Hendek Belediyesi

2021 Mayıs Dönemi Meclis Toplantı Gündemi

Sıra No Gündem Durum Kabul Türü Komisyon Raporu
1 İlçemiz sınırları içerisinde gerçekleştirilecek olan doğalgaz dağıtım ve servis hatlarının yapımı ile tahrip olan yolların belediyemizce yapılması ve AGDAŞ’tan herhangi bir bedel talep edilmemesi konusunun görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK
2 Belediyemiz 2020 mali yılı bütçesi kesin hesabı Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği RAPOR
3 Karaçökek (Yeşilvadi) Mahallesine ait Kırsal Yerleşim Sınırının Belirlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği RAPOR
4 İlçemiz Başpınar Mahallesi 181 ada 4 ve 120 numaralı parseller ile 192 ada 289 numaralı parselin arasından geçen imar yolunun Karayolları Kamulaştırma Sınırına uygun olarak düzenlenmesi için Hendek 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği RAPOR