Hendek Belediyesi

2020 Nisan Dönemi Meclis Toplantı Gündemi

Sıra No Gündem Durum Kabul Türü Komisyon Raporu
1 Belediye Encümenine 2 üye seçilmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK
2 Belediye Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonuna 3 üye seçilmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK
3 Belediye Meclisi İmar ve Bayındırlık Komisyonuna 3 üye seçilmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK
4 Belediye Meclisi Hukuk Komisyonuna 3 üye seçilmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK
5 Tarımsal Hizmetler Komisyonu kurulması ve komisyona 3 üye seçilmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK
6 2019 yılı Belediye Meclisi Denetim Komisyonu raporunun Meclise sunulması. Karar Girişi Yapıldı oy birliği RAPOR
7 Belediye Başkanının 2019 yılı faaliyet raporunun görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK
8 Belediyemizin 2019 mali yılı bütçesi kesin hesabının Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK
9 İller Bankasından 5393 sayılı Belediye Kanunun 68. Maddesini E bendi kapsamında 5.600.000,00 TL teminat mektubu alınarak yurtiçi bankalardan kredi kullanılması için Belediye Başkanı Turgut BABAOĞLU’na yetki verilmesinin görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy çokluğu YOK
10 İlçemizde spor alanlarını artırılmasıyla ilgili yapılacak çalışmalarda Sakarya Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile protokoller yapılması için Belediye Başkanı Turgut BABAOĞLU’na yetki verilmesinin görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK
11 20/02/2015 tarih ve 4467 sayılı İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 2015-8 Genelgesi ve Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 9. Maddesi gereğince kadro değişiminin yapılması ile ilgili Hukuk Komisyon Raporunun görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy çokluğu RAPOR
12 Belediyemiz zimmetinde bulunan 2 adet aracın (54 KZ 692 plakalı İtfaiye Aracı ve 54 KD 348 plakalı Frigorifik Kamyon) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanuna göre satışları ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği RAPOR
13 İlçemiz İkbaliye Mahallesi 334, 335, 336, 337, 348, 349, 350, 351, 352 ve 353 numaralı parseller ile Necatipaşa Mahallesi 937 ada 1 ve 2 numaralı parsellere ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ve ilave yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği RAPOR
14 İlçemiz Akova Mahallesi 1314 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 numaralı parseller ve Büyükdere Mahallesi 483, 529, 530, 1251, 1252 ve 1253 (yeni 1471 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 numaralı parseller) numaralı parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği RAPOR
15 İlçemiz Başpınar Mahallesi 165 ada 30, 34 ve 35 numaralı parseller ile ilgili Hendek 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Plan değişikliği yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği RAPOR
16 İlçemiz Yeniköy Mahallesi ve Yarıca Mahallesinin sınırlarının Kadastro yenileme çalışmalarına paralel olarak TEM Otoyolunun yeni sınır olarak belirlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği RAPOR
17 TSK tarafından Irak’ın Kuzeyinde yapılan operasyonda şehit olan Pyd. Uzm. Çvş. Ömer ÖZDEMİR’in isminin mahallesi Aktefek Mahallesinde yer alan çocuk parkına verilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği RAPOR
18 20 Şubat 2020 tarih ve 31045 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Coğrafi Bilgi Sitemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun” 8. Maddesi gereği “Kırsal Yerleşim Alan ve Civarı Sınırlarının” tespit edilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu ile Hukuk Komisyon Raporunun görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği RAPOR
19 İlçemiz Mahmutbey Mahallesi 517 ada 2 parsel ve kadastral boşluk ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği talebinin görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK
20 İlçemiz Başpınar Mahallesi 165 ve 166 adalardaki kadastral boşlukta yer alan imar yolları ve park alanına ilişkin ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği talebinin görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK
21 Sakarya 2. İdare Mahkemesinin İlçemiz Kemaliye Mahallesi 14 ada 10 numaralı parselde imar planına yönelik iptal kararına istinaden 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK
22 Sakarya 2. İdare Mahkemesinin İlçemiz Mahmutbey Mahallesi 572 ada 7, 8 ve 9 numaralı parsellerde imar planına yönelik iptal kararına istinaden 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK
23 20 Şubat 2020 tarih ve 31045 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Coğrafi Bilgi Sitemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun” 7. Maddesi çerçevesinde 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Maddesine eklenen madde kapsamında iptal olan imar uygulamalarının incelenmesinin görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK
24 Mülkiyeti Belediyemize ait bazı taşınmazların Plan ve Bütçe ve İmar ve Bayındırlık Komisyonlarınca durumlarının görüşülerek satılması için ilgili komisyonlara havale edilmesinin görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK