Hendek Belediyesi

2018 Kasım Dönemi Meclis Toplantısı Karar Özetleri

Madde Karar Numarası Özeti