Hendek Belediyesi

2021 Şubat Dönemi Meclis Toplantısı Karar Özetleri

Madde Karar Numarası Özeti
Madde: 1 14 Hendek İlçesi Başpınar Mahallesi 147 ada 324, 325 ve 10 numaralı parseller ile ilgili plan değişikliği talebinin görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 2 15 İlçemiz Başpınar Mahallesi 165 ada 45, 46, 47, 48, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 89 ve 120 numaralı parseller; 166 ada 110, 111 ve 572 parseller ve 278 ada 1 numaralı parselleri içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatına yapılan itirazların görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 3 16 İlçemiz Kargalıhanbaba Mahallesi 1303 ada 1 nolu parsel ve Kargalıhanbaba Mahallesi 1306 ada 179 nolu parselin Hendek Belediyesince satın alınması için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesine. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 4 17 Çevre Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü ‘nün 12.12.2020 tarihli ve 2020/7 sayılı genelgesinin uygulanması için Belediye Başkanı Turgut BABAOĞLU’na yetki verilmesine. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 5 18 2021 Mali Yılı Belediye Ücret Tarifesinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Destek Hizmetleri Müdürlüğünün ücret tariflerinde revizyon yapılmasının görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 6 19 İlçemiz Başpınar Mahallesi 681 ada 3 numaralı parselde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 7 20 İlçemiz Büyükdere Mahallesi 1337 ve 1338 adaları kapsayan alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 8 21 Hendek 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında yapılaşma yüksekliği “Yençok: Serbest” olarak belirlenmiş alanlarda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 9 22 İlçemiz Başpınar Mahallesi 190 ada 59 parselin çevresinde yer alan imar yollarını kapsayan plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. oy birliği ile kabul edilmiştir.