Hendek Belediyesi

2021 Haziran Dönemi Meclis Toplantısı Karar Özetleri

Madde Karar Numarası Özeti
Madde: 1 57 Belediyemiz zimmetinde bulunan 2 adet aracın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanuna göre satışlarına dair Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 2 58 İlçemiz Dereboğazı Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi 3528. Sokak ile 3529. Sokak arasında yer alan Park Alanında Belediyemizce yapılan 78,32 m2lik muvakkat yapının 112 Acil Bekleme Binası hizmetinde kullanılmak üzere 10 (on) yıllığına Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü’ne tahsis edilmesine. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 3 59 Strateji Geliştirme Müdürlüğü yönetmeliğinin kabulüne. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 4 60 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yönetmeliğinin kabulüne oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 5 61 Fen İşleri Müdürlüğü yönetmeliğinin kabulüne oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 6 62 Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yönetmeliğinin kabulüne. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 7 63 Plan ve Proje Müdürlüğü yönetmeliğinin kabulüne oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 8 64 İlçemiz Uzunçarşı, Yeşilyurt, Kocaahmetler, Hacimbey ve Çukurhan Mahallesinde 3402 Sayılı Kadastro Kanunun 22. Maddesinin a bendi hükümlerince yapılacak kadastro güncelleme çalışmalarında görev yapmak üzere bilirkişi seçilmesine. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 9 65 İlçemiz Akçayır, Balıklıihsaniye, Beylice, Yeşilköy (Cıpcıp), Çayırbaşı, Esentepe, Güldibi, Harmantepe, Hicriye, İkbaliye, İkramiye, Kalayık, Yeşilvadi (Karaçökek), Kurtköy, Muradiye, Soğuksu, Sukenarı, Tuzak ve Çamlıca (Yukarıçarığıkuru) Mahallesinde 3402 Sayılı Kadastro Kanunun 22. Maddesinin a bendi hükümlerince yapılacak kadastro güncelleme çalışmalarında görev yapmak üzere bilirkişi seçilmesine. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 10 66 EK GÜNDEM İlçemiz tapunun Cıpcıp Mahallesi 259 numaralı parselde 1.210.33’lik hissenin, mülkiyeti belediyemize ait Cıpcıp Mahallesi 258 numaralı parsel ile tevhit edilerek mezarlık ihtiyaçlarında kullanılmak üzere satın alınması hususunda Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesinin görüşülmesi. oy birliği ile kabul edilmiştir.