Hendek Belediyesi

2021 Kasım Dönemi Meclis Toplantısı Karar Özetleri

Madde Karar Numarası Özeti
Madde: 1 104 İlçemiz Akova Mahallesi 1288 ada 1 ve 2 numaralı parseller ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Plan değişikliği talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 2 105 İlçemiz Akova Mahallesi 1325 ada 24, 26, 27, 44 ve 45 numaralı parseller ve Başpınar Mahallesi 192 ada 132 numaralı parsel ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Plan tadilatı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 3 106 İlçemiz Kemaliye Mahallesi 21 ada 11 ve 51 numaralı parseller ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 4 107 İlçemiz Başpınar Mahallesi 165 ada 45, 46, 47, 48, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 89 ve 120 numaralı parseller, 166 ada 110, 111, 572 numaralı parseller ve 278 ada 1 numaralı parsel ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatına yapılan 1 adet itiraz dilekçesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 5 108 İlçemiz Nuriye ve Dereboğazı Mahallerinden geçmekte olan Uludere’ye ait yan yollar ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatına yapılan 2 adet itiraz dilekçesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu. oy birliği ile kabul edilmiştir.