Hendek Belediyesi

2021 Temmuz Dönemi Meclis Toplantı Gündemi

Sıra No Gündem Durum Kabul Türü Komisyon Raporu
1 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından Hendek Belediyesi’ne hibe edilen 54 AEB 571 plakalı çöp kamyonunun 5393 sayılı Belediye Kanunun 15.maddesi uyarınca Belediye Başkanlığımız adına kaydının yapılması ve haczedilemez kararı alınması konusunun Belediye Meclisince görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK
2 İlçemiz Köprübaşı Mahallesi Naim Süleymanoğlu Caddesi 3527 Sokak ile 3529 Sokak arasında yer alam yeşil alan üzerinde bulunan parkın ‘’Ali Rıza Albayrak Parkı’’ adının verilmesi konusunun Belediye Meclisince görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK
3 Hendek Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği değişikliğinin görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK
4 Hendek Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği değişikliğinin görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK
5 Hendek Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği değişikliğinin görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK
6 Hendek ilçesi Mahmutbey Mahallesi 517 ada 1, 2, 3 parseller; 518 ada 9, 10 parseller ve kadastral boşluk ile ilgili 30.06.2021 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği RAPOR
7 İlçemiz Akpınar Mahallesi’nin bir kısmının Çağlayan Mahallesi’ne bağlanması ile ilgili sınır değişikliği talebinin Belediye Meclisince görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK
8 İlçemiz Yağbasan Mahallesi’nde 10/06/2021 tarih ve 164/1 sayılı Toprak Koruma Kurulu Kararına binaen Kamu Yararı Kararı alınmasının görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK
9 İlçemiz Servetiye Mahallesi’nde 10/06/2021 tarih ve 164/3 sayılı Toprak Koruma Kurulu Kararına binaen Kamu Yararı Kararı alınmasının görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK
10 İlçemiz İkbaliye Mahallesi’nde 10/06/2021 tarih ve 164/2 sayılı Toprak Koruma Kurulu Kararına binaen Kamu Yararı Kararı alınmasının görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK
11 İlçemiz Beylice, Akçayır, Güldibi, Hicriye Mahallesi’nde 10/06/2021 tarih ve 164/4 sayılı Toprak Koruma Kurulu Kararına binaen Kamu Yararı Kararı alınmasının görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK
12 İlçemiz Başpınar Mahallesi 283 ada 16 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK
13 Kemaliye Mahallesi 31 ada 163 numaralı parsel ve Başpınar Mahallesi 1271 ada 1 numaralı parselin kuzeyinde yer alan kadastral boşluk alana dair 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Plan değişikliğinin görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK
14 Çamlıca Mahallesi’nin muhtarlıklara bölünmesi talebinin Belediye Meclisince görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK