Hendek Belediyesi

2020 Ağustos Dönemi Meclis Toplantı Gündemi

Sıra No Gündem Durum Kabul Türü Komisyon Raporu
1 İlçemiz Büyükdere Mahallesi 1391 ada 18 ve 43 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği RAPOR
2 İlçemiz Başpınar Mahallesi 165 ada 45, 46, 47, 48, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 89, 120 parseller, 166 ada 110, 111, 572 parseller ve 278 ada 1 parsel ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği RAPOR
3 Belediyemiz zimmetinde bulunan 10 adet aracın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanuna göre satışları ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği RAPOR
4 Mülkiyeti Belediyemize ait bazı taşınmazların satılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ve Tarımsal Hizmetler Komisyonu tarafından hazırlanan ortak komisyon raporunun görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy çokluğu RAPOR
5 Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Başpınar Mahallesi 1689 ada 2 parsel nolu taşınmazın ihale usulü ile satışının görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy çokluğu YOK
6 Hendek Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumunun yer aldığı İlçemiz İkbaliye Mahallesi 9 parsel ve çevresini kapsayan alan ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği talebinin görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK
7 Hendek Belediye Meclisinin 06.10.2011 tarih ve 44 no.lu; 3 katlı yapılarda da asansör yapma zorunluluğu kararının proje müellifleri ve vatandaşlarımızın imzalı taleplerine istinaden iptalinin görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK
8 Belediyemizin ihtiyacı olan 1 adet Ekskavatör, 1 adet Mini Ekskavatör ve 1 adet Forklift iş makinelerinin alınması için İller Bankasından 1.300.000,00 TL Kredi çekilmesi için Belediye Başkanı Turgut BABAOĞLU’na yetki verilmesinin görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK
9 Belediyemiz Meclis Üyesi Yaşar AYGÜNEŞ'in Belediye çalışmaları kapsamında inceleme ve araştırma yapmak üzere yolluksuz ve yevmiyesiz olarak yurtdışında görevlendirilmesinin görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK