Hendek Belediyesi

2020 Ekim Dönemi Meclis Toplantısı Karar Özetleri

Madde K.Numarası Özeti
Madde: 1 101 2021 Yılı Performans Programının onaylanması. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 2 102 2021 Mali Yılı Belediye Ücret Tarifesinin kabulü. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 3 103 Belediyemizin 2021 Mali Yılı Bütçesinin kabulü. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 4 104 İlçemiz Kemaliye Mahallesi 801 ve 802 adalara dair 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 5 105 İlçemiz Başpınar Mahallesi 192 adaya dair 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 6 106 Hendek İlçesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notlarına dair değişiklik talebi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği talebinin görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 7 107 İlçemiz Başpınar Mahallesi 190 ada 59 parselin çevresinde yer alan imar yolları ile ilgili plan değişikliği talebi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği talebinin görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 8 108 İlçemiz kent mobilyalarının (reklam metaryelleri; billboard, megaboard vb.) işletme hakkının 2886 Sayılı Devlet İhale Kanuna göre kira ihalesinin yapılması için Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesine. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 9 109 İlçemiz Kazımiye Mahallesi 203 ada 39 parsel nolu taşınmazdaki Belediyemiz hissesi ile Kazımiye Mahallesi 203 ada 40 ve 45 parsel nolu taşınmazlardaki Mesut BİLGİN’e ait hisselerin 5393 sayılı Belediye Kanunun 15. Maddesi h bendi ile 34. Maddesinin g bendi çerçevesinde trampasının yapılması için Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesine. oy birliği ile kabul edilmiştir.