Hendek Belediyesi

2021 Mayıs Dönemi Meclis Toplantısı Karar Özetleri

Madde Karar Numarası Özeti
Madde: 1 53 İlçemizde AGDAŞ tarafından yapılacak olan doğalgaz yatırım çalışmalarında alt yapı kapsamında belediyemiz görev ve yetki alanları dahilinde herhangi bir bedel talep edilmemesi. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 2 54 Belediyemizin 2020 Mali Yılı Kesin Hesabının kabul edilmesi. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 3 55 İlçemiz Karaçökek (Yeşilvadi) Mahallesine ait Kırsal Yerleşim Sınırının Belirlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 4 56 İlçemiz Başpınar Mahallesi 181 ada 4, 49, 50, 52, 53, 120, 126 ve 145 numaralı parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu. oy birliği ile kabul edilmiştir.