Hendek Belediyesi

2020 Ağustos Dönemi Meclis Toplantısı Karar Özetleri

Madde Karar Numarası Özeti
Madde: 1 84 İlçemiz Büyükdere Mahallesi 1391 ada 18 ve 43 numaralı parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 2 85 İlçemiz Başpınar Mahallesi 165 ada 45, 46, 47, 48, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 89, 120 numaralı parseller ve 166 ada 110, 111, 572 numaralı parseller ve 278 ada 1 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 3 86 Belediyemiz zimmetinde bulunan 10 adet aracın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanuna göre satışları ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporu. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 4 87 Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ve Tarımsal Hizmetler Komisyonu tarafından hazırlanan ortak komisyon raporu doğrultusunda mülkiyeti Belediyemize ait bazı taşınmazların satılması. oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
Madde: 5 88 Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Başpınar Mahallesi 1689 ada 2 parsel numaralı taşınmazın ihale usulü ile satılmasına dair Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesi. oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
Madde: 6 89 Hendek Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumunun yer aldığı İlçemiz İkbaliye Mahallesi 9 numaralı parsel ve çevresini kapsayan alan ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği talebinin görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 7 90 Hendek Belediye Meclisinin 06.10.2011 tarih ve 44 numaralı meclis kararı ile 3 katlı yapılarda asansör yapma zorunluluğuna dair kararın iptaline ve asansör imalatında ilgili yönetmelik ve standartlara uygunluk sağlanmasına. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 8 91 Belediyemizin ihtiyacı iş makinelerinin alınması için İller Bankasından 1.300.000,00 TL Kredi çekilmesi için Belediye Başkanı Turgut BABAOĞLU’na yetki verilmesi. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 9 92 Belediyemiz Meclis Üyesi Yaşar AYGÜNEŞ'in Belediye çalışmaları kapsamında inceleme ve araştırma yapmak üzere yolluksuz ve yevmiyesiz olarak yurtdışında görevlendirilmesi. oy birliği ile kabul edilmiştir.