Hendek Belediyesi

2021 Nisan Dönemi Meclis Toplantı Gündemi

Sıra No Gündem Durum Kabul Türü Komisyon Raporu
1 2020 yılı Belediye Meclisi Denetim Komisyonu raporunun Meclise sunulması. Karar Girişi Yapıldı oy birliği RAPOR
2 Belediye Başkanının 2020 yılı faaliyet raporunun görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği RAPOR
3 Belediyemizin 2020 mali yılı bütçesi kesin hesabının Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi. Karar Girişi Yapıldı oy çokluğu YOK
4 İller Bankasından 5393 sayılı Belediye Kanunun 68. Maddesini E bendi kapsamında 5.000.000,00 TL (faiz dahil) teminat mektubu alınarak yurtiçi bankalardan kredi kullanılması için Belediye Başkanı Turgut BABAOĞLU’na yetki verilmesinin görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK
5 Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Aşağıçarığıkuru Mahallesi 2333 ada 3 parsel, Mahmutbey Mahallesi 8 ada 76 parsel numaralı taşınmazların mezarlık alanı olarak kullanılmak üzere bedelsiz olarak Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’na devredilmesinin görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK
6 Hendek Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği Değişikliği’nin görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK
7 20/02/2015 tarih ve 4467 sayılı İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 2015-8 Genelgesi ve Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 9 ve 11. Maddesi gereğince kadro değişimi yapılmasının görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK
8 Belediyemiz zimmetinde bulunan 4 adet aracın (54 KC 198 plakalı Kamyon, 54 KD 600 plakalı Kamyon, 54 KD 112 plakalı Kamyon ve 54 KA 078 plakalı Kamyon) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanuna göre satışları ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği RAPOR
9 Belediyemiz zimmetinde bulunan 2 adet aracın (54 KV 600 plakalı Otomobil ve 54 KG 377 plakalı Otobüs) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanuna göre satışlarının yapılmasının görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK
10 2021 Mali yılı bütçesi gelir tarife cetvellerinden Destek Hizmetleri Müdürlüğü revize ücret tarife cetvelinin görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK
11 Karaçökek (Yeşilvadi) Mahallesine ait Kırsal Yerleşim Sınırının Belirlenmesi ile ilgili konunun görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK
12 İlçemiz Nuriye Mahallesi 1218 ada 88, 90, 92, 93 ve 94 numaralı parselleri kapsayan alanda yapılacak İmar Plan Değişikliği ile ilgili 23.02.2021 tarih ve 160/3 sayılı Toprak Koruma Kurulu Kararına binaen Kamu Yararı Kararı alınmasının görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK
13 İlçemiz Başpınar Mahallesi 181 ada 4 ve 120 numaralı parseller ile 192 ada 289 numaralı parselin arasından geçen imar yolunun Karayolları Kamulaştırma Sınırına uygun olarak düzenlenmesi için Hendek 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı talebinin görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK
14 Belediye Meclisi 1 ve 2. Başkan Vekili seçilmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK
15 Belediye Encümenine 2 üye seçilmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK
16 Belediye Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonuna 3 üye seçilmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK
17 Belediye Meclisi İmar ve Bayındırlık Komisyonuna 3 üye seçilmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK
18 Belediye Meclisi Hukuk Komisyonuna 3 üye seçilmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK
19 Tarımsal Hizmetler Komisyonuna 3 üye seçilmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK
20 Belediye Meclisi Katip Üyeliklerine 2 asil, 2 yedek üye seçilmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK