Hendek Belediyesi

2020 Ekim Dönemi Meclis Toplantı Gündemi

Sıra No Gündem Durum Kabul Türü Komisyon Raporu
1 2021 yılı Belediye Performans Programı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği RAPOR
2 2021 yılı Belediye ücret tarifesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği RAPOR
3 2021 yılı Belediye Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği RAPOR
4 İlçemiz Kemaliye Mahallesi 801 ve 802 adalar ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği RAPOR
5 İlçemiz Başpınar Mahallesi 192 ada ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği RAPOR
6 Hendek İlçesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notlarına dair değişiklik talebinin görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK
7 İlçemiz Başpınar Mahallesi 190 ada 59 parselin çevresinde yer alan imar yolları ile ilgili plan değişikliği talebinin görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK
8 İlçemiz kent mobilyalarının (reklam metaryelleri; billboard, megaboard vb.) işletme hakkının 2886 Sayılı Devlet İhale Kanuna göre kira ihalesinin yapılması için Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesinin görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK
9 İlçemiz Kazımiye Mahallesi 203 ada 39 parsel nolu taşınmazda kayıtlı 2.278,44 m2 Belediyemiz hissesi ile Kazımiye Mahallesi 203 ada 40 parsel nolu taşınmazda kayıtlı 981,00 m2 ve Kazımiye Mahallesi 203 ada 45 parsel nolu taşınmazda kayıtlı 1.537,65 m2 Mesut BİLGİN’e ait hisselerin 5393 sayılı Belediye Kanunun 15. Maddesi h bendi ile 34. Maddesinin g bendi çerçevesinde trampasının yapılması için Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesinin görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK