Hendek Belediyesi

2021 Eylül Dönemi Meclis Toplantısı Karar Özetleri

Madde Karar Numarası Özeti
Madde: 1 81 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından kurumumuza hibe edilen ödenek ile satın alınan 1 adet 54 AFF 996 plakalı Ford marka Çöp Kamyonu aracının 5393 sayılı Belediye Kanunun 15.maddesinin ilgili fıkrası hükmü gereğince Belediyemiz adına kaydının yapılmasına ve haczedilemez kararı alınmasına. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 2 82 Efe Marka yarı römork çöp dorse aracı hibe işlemi. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 3 83 İlçemiz Soğuksu Mahallesine ait Kırsal Yerleşim Sınırının belirlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 4 84 İlçemiz Başpınar Mahallesi 1271 ada 1 numaralı parsel ile Kemaliye Mahallesi 31 ada 163 numaralı parsele dair 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 5 85 2022 yılı Belediye Performans Programının görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 6 86 2022 yılı Belediye Bütçesinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 7 87 2022 yılı Belediye ücret tarifesinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine. oy birliği ile kabul edilmiştir.