Hendek Belediyesi

2020 Nisan Dönemi Meclis Toplantısı Karar Özetleri

Madde Karar Numarası Özeti
Madde: 1 52 Belediye Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonuna 3 üye seçilmesi. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 2 53 Belediye Meclisi İmar ve Bayındırlık Komisyonuna 3 üye seçilmesi. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 3 54 Belediye Meclisi Hukuk Komisyonuna 3 üye seçilmesi. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 4 55 Tarımsal Hizmetler Komisyonu kurulması ve komisyona 3 üye seçilmesi. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 5 56 2019 yılı Belediye Meclisi Denetim Komisyonu raporunun Meclise sunulması. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 6 57 Belediye Başkanının 2019 yılı faaliyet raporunun görüşülmesi. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 7 58 Belediyemizin 2019 mali yılı bütçesi kesin hesabının Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 8 59 İller Bankasından teminat mektubu alınarak kredi kullanılması için Belediye Başkanı Turgut BABAOĞLU’na yetki verilmesi. oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
Madde: 9 60 Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile protokol yapılması için Belediye Başkanı Turgut BABAOĞLU’na yetki verilmesi. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 10 61 Norm Kadro Değişimi: Belediyemiz 1 dereceli Zabıta Müdürü kadrosunun 3 dereceli Zabıta Müdürü kadrosuna dönüştürülmesi ile ilgili Hukuk Komisyon Raporu. oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
Madde: 11 62 Belediyemiz zimmetinde bulunan 2 adet aracın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanuna göre satışlarının komisyonda görüşülmesi adına Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 12 63 İlçemiz İkbaliye Mahallesi 334, 335, 336, 337, 348, 349, 350, 351, 352 ve 353 numaralı parseller ile Necatipaşa Mahallesi 937 ada 1 ve 2 numaralı parsellere ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ve ilave yapılmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 13 64 İlçemiz Akova Mahallesi 1314 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 numaralı parseller ve Büyükdere Mahallesi 483, 529, 530, 1251, 1252 ve 1253 (yeni 1471 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 numaralı parseller) numaralı parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 14 65 İlçemiz Başpınar Mahallesi 165 ada 30, 34 ve 35 numaralı parseller ile ilgili Hendek 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Plan değişikliği yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 15 66 İlçemiz Yeniköy Mahallesi ve Yarıca Mahallesinin sınırlarının belirlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 16 67 Şehit Pyd. Uzm. Çvş. Ömer ÖZDEMİR’in isminin mahallesi Aktefek Mahallesinde yer alan çocuk parkına verilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 17 68 20 Şubat 2020 tarih ve 31045 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun” 8. Maddesi gereği “Kırsal Yerleşim Alan ve Civarı Sınırlarının” tespit edilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu ile Hukuk Komisyon Raporunun görüşülmesi. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 18 69 İlçemiz Mahmutbey Mahallesi 517 ada 2 parsel ve kadastral boşluk ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği talebinin görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 19 70 İlçemiz Başpınar Mahallesi 165 ve 166 adalar ile kadastral boşlukta planlan 15 ve 20 metrelik imar yolları ile park alanına çevrilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği talebinin görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 20 71 İlçemiz Kemaliye Mahallesi 14 ada 10 numaralı parselde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 21 72 İlçemiz Mahmutbey Mahallesi 572 ada 7, 8 ve 9 numaralı parsellerde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 22 73 “Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun” 7. Maddesi çerçevesinde 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Maddesine eklenen madde kapsamında iptal olan imar uygulamalarının incelenmesi talebinin görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu ve Hukuk Komisyonuna havalesine. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 23 74 Mülkiyeti Belediyemize ait bazı taşınmazların satışları talebinin ilgili komisyonlarca değerlendirilmesi adına Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ve Tarımsal Hizmetler Komisyonuna havalesine. oy birliği ile kabul edilmiştir.