 126,00 TL para cezası verilmesi.
1337 127 11.03.2021 Belediyemiz ulaşım hizmetleri için A448201'den A498200 sayı aralığında 500 cilt bilet bastırılması.
1301 91 01.03.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen 12 adet taşınmazın satış ihalelerinin yapılması.
1302 92 01.03.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen A.Çalıca Mahallesi 2189 ada 160 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
1303 93 01.03.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen A.Çalıca Mahallesi 2211 ada 28 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
1304 94 01.03.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen A.Çalıca Mahallesi 2213 ada 25 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
1305 95 01.03.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen A.Çalıca Mahallesi 2217 ada 50 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
1306 96 01.03.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen A.Çalıca Mahallesi 2215 ada 9 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
1307 97 01.03.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen A.Çalıca Mahallesi 2206 ada 191 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
1308 98 01.03.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen A.Çalıca Mahallesi 2206 ada 56 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
1309 99 01.03.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen A.Çalıca Mahallesi 2189 ada 181 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
1310 100 01.03.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen A.Çalıca Mahallesi 2205 ada 8 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
1311 101 01.03.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen A.Çalıca Mahallesi 2206 ada 37 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
1312 102 01.03.2021 İlçemiz Hicriye Mahallesi tapunun 9 numaralı parsel üzerinde bulunan Serkan ÇELİKHASI’ na ait kaçak yapı ile ilgili yıkım kararı alınması.
1313 103 01.03.2021 İlçemiz Dereboğazı Mahallesi tapunun 1190 ada 2 numaralı parsel üzerinde Yaşar AKBULUT tarafından yapılan yapının ruhsatsız ve denetimsiz yapı yapıldığı tespit edildiğinden 3.109,04 TL para cezası verilmesi.
1314 104 01.03.2021 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Hüseyin EGİN’e 126,00 TL para cezası verilmesi.
1315 105 01.03.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 190 ada 59, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 108, 309, 317 ve 319 numaralı parsellerin ihdas, tevhit, yol terki ve ifraz işlemleri.
1316 106 01.03.2021 İlçemiz A. Çarığıkuru Mahallesi tapunun 2300 ada 311 numaralı parselin yol terki ve ifraz işlemleri.
1317 107 01.03.2021 İlçemiz Esentepe Mahallesi tapunun 194 numaralı parselin ifraz işlemi.
1318 108 01.03.2021 İlçemiz Sivritepe Mahallesi tapunun 117 ada 29 ve 30 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemi.
1319 109 01.03.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 696 ada 7 numaralı parselin yol terki işlemi.
1320 110 01.03.2021 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 794 ada 12, 13 ve 14 numaralı parsellerin tevhit, yol terki ve ifraz işlemi.
1321 111 01.03.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 613 ada 4 numaralı parselin ifraz işlemi.
1322 112 01.03.2021 İlçemiz Büyükdere Mahallesi tapunun 1355 ada 1 numaralı parselin yol terki işlemi.
1280 70 22.02.2021 İlçemiz Uzuncaorman Mahallesi tapunun 2143 ada 4 numaralı parselin ifraz işlemi.
1281 71 22.02.2021 İlçemiz Sivritepe Mahallesi tapunun 104 ada 9 numaralı parselin yol terki işlemi.
1282 72 22.02.2021 İlçemiz Esentepe Mahallesi tapunun 45 numaralı parselin ifraz işlemi.
1283 73 22.02.2021 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 788 ada 6,7, ve 8 numaralı parsellerin tevhit işlemi
1284 74 22.02.2021 İlçemiz Çağlayan Mahallesinde 65 numaralı düzenleme bölgesi olarak belirlenen alanda 18. madde uygulaması kararı ve 1 ay süreyle askıda kalması.
1285 75 22.02.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen 10 adet taşınmazın satış ihalelerinin yapılması.
1286 76 22.02.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Y.Çalıca Mahallesi 2064 ada 41 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
1287 77 22.02.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Y.Çalıca Mahallesi 2079 ada 25 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
1288 78 22.02.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Y.Çalıca Mahallesi 2084 ada 18 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
1289 79 22.02.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Y.Çalıca Mahallesi 2084 ada 16 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
1290 80 22.02.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Y.Çalıca Mahallesi 2084 ada 15 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
1291 81 22.02.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Y.Çalıca Mahallesi 2053 ada 28 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
1292 82 22.02.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Y.Çalıca Mahallesi 2054 ada 1 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
1293 83 22.02.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Y.Çalıca Mahallesi 2053 ada 164 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
1294 84 22.02.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Çamlıca/Yeşiller Mahallesi 164 ada 1 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
1295 85 22.02.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Aksu Mahallesi 171 ada 1 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
1296 86 22.02.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Aksu Mahallesi 150 ada 21 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
1297 87 22.02.2021 İlçemiz Yeni Mahalle 2214 Sokak No:18 adresinde ikamet eden Seyfettin ATIŞ’a Hayvan gübre ve atıklarını çevreye düzensiz bir biçimde attığı ve çevre temizliği ile ilgili gerekli önlemleri almadığı gerekçesiyle 427,00 TL para cezası verilmesi.
1298 88 22.02.2021 İlçemiz Yeni Mahalle 2216 Sokak No:16 adresinde yapılan denetimde Abbas ATIŞ’a Hayvan gübre ve atıklarını çevreye düzensiz bir biçimde attığı ve çevre temizliği ile ilgili gerekli önlemleri almadığı gerekçesiyle 427,00 TL para cezası verilmesi.
1299 89 22.02.2021 İlçemiz Yeni Mahalle 2087 Sokak No:8 adresinde faaliyet gösteren Soft Plastik San. ve Tic. A.Ş. unvanlı geri dönüşüm fabrikasının yükleme ve boşaltma işlemini fabrika dışındaki alanda yaptığı ve çevre temizliği ile ilgili gerekli önlemleri almadığı gerekçesiyle 427,00 TL para cezası verilmesi.
1300 90 22.02.2021 İlçemiz Sarıdede Mahalle Fatih Caddesi No:52 adresinde faaliyet gösteren Engin SEVER’in Hayvan gübre ve atıklarını çevreye düzensiz bir biçimde attığı ve çevre temizliği ile ilgili gerekli önlemleri almadığı gerekçesiyle 427,00 TL para cezası verilmesi.
1278 68 22.02.2021 İlçemiz Kurtköy Mahallesi tapunun 104 ada 390 numaralı parselin yol terki işlemi.
1279 69 22.02.2021 İlçemiz İkbaliye Mahallesinde 13 ve 452 numaralı parsellerin tevhit, ifraz ve yol terki işlemi.
1273 63 15.02.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi Ticaret Merkezi Pazaryeri alanının içinde yer alan giyim-konfeksiyonun bulunduğu kısımda Gülcan İHTİYAR adına tahsisli 2 adet satış tezgahının Suat ALIŞKAN ‘a devir edilmesi.
1274 64 15.02.2021 İlçemiz Soğuksu Mahallesi tapunun 633 numaralı parselin ifraz işlemi.
1275 65 15.02.2021 İlçemiz Kalayık Mahallesi tapunun 387 ve 392 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemi
1276 66 15.02.2021 İlçemiz Kazimiye Mahallesi tapunun 203 ada 30 numaralı parselin ifraz işlemi
1277 67 15.02.2021 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 18 ada 95 numaralı parselin ihdas ve tevhit işlemleri.
1262 52 10.02.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 715 ada 3 ve 4 numaralı parsellerin tevhit işlemi.
1263 53 10.02.2021 İlçemiz Büyükdere Mahallesi tapunun 1380 ada 13 numaralı parselin yol terki işlemi
1264 54 10.02.2021 İlçemiz Büyükdere Mahallesi tapunun 1381 ada 12,13,14 ve 15 numaralı parsellerin tevhit işlemi.
1265 55 10.02.2021 İlçemiz Dereboğazı Mahallesi tapunun 75 ada 14 numaralı parselin ifraz ve yol terki işlemi.
1266 56 10.02.2021 İlçemiz Karadere Mahallesi tapunun 143 ada 4 numaralı parselin ifraz işlemi.
1267 57 10.02.2021 İlçemiz Karadere Mahallesi tapunun 143 ada 7 ve 8 numaralı parsellerin tevhit işlemi.
1268 58 10.02.2021 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 22 ada 23 numaralı parselin yol terki, ifraz, geçit hakkı işlemi.
1269 59 10.02.2021 İlçemiz Yeniköy Mahallesi tapunun 2253 ada 13 ve 14 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemleri.
1270 60 10.02.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi Ticaret Merkezi Pazaryeri alanının içine yer alan köylü pazarının bulunduğu kısımda Mehmet KARATAŞ adına tahsisli 1 adet satış tezgahının Müjgan ABAKA’ya devir edilmesi.
1271 61 10.02.2021 Ufuk YEŞİLSANCAK ve Hüseyin Şenyiğit’in Zemin Etüd Komisyonu’nda görevlendirilmesi
1272 62 10.02.2021 İlçemiz İkbaliye Mahallesi tapunun 13 ve 452 numaralı parselin, parselasyon işlemleri için Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne yetki verilmesi.
1255 45 01.02.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesinde tapunun 648 ve 677 adaların ortasında yer alan 5000 m2’lik yeşil alanda 200 m2 muvakkat yapı izni verilmesi.
1256 46 01.02.2021 İlçemiz Sukenarı Mahallesi tapunun 610 ve 611 nolu parsel lehine 617 nolu parsel aleyhine; 611 nolu parsel lehine, 610 nolu parsel aleyhine geçit hakkı işlemi.
1257 47 01.02.2021 İlçemiz Karatoprak Mahallesi tapunun 101 ada 96 numaralı parselin ifraz işlemi
1258 48 01.02.2021 İlçemiz Kalayık Mahallesi tapunun 630 numaralı parselin ifraz işlemi.
1259 49 01.02.2021 İlçemiz Soğuksu Mahallesi tapunun 572 numaralı parselin ifraz işlemi.
1260 50 01.02.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 158 ada 28 numaralı parsellerin ihdas, tevhit ve yol terki işlemleri.
1261 51 01.02.2021 İlçemiz Dereköy Tepe Mahallesi No: 22 adresinde ikamet eden Muhammet ÇULHAOĞLU’nun Hayvan gübre ve atıklarını çevreye düzensiz bir biçimde attığı ve çevre temizliği ile ilgili önlemler almadığı gerekçesiyle 427,00 TL para cezası verilmesi.
1235 25 25.01.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Tuzak Mahallesi 1153 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
1236 26 25.01.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Tuzak Mahallesi 1299 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
1237 27 25.01.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Kızanlık Mahallesi 118 ada 2 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
1238 28 25.01.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Kızanlık Mahallesi 113 ada 3 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
1239 29 25.01.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Kızanlık Mahallesi 119 ada 4 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
1240 30 25.01.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Kazimiye Mahallesi 223 ada 1 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
1241 31 25.01.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Kargalıyeni Mahallesi 109 ada 12 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
1242 32 25.01.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Kargalıyeni Mahallesi 123 ada 26 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
1243 33 25.01.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Kargalıhanbaba Mahallesi 1281 ada 25 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
1244 34 25.01.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Karaçökek Mahallesi 493 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
1245 35 25.01.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Akarca Mahallesi 101 ada 185 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
1246 36 25.01.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen 8 adet taşınmazın satış ihalelerinin yapılması.
1247 37 25.01.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi Ticaret Merkezi Pazaryeri’nde bulunan Mehmet ARSLAN adına tahsisli 1 adet satış tezgahının Mehtap ACAR’a devir edilmesi.
1248 38 25.01.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi Ticaret Merkezi Pazaryeri Şehit Mehmet Kiraz Caddesi No:6U adresinde bulunan Zekiye MERİÇ adına tahsisli 1 adet işyerinin Hüseyin ÇOBAN’a devir edilmesi.
1249 39 25.01.2021 İlçemiz Büyükdere Mahallesi tapunun 1334 ada 2 numaralı parselde kamu yararına kamulaştırma işlemi.
1250 40 25.01.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 150 ada 24, 25 ve 26 numaralı parsellerin tevhit işlemi.
1251 41 25.01.2021 İlçemiz Paşaköy Mahallesi tapunun 109 ada 69 numaralı parselin ifraz işlemi.
1252 42 25.01.2021 İlçemiz Uzuncaorman Mahallesi tapunun 2160 ada 5 numaralı parselin ifraz işlemi.
1253 43 25.01.2021 İlçemiz Sarıyer Mahallesi tapunun 117 ada 2 numaralı parselin ifraz işlemi.
1254 44 25.01.2021 İlçemiz Çağlayan Mahallesinde mülkiyeti Belediyemize ait tapunun 927 ada 1 numaralı parsel üzerinde “Muhtarlık Binası” kullanımı için muvakkat yapı izni verilmesi.
1225 15 18.01.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Sukenarı Mahallesi 234 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
1226 16 18.01.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Sukenarı Mahallesi 258 numaralı parselin satış ihalelesinin yapılması.
1227 17 18.01.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Sukenarı Mahallesi 301 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
1228 18 18.01.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Sukenarı Mahallesi 309 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
1229 19 18.01.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Sukenarı Mahallesi 312 parselin satış ihalesinin yapılması.
1230 20 18.01.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay Sukenarı Mahallesi 0 ada 353 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
1231 21 18.01.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Sukenarı Mahallesi 0 ada 518 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
1232 22 18.01.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Sivritepe Mahallesi 104 ada 17 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
1233 23 18.01.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen 12 adet taşınmazın satış ihalelerinin yapılması.
1234 24 18.01.2021 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Berat AKGÜL’e 126,00 TL para cezası verilmesi
1217 7 14.01.2021 İlçemiz Harmantepe Mahallesi tapunun 46 numaralı parselin ifraz işlemi.
1218 8 14.01.2021 İlçemiz Sukenarı Mahallesi tapunun 610 nolu parsel lehine 617 nolu parsel aleyhine geçit hakkı işlemi.
1219 9 14.01.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 192 ada 212 numaralı parselin yol terki işlemi.
1220 10 14.01.2021 İlçemiz Yeşilvadi Mahallesi tapunun 624 numaralı parselin ifraz işlemi.
1221 11 14.01.2021 İlçemiz Yeni Mahalle tapunun 1239 ada 3 numaralı parselde Umut PELİN’e ait iş yerinin Abdülkadir HAMURCİ ‘ye devredilmesi.
1222 12 14.01.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 160 ada 20 numaralı parsel üzerinde Haneler İnşaat Yapı İth.İhr. Tic. ve San. Ltd. Şti. tarafından yapılan yapıda proje ve eklerine aykırılık tespit edildiğinden 35.186.37 TL para cezası verilmesi.
1223 13 14.01.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi Ticaret Merkezi Pazaryeri Şehit Mehmet Kiraz Caddesi No:6G adresinde bulunan Safinaz GÖZYUMAN adına tahsisli 1 adet işyerinin Mustafa GÖZYUMAN’a devir edilmesi.
1224 14 14.01.2021 İlçemiz Yeşilyurt Mahallesi M. Fevzi Çakmak Caddesi No:40/C adresinde bulunan, Hasan PÜSKÜLLÜ adına kayıtlı işyerinin Fatih PÜSKÜLLÜ’ye devredilmesi.
1210 1 04.01.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 190 ada 335 numaralı parsel üzerinde Nazım ALTINIŞIKOĞLU tarafından ruhsat ve eki projelerine aykırı imalat yapıldığı tespit edildiğinden 83.582,02 TL para cezası verilmesi.
1211 2 04.01.2021 İlçemiz Aksu Mahallesi tapunun 280 ada 2 numaralı parselin ifraz işlemi.
1212 3 04.01.2021 İlçemiz Beylice Mahallesi tapunun 161 numaralı parselin ifraz ve geçit hakkı işlemleri.
1214 4 04.01.2021 İlçemiz Dereköy Mahallesi tapunun 147 ada 15 numaralı parselin ifraz işlemi.
1215 5 04.01.2021 İlçemiz Esentepe Mahallesi tapunun 36 numaralı parselin ifraz işlemi.
1216 6 04.01.2021 İlçemiz Hallaç Mahallesi tapunun 2298 ada 4 ile 7 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemleri.
1201 364 31.12.2020 2020 Mali Yılı tahsisat nakillerinin yapılması.
1202 365 31.12.2020 2020 Mali Yılı tahsisat nakillerinin yapılması.
1203 366 31.12.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Seda TEKİN’ e 116,00 TL para cezası verilmesi.
1204 367 31.12.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Veysel AYDIN’ a 116,00 TL para cezası verilmesi
1205 368 31.12.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Demir ŞIKŞIK’ a 232,00 TL para cezası verilmesi.
1206 369 31.12.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren İsmail DAĞBAKAN’ a 116,00 TL para cezası verilmesi.
1207 370 31.12.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Mustafa GÜLDÜ’ ye 116,00 TL para cezası verilmesi.
1208 371 31.12.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren İdris AVUKAT’ a 116,00 TL para cezası verilmesi.
1209 372 31.12.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Mecit EĞİN’ e bir hafta süre ile kapatma cezası verilmesi.
1195 359 28.12.2020 İlçemiz Büyükdere Mahallesi tapunun 1479 ada 1 numaralı parselin ifraz işlemi.
1198 362 28.12.2020 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 166 ada 591 numaralı parsel taşınmaz üzerinde bulunan Belediyemize ait 47,62 m2 hissenin Aslıbay İnşaat Ltd. Şti.’ ye satılması.
1199 363 28.12.2020 Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 1689 ada 2 numaralı parsel taşınmazın pazarlık usulü ihalesinin yapılması.
1189 354 21.12.2020 İlçemiz Çağlayan ve Başpınar Mahallelerinde 64 numaralı düzenleme bölgesinin 3194 Sayılı İmar Kanunun 19. Maddesine göre onaylanması.
1190 355 21.12.2020 İlçemiz Aşağıçalıca Mahallesi tapunun 2206 ada 150 numaralı parselin ifraz işlemi.
1191 356 21.12.2020 İlçemiz Beylice Mahallesi tapunun 48 numaralı parselin ifraz işlemi.
1192 357 21.12.2020 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 110 ada 202 numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemiz hissesinin Atabek Tüketim Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’ ye satılması.
1193 358 21.12.2020 İlçemiz Nuriye Mahallesi tapunun 383 numaralı parselinde Hendek 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planında Park Alanında kalan yeşil alana 16,60 m2 muvakkat yapı yapılması.
1179 345 16.12.2020 Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlçemiz Kemaliye Mahallesi Cem Çerkezoğlu Caddesi No:4/D adresinde bulunan ve Ayhan ÖĞREK tarafından kiralanmış işyerinin Orhan ÖĞREK’ e devredilmesi.
1180 346 16.12.2020 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 360 ada 3 numaralı parselde bulunan Belediyemize ait 75,31 m2 hisse ile Kazım ÇELİKKALP’ e ait Başpınar Mahallesi tapunun 377 ada 1 numaralı parselde bulunan 89,11 m2 hissenin trampa edilmesi.
1183 349 16.12.2020 İlçemiz Karadere Mahallesi tapunun 110 ada 6 numaralı parselin ifraz işlemi.
1185 351 16.12.2020 İlçemiz Karadere Mahallesi tapunun 128 ada 3 ile 4 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemleri.
1177 343 07.12.2020 İlçemiz İkbaliye Mahallesi tapunun 9 numaralı parselin parselasyon işlemlerinin Belediyemizce yapılması.
1178 344 07.12.2020 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen 21 adet taşınmazın satış ihalelerinin yapılması.
1168 334 30.11.2020 İlçemiz Akpınar Mahallesi tapunun 899 ada 62 numaralı parsel üzerinde Meşale Grup Yapı Tic. A.Ş. tarafından ruhsat ve eki projelerine aykırı imalat yapıldığı tespit edildiğinden 16.736,97 TL para cezası verilmesi.
1169 335 30.11.2020 Belediyemiz Sıfır Atık Toplama Merkezi Projesi kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığından şartlı nakdi yardım talebinde bulunulması.
1170 336 30.11.2020 İlçemiz Başpınar Mahallesi Ticaret Merkezi Pazaryeri Mehmet Kiraz Caddesi No:6R adresinde bulunan Sabahattin NALBANT adına tahsisli 1 adet işyerinin Zekiye MERİÇ’ e devir edilmesi.
1171 337 30.11.2020 İlçemiz Başpınar Mahallesi Mehmet Kiraz Caddesi Ticaret Merkezi Pazaryerinde sebze – meyve bölümünde bulunan Orhan DEMİRCİ adına tahsisli 2 adet satış tezgahının Serkan ÇAY’ a devir edilmesi.
1172 338 30.11.2020 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 192 ada 138 numaralı parselin yol terki işlemi.
1173 339 30.11.2020 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 192 ada 166 numaralı parselin yol terki işlemi.
1174 340 30.11.2020 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 632 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 numaralı parsellerin tevhit ve yol terki işlemleri
1175 341 30.11.2020 İlçemiz Büyükdere Mahallesi tapunun 1377 ada 1 numaralı parselin ihdas ve tevhit işlemleri.
1176 342 30.11.2020 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen 19 adet taşınmazın satış ihalelerinin yapılması.
1156 322 23.11.2020 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 110 ada 202 numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemiz hissesinin İbrahim ATABEK’ e satılması.
1157 323 23.11.2020 İlçemiz Karaçökek Mahallesi tapunun 625 numaralı parselin ifraz işlemi.
1158 324 23.11.2020 İlçemiz Yarıca Mahallesi tapunun 2244 ada 15 numaralı parselin ifraz işlemi.
1159 325 23.11.2020 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 18 ada 50 numaralı parselin yol terki işlemi.
1160 326 23.11.2020 İlçemiz Soğuksu Mahallesi tapunun 867 ile 871 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemleri.
1161 327 23.11.2020 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 31 ada 154 ve 155 numaralı parsellerin tevhit işlemi.
1162 328 23.11.2020 İlçemiz Sukenarı Mahallesi tapunun 939, 940 ve 941 numaralı parsellerin tevhit işlemi.
1163 329 23.11.2020 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 812 ada 2 ile 3 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemleri.
1164 330 23.11.2020 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 18 ada 57 numaralı parselin yol terki işlemi.
1165 331 23.11.2020 İlçemiz Şeyhler Mahallesi tapunun 149 ada 81 numaralı parselin ifraz işlemi.
1166 332 23.11.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Yılmaz ÇAY’ a 116,00 TL para cezası verilmesi.
1167 333 23.11.2020 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen 20 adet taşınmazın satış ihalelerinin yapılması.
1143 309 16.11.2020 İlçemiz Mahmutbey Mahallesi tapunun 105 ada 83 numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemiz hissesinin Ferdane ÇAKIR’ a satılması.
1144 310 16.11.2020 İlçemiz Karaçökek Mahallesi tapunun 215 numaralı parselin ifraz işlemi.
1145 311 16.11.2020 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 796 ada 1 numaralı parselin yol terki işlemi.
1146 312 16.11.2020 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 754 ada 1 ile 2 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemleri.
1147 313 16.11.2020 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 380 ada 1 numaralı parselin ifraz işlemi.
1148 314 16.11.2020 İlçemiz Kocatöngel Mahallesi tapunun 176 ada 47 ile 20 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemleri.
1149 315 16.11.2020 İlçemiz İkramiye Mahallesi tapunun 464, 540, 541 ile 542 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemleri.
1150 316 16.11.2020 İlçemiz Sarıyer Mahallesi tapunun 101 ada 9 numaralı parselin ifraz işlemi.
1151 317 16.11.2020 İlçemiz Lütfiyeköşk Mahallesi tapunun 111 ada 1 ile 2 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemleri.
1152 318 16.11.2020 İlçemiz Büyükdere Mahallesinde 32 numaralı düzenleme bölgesi olarak belirlenen alanda 18. madde uygulaması kararı ve 1 ay süreyle askıda kalması.
1153 319 16.11.2020 İlçemiz Sümbüllü Mahallesi tapunun 111 ada 2, 3, 4 ve 23 numaralı parsellerin tevhit işlemi.
1154 320 16.11.2020 İlçemiz Sofular Mahallesi tapunun 103 ada 23 ve 24 numaralı parsellerin tevhit işlemi.
1155 321 16.11.2020 Mülkiyeti Mehmet KANSIZ’ a ait olan Kurtköy Mahallesi tapunun 149 ada 1 numaralı parsel üzerindeki arsada Mehmet KANSIZ tarafından geçici yapı yapılması.
1133 300 10.11.2020 İlçemiz Dereboğazı Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi 3528. ile 3529. Sokak arasında yer alan ve Hendek 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planında Park Alanında kalan 876 m2’ lik yeşil alana 78,32m2 muvakkat yapı yapılması.
1134 301 10.11.2020 Belediyemize ait Başpınar Mahallesi Ticaret Merkezi Şehit Mehmet Kiraz Caddesi No:6B, 6C, 6J ve 6K adreslerinde bulunan Acet Nakliye Gıda İnşaat Turizm Tar. Ürün. San. Tic. Ltd. Şti. adına tahsisli 4 adet işyerinin Sait KARAGÖZ’ e devir edilmesi.
1136 303 10.11.2020 İlçemiz Uzuncaorman Mahallesi tapunun 2160 ada 5 numaralı parselin ifraz ve irtifak (geçit) hakkı işlemleri.
1137 304 10.11.2020 İlçemiz Muradiye Mahallesi tapunun 126 numaralı parselin ifraz işlemi.
1138 305 10.11.2020 İlçemiz Muradiye Mahallesi tapunun 82 numaralı parselin ifraz işlemi.
1139 306 10.11.2020 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 821 ada 4 ile 5 numaralı parsellerin yol terki, tevhit ve ifraz işlemi.
1140 307 10.11.2020 İlçemiz Karadere Mahallesi tapunun 105 ada 3 numaralı parselin ifraz işlemi.
1141 308 10.11.2020 İlçemiz Aşağıçalıca Mahallesi tapunun 2192 ada 11 ile 13 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemleri.
1142 302 10.11.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Mehmet DEMİR’ e 392,00 TL para cezası verilmesi.
1128 295 02.11.2020 İlçemiz Esentepe Mahallesi tapunun 132 numaralı parselin ifraz işlemi.
1129 296 02.11.2020 İlçemiz Kocatöngel Mahallesi tapunun 177 ada 10, 11 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemi.
1130 297 02.11.2020 İlçemiz Kalayık Mahallesi tapunun 232 numaralı parselin ifraz işlemi.
1131 298 02.11.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Mustafa ÇAY’ a 116,00 TL para cezası verilmesi.
1132 299 02.11.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Mustafa SOBACI’ ya 116,00 TL para cezası verilmesi.
1118 285 26.10.2020 İlçemiz Kurtköy Mahallesi tapunun 112 ada 3 numaralı parselin yol ve park terki işlemleri.
1119 286 26.10.2020 İlçemiz Dereboğazı Mahallesi tapunun 68 ada 31 numaralı parselin yol terki işlemi.
1120 287 26.10.2020 İlçemiz Dereboğazı Mahallesi tapunun 1144 ada 1 numaralı parselin ifraz işlemi.
1121 288 26.10.2020 İlçemiz Dereboğazı Mahallesi tapunun 1143 ada 2 numaralı parselin ifraz işlemi.
1122 289 26.10.2020 İlçemiz Yukarıhüseyinşeyh Mahallesi tapunun 352 numaralı parselin ifraz ve geçit hakkı işlemleri.
1123 290 26.10.2020 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 157 ada 5 ve 24 numaralı parselin tevhit işlemi.
1124 291 26.10.2020 İlçemiz Uzuncaorman Mahallesi tapunun 2166 ada 3, 4 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemleri.
1125 292 26.10.2020 İlçemiz Karadere Mahallesi tapunun 113 ada 3 numaralı parselin ifraz işlemi.
1126 293 26.10.2020 İlçemiz Akpınar Mahallesi tapunun 191 ada 55, 56, 59, 60, 61 numaralı parsellerin geçit hakkı işlemi.
1127 294 26.10.2020 İlçemiz Aktefek Mahallesi tapunun 151 ada 6 numaralı parselin ifraz işlemi.
1109 276 19.10.2020 İlçemiz Kazımiye Mahallesi tapunun 203 ada 39 numaralı parselde bulunan Belediyemize ait 2.278,44 m2 hisse ile Mesut BİLGİN’ e ait Kazımiye Mahallesi tapunun 203 ad 40 numaralı parselde bulunan 981,00 m2 ve 203 ada 45 numaralı parselde bulunan 1.537,65 m2 hissenin trampa edilmesi.
1110 277 19.10.2020 İlçemiz Aşağıhüseyinşeyh Mahallesi tapunun 2010 ada 14 ile 17 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemi.
1111 278 19.10.2020 İlçemiz Akpınar Mahallesi tapunun 1908 ada 21 numaralı parselin ifraz işlemi.
1112 279 19.10.2020 İlçemiz Karaçökek Mahallesi tapunun 638 numaralı parselin ifraz işlemi.
1113 280 19.10.2020 İlçemiz Karadere Mahallesi tapunun 183 ada 4 numaralı parselin ifraz işlemi.
1114 281 19.10.2020 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 40 ada 217 ve 218 numaralı parsellerin tevhit işlemi.
1115 282 19.10.2020 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 1645 ada 3 ve 5 numaralı parsellerin tevhit işlemi.
1116 283 19.10.2020 İlçemiz Kurtköy (Yeşilyurt) Mahallesi tapunun 112 ada 3 numaralı parselin yol terki işlemi için Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne yetki verilmesi.
1117 284 19.10.2020 İlçemiz Dereboğazı Mahallesi 1019. Sokak No:24 adresinde ikamet eden Ayşe GEVHER`e hava ve çevre kirliliğine sebep verdiği gerekçesiyle uyarı yapılması.
1103 270 14.10.2020 İlçemiz Dikmen Mahallesi tapunun 302 ada 6 numaralı parselin ifraz işlemi.
1104 271 14.10.2020 İlçemiz Dikmen Mahallesi tapunun 120 ada 4 numaralı parselin ifraz işlemi.
1105 272 14.10.2020 İlçemiz Dikmen Mahallesi tapunun 230 ada 1 numaralı parselin ifraz işlemi.
1106 273 14.10.2020 İlçemiz Beylice Mahallesi tapunun 201, 202 ve 203 numaralı parsellerin tevhit işlemi.
1107 274 14.10.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Kazım DUMAN’ a 116,00 TL para cezası verilmesi.
1108 275 14.10.2020 İlçemiz Sarıdede Mahallesi Tapunun 857 ada 9 numaralı parsel üzerinde Süreyya TİRYAKİ tarafından yapılan izinsiz yapıya Belediyemiz Encümeni tarafından verilen 29.01.2018 tarih ve 41 numaralı cezanın iptali.
1093 260 05.10.2020 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 783 ada 5 numaralı parselin yol terki işlemi.
1094 261 05.10.2020 İlçemiz Karadere Mahallesi tapunun 171 ada 6 ve 7 numaralı parsellerin tevhit işlemi.
1095 262 05.10.2020 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 1666 ada 5, 6 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemleri.
1096 263 05.10.2020 İlçemiz Şeyhler Mahallesi tapunun 128 ada 56 numaralı parselin ifraz işlemi.
1097 264 05.10.2020 İlçemiz Kalayık Mahallesi tapunun 366 numaralı parselin ifraz işlemi.
1098 265 05.10.2020 İlçemiz Yarıca (Yeniköy) Mahallesi tapunun 496 (2249/4) numaralı parselin ifraz işlemi.
1099 266 05.10.2020 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 1026 ada 7 numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemiz hissesinin Erhan ÇAKAR’ a satılması.
1100 267 05.10.2020 İlçemiz Mahmutbey Mahallesi tapunun 105 ada 90 numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemiz hissesinin Mustafa BOĞA’ ya satılması.
1101 268 05.10.2020 İlçemiz Martinler Mahallesi tapunun 261 numaralı parsel üzerinde Rasettin ÖZDEMİR tarafından ruhsat ve eki projelerine aykırı imalat yapıldığı tespit edildiğinden 7.716,97 TL para cezası verilmesi.
1102 269 05.10.2020 İlçemiz Dereboğazı Mahallesi Osman Yılmaz Caddesi üzerinde bulunan Aksoğanlar Pasajının ikinci katında Mehmet SARIÇAYIRLI tarafından geç saatte çalışma yapıldığı gerekçesiyle 392,00 TL para cezası verilmesi.
1084 252 28.09.2020 Belediyemize ait Başpınar Mahallesi Ticaret Merkezi Pazaryeri Hırdavat bölümünde bulunan Mehmet GÜLTEKİN adına tahsisli Pazar Tezgâhının Taner TEKİN’ e devir edilmesi.
1085 253 28.09.2020 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 162 ada 29, 30 numaralı parsellerin tevhit ve yol terki işlemi.
1086 254 28.09.2020 İlçemiz Hicriye Mahallesi tapunun 320 ve 321 numaralı parsellerin tevhit işlemi.
1087 255 28.09.2020 İlçemiz Servetiye Mahallesinde tapunun 1383 ada 16 numaralı parselin ifraz işlemi.
1089 256 28.09.2020 İlçemiz Gündoğan Mahallesi tapunun 106 ada 5 numaralı parsel lehine, 106 ada 7 ve 27 numaralı parseller aleyhine geçit hakkı işlemi.
1090 257 28.09.2020 İlçemiz Çağlayan Mahallesi tapunun 900 ada 84 ve 85 numaralı parsellerin tevhit işlemi.
1091 258 28.09.2020 İlçemiz Çağlayan ve Başpınar Mahallelerinde 64 numaralı düzenleme bölgesi olarak belirlenen alanda 18. madde uygulaması kararı ve 1 ay süreyle askıda kalması.
1092 259 28.09.2020 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan nakdi yardım talep edilmesi.
1078 246 23.09.2020 İlçemiz Kemaliye Mahallesi 40 ada 121 numaralı parselde Hendek Orman İşletme Müdürlüğü tarafından muvakkat yapı yapılması.
1079 247 23.09.2020 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 166 ada 556 numaralı parselin ihdas ve tevhit işlemleri.
1080 248 23.09.2020 İlçemiz Dikmen Mahallesi tapunun 224 ada 26 numaralı parselin ifraz işlemi.
1081 249 23.09.2020 İlçemiz Karaçökek Mahallesi tapunun 646 numaralı parselin ifraz işlemi.
1082 250 23.09.2020 İlçemiz Karadere Mahallesi tapunun 110 ada 6 numaralı parselin ifraz işlemi.
1083 251 23.09.2020 İlçemiz Kazımiye Mahallesi tapunun 150 ada 8 numaralı parselin ifraz işlemi.
1075 243 14.09.2020 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 40 ada 204 numaralı parselin yol terki işlemi.
1076 244 14.09.2020 Mülkiyeti Sür-Kar Fındık Gıda Nak. Pet. Tar. Ürn. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’ ye ait olan Başpınar Mahallesi tapunun 488 ada 9 numaralı parsel üzerindeki arsada Hendek VT Yapı İnş. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından geçici yapı yapılması.
1077 245 14.09.2020 İlçemiz Bıçkıatik Mahallesi sınırları içerisinde yüz ölçümü ve fenni hataların düzeltilmesi için yapılacak çalışmalara bilirkişi belirlenmesi.
1060 228 07.09.2020 Mülkiyeti Mustafa İSMAİL ve Zeki İSMAİL’ e ait olan Nüshetiye Mahallesi tapunun 1332 ada 4 numaralı parsel üzerindeki arsada Hamit İSMAİLOĞLU tarafından geçici yapı yapılması.
1061 229 07.09.2020 İlçemiz Yeşilyurt kapalı pazar yerinde faaliyet gösteren Bülent ZENGİN’ e 116,00 TL para cezası verilmesi.
1062 230 07.09.2020 İlçemiz Ortaköy Mahallesi tapunun 1565 numaralı 33.567,00 m2 parselinin 6.269,39 m2 kısmının Karayolları Genel Müdürlüğüne devredilmesi.
1063 231 07.09.2020 İlçemiz Sümbüllü Mahallesi tapunun 128 ada 6 numaralı parselin ifraz işlemi.
1064 232 07.09.2020 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 757 ada 1, 2 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemi.
1065 233 07.09.2020 İlçemiz Hacıkışla Mahallesi tapunun 193 ada 3 numaralı parselin ifraz işlemi.
1066 234 07.09.2020 İlçemiz Dikmen Mahallesi tapunun 265 ada 39 numaralı parselin ifraz işlemi.
1067 235 07.09.2020 İlçemiz Dereboğazı Mahallesi tapunun 308 ada 11, 12 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemi.
1068 236 07.09.2020 İlçemiz Dereboğazı Mahallesi tapunun 52 ada 40 numaralı parselin yol terki işlemi.
1069 237 07.09.2020 İlçemiz Cıpcıp Mahallesi tapunun 116 ve 222 numaralı parsellerin tevhit ile ifraz işlemi.
1070 238 07.09.2020 İlçemiz Camili Mahallesi tapunun 190 ada 2 numaralı parsellerin yol terki ve ifraz işlemleri.
1071 239 07.09.2020 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 110 ada 144 numaralı parselin ihdas ve tevhit işlemleri.
1072 240 07.09.2020 İlçemiz Kazımiye Mahallesi sınırları içerisinde yüz ölçümü ve fenni hataların düzeltilmesi için yapılacak çalışmalara bilirkişi belirlenmesi.
1073 241 07.09.2020 İlçemiz Hacıkışla Mahallesi sınırları içerisinde yüz ölçümü ve fenni hataların düzeltilmesi için yapılacak çalışmalara bilirkişi belirlenmesi.
1074 242 07.09.2020 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 86 numaralı meclis kararı ile satışına onay verilen on adet aracın satış ihalelerinin yapılması.
1056 224 31.08.2020 İlçemiz İkramiye Mahallesi tapunun 468 numaralı parselin ifraz işlemi.
1057 225 31.08.2020 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 1241 ada 3 numaralı parselin ifraz işlemi.
1058 226 31.08.2020 İlçemiz Kurtköy Mahallesi tapunun 135 ada 11 numaralı parselin yol terki, park terki ve ifraz işlemleri.
1059 227 31.08.2020 İlçemiz Başpınar Mahallesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde bulunan tapunun 190 ada 314, 15, 16, 17, 18, 19, 309, 319, 317, 314, 21, 108, 20 numaralı parsellerin parselasyon işleminin Belediyemizce yapılması.
1050 218 21.08.2020 İlçemiz Nuriye Mahallesi tapunun 97 numaralı parselin ifraz işlemi.
1053 221 21.08.2020 İlçemiz Kalayık Mahallesi tapunun 43 numaralı parselin ifraz işlemi.
1038 207 17.08.2020 Mülkiyeti Birol YELTİK’ e ait olan İlçemiz Kargalıhanbaba Mahallesi tapunun 588 numaralı parseli üzerinde bulunan arsada Recep Önder YELTİK tarafından geçici yapı yapılması.
1039 208 17.08.2020 İlçemiz Yeniyayla Mahallesi tapunun 146 ada 8 numaralı parselin ifraz işlemi.
1040 209 17.08.2020 İlçemiz Çakallık Mahallesi tapunun 118 ada 13 numaralı parselin ifraz işlemi.
1041 210 17.08.2020 İlçemiz Karadere Mahallesi tapunun 114 ada 4, 5 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemleri.
1042 211 17.08.2020 İlçemiz Esentepe Mahallesi tapunun 189, 190 numaralı parsellerin tevhit ifraz işlemi.
1043 212 17.08.2020 İlçemiz Sivritepe Mahallesi tapunun 118 ada 3 numaralı parselin ifraz işlemi.
1044 213 17.08.2020 İlçemiz Nuriye Mahallesi tapunun 151 numaralı parselin ifraz ve yol terki işlemi.
1045 214 17.08.2020 İlçemiz Dereboğazı Mahallesi tapunun 45 ada 110, 112 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemi.
1046 215 17.08.2020 İlçemiz Dereboğazı Mahallesi tapunun 70 ada 12, 16 numaralı parsellerin tevhit, ifraz ve yol terki işlemleri.
1047 216 17.08.2020 Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelirler Servisi Birimi için gerekli olan Tahsilat Makbuzunun piyasada bastırılması.
1030 199 11.08.2020 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 1087 ada 7 numaralı parselin yol terki işlemi.
1031 200 11.08.2020 İlçemiz Dikmen Mahallesi tapunun 231 ada 27, 28, 29 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemi.
1032 201 11.08.2020 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 40 ada 104 numaralı parselin yol terki işlemi.
1033 202 11.08.2020 İlçemiz Punabey Mahallesi tapunun 1308, 1309 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemleri.
1034 203 11.08.2020 İlçemiz Dereboğazı Mahallesi tapunun 1198 ada 7 numaralı parsel üzerinde bulunan Metruk yapı ile ilgili yıkım kararı verilmesi.
1035 204 11.08.2020 İlçemiz Başpınar Mahallesi 1271 adanın kuzeyinde yer alan ve Hendek 1/1000 ölçekli revizyon imar planında park alanında kalan kadastral boşluğa 250 m2 muvakkat yapı izni verilmesi.
1036 205 11.08.2020 İlçemiz Yeni Mahalle tapunun 488 ada 1 numaralı parsel üzerinde Yeni Mahalle Öğrencilere Yardım Derneği tarafından mevzuat hükümlerine aykırı imalat yapıldığı tespit edildiğinden 99.653,76 TL para cezası verilmesi.
1037 206 11.08.2020 İlçemiz Camili Mahallesi tapunun 188 ada 51 numaralı parselin yol terki, park terki ve ifraz işlemleri.
1026 195 04.08.2020 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 184 ada 2 numaralı parselin yol terki işlemi.
1027 196 04.08.2020 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 190 ada 259, 260 numaralı parsellerin tevhit ve yol terki işlemi.
1028 197 04.08.2020 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 743 ada 4 ve 5 numaralı parsellerin tevhit işlemi.
1029 198 04.08.2020 İlçemiz Dereboğazı Mahallesi tapunun 1164 ada 2 numaralı parselin ifraz işlemi.
1024 193 27.07.2020 Belediye Meclisimizin 05.02.2020 tarih ve 19 sayılı kararına istinaden İlçemiz Mahmutbey Mahallesi 8 ada 30 numaralı parselinde bulunan 384,00 m2 taşınmazın Belediyemiz tarafından satın alınması.
1025 194 27.07.2020 Mülkiyeti Sevdiye AYTAÇ’ a ait olan İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 737 ada 67 numaralı parselde Sevdiye AYTAÇ tarafından geçici yapı yapılması.
1023 192 27.07.2020 İlçemiz Soğuksu Mahallesi tapunun 800 numaralı parselin ifraz işlemi.
1015 184 20.07.2020 İlçemiz Bakacak Mahallesi sınırları içerisinde yüz ölçümü ve fenni hataların düzeltilmesi için yapılacak çalışmalara bilirkişi belirlenmesi.
1016 185 20.07.2020 İlçemiz Çobanyatak Mahallesi sınırları içerisinde yüz ölçümü ve fenni hataların düzeltilmesi için yapılacak çalışmalara bilirkişi belirlenmesi.
1017 186 20.07.2020 İlçemiz Kargalıhanbaba Mahallesi tapunun 1296 ada 246, 247 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemi.
1018 187 20.07.2020 İlçemiz Karadere Mahallesi tapunun 102 ada 9, 10 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemleri.
1019 188 20.07.2020 İlçemiz Dikmen Mahallesi tapunun 170 ada 12 numaralı parselin ifraz işlemi.
1020 189 20.07.2020 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 166 ada 206 numaralı parselin yol terki işlemi.
1021 190 20.07.2020 İlçemiz Mahmutbey Mahallesi tapunun 105 ada 71 numaralı parselin ihdas, tevhit ve ifraz işlemleri.
1022 191 20.07.2020 İlçemiz Nuriye Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 421/F adresinde bulunan ve Ümit BAŞKAN tarafından işletilen Nal Tesisleri Kıraathanesi unvanlı işyerinin açılış kapanış saatlerine riayet etmediği gerekçesiyle 2.250,00 TL para cezası verilmesi.
1000 169 16.07.2020 İlçemiz Yeşilvadi Mahallesi tapunun 524 numaralı parsel üzerinde Necati OMURTAY tarafından yapılan yapının ruhsatsız ve denetimsiz yapı yapıldığı tespit edildiğinden 30.132,71 TL para cezası verilmesi.
1001 170 16.07.2020 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 40 ada 104 numaralı parsel üzerinde Murat KARABAŞ tarafından yapılan yapının ruhsatsız ve denetimsiz yapı yapıldığı tespit edildiğinden 68.192,48 TL para cezası verilmesi.
1002 171 16.07.2020 İlçemizde bulunan umuma açık işyerlerinin açılış ve kapanış saatleri ile kapalı kalma saatlerinin belirlenmesi.
1003 172 16.07.2020 İlçemiz Yeni Mahalle Yıldırım Beyazıt Caddesi No:88 adresinde yapılması Planlanan Alparslan TÜRKEŞ parkının işletme hakkının Belediyemiz iştiraki olan Türkay Hendek Yatırım Planlama ve Hizmet AŞ.’ ne devredilmesi.
1004 173 16.07.2020 İlçemiz Camili Mahallesi tapunun 188 ada 51 numaralı parselin yol terki, park terki ve ifraz işlemleri.
1005 174 16.07.2020 İlçemiz Sivritepe Mahallesi tapunun 118 ada 3 ve 11 numaralı parsellerin tevhit ile ifraz işlemi.
1006 175 16.07.2020 İlçemiz Karaçökek Mahallesi tapunun 401 numaralı parselin ifraz işlemi.
1007 176 16.07.2020 İlçemiz İkbaliye Mahallesi tapunun 386 numaralı parselin ifraz işlemi.
1008 177 16.07.2020 İlçemiz Dikmen Mahallesi tapunun 216 ada 2 numaralı parselin ifraz işlemi.
1009 178 16.07.2020 İlçemiz Beylice Mahallesi tapunun 41 numaralı parselin ifraz işlemi.
1010 179 16.07.2020 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 653 ada 6 ve 7 numaralı parsellerin tevhit işlemi.
1011 180 16.07.2020 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 1689 ada 7 numaralı parselinde irtifak hakkı kurulması işlemi.
1012 181 16.07.2020 Belediyemize ait Başpınar Mahallesi Ticaret Merkezi Pazaryeri alanında bulunan Serhat ÇELİK adına tahsisli 2 adet Pazar Tezgâhının İlker ÇETİN’ e devir edilmesi.
1013 182 16.07.2020 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 22 ada 18, 19 numaralı parsellerin tevhit ve yol terki işlemleri.
1014 183 16.07.2020 İlçemiz Yukarıçalıca Mahallesi tapunun 1869 numaralı parselin mevzi imar planının iptaline istinaden Büyük Coşkunlar Proteknik Kimya Sanayi Havai Fişek Oyuncak Pazarlama Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti’ ye ait yapılar için düzenlenen belgelerin iptali.
993 162 07.07.2020 İlçemiz Hicriye Mahallesi tapunun 127 numaralı parselin ifraz işlemi.
994 163 07.07.2020 İlçemiz Güldibi Mahallesi tapunun 231 numaralı parselin ifraz işlemi.
995 164 07.07.2020 İlçemiz Büyükdere Mahallesi 26 numaralı düzenleme bölgesinin 3194 Sayılı İmar Kanunun 19. Maddesine göre onaylanması.
996 165 07.07.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Mecit EĞİN’ e 232,00 TL para cezası verilmesi.
997 166 07.07.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren İlhami SEÇKİN’ e 232,00 TL para cezası verilmesi.
998 167 07.07.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Demir ŞIKŞIK’ a 116,00 TL para cezası verilmesi.
999 168 07.07.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Ferhat KOCABAY’ a 232,00 TL para cezası verilmesi.
985 154 02.07.2020 Belediyemize ait Başpınar Mahallesi Ticaret Merkezi Pazaryeri alanı Cumhur Yüzlü Caddesi No:6F adresinde bulunan Ahmet ASLIBAY adına tahsisli işyerinin Murat TETİK’ e devir edilmesi.
986 155 02.07.2020 Belediyemize ait Başpınar Mahallesi Ticaret Merkezi Pazaryeri alanı 1146. Sokak No:6A adresinde bulunan Mustafa ÜNAL adına tahsisli işyerinin Deniz SAKCİ’ ye devir edilmesi.
987 156 02.07.2020 Mülkiyeti Belediyemize ait olan Zeki CÖMERT Parkındaki yenileme çalışmaları sonrasında yapılan sosyal tesis ve kafeteryanın 5 (beş) yıl süre ile işletme hakkının Türkay Hendek Yatırım Planlama ve Hizmet AŞ.’ ye yetki verilmesi.
988 157 02.07.2020 İlçemiz Dikmen Mahallesi tapunun 224 ada 44 numaralı parselin ifraz işlemi.
989 158 02.07.2020 İlçemiz Karaçökek Mahallesi tapunun 65 ve 397 numaralı parsellerin tevhit ile ifraz işlemi.
990 159 02.07.2020 İlçemiz Harmantepe Mahallesi tapunun 300 numaralı parselin ifraz işlemi.
991 160 02.07.2020 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 675 ada 8 numaralı parsel üzerinde Ayk Kutlu Yapı tarafından yapılan yapının ruhsatsız ve denetimsiz yapı yapıldığı tespit edildiğinden 367.179,31 TL para cezası verilmesi.
992 161 02.07.2020 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 691 ada 15 numaralı parsel üzerinde Ahmet ADANIR tarafından yapılan yapının ruhsatsız ve denetimsiz yapı yapıldığı tespit edildiğinden 39.573,24 TL para cezası verilmesi.
977 146 22.06.2020 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 178 ada 45 numaralı parselin ifraz ve yol terki işlemleri.
978 147 22.06.2020 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 1070 ada 11 numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemiz hissesinin Cemil ATIŞ ve Engin ATIŞ’ a satılması.
979 148 22.06.2020 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 1014 ada 2 numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemiz hissesinin Mevlüt İÇYÜZ’ e satılması.
980 149 22.06.2020 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 139 ada 10 numaralı parselin ihdas ve tevhit işlemleri.
981 150 22.06.2020 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 150 ada 18 numaralı parselin ifraz işlemi.
982 151 22.06.2020 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 795 ada 10 numaralı parselin yol terki ve ifraz işlemleri.
983 152 22.06.2020 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 179 ada 13, 14 ve 15 numaralı parsellerde kamu yararına kamulaştırma işlemi.
984 153 22.06.2020 İlçemiz Yukarıhüseyinşeyh Mahallesi tapunun 50 numaralı parsel üzerinde bulunan Güner ÇOPAN’ a ait kaçak yapı ile ilgili yıkım kararı alınması.
974 143 15.06.2020 İlçemiz Beylice Mahallesi tapunun 727 numaralı parselin ifraz işlemi.
975 144 15.06.2020 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından Teşvik Belgesi alınması.
976 145 15.06.2020 İlçemiz Köprübaşı Mahallesi 3506. Sokak No:6 adresinde ikamet eden Nihat TOPÇU’ ya ait Ahırdan Hayvan gübre ve atıklarının çevreye düzensiz bir biçimde atıldığı ve çevre temizliği ile ilgili önlemler alınmadığı gerekçesiyle 392,00 TL para cezası verilmesi.
965 134 10.06.2020 İlçemiz Dikmen Mahallesi tapunun 262 ada 1 numaralı parselin ifraz işlemi.
966 135 10.06.2020 İlçemiz Karaçökek Mahallesi tapunun 656 ve 657 numaralı parsellerin tevhit işlemi.
967 136 10.06.2020 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 282 ada 5 numaralı parselin yol terki işlemi.
968 137 10.06.2020 İlçemiz Karadere Mahallesi tapunun 112 ada 5, 6 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemleri.
969 138 10.06.2020 İlçemiz Mahmutbey Mahallesi tapunun 105 ada 37, 75 numaralı parsellerin ihdas, tevhit ve yol terki işlemleri.
970 139 10.06.2020 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 1605 ada 11 numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemiz hissesinin Erol YILDIRIM’ a satılması.
971 140 10.06.2020 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 771 ada 5, 6, 7, 8 numaralı parsellerin tevhit ve yol terki işlemi.
972 141 10.06.2020 Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan çöp konteyneri için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından şartlı nakdi yardım talebinde bulunulması.
973 142 10.06.2020 Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 1 adet çöp toplama kamyonu için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından şartlı nakdi yardım talebinde bulunulması.
955 124 13.05.2020 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 771 ada 5, 6, 7, 8 numaralı parsellerin tevhit ve yol terki işlemi.
956 125 13.05.2020 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 681 ada 1, 2 numaralı parsellerin tevhit ve yol terki işlemi.
957 126 13.05.2020 İlçemiz Kargalıhanbaba Mahallesi tapunun 1296 ada 246, 247 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemi.
958 127 13.05.2020 : Mülkiyeti Fethi DAROL’ a ait olan İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 112 ada 109 numaralı parselde Ercan ÖZAL tarafından geçici yapı yapılması.
959 128 13.05.2020 İlçemiz Nuriye Mahallesi tapunun 1218 ada 92 numaralı parsel üzerinde mülkiyet sahibi Gürsel Kardeşler Nak. Hay. Gıda Or. Ürn. Zir. Ürn. İth. İh. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından geçici yapı yapılması.
960 129 13.05.2020 İlçemiz Yeni Mahalle tapunun 192 ada 257 numaralı parsel üzerindeki kayıtlı taşınmazda Hanife Sevim TOK adına kayıtlı yapı ruhsatının iptali.
961 130 13.05.2020 İlçemiz Nuriye Mahallesi 3552 Sokakta Doğalgaz Boru Hattı yapımını üstelenen Selim Yıldırım İnş. Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti.’ ye çevre kirliğine neden olduğundan para cezası verilmesi.
962 131 13.05.2020 İlçemiz Akova Mahallesi sınırları içerisinde yüz ölçümü ve fenni hataların düzeltilmesi için yapılacak çalışmalara bilirkişi belirlenmesi.
963 132 13.05.2020 İlçemiz Servetiye Mahallesi sınırları içerisinde yüz ölçümü ve fenni hataların düzeltilmesi için yapılacak çalışmalara bilirkişi belirlenmesi.
937 106 04.05.2020 İlçemiz Necatipaşa Mahallesi tapunun 900 ada 84 numaralı parsel üzerinde Oba Makarnacılık San. Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından ruhsat ve eki projelerine aykırı yapı yapıldığı (yaklaşık 182,22 m2) tespit edildiğinden 32.728,04 TL para cezası verilmesi.
938 107 04.05.2020 İlçemiz Necatipaşa Mahallesi tapunun 900 ada 84 numaralı parsel üzerinde Oba Makarnacılık San. Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından ruhsat ve eki projelerine aykırı yapı yapıldığı (yaklaşık 993,08m2) tespit edildiğinden 186.004,71 TL para cezası verilmesi.
939 108 04.05.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Gökhan KOÇ’ a 116,00 TL para cezası verilmesi.
940 109 04.05.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Muhsin TURAN’ a 116,00 TL para cezası verilmesi.
941 110 04.05.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Adem BOZBEY’ a 116,00 TL para cezası verilmesi.
942 111 04.05.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Metin SARAL’ a 116,00 TL para cezası verilmesi.
943 112 04.05.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Abdullah DUMAN’ a 232,00 TL para cezası verilmesi.
944 113 04.05.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Mecit EĞİN’ e 116,00 TL para cezası verilmesi.
945 114 04.05.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Metin ÇETİNOĞLU’ na 116,00 TL para cezası verilmesi.
946 115 04.05.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Şabettin ÇALIŞKAN’ a 116,00 TL para cezası verilmesi.
947 116 04.05.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Şahabettin ONBAŞIOĞLU’ na 116,00 TL para cezası verilmesi.
948 117 04.05.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Doğan ŞİMŞEK’ e 116,00 TL para cezası verilmesi.
949 118 04.05.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Ender KAHRAMAN’ a 116,00 TL para cezası verilmesi.
950 119 04.05.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren İsmail DAĞABAKAN’ a 116,00 TL para cezası verilmesi.
951 120 04.05.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren İlhami SEÇKİN’ e 116,00 TL para cezası verilmesi.
952 121 04.05.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Fahrettin KORKMAZ’ a 116,00 TL para cezası verilmesi.
953 122 04.05.2020 İlçemiz Nuriye Mahallesi tapunun 56 numaralı parselin yol terki işlemi.
954 123 04.05.2020 İlçemiz Büyükdere Mahallesi tapunun 1391 ada 15 numaralı parselin yol terki ve ifraz işlemi.
936 105 20.04.2020 Mülkiyeti Mürsel DİKER’ e ait olan İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 190 ada 107 numaralı parselde Mustafa Hulusi DİKER tarafından geçici yapı yapılması.
934 103 06.04.2020 İlçemiz Dereboğazı Mahallesi tapunun 48 ada 37 numaralı parselin yol terki işlemi.
935 104 06.04.2020 İlçemiz Aksu Mahallesi tapunun 129 ada 45, 46, 47, 48, 49 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemi.
923 93 23.03.2020 Belediyemize ait Başpınar Mahallesi Ticaret Merkezi Pazaryeri alanında bulunan Ayşe PEKTEMEK adına tahsisli pazar tezgâhının Ayşe ÇAP’ a devir edilmesi.
924 94 23.03.2020 İlçemiz Kargalıhanbaba Mahallesi tapunun 1296 ada 246, 247 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemleri için Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne yetki verilmesi.
925 95 23.03.2020 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 1602 ada 2 numaralı parselin ifraz işlemi.
926 96 23.03.2020 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 805 ada 1 numaralı parselin ifraz işlemi.
927 97 23.03.2020 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 1603 ada 1 numaralı parselin ifraz işlemi.
928 98 23.03.2020 İlçemiz Yeni Mahalle 2196. Sokak No:9 adresinde ikamet eden Mehmet YAMAN’ a Hayvan gübre ve atıklarını çevreye düzensiz bir biçimde attığı ve çevre temizliği ile ilgili önlemler almadığı gerekçesiyle 392,00 TL para cezası verilmesi.
929 99 23.03.2020 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 360 ada 5 numaralı parselin ifraz işlemi.
930 100 23.03.2020 İlçemiz Başpınar Mahallesinde mülkiyeti Belediyemize ait tapunun 283 ada 16 numaralı parsel üzerinde “Afet Yönetim Merkezi” kullanımı için muvakkat yapı izni verilmesi.
931 101 23.03.2020 İlçemiz Dereboğazı Mahallesi Tapunun 195 ada 14 numaralı parsel üzerinde Müzeyyen YİĞİT tarafından yapılan izinsiz yapıya Belediyemiz Encümeni tarafından verilen 22/10/2018 tarih ve 320 numaralı cezanın iptali.
933 102 23.03.2020 Belediyemiz 2019 Mali Yılı Kesin Hesabının görüşülerek karara bağlanması.
1200 98 23.03.2020 İlçemiz Yeni Mahalle 2196. Sokak No:9 adresinde ikamet eden Mehmet YAMAN’ a Hayvan gübre ve atıklarını çevreye düzensiz bir biçimde attığı ve çevre temizliği ile ilgili önlemler almadığı gerekçesiyle 392,00 TL para cezası verilmesi.
914 84 16.03.2020 Mülkiyeti Metin BÜĞÜR’ e ait olan Başpınar Mahallesi 1112 Sokak No:7/A/1 adresinde ve tapunun 137 ada 1 numaralı parselde Kadir KARADAĞ tarafından geçici yapı yapılması.
915 85 16.03.2020 : Mülkiyeti Abdullah ÇAKAN’ a ait olan Yeni Mahalle Abdurrahman GÜRSES Caddesi adresinde ve tapunun 1042 ada 3 numaralı parselde Mustafa SÜER tarafından geçici yapı yapılması.
916 86 16.03.2020 Mülkiyeti Osman KOÇAK’ a ait olan Kemaliye Mahallesi Alparslan TÜRKEŞ Caddesi adresinde ve tapunun 29 ada 30 numaralı parselde Hakan KOÇAK tarafından geçici yapı yapılması.
917 87 16.03.2020 İlçemiz Büyükdere Mahallesinde 26 nolu düzenleme bölgesi olarak belirlenen alanda 18. madde uygulaması kararı ve 1 ay süreyle askıda kalması.
918 88 16.03.2020 İlçemiz Beylice Mahallesi tapunun 520 numaralı parsel üzerinde bulunan Metruk yapı ile ilgili yıkım kararı alınması.
919 89 16.03.2020 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 111 ada 270, 271, 272 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemi.
920 90 16.03.2020 İlçemiz Kurtköy Mahallesinde tapunun 108 ada 17 numaralı parselin yol terki ve ifraz işlemi.
921 91 16.03.2020 İlçemiz Akçayır Mahallesinde tapunun 4 numaralı parselin ifraz işlemi.
922 92 16.03.2020 İlçemiz Akçayır Mahallesinde tapunun 120 numaralı parselin ifraz işlemi.
910 80 11.03.2020 İlçemiz Karadere Mahallesi tapunun 183 ada 3 numaralı parselin ifraz işlemi.
911 81 11.03.2020 İlçemiz Aksu Mahallesi tapunun 160 ada 10, 11 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemi.
912 82 11.03.2020 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 133 ada 9 numaralı parsel üzerinde bulunan Metruk yapı ile ilgili yıkım kararı alınması.
913 83 11.03.2020 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 828 ada 1 numaralı parsel üzerinde bulunan Metruk yapı ile ilgili yıkım kararı verilmesi.
903 73 02.03.2020 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 845 ada 4 numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemiz hissesinin Osman ARMAĞAN’ a satılması.
904 74 02.03.2020 İlçemiz Aksu Mahallesi sınırları içerisinde yüz ölçümü ve fenni hataların düzeltilmesi için yapılacak çalışmalara bilirkişi belirlenmesi.
905 75 02.03.2020 Belediye Meclisimizin 05.02.2020 tarih ve 19 sayılı kararına istinaden İlçemiz Mahmutbey Mahallesi 8 ada 30 numaralı parselinde bulunan 384,00 m2 taşınmazın Belediyemiz tarafından satın alınması.
906 76 02.03.2020 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 1040 ada 3 numaralı parselin yol terki işlemi.
907 77 02.03.2020 İlçemiz Sarıyer Mahallesi tapunun 102 ada 42 numaralı parselin ifraz işlemi.
908 78 02.03.2020 İlçemiz Karaçökek Mahallesi tapunun 200, 201 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemi.
909 79 02.03.2020 İlçemiz Büyükdere Mahallesi tapunun 1385 ada 1, 4 numaralı parsellerin tevhit ve yol terki işlemi.
895 65 24.02.2020 Belediyemize ait Başpınar Mahallesi Ticaret Merkezi Pazaryeri alanında bulunan Ferhat UTMA adına tahsisli 2 adet pazar tezgâhının Ferhat KOCABAY’ a devir edilmesi.
896 66 24.02.2020 İlçemiz Yukarı Çarığıkuru Mahallesi tapunun 250 numaralı parselin ifraz ve yol terki işlemleri.
897 67 24.02.2020 İlçemiz Sarıyer Mahallesi tapunun 105 ada 1 numaralı parselin ifraz işlemi.
898 68 24.02.2020 İlçemiz Hicriye Mahallesi tapunun 107 ada 3 numaralı parselin ifraz işlemi.
899 69 24.02.2020 İlçemiz Dereboğazı Mahallesi tapunun 1163 ada 6 ve 7 numaralı parsellerin tevhit işlemi.
900 70 24.02.2020 İlçemiz Mahmutbey Mahallesi tapunun 502 ada 7, 8 ve 9 numaralı parsellerin tevhit işlemi.
901 71 24.02.2020 Mülkiyeti Hanife Nezihe CERRAHOĞLU’ na ait olan Başpınar Mahallesi Bağdat Caddesi No:34/A adresinde ve tapunun 125 ada 36, 38 numaralı parseller üzerindeki arsada daha önceden yapılan geçici yapıların Murat KORKMAZ tarafından kullanımına izin verilmesi.
902 72 24.02.2020 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 133 ada 14 ve 35 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemleri.
892 62 17.02.2020 Belediyemize ait Başpınar Mahallesi Ticaret Merkezi Pazaryeri alanında bulunan Ersin SOBACI adına tahsisli 2 adet pazar tezgâhının Kasım AYDEMİR’ e devir edilmesi.
893 63 17.02.2020 İlçemiz Kocatöngel Mahallesi tapunun 176 ada 40 ve 41 numaralı parsellerin tevhit işlemi
894 64 17.02.2020 Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlçemiz Yarıca/Yeniköy Mahallesi tapunun 23, 369 ve 377 numaralı parsellerinde 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 22/A maddesince yenileme çalışmaları kapsamında yol terki işleminin gerçekleşmesi için Belediye Başkanı Turgut BABAOĞLU’ na yetki verilmesi.
883 53 13.02.2020 Mülkiyeti Osman ŞAHİN’ e ait olan Başpınar Mahallesi tapunun 165 ada 120 numaralı parsel üzerindeki arsada bulunan yapı tadilat edilerek “Oto Lastik Satışı ve Tamiri” işinde kullanılmak üzere Samet YAN tarafından kullanımına izin verilmesi.
884 54 13.02.2020 İlçemiz Sarıyer Mahallesi tapunun 103 ada 31 numaralı parselin ifraz işlemi.
885 55 13.02.2020 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 1040 ada 3 numaralı parselin yol terki işlemi.
886 56 13.02.2020 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 166 ada 207 numaralı parselin yol terki işlemi.
887 57 13.02.2020 İlçemiz Mahmutbey Mahallesi tapunun 104 ada 1 numaralı parselin ifraz ve yol terki işlemleri.
888 58 13.02.2020 İlçemiz Mahmutbey Mahallesi tapunun 502 ada 7, 8 ve 9 numaralı parsellerin tevhit işlemi.
889 59 13.02.2020 İlçemiz Dereboğazı Mahallesi tapunun 1163 ada 6 ve 7 numaralı parsellerin tevhit işlemi.
890 60 13.02.2020 Mülkiyeti Ömer DİKMEN’ e ait olan İlçemiz Yeni Mahalle tapunun 1239 ada 3 numaralı parselde Umut PELİN tarafından geçici yapı yapılması.
891 61 13.02.2020 Belediyemize ait Başpınar Mahallesi Ticaret Merkezi Pazaryeri alanında bulunan Ahmet ATÇI adına tahsisli pazar tezgâhının Haluk BALDAN’ a devir edilmesi.
877 47 04.02.2020 İlçemiz Mahmutbey Mahallesi tapunun 8 ada 85 numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemiz hissesinin Fatma ONSEKİZOĞLU, Ferihan ONSEKİZOĞLU, Nihal KOÇ, Hayriye BIÇAK, Zuhal KAKİ, Meral YILDIZ, Ali DEMİRCİ, Hasan DEMİRCİ, Hüseyin DEMİRCİ, İbrahim DEMİRCİ VE Cevriye KARA’ ya satılması.
878 48 04.02.2020 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 845 ada 2 numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemiz hissesinin Asiye SOFU’ ya satılması.
879 49 04.02.2020 İlçemiz Soğuksu Mahallesi tapunun 754 numaralı parselin ifraz işlemi.
880 50 04.02.2020 İlçemiz Kalayık Mahallesi tapunun 410 numaralı parselin ifraz işlemi
881 51 04.02.2020 Belediyemiz mülkiyetindeki Yeşilyurt Mahallesinde bulunan iki adet işyeri ve Paşaköy Mahallesinde bulunan beş adet tarlanın kira ihalelerinin yapılması.
882 52 04.02.2020 Sosyal yaşam alanı, ulaşım ve bisiklet yolu yapımı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından hibe sağlanması.
861 31 03.02.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Fahrettin SAKÇI’ ya 116,00 TL para cezası verilmesi.
853 23 29.01.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Necati MERCAN’ a 116,00 TL para cezası verilmesi.
854 24 29.01.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Feyzi ÖZDEMİR’ e 116,00 TL para cezası verilmesi.
855 25 29.01.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Beşir KILIÇ’ a 116,00 TL para cezası verilmesi.
856 26 29.01.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Cihan YILDIZ’ a 116,00 TL para cezası verilmesi.
857 27 29.01.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Adnan HOŞGÖR’ e 116,00 TL para cezası verilmesi.
858 28 29.01.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Bülent ZENGİN’ e 116,00 TL para cezası verilmesi.
859 29 29.01.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Ayşe PEKTEMEK’ e 116,00 TL para cezası verilmesi.
860 30 29.01.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Ferdi AÇAR’ a 116,00 TL para cezası verilmesi.
862 32 29.01.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Emin KUŞÇU’ ya 116,00 TL para cezası verilmesi.
863 33 29.01.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Ümran ŞIPKA’ ya 116,00 TL para cezası verilmesi.
864 34 29.01.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Nurettin DURGUN’ a 116,00 TL para cezası verilmesi.
865 35 29.01.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Zülküf ÇİFTÇİ’ ye 116,00 TL para cezası verilmesi.
866 36 29.01.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Okan DEMİRCİ’ ye 116,00 TL para cezası verilmesi.
867 37 29.01.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Nurhan DEMİRCİ’ ye 116,00 TL para cezası verilmesi.
868 38 29.01.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Fahrettin SAKÇI’ ya 116,00 TL para cezası verilmesi.
869 39 29.01.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Ersin SOBACI’ ya 116,00 TL para cezası verilmesi.
870 40 29.01.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Ferhat KOCABAY’ a 116,00 TL para cezası verilmesi.
871 41 29.01.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Sinan YILMAZLAR’ a 116,00 TL para cezası verilmesi.
872 42 29.01.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Osman EFE’ ye 116,00 TL para cezası verilmesi.
873 43 29.01.2020 İlçemizde bulunan umuma açık işyerlerinin açılış ve kapanış saatleri ile kapalı kalma saatlerinin belirlenmesi.
874 44 29.01.2020 İlçemiz Harmantepe Mahallesi tapunun 339 ve 340 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemi.
875 45 29.01.2020 İlçemiz Kazımiye Mahallesi tapunun 203 ada 17 ve 18 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemi.
876 46 29.01.2020 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 191 ada 44 numaralı parselin yol terki işlemi.
847 17 20.01.2020 İlçemiz Akova Mahallesi tapunun 1317 ada 183 numaralı parsel üzerinde Cemil YILMAZ tarafından kaçak yapı yapıldığı tespit edildiğinden 76.449,57 TL para cezası verilmesi.
848 18 20.01.2020 İlçemiz Kurtköy Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi No:40E adresinde bulunan Mustafa TÖREMİŞ' e tahsisli işyerinin Alican BAŞER' e devir edilmesi.
849 19 20.01.2020 İlçemiz Yukarıhüseyinşeyh Mahallesi tapunun 103 ada 5 ve 7 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemi.
850 20 20.01.2020 İlçemiz Servetiye Mahallesinde tapunun 1375 ada 5 numaralı parselin ifraz işlemi.
851 21 20.01.2020 İlçemiz Karadere Mahallesi tapunun 183 ada 3 ve 4 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemleri.
852 22 20.01.2020 İlçemiz Başpınar Mahallesi 1101 Sokak No:2/1 adresinde faaliyet gösteren Şükrü İSLAM tarafından işletilen Kardeşler İçkili Lokantası unvanlı işyerine açılış kapanış saatlerine riayet etmediği gerekçesiyle 2.233,00 TL para cezası verilmesi.
833 3 14.01.2020 İlçemiz Yukarıhüseyinşeyh Mahallesi tapunun 50 numaralı parsel üzerinde Güner ÇOPAN tarafından ruhsatsız ve denetimsiz yapı yapıldığı tespit edildiğinden 25.896,42 TL para cezası verilmesi.
834 4 14.01.2020 İlçemiz Karaçökek Mahallesi tapunun 618 numaralı parselin ifraz işlemi.
835 5 14.01.2020 İlçemiz Çamlıca Yeşiller Mahallesinde tapunun 154 ada 16 ve 71 numaralı parsellerin tevhit, ifraz ve yol terki işlemi.
836 6 14.01.2020 İlçemiz Karadere Mahallesi tapunun 142 ada 9 ve 16 numaralı parsellerin tevhit, ifraz ve geçit hakkı işlemleri.
837 7 14.01.2020 İlçemiz Kemaliye Mahalle tapunun 27 ada 12 numaralı parselde Hüseyin YAZ tarafından geçici yapı yapılması.
838 8 14.01.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Aytekin DEMİRCİ’ ye 116,00 TL para cezası verilmesi.
839 9 14.01.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Nazmi DEMİR’ e 116,00 TL para cezası verilmesi.
840 10 14.01.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Ferhat KOCABAY’ a 116,00 TL para cezası verilmesi.
841 11 14.01.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Abdullah DUMAN’ a 116,00 TL para cezası verilmesi.
842 12 14.01.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Rekibe AFACAN’ a 116,00 TL para cezası verilmesi.
843 13 14.01.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Ahmet AÇAR’ a 116,00 TL para cezası verilmesi.
844 14 14.01.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Nedim MANTAR’ a 116,00 TL para cezası verilmesi.
845 15 14.01.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Murat PASPAL’ a 116,00 TL para cezası verilmesi.
846 16 14.01.2020 İlçemiz Yeni Mahalle 1539 Sokak No:11 adresinde faaliyet gösteren Soft Plastik San. ve Tic. A.Ş.’ ye 392,00 TL para cezası verilmesi.
830 1 06.01.2020 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 138 ada 41 numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemiz hissesinin Adem KUŞÇUL’ a satılması.
831 2 06.01.2020 İlçemiz Dereboğazı Mahallesi tapunun 1002 ada 4 numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemiz hissesinin Naime DEMİREL’ e satılması.
832 376 31.12.2019 2019 Mali yılı tahsisat nakillerinin yapılması.
816 362 30.12.2019 İlçemiz Necatipaşa Mahallesi tapunun 898 ada 9 numaralı parsel üzerinde Kar-Su Çamlıca Köyü Su İşletmeleri A.Ş. tarafından ruhsatsız inşai faaliyet yapıldığı tespit edildiğinden 272.208,17 TL para cezası verilmesi.
817 363 30.12.2019 İlçemiz Dereboğazı Mahallesi tapunun 72 ada 55 numaralı parsel üzerinde Uğur ŞAHİNOĞLU tarafından ruhsatsız ve denetimsiz yapı yapıldığı tespit edildiğinden 36.312,35 TL para cezası verilmesi.
818 364 30.12.2019 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 1271 ada 1 numaralı parsel üzerinde İçözler Tarım ve Petrol Ürn. Gıda San.ve Tic. Ltd. Şti tarafından yapılan yapıda ruhsat eki mimari projesine aykırı imalat yapıldığı tespit edildiğinden 73.653,70 TL para cezası verilmesi.
819 365 30.12.2019 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 219 ada 1 numaralı parsel, 119 ada 14 numaralı parsel ve kadastral boşluğu kapsayan Zeki Cömert Parkı olarak kullanılan alanda 165 m²’lik geçici yapı izni verilmesi.
820 366 30.12.2019 İlçemiz Ticaret Merkezi pazaryerinde satış yapan Uğur FINDIK’ a daha önceden encümen kararı ile verilen cezanın itirazı.
821 367 30.12.2019 İlçemiz Dikmen Mahallesi tapunun 125 ada 3 numaralı parselin ifraz işlemi.
822 368 30.12.2019 İlçemiz Soğuksu Mahallesi tapunun 629 numaralı parselin ifraz işlemi.
823 369 30.12.2019 İlçemiz Çakallık Mahallesi tapunun 123 ada 5 numaralı parselin ifraz işlemi.
824 370 30.12.2019 İlçemiz Aktefek Mahallesi tapunun 156 ada 1 numaralı parselin ifraz işlemi.
825 371 30.12.2019 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 191 ada 51 numaralı parselin yol terki işlemi.
826 372 30.12.2019 İlçemiz Güldibi Mahallesi tapunun 573 numaralı parselin ifraz işlemi.
827 373 30.12.2019 İlçemiz Hicriye Mahallesi tapunun 302, 308, 309 ve 334 numaralı parselin tevhit ve ifraz işlemi.
828 374 30.12.2019 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 1082 ada 1, 2 ve 3 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemleri.
829 375 30.12.2019 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 283 ada 3 numaralı parselin ifraz ve yol terki işlemleri.
803 349 24.12.2019 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 166 ada 141 numaralı parsel üzerinde Aem Bacacı Kardeşler tarafından yapılan yapıda proje ve eklerine aykırılık tespit edildiğinden 10.677,11 TL para cezası verilmesi.
804 350 24.12.2019 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 112 ada 122 numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemiz hissesinin Başar KOPUZ’ a satılması.
805 351 24.12.2019 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 1665 ada 2 numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemiz hissesinin Mehmet YETİM’ e a satılması.
806 352 24.12.2019 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 178 ada, 2 numaralı parselin yol terki işlemi.
807 353 24.12.2019 İlçemiz Kazimiye Mahallesi tapunun 169 ada 1 numaralı parselin ifraz işlemi.
808 354 24.12.2019 İlçemiz Karadere Mahallesi tapunun 171 ada 2 numaralı parselin ifraz işlemi.
809 355 24.12.2019 İlçemiz Lütfiyeköşk Mahallesi tapunun 116 ada 5 numaralı parselin ifraz işlemi.
810 356 24.12.2019 İlçemiz Karadere Mahallesi tapunun 142 ada 9 ve 16 numaralı parsellerin tevhit, ifraz ve geçit hakkı işlemleri.
811 357 24.12.2019 İlçemiz Dereboğazı Mahallesi tapunun 1001 ada 3 ve 11 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemi.
812 358 24.12.2019 İlçemiz Akova Mahallesinde tapunun 1317 ada, 60 numaralı parselin yol terki işlemleri.
813 359 24.12.2019 İlçemiz Karadere Mahallesi tapunun 153 ada 1 ve 4 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemleri.
814 360 24.12.2019 İlçemiz Büyükdere Mahallesi tapunun 1381 ada 5, 6, 7 ve 8 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemi.
815 361 24.12.2019 İlçemiz Akçayır Mahallesinde kamu yararına kamulaştırma işlemi.
792 338 16.12.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Kasım AYDEMİR’ e 95,00 TL para cezası verilmesi.
793 339 16.12.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Şehabettin ONBAŞIOĞLU’ na 95,00 TL para cezası verilmesi.
794 340 16.12.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Ferhat UTMA’ ya 95,00 TL para cezası verilmesi.
795 341 16.12.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Nazif DUMAN’ a 95,00 TL para cezası verilmesi.
796 342 16.12.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Zülküf ÇİFTÇİ’ ye 95,00 TL para cezası verilmesi.
797 343 16.12.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Aytekin DEMİRCİ’ ye 95,00 TL para cezası verilmesi.
798 344 16.12.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren pazarcı esnaflarından Mustafa TEKİN’ e 320,00 TL para cezası verilmesi.
799 345 16.12.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren pazarcı esnaflarından İlhami SEÇKİN’ e 320,00 TL para cezası verilmesi.
800 346 16.12.2019 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 112 ada 122 numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemiz hissesinin Mehmet GÜMRÜKÇÜ` ye satılması.
801 347 16.12.2019 İlçemiz Hacıkışla Mahallesi tapunun 177 ada 1 numaralı parselin ifraz işlemi.
802 348 16.12.2019 İlçemiz Başpınar Mahallesi 1082 ada 1, 2 ve 3 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemi için yetki verilmesi.
784 330 09.12.2019 Belediyemize ait olup kullanılmayan 1994 model Güreller marka Açık Kasa Yarı Römork’ un Trafikten çekilme işlemlerini yerine getirmek üzere Semra BAŞKARA’ nın görevlendirilmesi.
785 331 09.12.2019 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 150 ada 23 numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemiz hissesinin Nurten BIÇAK` a satılması.
786 332 09.12.2019 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 844 ada 5 numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemiz hissesinin Yunus KORKMAZ` a satılması.
787 333 09.12.2019 Belediyemize ait Ticaret Merkezi Pazaryeri alanında bulunan Hüseyin AKBAŞ adına tahsisli 4 adet pazar tezgâhının Enes YAZICI’ ya devir edilmesi.
788 334 09.12.2019 İlçemiz Kurtköy Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi adresinde bulunan Fatih KURKUT' a tahsisli işyerinin Zeycan KURKUT' a devri.
789 335 09.12.2019 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 176 ada, 139 numaralı parselin yol terki işlemi.
790 336 09.12.2019 İlçemiz Hicriye Mahallesi tapunun 9 numaralı parsel üzerinde Serkan ÇELİKHASI tarafından kaçak yapı yapıldığı tespit edildiğinden 45.490,75 TL para cezası verilmesi.
791 337 09.12.2019 İlçemiz Ticaret Merkezi pazaryerinde satış yapan Ali Rıza KARA’ ya daha önceden encümen kararı ile verilen cezanın itirazı.
781 327 02.12.2019 Belediyemize ait Ticaret Merkezi Pazaryeri alanında bulunan Ekrem KÜNEY adına tahsisli pazar tezgâhının Mücahit GÖKDUMAN’ a devir edilmesi.
782 328 02.12.2019 Belediyemize ait Ticaret Merkezi Pazaryeri alanında bulunan Türkan ÇAPA adına tahsisli 3 adet pazar tezgâhının Sezai ÇAPA’ ya devir işlemi.
783 329 02.12.2019 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 178 ada, 2 numaralı parselin yol terki işlemi.
778 324 25.11.2019 Mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz Çamlıca Mahallesi 188. Sokak No:10 D:3 adresindeki taşınmaz meskenin kira devir işlemi.
779 325 25.11.2019 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 240 ada 18 numaralı parsel üzerinde Muhammet BİNGÖL tarafından yapılan yapıda proje ve eklerine aykırılık tespit edildiğinden 14.390,28 TL para cezası verilmesi.
780 326 25.11.2019 İlçemiz Dikmen Mahallesi tapunun 125 ada 3 numaralı parselin ifraz işlemi.
774 320 18.11.2019 Belediyemize ait olup kullanılmayan 2011 model Efe marka Kapalı Kasa Yarı Römork’ un Trafikten çekilme işlemlerini yerine getirmek üzere Semra BAŞKARA’ nın görevlendirilmesi.
775 321 18.11.2019 Belediyemize ait olup kullanılmayan 54 KE 293, 54 KD 674, 54 KE 166, 54 KA 060 tescil plakalı araçların trafikten çekilme işlemlerini yerine getirmek üzere Semra BAŞKARA’ nın görevlendirilmesi.
776 322 18.11.2019 İlçemiz Başpınar Mahallesi Şehit Mehmet Kiraz Caddesi Ticaret Merkezi No:6/1 İç Kapı No:101 numaralı işyerinin kira devir işlemi.
777 323 18.11.2019 İlçemiz Dereboğazı Mahallesi tapunun 1001 ada 3 ve 11 numaralı parselin tevhit ve ifraz işlemi.
768 314 12.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren pazarcı esnaflarından İbrahim DÜNDAR’ a 320,00 TL para cezası verilmesi.
769 315 12.11.2019 İlçemiz Aşağıhüseyinşeyh Mahallesi tapunun 11 numaralı parselin ifraz işlemi.
770 316 12.11.2019 İlçemiz Büyükdere Mahallesi tapunun 1381 ada 5, 6, 7 ve 8 numaralı parsellerin ifraz işlemi.
771 317 12.11.2019 İlçemiz Dereboğazı Mahallesi tapunun 78 ada 23 ve 30 numaralı parsellerin tevhit ve yol terki işlemleri.
772 318 12.11.2019 İlçemiz Akova Mahallesinde tapunun 1317 ada, 60 numaralı parselin yol terki işlemleri.
773 319 12.11.2019 İlçemiz Karadere Mahallesi tapunun 153 ada 1 ve 4 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemleri.
758 304 12.11.2019 İlçemiz Yeni Mahalle tapunun 111 ada 377 numaralı parselde Nevzat ÖĞREK tarafından geçici yapı yapılması.
759 305 12.11.2019 İlçemiz Gündoğan Mahallesinde bulunan Camii’nin döşemesi ve çatısının ömrünü tamamladığı görüldüğünden kereste ve lambri ihtiyacının karşılanması.
760 306 12.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren pazarcı esnaflarından Sinan TORUN’ a 320,00 TL para cezası verilmesi.
761 307 12.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren pazarcı esnaflarından Hakan ÇINAR’ a 320,00 TL para cezası verilmesi.
762 308 12.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren pazarcı esnaflarından Sezai ÇAPA’ ya 320,00 TL para cezası verilmesi.
763 309 12.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren pazarcı esnaflarından Selami GEVREK’ e 320,00 TL para cezası verilmesi.
764 310 12.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren pazarcı esnaflarından Alahattin YAZICI’ ya 320,00 TL para cezası verilmesi.
765 311 12.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren pazarcı esnaflarından Metin AKSOY’ a 320,00 TL para cezası verilmesi.
766 312 12.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren pazarcı esnaflarından Ali Rıza KARA’ ya 320,00 TL para cezası verilmesi.
767 313 12.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren pazarcı esnaflarından Uğur FINDIK’ a 320,00 TL para cezası verilmesi.
700 246 04.11.2019 Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 31 ada 163 numaralı parselde bulunan yapının abonelik işlemleri.
701 247 04.11.2019 Belediyemize ait Ticaret Merkezi Pazaryeri alanında bulunan Pazar tezgâhlarının devir işlemi.
702 248 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren İrfan SOBACI’ ya 320,00 TL para cezası verilmesi.
703 249 04.11.2019 İlçemiz Ticaret Merkezi pazaryeri köylü pazarında satış yapan Ahmet Can TOPLU’ya daha önceden encümen kararı ile verilen cezanın iptali.
704 250 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren İrfan SOBACI’ ya 95,00 TL para cezası verilmesi.
705 251 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Fahrettin SAKÇI’ ya 95,00 TL para cezası verilmesi.
706 252 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Nurhan DEMİRCİ’ ye 95,00 TL para cezası verilmesi.
707 253 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Sinan YILMAZLAR’ a 95,00 TL para cezası verilmesi.
708 254 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren İlhami SEÇKİN’ e 95,00 TL para cezası verilmesi.
709 255 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Ferhat UTMA’ ya 95,00 TL para cezası verilmesi.
710 256 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Veysel AYDIN’ a 95,00 TL para cezası verilmesi.
711 257 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Şahabettin ONBAŞIOĞLU’ na 95,00 TL para cezası verilmesi.
712 258 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Ender KAHRAMAN’ a 95,00 TL para cezası verilmesi.
713 259 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Mustafa GÜLDÜ’ ye 95,00 TL para cezası verilmesi.
714 260 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Mecit EĞİN’ e 95,00 TL para cezası verilmesi.
715 261 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren İsmail DAĞABAKAN’ a 95,00 TL para cezası verilmesi.
716 262 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Barış TOYGAR’ a 95,00 TL para cezası verilmesi.
717 263 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Yasin AYDIN’ a 95,00 TL para cezası verilmesi.
718 264 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Mehmet ÖZTÜRK’ e 95,00 TL para cezası verilmesi.
719 265 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Ziyafettin UYANIK’ a 95,00 TL para cezası verilmesi.
720 266 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Abdullah DUMAN’ a 95,00 TL para cezası verilmesi.
721 267 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Şabettin ÇALIŞKAN’ a 95,00 TL para cezası verilmesi.
722 268 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Ali ÖZAYDIN’ a 95,00 TL para cezası verilmesi.
723 269 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Muharrem GÜLÇE’ ye 95,00 TL para cezası verilmesi.
724 270 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Nazmi DEMİR’ e 95,00 TL para cezası verilmesi.
725 271 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Nejdet SALIÇÖZ’ e 95,00 TL para cezası verilmesi.
726 272 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Süleyman ÇAMUR’ a 95,00 TL para cezası verilmesi.
727 273 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Necati MERCAN’ a 95,00 TL para cezası verilmesi.
728 274 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Bülent ZENGİN’ e 95,00 TL para cezası verilmesi.
729 275 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Feyzi ÖZDEMİR’ e 95,00 TL para cezası verilmesi.
730 276 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Kenan BALKIR’ a 95,00 TL para cezası verilmesi.
731 277 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Alahattin YAZICI’ ya 95,00 TL para cezası verilmesi.
732 278 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Burhan TERZİ’ ye 95,00 TL para cezası verilmesi.
733 279 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Metin İŞCEN’ e 95,00 TL para cezası verilmesi.
734 280 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Kazım DUMAN’ a 95,00 TL para cezası verilmesi.
735 281 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Ahmet DUMAN’ a 95,00 TL para cezası verilmesi.
736 282 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren İbrahim AKSOY’ a 95,00 TL para cezası verilmesi.
737 283 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Seda TEKİN’ e 95,00 TL para cezası verilmesi.
738 284 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Murat ŞAHİN’ e 95,00 TL para cezası verilmesi.
739 285 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren İlhami SEÇKİN’ e 95,00 TL para cezası verilmesi.
740 286 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Şahabeddin ONBAŞIOĞLU’ na 95,00 TL para cezası verilmesi.
741 287 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Mecit EĞİN’ e 95,00 TL para cezası verilmesi.
742 288 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Yasin AYDIN’ a 95,00 TL para cezası verilmesi.
743 289 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Murat PASPAL’ a 95,00 TL para cezası verilmesi.
744 290 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Şabettin ÇALIŞKAN’ a 95,00 TL para cezası verilmesi.
745 291 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Seda TEKİN’ e 95,00 TL para cezası verilmesi.
746 292 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Rüstem KARASAKAL’ a 95,00 TL para cezası verilmesi.
747 293 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Cihan ARŞ’ a 95,00 TL para cezası verilmesi.
748 294 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Kemal ÇETİN’ e 95,00 TL para cezası verilmesi.
749 295 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Hakan ÖNCÜ’ ye 95,00 TL para cezası verilmesi.
750 296 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Mehmet TAŞ’ a 95,00 TL para cezası verilmesi.
751 297 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Erol ÖZBAHÇELİ’ ye 95,00 TL para cezası verilmesi.
752 298 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Nurettin DURSUN’ a 95,00 TL para cezası verilmesi.
753 299 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Bülent ZENGİN’ e 95,00 TL para cezası verilmesi.
754 300 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Feyzi ÖZDEMİR’ e 95,00 TL para cezası verilmesi.
755 301 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Kenan BALKIR’ a 95,00 TL para cezası verilmesi.
756 302 04.11.2019 Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Mahmutbey Mahallesi 3504. Sokak No:128/A ve Mahmutbey Mahallesi 3504. Sokak No:130/A adresindeki iş yerlerinin kira ihalesi.
757 303 04.11.2019 Belediyemiz mülkiyetindeki Yeşilyurt Mahallesinde bulunan 15 adet işyerinin kira ihalelerinin yapılması.
699 245 28.10.2019 İlçemiz Yukarıhüseyinşeyh Mahallesi tapunun 363 numaralı parselin ifraz işlemi.
695 241 21.10.2019 İlçemiz Kemaliye Mahallesinde tapunun 1277 ada 11 numaralı parselde bulunan Belediyemiz hissesinin satışı.
696 242 21.10.2019 Akyazı Belediye Başkanlığı tarafından Belediyemize hibe edilen 54 H 3112 plakalı Otobüsün devir işlemlerini gerçekleştirmek üzere Serhat ÖZTÜRK 'ün görevlendirilmesi
697 243 21.10.2019 İlçemiz Soğuksu Mahallesi tapunun 464 numaralı parselin ifraz işlemi.
698 244 21.10.2019 İlçemiz Aktefek Mahallesi tapunun 138 ada 12 numaralı parselin ifraz işlemi.
687 233 14.10.2019 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 1650 ada 7 numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemiz hissesinin İlknur TURAN` a satılması.
688 234 14.10.2019 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 1650 ada 6 numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemiz hissesinin Neslihan SARI `ya satılması.
689 235 14.10.2019 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 1650 ada 5 numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemiz hissesinin Abdullah SARI `ya satılması.
690 236 14.10.2019 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 1650 ada 4 numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemiz hissesinin Habibe SARI `ya satılması.
691 237 14.10.2019 İlçemiz Başpınar Mahallesi Ticaret Merkezinde bulunan Hocalar Gıda ve Temizlik Mad. Hayv. San. Tic. LTD. ŞTİ.' ne tahsisli işyerlerinin Bülent DEĞİRMENCİ 'ye devri.
692 238 14.10.2019 İlçemiz Soğuksu Mahallesi tapunun 777 numaralı parselin ifraz işlemi.
693 239 14.10.2019 İlçemiz Karaçökek Mahallesi tapunun 167 numaralı parselin ifraz işlemi.
694 240 14.10.2019 İlçemiz Kazımiye Mahallesi tapunun 214 ada 11 numaralı parsel lehine, Kazımiye Mahallesi 214 ada 9 numaralı parsel aleyhine irtifak (Geçit) hakkı kurulması.
681 227 07.10.2019 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 163 ada 20 numaralı parselde Cemil ALKAN tarafından geçici yapı yapılması.
682 228 07.10.2019 İlçemiz Mahmutbey Mahallesi tapunun 286 ada 7 numaralı parselde Turgut TORNUK’ a ait iş yerinin Zafer KALK’ a devredilmesi.
683 229 07.10.2019 İlçemiz Kemaliye Mahallesinde tapunun 33 ada 85 numaralı parselde bulunan yapıya ait proje ve eklerine aykırı imalat işlemi.
684 230 07.10.2019 İlçemiz Güldibi Mahallesinde tapunun 427, 556 ve 557 numaralı parseller için tevhit, ifraz ve irtifak (geçit) hakkının kurulması işlemi.
685 231 07.10.2019 İlçemiz Mahmutbey Mahallesinde tapunun 4 ada, 15 numaralı parselin yol terki işlemi.
686 232 07.10.2019 Belediyemize ait 16/09/2019 tarih ve 11435 sayılı ihale onay belgesi ile kira ihalesi yapılmasına karar verilen gayrimenkuller için yapılan kira ihalesinin iptaline.
671 217 30.09.2019 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 1665 ada 2 numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemiz hissesinin Ahmet YETİM ve Melek ÖZKURT` a satılması.
672 218 30.09.2019 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 1633 ada 2 numaralı parselin ifraz işlemi.
673 219 30.09.2019 İlçemiz Hicriye Mahallesi tapunun 127 numaralı parselin ifraz işlemi.
674 220 30.09.2019 İlçemiz Kazımiye Mahallesi tapunun 158 ada 1 numaralı parselin ifraz işlemi.
675 221 30.09.2019 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 251 ada 1 numaralı parselin yol terki işlemi.
676 222 30.09.2019 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 1633 ada 4 numaralı parselin ifraz işlemi.
677 223 30.09.2019 Belediyemiz mülkiyetinde bulunan İlçemiz Yeni Mahalle 2271 Sokak No:7 adresindeki iş yerinin kira ihalesi.
678 224 30.09.2019 Müstahsil için ayrılmış olan köylü pazarında hal malı sattığı tespit edilen Musa YILMAZ` a uyarı yapılması.
679 225 30.09.2019 Müstahsil için ayrılmış olan köylü pazarında hal malı sattığı tespit edilen Mahmut GÖKMEN ` e uyarı yapılması.
680 226 30.09.2019 Müstahsil için ayrılmış olan köylü pazarında hal malı sattığı tespit edilen Ahmet Can TOPLUYA `ya para cezası verilmesi.
662 208 23.09.2019 Belediyemiz tarafından 11/03/2019 tarihinde Kurtköy Mahallesi 113 ada 1 numaralı parselde bulunan işyerleri için yapılan kira ihalesinin iptaline.
663 209 23.09.2019 İlçemiz Aşağıhüseyinşeyh Mahallesi tapunun 252 numaralı parselin ifraz işlemi.
664 210 23.09.2019 İlçemiz Akçayır Mahallesi tapunun 29 numaralı parselin ifraz işlemi.
665 211 23.09.2019 İlçemiz Şeyhler Mahallesi tapunun 129 ada 85 numaralı parsel lehine, Şeyhler Mahallesi 129 ada 86 numaralı parsel aleyhine irtifak hakkı kurulmasına.
666 212 23.09.2019 İlçemiz Mahmutbey Mahallesinde 61 numaralı düzenleme bölgesi olarak belirlenen alanda 18. Madde Uygulaması kararı ve 1 ay süreyle askıda kalması.
667 213 23.09.2019 İlçemiz Esentepe Mahallesinde tapunun 141 numaralı parselde Fatma KARPUZ’ a ait yapının yıkılması.
668 214 23.09.2019 İlçemiz Kargalıyeni Mahallesi tapunun 105 ada 4 numaralı parselde Lütfiye EMİR’ e ait yapının yıkılması.
669 215 23.09.2019 İlçemiz Kargalıyeni Mahallesi tapunun 105 ada 4 numaralı parselde Kıymet KIRVAL’ a ait yapının yıkılması.
670 216 23.09.2019 İlçemiz Başpınar Mahallesi Belediye Otoparkında 121m² geçici yapı izni verilmesi.
657 203 16.09.2019 İlçemiz Yukarıhüseyinşeyh Mahallesi tapunun 360 numaralı parselin ifraz işlemi.
658 204 16.09.2019 İlçemiz Mahmutbey Mahallesi tapunun 493 ada 18 ve 19 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemleri.
659 205 16.09.2019 İlçemiz Necatipaşa Mahallesi tapunun 933 ada 39 numaralı parselin yol terki ve ifraz işlemleri.
660 206 16.09.2019 İlçemiz Kurtköy Mahallesi tapunun 115 ada 67`numaralı parselin yol terki, park terki ve ifraz işlemleri.
661 207 16.09.2019 Hendek Belediye Başkanlığı’nın 2020-2024 dönemi Stratejik Planı ile ilgili Hendek Belediye Meclisine görüş bildirilmesi.
650 196 10.09.2019 İlçemiz Yeni Mahalle Abdurrahman Gürses Caddesi No: 42/B adresinde faaliyet gösteren Sait KARAGÖZ`e 320,00 TL para cezası verilmesi.
651 197 10.09.2019 İlçemiz Başpınar Mahallesi Şehit Mehmet Kiraz Caddesi Ticaret Merkezi No:6/G numaralı işyerinin kira devir işlemi.
652 199 10.09.2019 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 1616 ada 1`numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemiz hissesinin Gülsüm AKIN` a satılması.
653 200 10.09.2019 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 1664 ada 6`numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemiz hissesinin Dilek ZEREN` e satılması.
654 198 10.09.2019 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 1022 ada 5`numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemiz hissesinin Murteza İSKEFİYELİ` ye satılması.
655 201 10.09.2019 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 1054 ada 13`numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemiz hissesinin Cevdet ACET` e satılması.
656 202 10.09.2019 İlçemiz Necatipaşa Mahallesi tapunun 933 ada 4 numaralı parselin yol terki ve ifraz işlemleri.
646 192 02.09.2019 İlçemiz Dereköy Mahallesinde tapunun 107 ada 6 numaralı parselin ifraz işlemi.
647 193 02.09.2019 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 165 ada 17, 18 ve 129`numaralı parsellerin tevhit ve yol terki işlemleri.
648 194 02.09.2019 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 34 ada 96 numaralı parselin yol terki işlemi.
649 195 02.09.2019 Hendek Belediye Başkanlığı 2020 Yılı Performans Programı ile ilgili Hendek Belediye Meclisine görüş bildirilmesi.
640 186 29.08.2019 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 138 ada da ekli durum haritası ve röleve ölçü krokisinde görülüğü üzere ihdas ve tevhit işlemleri.
641 187 29.08.2019 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 691 ada 12 ve 13 numaralı parsellerin tevhit edilmesi.
642 188 29.08.2019 22/07/2019 tarih ve 158 numaralı Encümen kararının iptali.
643 189 29.08.2019 İlçemiz Yeşilköy (Cıpcıp) Mahallesi tapunun 181 numaralı parselin ifraz işlemi.
644 190 29.08.2019 2020 Mali Yılı gelir ve gider bütçelerinin 65.300.000,00-TL olarak karara bağlanması.
645 191 29.08.2019 İlçemiz Kemaliye Mahallesinde tapunun 1664 ada 9 numaralı parselde bulunan Belediyemiz hissesinin satışı.
630 176 20.08.2019 İlçemiz Gündoğan Mahallesi sınırları içerisinde yüz ölçümü ve fenni hataların düzeltilmesi için yapılacak çalışmalara bilirkişi belirlenmesi.
631 177 20.08.2019 İlçemiz Kırktepe Mahallesi sınırları içerisinde yüz ölçümü ve fenni hataların düzeltilmesi için yapılacak çalışmalara bilirkişi belirlenmesi.
632 178 20.08.2019 İlçemiz Dereköy Mahallesi sınırları içerisinde yüz ölçümü ve fenni hataların düzeltilmesi için yapılacak çalışmalara bilirkişi belirlenmesi.
633 179 20.08.2019 İlçemiz Karadere Mahallesi sınırları içerisinde yüz ölçümü ve fenni hataların düzeltilmesi için yapılacak çalışmalara bilirkişi belirlenmesi.
634 180 20.08.2019 İlçemiz Sümbüllü Mahallesi sınırları içerisinde yüz ölçümü ve fenni hataların düzeltilmesi için yapılacak çalışmalara bilirkişi belirlenmesi.
635 181 20.08.2019 İlçemiz Yukarıhüseyinşeyh Mahallesi tapunun 27 ve 254 numaralı parsellerin tevhit işlemi.
636 182 20.08.2019 İlçemiz Aksu Mahallesi tapunun 111 ada 3 numaralı parselin ifraz işlemi.
637 183 20.08.2019 İlçemiz Harmantepe Mahallesi tapunun 266 numaralı parselin ifraz işlemi.
638 184 20.08.2019 İlçemiz Dereboğazı Mahallesi tapunun 52 ada 39 numaralı parselin yol terki işlemi.
639 185 20.08.2019 Belediyemize ait olan ilçemiz Kurtköy Mahallesi tapunun 114 ada 2 numaralı parselinde yapılacak inşaata proje sorumlulukları görevlendirilmesi.
613 159 29.07.2019 Belediyemize ait 7 adet aracın satış ihaleleri sonucu satılması ve iştirakçi çıkmayan araçların ise pazarlık usulüne çevrilmesi ve 15 gün içerisinde satılması.
614 160 29.07.2019 Belediyemize ait İlçemiz Puna Ortaköy Mahallesi tapunun 352`numaralı parselin satış ihalesi.
615 161 29.07.2019 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 1629 ada 3`numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemiz hissesinin İbrahim GÖZÜTOK` a satılması.
616 162 29.07.2019 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 1618 ada 8`numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemiz hissesinin Gülser ALTUNTAŞ` a satılması.
617 163 29.07.2019 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 1660 ada 4`numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemiz hissesinin Hamide BEDİR` e satılması.
618 164 29.07.2019 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 1663 ada 5`numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemiz hissesinin Nahit KAYPAK` a satılması.
619 165 29.07.2019 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 1631 ada 3`numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemiz hissesinin Cevdet UÇAR` a satılması.
620 166 29.07.2019 İlçemiz Başpınar Mahallesi 1146 Sokak (Ticaret Merkezi) No:6/C 1.Kat-105`numaralı adresinde bulunan işyerinin kira devir işlemi.
621 167 29.07.2019 İlçemiz Çamlıca Mahallesinde Özkan ÇAM`a ait işyerinin açılış kapanış saatlerine riayet edilmemesi.
622 168 29.07.2019 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 150 ada da ekli durum ve röleve ölçü krokisinde görülüğü üzere ihdas, tevhit ve ifraz işlemleri.
623 169 29.07.2019 İlçemiz Karadere Mahallesi tapunun 102 ada 3, 5, 20 ve 21 `numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemleri.
624 170 29.07.2019 İlçemiz Kazımiye Mahallesi tapunun 188 ada 26`numaralı parselin ifraz işlemi.
625 171 29.07.2019 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 803 ada 1,2 ve 3`numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemleri.
626 172 29.07.2019 İlçemiz Mahmutbey Mahallesi tapunun 86 ada 16 ve 17`numaralı parsellerin tevhit ve yol terki işlemleri.
627 173 29.07.2019 İlçemiz Dereboğazı Mahallesi tapunun 1166 ada 3`numaralı parselin ifraz işlemi.
628 174 29.07.2019 İlçemiz Akova Mahallesi tapunun 1320 ada 1`numaralı parselin ifraz işlemi.
629 175 29.07.2019 19/06/2017 tarih ve 186 ile 21/01/2019 tarih ve 19`numaralı Encümen kararlarının iptali ile Muammer KÜÇÜK`e 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesine istinaden cezai işlem uygulanması.
607 153 22.07.2019 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 1592 ada 8`numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemiz hissesinin Burak İrfan KARATAŞ’ a satılması işlemi.
608 154 22.07.2019 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 1667 ada 3`numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemiz hissesinin Meral ŞENLEN’ e satılması işlemi.
609 155 22.07.2019 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 31 ada 9`numaralı parsel üzerinde Mehmet DEMİRBAŞ ’tarafından geçici yapı yapılması.
610 156 22.07.2019 Hendek 2. Organize Sanayi Bölgesi tapunun 972 ada 16`numaralı parsel üzerinde PERİ SAKARYA İSKELE ve KALIP ÜRETİM SAN. TİC. LTD. ŞTİ. tarafından kaçak yapı yapıldığı tespit edildiğinden 68.073,11 TL para cezası verilmesi.
611 157 22.07.2019 01/06/2015 tarih ve 266 ile 15/06/2015 tarih ve 291`numaralı Encümen kararlarının iptali işlemi.
612 158 22.07.2019 İlçemiz Kurtköy Mahallesi tapunun 115 ada 63 ve 67`numaralı parsellerin tevhit, yol terki, park terki ve ifraz işlemleri.
580 126 16.07.2019 İlçemiz Soğuksu Mahallesi tapunun 635`numaralı parselin ifraz işlemi.
581 127 16.07.2019 İlçemiz Lütfiyeköşk Mahallesi tapunun 108 ada 12 ve 13`numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemleri.
582 128 16.07.2019 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 113 ada 22`numaralı parsel üzerinde bulunan geçici yapının Semih ORUÇ `tarafından kullanılması.
583 129 16.07.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Nurhan DEMİRCİ’ ye 95,00 TL para cezası verilmesi.
584 130 16.07.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Enver SORGUT’ a 95,00 TL para cezası verilmesi.
585 131 16.07.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren İzzet BOZKURT’ a 95,00 TL para cezası verilmesi.
586 132 16.07.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Selami GEVREK’ e 95,00 TL para cezası verilmesi.
587 133 16.07.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Orhan DEMİRCİ’ ye 95,00 TL para cezası verilmesi.
588 134 16.07.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren İsmail DAĞABAKAN’ a 95,00 TL para cezası verilmesi.
589 135 16.07.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Şabettin ÇALIŞKAN’ a 95,00 TL para cezası verilmesi.
590 136 16.07.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren İsa TAMTÜRK’ e 95,00 TL para cezası verilmesi.
591 137 16.07.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Osman EGİN’ e 95,00 TL para cezası verilmesi.
592 138 16.07.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Recep ÇAY’ a 95,00 TL para cezası verilmesi.
593 139 16.07.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Rekibe AFACAN’ a 95,00 TL para cezası verilmesi.
594 140 16.07.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Veysel AYDIN’ a 95,00 TL para cezası verilmesi.
595 141 16.07.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren İdris AVUKAT’ a 95,00 TL para cezası verilmesi.
596 142 16.07.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Bayram KOCAMAN’ a 95,00 TL para cezası verilmesi.
597 143 16.07.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Bayram KOCAMAN’ a 95,00 TL para cezası verilmesi.
598 144 16.07.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Nazmi DEMİR’ e 95,00 TL para cezası verilmesi.
599 145 16.07.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Nejdet ŞALIÇÖZ’ e 95,00 TL para cezası verilmesi.
600 146 16.07.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Ahmet ATÇI’ ya 95,00 TL para cezası verilmesi.
601 147 16.07.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Ayhan MANTAR’ a 95,00 TL para cezası verilmesi.
602 148 16.07.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Ahmet ACAR’ a 95,00 TL para cezası verilmesi.
603 149 16.07.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Nurettin DURĞUN’ a 95,00 TL para cezası verilmesi.
604 150 16.07.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Bülent ZENGİN’ e 95,00 TL para cezası verilmesi.
605 151 16.07.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Nusret ÖZMEN’ e 95,00 TL para cezası verilmesi.
606 152 16.07.2019 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 1045 ada 24`numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemiz hissesinin Salihe OCAK’ a satılması işlemi.
576 122 08.07.2019 İlçemiz Karaçökek Mahallesi tapunun 255`numaralı parselin ifraz işlemi.
577 123 08.07.2019 İlçemiz Karaçökek Mahallesi tapunun 17`numaralı parselin ifraz işlemi.
578 124 08.07.2019 İlçemiz Hicriye Mahallesi tapunun 110`numaralı parselin ifraz işlemi.
579 125 08.07.2019 İlçemiz Kocatöngel Mahallesi tapunun 178 ada 77`numaralı parselin ifraz işlemi.
571 117 01.07.2019 İlçemiz Güldibi Mahallesi tapunun 343`numaralı parselin ifraz işlemi.
572 118 01.07.2019 İlçemiz Lütfiyeköşk Mahallesi tapunun 117 ada 1`numaralı parselin ifraz işlemi.
573 119 01.07.2019 İlçemiz Harmantepe Mahallesi tapunun 189`numaralı parselin ifraz işlemi.
574 120 01.07.2019 İlçemiz Başpınar Mahallesi 488 ada 18`numaralı parselde Feyman Nuri ÇÜRÜKSULU` tarafından geçici yapı yapılması.
575 121 01.07.2019 İlçemiz Yeşilvadi Mahallesi tapunun 640 ve 641`numaralı parsellerin ifraz işlemleri.
569 115 17.06.2019 İlçemiz Dereboğazı Mahallesi tapunun 45 ada 95`numaralı parselin yol terki işlemi.
570 116 17.06.2019 Belediyemize ait Ticaret Merkezi Pazaryeri alanında bulunan Pazar tezgâhlarının devir işlemi.
564 110 10.06.2019 22/01/2018 tarih ve 39`numaralı Encümen kararının iptali.
565 111 10.06.2019 Belediyemize ait İlçemiz Başpınar Şehit Mehmet Selim Kiraz Caddesi A Blok No: 6/E (Ticaret Merkezi) adresinde bulunan işyerinin kira devri.
566 112 10.06.2019 İlçemiz Esentepe Mahallesi tapunun 141`numaraları parseli üzerinde Fatma KARPUZ tarafından kaçak yapı yapıldığı tespit edildiğinden 11.130,03 TL para cezası verilmesi.
567 113 10.06.2019 İlçemiz Kargalıyeni Mahallesi tapunun 105 ada 4 nolu parsel üzerinde Kıymet KIRVAL tarafından kaçak yapı yapıldığı tespit edildiğinden 3.891,33 TL para cezası verilmesi.
568 114 10.06.2019 İlçemiz Kargalıyeni Mahallesi tapunun 105 ada 4 nolu parsel üzerinde Lütfiye EMİR tarafından kaçak yapı yapıldığı tespit edildiğinden 1.621,39 TL para cezası verilmesi.
563 109 30.05.2019 Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Kemaliye Mahallesindeki 6 adet işyeri, Mahmutbey Mahallesindeki 3 adet işyeri ve Hamitli Mahallesindeki işyerinin kira ihaleleri.
557 104 27.05.2019 İlçemiz Necatipaşa Mahallesi tapunun 899 ada 5`nolu parselin yol terki ve ifraz işlemleri.
558 105 27.05.2019 İlçemiz Büyükdere Mahallesi tapunun 1378 ada 2`nolu parselin yol terki ve ifraz işlemleri.
559 106 27.05.2019 İlçemiz Karaçökek Mahallesi tapunun 285`nolu parselin ifraz işlemi.
560 107 27.05.2019 İlçemiz Süleymaniye Mahallesi 47 ve 49`nolu parsellerin ifraz ve kamu yararına kamulaştırma işlemleri.
561 108 27.05.2019 Müstahsil için ayrılmış olan köylü pazarında hal malı sattığı tespit edilen Ahmet Can TOPLUYA `ya para cezası verilmesi.
553 100 20.05.2019 İlçemiz Dereboğazı Mahallesi 54`nolu düzenleme bölgesinin 3194 Sayılı İmar Kanunun 19. Maddesine göre onaylanması.
554 101 20.05.2019 İlçemiz Yeni Mahalle`de tapunun 622 ada, 22`nolu parsel üzerinde Orhan ŞİŞMAN tarafından yapılacak olan 2 adet yapıya ait ruhsatların iptali.
555 102 20.05.2019 İlçemiz Nuriye Mahallesi tapunun 527`nolu parselin yol terki ve ifraz işlemleri.
556 103 20.05.2019 Belediyemize ait İlçemiz Başpınar Şehit Mehmet Selim Kiraz Caddesi No: 2/D (Ticaret Merkezinde) adresinde bulunan işyerinin kira devri.
548 95 13.05.2019 İlçemiz genelinde bulunan umuma açık iş yerlerinin Ramazan ayı içerisinde gece kapanış saatlerinin belirlenmesi.
549 96 13.05.2019 Belediyemiz mülkiyetinde bulunan İlçemiz Kemaliye Mahallesi 1187. Sokak No :3 adresindeki iş yerinin kira ihalesi.
550 97 13.05.2019 İlçemiz Başpınar Mahallesinde 60 nolu düzenleme bölgesi olarak belirlenen alanda 18. Madde Uygulaması kararı ve 1 ay süreyle askıda kalması.
551 98 13.05.2019 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 714 ada 1 nolu parselin yol terki ve ifraz işlemleri.
552 99 13.05.2019 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 1063 ada 5, 6, 12 ve 13 nolu parsellerin tevhit ve yola terk işlemleri.
547 94 06.05.2019 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 1045 ada da belirtilen kısımda ihdas ve tevhit işlemi.
545 92 29.04.2019 İlçemiz Kalayık Mahallesi tapunun 590 nolu parselin ifraz işlemi.
546 93 29.04.2019 İlçemiz Necatipaşa Mahallesi tapunun 899 ada 52, 53, 54, 55, 56 ve 57 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemi.
539 86 22.04.2019 İlçemiz Yukarıhüseyinşeyh Mahallesi tapunun 90 nolu parselin ifraz işlemi.
540 87 22.04.2019 İlçemiz Karadere Mahallesi tapunun 116 ad a3 nolu parselin ifraz işlemi.
541 88 22.04.2019 İlçemiz Kalayık Mahallesi tapunun 588 nolu parselin ifraz işlemi.
542 89 22.04.2019 İlçemiz Kalayık Mahallesi tapunun 589 nolu parselin ifraz işlemi.
543 90 22.04.2019 İlçemiz Balıklıihsaniye Mahallesi tapunun 266 nolu parselin ifraz işlemi.
544 91 22.04.2019 İlçemiz Mahmutbey Mahallesi tapunun 286 ada 7 nolu parsel üzerinde geçici yapı izni.
531 78 15.04.2019 Belediyemizi HİMPAŞ A.Ş.`de Yönetim Kurulu Başkanı olarak Hızır Çağrı GÜNGÖR`ün temsil etmesi.
532 79 15.04.2019 Akova Mahallesi 1026 nolu parsel üzerindeki geçici yapının Melih KİRENCİGİL`tarafından kullanılması.
533 81 15.04.2019 İlçemiz Başpınar Mahallesi 55 nolu düzenleme bölgesinin 3194 sayılı İmar Kanunun 19. maddesine göre onaylanması.
534 82 15.04.2019 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Belediyemiz adına 1 adet çöp toplama aracı tedariki için yardım talep edilmesi.
535 83 15.04.2019 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı`ndan katı ve sıvı atıklarının çevre kirliliğinin giderilmesi için nakdi yardım talep edilmesi.
536 84 15.04.2019 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı`ndan 1 Adet Arazöz aracı temini için nakdi yardım talep edilmesi.
537 85 15.04.2019 Belediyemize ait İlçemiz Başpınar Şehit Mehmet Selim Kiraz Caddesi Ticaret Merkezinde bulunan işyerinin kira devri.
538 80 15.04.2019 İlçemiz Yenimahalle Mahalle 1241 ada ve 1 nolu parsel üzerinde HANELER İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. tarafından 3 Bloktan oluşan yapılan yapılarda proje ve eklerine aykırılık tespit edildiğinden 116.072,00 TL para cezası verilmesi.