Hendek Belediyesi

2018 Aralık Dönemi Meclis Toplantısı Karar Özetleri

Madde Karar Numarası Özeti