Hendek Belediyesi

2020 Eylül Dönemi Meclis Toplantısı Karar Özetleri

Madde Karar Numarası Özeti
Madde: 1 93 İlçemiz İkbaliye Mahallesi 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 370, 441, 452 parseller, 955 ada 2 parsel ve Başpınar Mahallesi 172 ada 35 parsele dair 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 2 94 İlçemiz Kemaliye Mahallesi 801 ve 802 adalar ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği talebinin görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 3 95 İlçemiz Başpınar Mahallesi 192 ada ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği talebinin görüşülmesi üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 4 96 2021 yılı Belediye Bütçesinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 5 97 2021 yılı Belediye ücret tarifesinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 6 98 2021 yılı Belediye Performans Programının görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 7 99 Yeni koronavirüs ( Covid -19) salgınının ekonomik ve sosyal hayata olumsuz etkilerine bağlı olarak Belediyemiz faaliyetlerinin aksamaması için personel maaşları ve Covid -19 harcamalarında kullanılmak üzere İller Bankasından 2.700.000,00 TL nakit destek kredisi çekilmesi için Belediye Başkanı Turgut BABAOĞLU’na yetki verilmesi. oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
Madde: 8 100 Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Aşağıçarığıkuru Mahallesi 722 parsel, Kazımiye Mahallesi 193 ada 1 parsel, Necatipaşa Mahallesi 899 ada 15 parsel, 900 ada 12 parsel ve 931 ada 11 parsel, Yağbasan Mahallesi 105 ada 10 parsel ve Kurtköy Mahallesi 135 ada 1 parsel taşınmazların mezarlık alanı olarak kullanılmak üzere bedelsiz Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’na devredilmesine. oy birliği ile kabul edilmiştir.