Hendek Belediyesi

2020 Mart Dönemi Meclis Toplantısı Karar Özetleri

Madde Karar Numarası Özeti
Madde: 1 35 İlçemiz Kurtköy Mahallesi 112 ada 3 numaralı parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatına ait İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 2 36 İlçemiz Akova Mahallesi 1333 ada 2 numaralı parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 3 37 İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 20/02/2016 tarih ve 4457 sayılı ve 2015-8 nolu Genelgesi ve Belediye ve Bağlı Kuruluşlar ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. Maddesi gereğince (Park ve Bahçeler Müdürlüğü kadrosunun Hal Müdürlüğü kadrosu olarak değişimi) kadro değişikliği yapılmasına dair Hukuk Komisyon Raporunun görüşülmesi. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 4 38 İlçemiz genelinde mevcut yapıların ruhsata bağlanabilmesi, riskli yapıların tespiti için teknik rapor ve risk analizi çalışmalarına dair Sakarya Üniversitesi ile protokol imzalanması adına Belediye Başkanı Turgut BABAOĞLU’na yetki verilmesinin görüşülmesi. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 5 39 D-100 Karayolu üzerinde Akova Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi karşısında bulunan üst geçide “Fırat Yılmaz ÇAKIROĞLU” ismi verilmesinin görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 6 40 Şehit Pyd. Uzm. Çvş. Ömer ÖZDEMİR’in isminin uygun bir cadde, sokak veya parka verilmesinin görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 7 41 İlçemiz Yeniköy Mahallesi ve Yarıca Mahallesinin sınırlarının belirlenmesinin görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 8 42 İlçemiz İkbaliye Mahallesi 334, 335, 336, 337, 348, 349, 350, 351, 352 ve 353 numaralı parseller ile Necatipaşa Mahallesi 937 ada 1 ve 2 numaralı parseller ile ilgili İmar Plan değişikliği ve ilave yapılmasının görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 9 43 İlçemiz Sarıdede Mahallesi ile ilgili Hendek 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Plan değişikliği talebinin görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 10 44 İlçemiz Başpınar Mahallesi 110 ada 10 numaralı parselde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 11 45 İlçemiz Kemaliye Mahallesi 14 ada 5, 6 ve 7 numaralı parsellerde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 12 46 İlçemiz Başpınar Mahallesi 165 ada 30, 34 ve 35 numaralı parsellerde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 13 47 İlçemiz Akova Mahallesi 1314 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 numaralı parseller ve Büyükdere Mahallesi 1471 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 numaralı parseller için 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 14 48 Belediyemiz zimmetinde bulunan 2 adet aracın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanuna göre satışlarının komisyonda görüşülmesi adına Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 15 49 “Coğrafi Bilgi Sitemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun” 8. Maddesi gereği “Kırsal Yerleşim Alan ve Civarı Sınırlarının” tespit edilmesi talebinin görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu ve Hukuk Komisyonuna havalesine. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 16 50 Norm Kadro değişimi talebinin görüşülmek üzere Hukuk Komisyonuna havalesine. oy birliği ile kabul edilmiştir.