Hendek Belediyesi

2021 Mart Dönemi Meclis Toplantısı Karar Özetleri

Madde Karar Numarası Özeti
Madde: 1 23 Belediyemize yapılacak olan şartlı bağışların, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesi gereğince görev süresi boyunca kabulü hususunda Belediye Meclisi tarafından Belediye Başkanı’na yetki devrinin yapılması. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 2 24 Hendek Belediyesi Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmet Yönetmeliği Değişikliğinin 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesine istinaden kabulüne. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 3 25 İlçemiz tapunun Karadere Mahallesi 101 ada 2 parsel nolu taşınmazın Belediyemiz tarafından satın alınması için 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18 ve 34. Maddesine istinaden Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesine. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 4 26 Sakarya 2. Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürlüğü ile Hendek Belediye Başkanlığı arasında yapılacak protokol ve protokol çerçevesinde kamulaştırma yapılabilmesi için 5393 sayılı Kanunun 15. Maddesine istinaden Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesine oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 5 27 Belediyemiz zimmetinde bulunan 4 adet aracın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanuna göre satışlarının komisyonda görüşülmesi adına Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 6 28 İlçemiz Çağlayan (Necatipaşa) Mahallesi 937 ada 1 ve 2 numaralı parselleri kapsayan 5.672,08 m²lik alan ile ilgili ‘’Kamu Yararı Kararı’’ alınması. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 7 29 İlçemiz Başpınar Mahallesi 147 ada 324 numaralı parselde yapımı tamamlanan Ali Gaffar Okkan (Tepecik) Camiinin bulunduğu alan ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 8 30 İlçemiz Paşaköy Mahallesi 106 ada 2 numaralı parselde yer alan Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı (Tavuk Besiciliği) amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 9 31 İlçemiz Başpınar Mahallesi 165 ada 45, 46, 47, 48, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 89, 120 parseller, 166 ada 110, 111, 572 parseller ve 278 ada 1 parseli kapsayan alanda Hendek Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/11/2020 tarih 8/430 sayılı kararıyla onaylanmış olup, plan değişikliğine ilan-askı süresince yapılan 7 adet itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 10 32 2021 Mali Yılı Belediye Ücret Tarifesinin revizesinin kabulü. oy birliği ile kabul edilmiştir.