Hendek Belediyesi

2019 Mayıs Dönemi Meclis Toplantısı Karar Özetleri

Madde Karar Numarası Özeti