Hendek Belediyesi

2020 Şubat Dönemi Meclis Toplantısı Karar Özetleri

Madde Karar Numarası Özeti
Madde: 1 17 Belediyemiz zimmetinde bulunan 10 adet aracın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanuna göre satışları ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 2 18 2020 Yılında Emekli olacak işçilerin kıdem tazminatının ödenebilmesi için İller Bankasından kredi kullanılmasının görüşülmesi. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 3 19 İlçemiz tapunun Mahmutbey Mahallesi 8 ada 30 parsel nolu 384,00 m2’lik taşınmazın Belediyemiz tarafından satın alınması için Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesinin görüşülmesi. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 4 20 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesi gereğince Belediyemiz norm kadrosuna uygun kurulan ve aynı kanunun 15. Maddesi hükümleri çerçevesinde hazırlanan Temizlik İşleri Müdürlüğü yönetmeliğinin Belediye Kanunun 18 ve 48. Maddeleri gereğince kabulünün görüşülmesi. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 5 21 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesi gereğince Belediyemiz norm kadrosuna uygun kurulan ve aynı kanunun 15. Maddesi hükümleri çerçevesinde hazırlanan Destek Hizmetleri Müdürlüğü yönetmeliğinin Belediye Kanunun 18 ve 48. Maddeleri gereğince kabulünün görüşülmesi. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 6 22 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesi gereğince Belediyemiz norm kadrosuna uygun kurulan ve aynı kanunun 15. Maddesi hükümleri çerçevesinde hazırlanan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yönetmeliğinin Belediye Kanunun 18 ve 48. Maddeleri gereğince kabulünün görüşülmesi. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 7 23 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesi gereğince Belediyemiz norm kadrosuna uygun kurulan ve aynı kanunun 15. Maddesi hükümleri çerçevesinde hazırlanan Sağlık İşleri Müdürlüğü yönetmeliğinin Belediye Kanunun 18 ve 48. Maddeleri gereğince kabulünün görüşülmesi. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 8 24 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesi gereğince Belediyemiz norm kadrosuna uygun kurulan ve aynı kanunun 15. Maddesi hükümleri çerçevesinde hazırlanan Fen İşleri Müdürlüğü yönetmeliğinin Belediye Kanunun 18 ve 48. Maddeleri gereğince kabulünün görüşülmesi. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 9 25 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesi gereğince Belediyemiz norm kadrosuna uygun kurulan ve aynı kanunun 15. Maddesi hükümleri çerçevesinde hazırlanan Plan ve Proje Müdürlüğü yönetmeliğinin Belediye Kanunun 18 ve 48. Maddeleri gereğince kabulünün görüşülmesi. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 10 26 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesi gereğince Belediyemiz norm kadrosuna uygun kurulan ve aynı kanunun 15. Maddesi hükümleri çerçevesinde hazırlanan Özel Kalem Müdürlüğü yönetmeliğinin Belediye Kanunun 18 ve 48. Maddeleri gereğince kabulünün görüşülmesi. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 11 27 İlçemiz Yukarıçalıca Mahallesinin kırsal yerleşim sınırlarının belirlenmesi çalışmaları için yaklaşık 47 hektarlık alanda imar planı çalışmalarına yönelik 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunun 13. Maddesine göre “Kamu Yararı” kararının alınmasının görüşülmesi. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 12 28 İlçemiz Yağbasan Mahallesinin kırsal yerleşim sınırlarının belirlenmesi çalışmaları için yaklaşık 32 hektarlık alanda imar planı çalışmalarına yönelik 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunun 13. Maddesine göre “Kamu Yararı” kararının alınmasının görüşülmesi. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 13 29 İlçemiz Soğuksu Mahallesinin kırsal yerleşim sınırlarının belirlenmesi çalışmaları için yaklaşık 3 hektarlık alanda imar planı çalışmalarına yönelik 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunun 13. Maddesine göre “Kamu Yararı” kararının alınmasının görüşülmesi. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 14 30 İlçemiz Kurtköy Mahallesi 112 ada 3 nolu parselde bulunan “Sağlık Tesisi Alanı” ile ilgili Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/02/2019 tarih ve 2/90 sayılı kararı ile kesinleşen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatının görüşülmesi. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 15 31 İlçemiz Akova Mahallesi 1333 ada 2 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin görüşülmesi. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 16 32 İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 20/02/2016 tarih ve 4457 sayılı ve 2015-8 nolu Genelgesi ve Belediye ve Bağlı Kuruluşlar ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. Maddesi gereğince (Park ve Bahçeler Müdürlüğü kadrosunun Hal Müdürlüğü kadrosu olarak değişimi) kadro değişikliği yapılmasının görüşülmesi. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 17 33 Belediyemiz iştiraki Türkay Hendek Yatırım Planlama ve Hizmet AŞ.’nin sermaye artırım talebinin görüşülerek karara bağlanması. oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
Madde: 18 34 Sakarya İli Taraklı Belediyesiyle “Kardeş Kent” ilişkileri kurulması için Belediye Başkanı Turgut BABAOĞLU’na yetki verilmesi. oy birliği ile kabul edilmiştir.