Hendek Belediyesi

2021 Şubat Dönemi Meclis Toplantı Gündemi

Sıra No Gündem Durum Kabul Türü Komisyon Raporu
1 Hendek İlçesi Başpınar Mahallesi 147 ada 324,325, ve 10 numaralı parseller ile ilgili plan değişikliğinin görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK
2 İlçemiz Başpınar Mahallesi 165 ada 45, 46, 47, 48 ,50, 51, 53, 54, 55, 56, 89, 120 numaralı parseller; 166 ada 110,111, 572 parseller ve 278 ada 1 numaralı parselleri içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatına yapılan itirazların görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK
3 İlçemiz Kargalıhanbaba Mahallesi 1303 ada 1 nolu parselde bulunan 47.025,33 m2 lik taşınmaz ve Kargalıhanbaba Mahallesi 1306 ada 179 nolu parseldeki 34.520,26 m2 lik taşınmazın Hendek Belediyesince yapılması planlanan projelerde kullanılmak üzere satın alınması için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesinin görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK
4 Çevre Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü ‘nün 12.12.2020 tarihli ve 2020/7 sayılı genelgesinin uygulanması hususunun görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK
5 2021 Mali yılı bütçesi gelir tarife cetvellerinin (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü) revize edilmesinin görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK
6 İlçemiz Başpınar Mahallesi 681 ada 3 numaralı parselde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği RAPOR
7 İlçemiz Büyükdere Mahallesi 1337 ve 1338 adaları kapsayan alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği RAPOR
8 Hendek 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında yapılaşma yüksekliği “Yençok: Serbest” olarak belirlenmiş alanlarda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği RAPOR
9 İlçemiz Başpınar Mahallesi 190 ada 59 parselin çevresinde yer alan imar yollarını kapsayan plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği RAPOR