Hendek Belediyesi

2021 Nisan Dönemi Meclis Toplantısı Karar Özetleri

Madde Karar Numarası Özeti
Madde: 1 33 2020 yılı Belediye Meclisi Denetim Komisyonu raporunun Meclise sunulması. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 2 52 Belediyemizin 2020 mali yılı Faaliyet Raporunun kabul edilmesi. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 3 34 İller Bankasından teminat mektubu alınarak kredi kullanılması için Belediye Başkanı Turgut BABAOĞLU’na yetki verilmesi. oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
Madde: 4 35 Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Aşağıçarığıkuru Mahallesi 2333 ada 3 parsel, Mahmutbey Mahallesi 8 ada 76 parsel taşınmazların mezarlık alanı olarak kullanılmak üzere bedelsiz olarak Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’na devredilmesine. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 5 36 Hendek Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği Değişikliğinin 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesine istinaden kabulüne. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 6 37 Hendek Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği Değişikliğinin 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesine istinaden kabulüne. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 7 38 Norm Kadro değişimi talebinin kabulüne. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 8 39 Belediyemiz zimmetinde bulunan 4 adet aracın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanuna göre satışlarına dair Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 9 40 Belediyemiz zimmetinde bulunan 2 adet aracın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanuna göre satışlarının komisyonda görüşülmesi adına Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 10 41 2021 Mali Yılı Belediye Ücret Tarifesinde Destek Hizmetleri Müdürlüğünün ücret tarifelerinde revizyon yapılmasına. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 11 42 Karaçökek (Yeşilvadi) Mahallesi Kırsal Yerleşim Sınırının Belirlenmesi ile ilgili kararın alınmasının İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 12 43 İlçemiz Nuriye Mahallesi 1218 ada 88, 90, 92, 93 ve 94 parselleri kapsayan alanda imar planı çalışmalarına yönelik Toprak Koruma Kurulu’nun 23.02.2021 tarih ve 160/3 sayılı kararına göre “Kamu Yararı Kararı’’ alınmasına. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 13 44 İlçemiz Başpınar Mahallesi 181 ada 4 ve 120 numaralı parseller ile 192 ada 289 nolu parsellere dair Hendek 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği talebinin görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine.. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 14 45 Belediye Meclisi 1 ve 2. Başkanvekili seçilmesi. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 15 46 Belediye Encümenine 2 üye seçilmesi. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 16 47 Belediye Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonuna 3 üye seçilmesi. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 17 48 Belediye Meclisi İmar ve Bayındırlık Komisyonuna 3 üye seçilmesi. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 18 49 Belediye Meclisi Hukuk Komisyonuna 3 üye seçilmesi. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 19 50 Tarımsal Hizmetler Komisyonuna 3 üye seçilmesi. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 20 51 Belediye Meclisi Katip Üyeliklerine 2 asil, 2 yedek üye seçilmesi. oy birliği ile kabul edilmiştir.