Hendek Belediyesi

2020 Eylül Dönemi Meclis Toplantı Gündemi

Sıra No Gündem Durum Kabul Türü Komisyon Raporu
1 İlçemiz İkbaliye Mahallesi 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 370, 441, 452 parseller, 955 ada 2 parsel ve Başpınar Mahallesi 172 ada 35 parsel ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği RAPOR
2 İlçemiz Kemaliye Mahallesi 801 ve 802 adalar ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği talebinin görüşülmesi Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK
3 İlçemiz Başpınar Mahallesi 192 ada ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği talebinin görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK
4 2021 yılı Belediye Bütçesinin görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK
5 2021 yılı Belediye ücret tarifesinin görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK
6 2021 yılı Belediye Performans Programının görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği RAPOR
7 Personel maaşları ve Covid-19 mücadele harcamaları için İller Bankası’ndan nakit destek kredisi kullanılması için Belediye Başkanı Turgut BABAOĞLU’na yetki verilmesinin görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy çokluğu YOK
8 Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Aşağıçarığıkuru Mahallesi 722 parsel, Kazımiye Mahallesi 193 ada 1 parsel, Necatipaşa Mahallesi 899 ada 15 parsel, 900 ada 12 parsel ve 931 ada 11 parsel, Yağbasan Mahallesi 105 ada 10 parsel ve Kurtköy Mahallesi 135 ada 1 parsel taşınmazların mezarlık alanı olarak kullanılmak üzere bedelsiz Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’na devredilmesinin görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK