Hendek Belediyesi

2020 Aralık Dönemi Meclis Toplantısı Karar Özetleri

Madde Karar Numarası Özeti
Madde: 1 114 Hendek İlçesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notları değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 2 115 İlçemiz Başpınar Mahallesi 360 ada 3 parsel numaralı taşınmazda kayıtlı Belediyemiz hissesi ile İlçemiz Başpınar Mahallesi 377 ada 1 parsel numaralı taşınmada kayıtlı Kazım ÇELİKKALP’e ait hissenin 5393 sayılı Belediye Kanunun 15. Maddesi h bendi ile 34. Maddesinin g bendi çerçevesinde trampasının yapılması için Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesine. oy birliği ile kabul edilmiştir.