Hendek Belediyesi

2019 Kasım Dönemi Meclis Toplantısı Karar Özetleri

Madde Karar Numarası Özeti