Hendek Belediyesi

2021 Aralık Dönemi Meclis Toplantı Gündemi

Sıra No Gündem Durum Kabul Türü Komisyon Raporu
1 İlçemiz Kemaliye Mahallesi 14 ada 15 ve 16 numaralı parseller ile ilgili Sakarya 1. İdare Mahkemesi tarafından verilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nın iptaline istinaden yapılacak olan plan tadilatının Belediye Meclisi tarafından görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK
2 İlçemiz İkbaliye Mahallesi’ne ait kırsal yerleşim alan sınırının belirlenmesinin Belediye Meclisi tarafından görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK
3 İlçemiz Gündoğan Mahallesi 12/11/2021 tarih ve 169/3 sayılı Toprak Koruma Kurulu Kararına binaen Kamu Yararı Kararı alınmasının görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK
4 İlçemiz Akova Mahallesi 1288 ada 1 ve 2 numaralı parseller ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu’nun Belediye Meclisi tarafından görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği RAPOR
5 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 9, 10 ve 11. maddesi gereğince kadro değişimi yapılmasının görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK