Hendek Belediyesi

2020 Temmuz Dönemi Meclis Toplantı Gündemi

Sıra No Gündem Durum Kabul Türü Komisyon Raporu
1 Belediyemizin 2019 Mali yılı bütçesi kesin hesabı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği RAPOR
2 20 Şubat 2020 tarih ve 31045 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Coğrafi Bilgi Sitemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun” 7. Maddesi çerçevesinde 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Maddesine eklenen madde kapsamında iptal olan imar uygulamalarının incelenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ve Hukuk Komisyonu Raporunun görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği RAPOR
3 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Yönetmeliğinin kabulünün görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği RAPOR
4 Belediyemiz Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmet Yönetmeliğinin kabulünün görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği RAPOR
5 İlçemiz Yeni Mahalle Yıldırım Beyazıt Caddesi No:88 adresinde yapılması planlanan Alparslan Türkeş Parkı projesinde yer alan sosyal tesis ve kafeteryanın 5 (beş) yıl süre ile işletme hakkının Belediyemiz iştiraki Türkay Hendek Yatırım Planlama ve Hizmet AŞ.’ye devrinin görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK
6 Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Çamlıca Mahallesi 113 ada 3 parsel, Dereköy Mahallesi 160 ada 6 parsel, Dereköy Mahallesi 161 ada 5 parsel, Nuriye Mahallesi 301 parsel ve Soğuksu Mahallesi 1001 parsel taşınmazların su, kanalizasyon ve teknik alt yapı alanı olarak bedelsiz Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’na devredilmesinin görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK
7 İlçemizde faaliyet gösteren Sakarya Bayraktepe Kültür ve Gençlik Derneği ile kültürel ve sosyal faaliyetler çerçevesinde protokol yapılması için Belediye Başkanı Turgut BABAOĞLU’na yetki verilmesinin görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK
8 İlçemiz Büyükdere Mahallesi 1391 ada 18 ve 43 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği talebinin görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK
9 Belediyemiz zimmetinde bulunan 10 adet aracın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanuna göre satışlarının yapılmasının görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK