Hendek Belediyesi

2020 Aralık Dönemi Meclis Toplantı Gündemi

Sıra No Gündem Durum Kabul Türü Komisyon Raporu
1 Hendek İlçesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notları değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği RAPOR
2 İlçemiz Başpınar Mahallesi 360 ada 3 parsel numaralı taşınmazda kayıtlı 75,31 m2 Belediyemiz hissesi ile İlçemiz Başpınar Mahallesi 377 ada 1 parsel numaralı taşınmada kayıtlı 89.11 m2 Kazım ÇELİKKALP’e ait hissenin 5393 sayılı Belediye Kanunun 15. Maddesi h bendi ile 34. Maddesinin g bendi çerçevesinde trampasının yapılması için Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesinin görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK