Hendek Belediyesi

2021 Aralık Dönemi Meclis Toplantısı Karar Özetleri

Madde Karar Numarası Özeti
Madde: 1 114 Belediyemizin 2021 Mali yılı bütçesine 6.000.000,00 TL tutarında ek ödenek konulmasına. oy birliği ile kabul edilmiştir.