Hendek Belediyesi

2021 Ekim Dönemi Meclis Toplantısı Karar Özetleri

Madde Karar Numarası Özeti
Madde: 1 88 Strateji Geliştirme Müdürlüğü yönetmeliğinin kabulüne. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 2 89 Yazı İşleri Müdürlüğü yönetmeliğinin kabulüne. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 3 90 Destek Hizmetleri Müdürlüğü yönetmeliğinin kabulüne. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 4 91 Norm Kadro (Boş Kadro) değişimi talebinin kabulüne. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 5 92 Norm Kadro (Dolu Kadro) değişimi talebinin kabulüne oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 6 93 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun Mahalli İdarelerde Sözleşme imzalanması çerçevesinde Belediye Başkanının Yetkili Memur Sendikası ile Belediyemiz arasında Sosyal Denge Tazminatı sözleşmesi yapmak üzere Belediye Başkanı Turgut BABAOĞLU’na yetki verilmesine. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 7 94 Sakarya Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Sakarya İl Müftülüğü, Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Hendek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü, Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ile protokoller yapılması için Belediye Başkanı Turgut BABAOĞLU’na yetki verilmesi. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 8 95 2022 Yılı Performans Programının onaylanması. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 9 96 Belediyemizin 2022 Mali Yılı Bütçesinin kabulü. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 10 97 2022 Mali Yılı Belediye Ücret Tarifesinin kabulü. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 11 98 İlçemiz Yağbasan Mahallesi’ne ait kırsal yerleşim alan sınırlarının belirlenmesi kapsamında “Kamu Yararı Kararı’’ alınmasına. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 12 99 İlçemiz Akova Mahallesi 1325 ada 24, 26, 27, 44 ve 45 numaralı parseller ile 192 ada 132 numaralı parsele dair Hendek 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği talebinin görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 13 100 İlçemiz Kemaliye Mahallesi 21 adada yer alan ilköğretim alanına dair Hendek 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği talebinin görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 14 101 İlçemiz Nuriye ve Dereboğazı Mahalleleri’nden geçmekte olan Uludere’ye ait yan yollar ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatına yapılan itirazların görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 15 102 İlçemiz Başpınar Mahallesi 165 ada 45, 46, 47, 48, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 89 ve 120 numaralı parselleri içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatına yapılan itirazların görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 16 103 İlçemiz Başpınar Mahallesi 283 ada 16 numaralı parselin resmi kurum alanından belediye hizmet alanına dönüştürülmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.