Hendek Belediyesi

2021 Kasım Dönemi Meclis Toplantı Gündemi

Sıra No Gündem Durum Kabul Türü Komisyon Raporu
1 İlçemiz Akova Mahallesi 1288 ada 1 ve 2 numaralı parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Plan Değişikliği talebinin Belediye Meclisi tarafından görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK
2 İlçemiz Akova Mahallesi 1325 ada 24, 26, 27, 44 ve 45 numaralı parseller ile Başpınar Mahallesi 192 ada 132 numaralı parsel ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği RAPOR
3 İlçemiz Kemaliye Mahallesi 21 ada 11 ve 51 numaralı parseller ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği RAPOR
4 Başpınar Mahallesi 165 ada 45, 46, 47, 48, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 89 ve 120 numaralı parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatına yapılan 1 adet itiraz dilekçesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği RAPOR
5 İlçemiz Nuriye ve Dereboğazı Mahallerinden geçmekte olan Uludere’ye ait yan yollar ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatına yapılan 2 adet itiraz dilekçesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği RAPOR