Hendek Belediyesi

2021 Aralık Dönemi Meclis Toplantı Gündemi

Sıra No Gündem Durum Kabul Türü Komisyon Raporu
1 2021 Mali Yılı Bütçesi Ek Ödenek Talebinin 5018 sayılı Kanun ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği gereğince Belediye Meclisi Tarafından görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK