Hendek Belediyesi

2021 Temmuz Dönemi Meclis Toplantısı Karar Özetleri

Madde Karar Numarası Özeti
Madde: 1 67 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından kurumumuza hibe edilen 600.000,00 TL ödenek ile satın alınan 1 adet Çöp Kamyonu aracının 5393 sayılı Belediye Kanunun 15.maddesinin ilgili fıkrası hükmü gereğince Belediyemiz adına kaydının yapılmasına ve haczedilemez kararı alınmasına. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 2 68 İlçemiz Köprübaşı Mahallesi, Naim Süleymanoğlu Caddesi, 3527 Sokak ile 3529 Sokak arasında yer alan parkın Ali Rıza Albayrak Parkı adının verilmesinin görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 3 69 Sağlık İşleri Müdürlüğü yönetmeliğinin kabulüne. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 4 70 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü yönetmeliğinin kabulüne. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 5 71 Muhtarlık İşleri Müdürlüğü yönetmeliğinin kabulüne oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 6 72 İlçemiz Mahmutbey Mahallesi 517 ada 1, 2 ve 3 numaralı parseller, 518 ada 9 ve 10 numaralı parseller ve kadastral boşluk ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 7 73 İlçemiz Akpınar Mahallesi’nin bir kısmının Çağlayan Mahallesi ile birleştirilmesi talebinin görüşülmesi üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna ve Hukuk Komisyonuna havalesine. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 8 74 İlçemiz Yağbasan Mahallesi Kırsal Yerleşim Alan Sınırlarının belirlenmesi çalışmalarına yönelik Toprak Koruma Kurulu’nun 10.06.2021 tarih ve 164/1 sayılı kararına istinaden “Kamu Yararı Kararı’’ alınmasına. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 9 75 İlçemiz Servetiye Mahallesi Kırsal Yerleşim Alan Sınırlarının belirlenmesi çalışmalarına yönelik Toprak Koruma Kurulu’nun 10.06.2021 tarih ve 164/3 sayılı kararına istinaden “Kamu Yararı Kararı’’ alınmasına. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 10 76 İlçemiz İkbaliye Mahallesi Kırsal Yerleşim Alan Sınırlarının belirlenmesi çalışmalarına yönelik Toprak Koruma Kurulu’nun 10.06.2021 tarih ve 164/2 sayılı kararına istinaden “Kamu Yararı Kararı’’ alınmasına. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 11 77 İlçemiz Beylice, Akçayır, Güldibi, Hicriye Mahallesi Kırsal Yerleşim Alan Sınırlarının belirlenmesi çalışmalarına yönelik Toprak Koruma Kurulu’nun 10.06.2021 tarih ve 164/4 sayılı kararına istinaden “Kamu Yararı Kararı’’ alınmasına. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 12 78 Hendek İlçesi Başpınar Mahallesi 283 ada 16 numaralı parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Plan değişikliği yapılması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 13 79 Hendek İlçesi Kemaliye Mahallesi 31 ada 163 numaralı parsel ve Başpınar Mahallesi 1271 ada 1 numaralı parselin kuzeyinde yer alan kadastral boşluk alanı ile ilgili 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Plan değişikliği yapılması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 14 80 İlçemiz Çamlıca Mahallesi’nin muhtarlıklara bölünmesi talebinin görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine. oy birliği ile kabul edilmiştir.