Hendek Belediyesi

2021 Ekim Dönemi Meclis Toplantı Gündemi

Sıra No Gündem Durum Kabul Türü Komisyon Raporu
1 Hendek Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği değişikliğinin görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK
2 Hendek Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği değişikliğinin görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK
3 Hendek Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği değişikliğinin görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK
4 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 9, 10 ve 11. maddesi gereğince boş kadro değişimi yapılmasının görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK
5 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 9, 10 ve 11. maddesi gereğince dolu kadro değişimi yapılmasının görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK
6 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun Mahalli İdarelerde Sözleşme imzalanması çerçevesinde Belediye Başkanının Yetkili Memur Sendikası ile Belediyemiz arasında Sosyal Denge Tazminatı sözleşmesi yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK
7 İlçemizde mülkiyeti Sakarya Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Sakarya İl Müftülüğü, Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Hendek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü, Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ile protokoller yapılması için Belediye Başkanı Turgut BABAOĞLU’na yetki verilmesinin görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK
8 2022 yılı Belediye Performans Programı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği RAPOR
9 2022 yılı Belediye Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği RAPOR
10 2022 yılı Belediye ücret tarifesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği RAPOR
11 İlçemiz Yağbasan Mahallesi’ne ait alanda yapılacak İmar Plan Değişikliği ile ilgili 17.12.2019 tarih ve 146/7 sayılı Toprak Koruma Kurulu Kararına binaen Kamu Yararı Kararı alınmasının görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK
12 Akova Mahallesi 1325 ada 24, 26, 27, 44 ve 45 numaralı parseller ile Başpınar Mahallesi 192 ada 132 numaralı parsellere dair 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği talebinin Belediye Meclisi tarafından görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK
13 İlçemiz Kemaliye Mahallesi 21 adada yer alan İlköğretim alanında yapılacak olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği talebinin Belediye Meclisi tarafından görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK
14 İlçemiz Nuriye ve Dereboğazı Mahallerinden geçmekte olan Uludere’ye ait yan yollar ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatına yapılan 2 adet itiraz dilekçesinin Belediye Meclisi tarafından görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK
15 Başpınar Mahallesi 165 ada 45, 46, 47, 48, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 89 ve 120 numaralı parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatına yapılan 1 adet itiraz dilekçesinin Belediye Meclisi tarafından görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK
16 İlçemiz Başpınar Mahallesi 283 ada 16 numaralı parselin resmi kurum alanından belediye hizmet alanına dönüştürülmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği RAPOR