Hendek Belediyesi

2021 Aralık Dönemi Meclis Toplantısı Karar Özetleri

Madde Karar Numarası Özeti
Madde: 1 109 İlçemiz Kemaliye Mahallesi 14 ada 15 ve 16 numaralı parseller ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının mahkeme tarafından iptaline istinaden yapılacak olan plan tadilatının İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 2 110 İlçemiz İkbaliye Mahallesi’ne ait kırsal yerleşim alan sınırlarının belirlenmesi konusunun görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 3 111 İlçemiz Gündoğan Mahallesi’ne ait kırsal yerleşim alan sınırlarının belirlenmesi kapsamında “Kamu Yararı Kararı’’ alınmasına. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 4 112 İlçemiz Akova Mahallesi 1288 ada 1 ve 2 numaralı parseller ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu’nun Belediye Meclisi tarafından görüşülmesi. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 5 113 Norm Kadro değişimi talebinin kabulüne. oy birliği ile kabul edilmiştir.