Hendek Belediyesi

2021 Haziran Dönemi Meclis Toplantı Gündemi

Sıra No Gündem Durum Kabul Türü Komisyon Raporu
1 Belediyemiz zimmetinde bulunan 2 adet aracın (54 KV 600 plakalı Otomobil, 54 KG 377 plakalı Otobüs) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanuna göre satışları ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği RAPOR
2 Dereboğazı Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi 3528. Sokak ile 3529. Sokak arasında yer alan Park Alanında Belediyemizce yapılan 78,32 m2lik muvakkat yapının 112 Acil Bekleme Binası hizmetinde kullanılmak üzere 10 (on) yıllığına Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü’ne tahsis edilmesinin görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK
3 Hendek Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği değişikliğinin görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK
4 Hendek Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği değişikliğinin görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK
5 Hendek Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği değişikliğinin görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK
6 Hendek Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği değişikliğinin görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK
7 Hendek Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği değişikliğinin görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK
8 İlçemiz Uzunçarşı, Yeşilyurt, Kocaahmetler, Hacimbey ve Çukurhan Mahallesinde 3402 Sayılı Kadastro Kanunun 22. Maddesinin a bendi hükümlerince yapılacak kadastro güncelleme çalışmalarında görev yapmak üzere bilirkişi seçilmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK
9 İlçemiz Akçayır, Balıklıihsaniye, Beylice, Yeşilköy (Cıpcıp), Çayırbaşı, Esentepe, Güldibi, Harmantepe, Hicriye, İkbaliye, İkramiye, Kalayık, Yeşilvadi (Karaçökek), Kurtköy, Muradiye, Soğuksu, Sukenarı, Tuzak ve Çamlıca (Yukarıçarığıkuru) Mahallesinde 3402 Sayılı Kadastro Kanunun 22. Maddesinin a bendi hükümlerince yapılacak kadastro güncelleme çalışmalarında görev yapmak üzere bilirkişi seçilmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK
10 EK GÜNDEM İlçemiz tapunun Cıpcıp Mahallesi 259 numaralı parselde 1.210.33’lik hissenin, mülkiyeti belediyemize ait Cıpcıp Mahallesi 258 numaralı parsel ile tevhit edilerek mezarlık ihtiyaçlarında kullanılmak üzere satın alınması hususunda Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesinin görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK