Hendek Belediyesi

2020 Temmuz Dönemi Meclis Toplantısı Karar Özetleri

Madde Karar Numarası Özeti
Madde: 1 75 Belediyemizin 2019 Mali Yılı Kesin Hesabının kabul edilmesi. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 2 76 20 Şubat 2020 tarih ve 31045 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Coğrafi Bilgi Sitemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun” 7. Maddesi çerçevesinde 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Maddesine eklenen madde kapsamında iptal olan imar uygulamalarının incelenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ve Hukuk Komisyonu Raporu. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 3 77 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yönetmeliğinin kabulüne. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 4 78 Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmet Yönetmeliğinin kabulüne. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 5 79 Alparslan Türkeş Parkında yapılacak olan sosyal tesis ve kafeteryanın 5 (beş) yıl süre ile işletme hakkının Belediyemiz iştiraki olan Türkay Hendek Yatırım Planlama ve Hizmet A.Ş.'ye devri ile ilgili Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesine. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 6 80 Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Çamlıca Mahallesi 113 ada 3 parsel, Dereköy Mahallesi 160 ada 6 parsel, Dereköy Mahallesi 161 ada 5 parsel, Nuriye Mahallesi 301 parsel ve Soğuksu Mahallesi 1001 parsel taşınmazların su, kanalizasyon ve teknik alt yapı alanı olarak bedelsiz Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’na devredilmesine. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 7 81 İlçemizde faaliyet gösteren Sakarya Bayraktepe Kültür ve Gençlik Derneği ile kültürel ve sosyal faaliyetler çerçevesinde protokol yapılması için Belediye Başkanı Turgut BABAOĞLU’na yetki verilmesine. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 8 82 İlçemiz Büyükdere Mahallesi 1391 ada 18 ve 43 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği talebinin görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 9 83 Belediyemiz zimmetinde bulunan 10 adet aracın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanuna göre satışlarının komisyonda görüşülmesi adına Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine. oy birliği ile kabul edilmiştir.