Hendek Belediyesi

2022 Ocak Dönemi Meclis Toplantısı Karar Özetleri

Madde Karar Numarası Özeti
Madde: 1 1 2022 Yılında görev yapmak üzere Denetim Komisyonuna üye seçilmesi. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 2 2 2022 yılında çalıştırılacak Sözleşmeli Personelin görüşülerek karara bağlanması. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 3 3 Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilen Meclis Üyelerine verilecek aylık ödeneğin belirlenmesi. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 4 4 Belediyemizden emekli olan işçilerin kıdem tazminatlarının ödenebilmesi için İller Bankasından kredi kullanılması. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 5 5 Zabıta hizmetlerinde fiilen çalışan personele 2022 yılı Bütçe Kanunu’nun K Cetvelinin 3. maddesinin B fıkrasına istinaden fazla çalışma ücretinin verilmesi. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 6 6 Asansör yıllık periyodik kontrol ücret tarifesi ile ilgili idare payı. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 7 7 İlçemiz Kemaliye Mahallesi 18 ada 138 ve 139 numaralı parseller ile ilgili talep edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 8 8 İlçemiz Karaçökek Mahallesi Kırsal Yerleşim Sınırına Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından yapılan itirazın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 9 9 Beylice Mahallesi 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 426, 428, 429, 670, 671, 672, 717, 718, 719,720 ve 965 numaralı parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 10 10 İkbaliye Mahallesi 7, 11, 12, 18, 19, 20, 22, 371, 410, 411, 441, 453, 454, 455 ve 456 numaralı parsellerde kayıtlı 73.000 m²lik alanda ilave kırsal yerleşim alan sınırının belirlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 11 11 Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Dereköy Mahallesi 165 ada 3 numaralı parsel ve 118 ada 21 numaralı parsel; Başpınar Mahallesi 611 ada 4 numaralı parsel ve 136 ada 11 numaralı parselde yer alan taşınmazların ihale ile satışının yapılabilmesi için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesine. oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
Madde: 12 12 Çamlıca/Yeşiller Mahallesi 140 ada 2 numaralı parsel ve Yukarı Çarığıkuru 403 numaralı parsel üzerinde yer alan taşınmazlardaki işyerlerinin 10 yıl süre ile kira ihalelerinin yapılabilmesi için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesine. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 13 13 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 1623 ada 7 numaralı parsel ve Başpınar Mahallesi tapunun 673 ada 17 numaralı parsellerde yapılacak işlemler için Belediye Başkanı Turgut BABAOĞLU ve Belediye Encümenine yetki verilmesine. oy çokluğu ile kabul edilmiştir.